3 min read

Smartmatic – softwaren som ble brukt til å stjele valget

Document - Av: Hans Rustad   17. november 2020, 07:19

Advokat Sidney Powell fortsatte i natt med sjokkopplysninger om hvordan et valgskred for Trump ble til en knapp valgseier for Biden. Det skjedde ved bruk av softwareprogrammet Smartmatic, som gjør det mulig å skifte stemmer fra én kandidat til en annen, uten spor. Programmet ble brukt til å skaffe Hugo Chavez valgseier i Venezuela.

Powell sier hun har førstehåndsforklaring fra et vitne, en prominent offiser, som var til stede da planene for bruk av Smartmatic ble rullet ut.

Smartmatic brukes i maskinene Dominion Voting Systems.

Systemet ble brukt i 2006, da det så ut til at Chavez skulle gå på et stort valgnederlag. Da ble nettet tatt ned i to timer. Da det var oppe igjen, ble stemmene skiftet slik at Chavez vant.

Videoavspiller01:2108:101. «The Affidavit Sidney Powell With Lou Dobbs(360p)»8:10

De påstandene Powell kommer med, lar seg sjekke. Vi vet at 6.000 stemmer på uforklarlig vis ble skiftet fra Trump til Biden i et fylke i Michigan.

Mer uforklarlig er det at Dominion Voting Systems og Smartmatic har vært kritisert i flere år, også av Demokrater. Hvordan kan et utenlandsk system være i bruk i USA? Stemmer det at systemet er brukt i Venezuela?

Powell sier at systemet er brukt til å endre valgutfallet i flere land. CIA har visst om dette, sier Powell, men har latt det skje.

Det er et faktum at viseadminiral under Obama, Pete Neffenger, meldte seg frivillig til Bidens kampanje og nå sitter i overgangsteamet til Biden.

Lou Dobbs sier han har det fra sikre kilder at FBI har startet en etterforskning av Smartmatic og Dominion Voting Systems.

Sidney Powell er en formidabel advokat. Hun klarte å avsløre at FBIs sak mot nasjonal sikkerhetsrådgiver Michael Flynn var en konspirasjon, og saken ble forkastet av justisdepartementet. Men dommeren nekter å droppe saken.

Det er samme mønster vi ser med andre Obama-ledere: De fortsetter å motarbeide Trump. FBIs nummer to under Obama, Andrew McCabe, vitnet for justiskomiteen i Senatet sist uke. Han innrømmet ingenting, selv ikke ting som er etablerte fakta, som at Flynn ble etterforsket for helt legale kontakter, samme type kontakter som Bidens team nå har med utenlandske ledere.

– Willful blindness

Hvor er justisdepartementet i alt dette? spør Dobbs. – De har valgt en selvpålagt blindhet, svarer Powell, – dvs. justisdepartementet later som om de ikke ser og ikke forstår hva som foregår, selv om 70 prosent av Trumps 73 millioner velgere mener at valget ble stjålet.

Justisminister William Barrs stjerne har på noen måneder falmet betraktelig.

Påstandene om valgsvindel er nå konkrete: De handler om et selskap som en viseadmiral i Bidens team er sjef for. Der har journalistene noe å grave i, og det vil bli gjort.


COPYRIGHTS

Copy & Paste lenken øverst for Yandex oversettelse til Norsk.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

FLIPHTLM5 - 08 NOV ARCHIVE

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.