5 min read

NORGE INNMELDT I EU - EØS AVTALEN ER ET SKALKESKJUL/amp


NORGE INNMELDT I EU - EØS AVTALEN ER ET SKALKESKJUL  Av Monica Waade

For nesten 10 år siden opprettet vi ei gruppe her på FB for å informere om hva politikerne har foretatt seg bak ryggen til folket når det gjelder EU, altså den udemokratiske utklekningsanstalten i Brussel. Men å gå mot etablissementet har sin pris, fylkeslegen ble «satt på saken» for å knekke meg ved blant annet å få inndratt førerkortet mitt, av såkalte «helsemessige» årsaker. Politiet ga det tilbake uten om og men når min fastlege bekreftet at jeg hadde alle mine lemmer i behold og var mangeårig habil yrkessjåfør.

Jeg skal også ha truet med å blåse hodet av den «nevrotiske fylkeslegen» så plutselig hadde jeg uniformert politi og politibil på døra. Ikke mindre enn tre tjenestemenn dukket opp hjemme hos meg, farlig gal og bevæpnet som jeg angivelig var garderte de seg ved å møte opp mannsterke. Bare så synd for korrupte myndighets personer, jeg hadde sikret meg med opptak av telefonsamtalen. Dette i tilfelle de ville forsøke samme taktikk for å bringe meg til taushet som de gjorde med Synnøve Fjellbakk Taftø.

Jeg kjenner personlig Taftø som var den som røpet politikernes hemmelighet hva gjelder EU/EØS avtalen. Mens hun var ansatt i Utenrikskomitéen gikk hun offentlig ut og avslørte traktatskrivet med EU. Etter norsk statsrett skal en slik avtale straks avleveres traktatarkivet i UD, men dette skjedde ikke med denne avtalen. Straffet for sin «ulydighet» ble Taftø tvangsinnlagt og tvangsmedisinert, hun måtte behandles som en gal så ingen skulle tro på sannheten hun fortalte. Stakkars Taftø er stuet vekk, hun er etter min mening blitt påført helt unødige lidelser i den tiden hun har vært innlagt og hun får ikke den hjelpen hun trenger. Tvert imot!

Dere som leser dette kan forsøke å bestille Korfuavtalen av 24. juni 1994, EU avtalen, så får dere selv oppleve hvordan systemet fungerer. Kanskje blir det et så stort press på UD at de til slutt må gi ut alle dokumenter. Bestilles hos Utenriksdepartementet og eksempel på tekst i forespørsel; «Ber med dette UD om å få tilsendt «Korfuavtalen av 24. juni 1994 om norsk tiltredelse til EU» samt «Final Act» og eventuelle andre dokumenter som ble undertegnet ved samme anledning».

Jeg vet ikke at noen har fått ut disse dokumentene.

Fra Norge ble det den 24. november 1992 søkt om medlemsskap i EU, søknaden er underskrevet av Gro Harlem Brundtland som var statsminister.

Den 24. juni 1994 skrev statsminister Gro Harlem Brundtland, Eivinn Berg, Bjørn Tore Godal og Grete Knudsen under på Norges avtale med EU om medlemskap. Dette uten at det norske folk visste noe. I november 1994 sa det norske folk et rungende NEI til EU.

Folkeavstemmingen i 94 var et skuebrød idet Gro & Co, allerede hadde ført oss inn i EU gjennom en bevisst politisk og uærlig handling som langt ifra var etter boka. Det skal ha vært den unge «smarte» Jonas Gahr Støre som klekket ut løsningen på hvordan de skulle skjule forbrytelsen med å unnlate at EU-avtalen ble innlemmet og registrert i traktatarkivet, men er ikke bare Støre som kan og bør få sin straff for dette. Gro lever hun også og hun var mor til EØS-åket i sam-spann med Høyre-kreftene i landet/Tinget.

Norge hadde vært mye bedre uten EØS-avtalen fordi det er automatikk i at Stortinget godkjenner alle direktiver (pr. dato rundt 15.000) som blir tredd ned over hodet på oss samtidig som vi ikke har noe vi skulle ha sagt innad i EU. Påvirkningskraft = 0. Norge hadde ikke hatt problemer den gangen med å komme fram til bilaterale avtaler med samtlige land i EU så EØS-avtalen er en vits som har kostet landet dyrt. Norges årlige bidrag i perioden 2014 - 2021 vil være om lag 391 millioner euro.

NÅ sier Erna & Co at vi ikke kan ha noen folkeavstemming fordi folket baserer sine stemmer på følelser. Dette er ikke demokratisk og jeg ser ikke på Norge som et demokrati i dag. Det er pengemakta som rår og det er ingen forskjell på Høyre og AP. De bare later som. Det sier alt når motstanden mot EU ligger støtt rundt 75% mot mens det på Tinget er +90% for. Klart de er livredde for en folkeavstemming. Tror ikke de ville tatt hensyn til den dersom den hadde blitt avholdt fordi den er kun rådgivende og i dag ville de aller fleste representantene gitt blaffen i folkets mening. Det turte de ikke i 1972.

Flere «kastet bort» et par semestre i Folkebevegelsen mot EEC, men det tror jeg ingen har angret en dag på. Folket er i ferd med å våkne, i alle fall på sosiale medier og gjennom uavhengige nettaviser, og det trengs for ellers havner vi i kloa på EU for all tid. EØS-avtalen er jo formet slik at den kan sies opp med ett års oppsigelsestid så dersom folket på Tinget hadde vært i takt med velgerne, eller vi ikke er et medlemsland i EU, skulle avtalen vært long gone. Jeg ser to store problemer blant mannen i gata. Det ene er at vi har det altfor godt i Norge og det andre er at en alt for stor del folket er uopplyste og tanketomme.

Siden media har hatt så mange lovord om Thorvald Stoltenberg etter hans bortgang greier jeg ikke dy meg, men legger ut et brev som ble sendt til Aftenposten etter Stoltenbergs husleiejuks i Genève og hvordan Bjarne Taftø ble «straffet» fordi hans kone tipset Klassekampen om dette.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.


Commentary:

Administrator
HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator.

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites, contact: humansynthesis0@gmail.com

Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner. Contact: humansynthesis0@gmail.comINTERNET ARCHIVES

ORIGINS OF ILUMINATI