4 min read

Full fest for den økonomiske eliten i Norge/amp

HUMAN SYNTHESIS
email: humansynthesis0@gmail.com

alt

Ingvild Sagmoen og Astrid Dalen(E24) Publisert: 16:51 - 28.10.2017, Oppdatert: 17:21 - 28.10.2017

Flere kjempeformuer under Erna og Siv

alt
FOTO: CORNELIUS POPPE NTB SCANPIX
Viser at det er full fest for den økonomiske eliten i Norge, sier SV. Men tallene må tolkes med varsomhet, mener skatteprofessor.

LAGER FORMUESFEST: 492 flere personer har nå formue på 100 millioner kroner eller mer siden før Erna Solberg og Siv Jensen kom i regjering.

LAGER FORMUESFEST: 492 flere personer har nå formue på 100 millioner kroner eller mer siden før Erna Solberg og Siv Jensen kom i regjering.

I skattelistene for 2013 var 845 nordmenn oppført med en formue på 100 millioner kroner eller mer.

I 2016 har antallet med formue fra 100 millioner og oppover økt til 1.337 personer. I løpet av perioden hvor Erna og Siv har sittet i regjering, har det altså blitt 492 flere.

– Dette viser at det er full fest for den økonomiske eliten i Norge, og hvor meningsløst det er med store skattekutt for dem som har mest, sier SV-leder Audun Lysbakken til E24.

– Ulikheten i makt og rikdom øker i Norge. Det setter det beste med landet vårt på spill, de små forskjellene og de sterke fellesskapene. Når du gir skattelettelser til de rikeste, så øker forskjellene, og det er skadelig for samholdet i samfunnet, sier han.

– Burde sette pris på alle som våger å satse
Lysbakken mener tallene viser at regningen for tøffere tider bør sendes til folk som har mye, og ikke dem som har lite.

– Mens det er strålende tider for de rikeste, så gjennomføres smålige kutt for uføre, arbeidsløse og familier med alvorlig syke barn, og de ti prosent som tjener minst har opplevd mange år med nærmest null i reallønnsøkning, sier Lysbakken.

E24 lanserer ny nyhetstjeneste: – Det beste som har skjedd norsk mediebransje på mange år
Finansminister Siv Jensen (Frp) svarer på kritikken med å trekke frem flere grep regjeringen har tatt for å gjøre mer for dem som tjener minst i samfunnet:

– Med denne regjeringen har en vanlig familie fått 10.000 kroner i skattelette, sier Jensen.

Hun viser til at de har redusert barnehagebetaling for dem med lav inntekt, innført gratis kjernetid i barnehagen, styrket tilskuddsordningen mot barnefattigdom, innført forsøksordning med gratis SFO, og økt skolestipendet til ungdom i lavinntektsfamilier.

– At flere folk lykkes, skaper arbeidsplasser og derfor også tjener penger, er ikke noe problem. Tvert imot: Dette hadde vi ikke hatt mulighet til uten å legge til rette for vekst og lønnsomme arbeidsplasser, som kan finansiere velferden, sier Jensen.

– Istedenfor å mistenkeliggjøre dem som tjener penger, burde Lysbakken heller sette pris på alle som våger å satse, skape en virksomhet og arbeidsplass til seg selv og mange, mange flere.

Slik har regjeringen kuttet i formuesskatten
I 2013 betalte man 1,1 prosent formuesskatt av formue over 870.000 kroner. Under den blåblå regjeringen har innslagspunktet for formuesskatten gradvis blitt endret, slik at det i 2016 var på 1,4 millioner kroner. Da var satsen 0,85 prosent.

For inntektsåret 2017 er skattesatsen den samme, men innslagspunktet er økt til 1,48 millioner kroner.

I statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringen å holde formuesskatten uendret. Det er første gang at Erna Solbergs regjering ikke foreslår å øke bunnfradraget eller kutte i selve skattesatsen på formuesskatten. Samtidig foreslår regjeringen å øke verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler i formuesskatten fra 10 til 20 prosent. Dette innebærer at det bare skal betales formuesskatt på 80 prosent av verdien på aksjer og eiendeler i bedrifter.

Kan tolkes ulikt
Professor Jarle Møen ved Senter for skatteforskning på Norges Handelshøyskole (NHH) mener man må være varsom med å trekke slutninger basert på økningen som kommer frem av skattelistene.

– Jeg er redd dette er tall som kan leses slik fanden leser bibelen, sier Møen.

– Er man opptatt av ulikhet, er en åpenbar tolkning at de rike drar fra resten av befolkningen, men tallene kan like gjerne tas til inntekt for at regjeringens politikk har vært vellykket og skapt vekst i næringslivet, fortsetter han.

– Noe av veksten i skattbar formue skyldes trolig at reglene for verdsettelse av næringseiendom har blitt innskjerpet, men jeg heller mot at dette først og fremst er et utslag av underliggende vekstimpulser i økonomien og at bildet ikke ville sett veldig annerledes ut med en annen regjering.

Dette er topp tre

24-åring har landets største formue
På formuestoppen finner vi Gustav Magnar Witzøe med en formue på 11,1 milliarder kroner. Totalt er Witzøe oppført med 147 millioner i inntekt, og han skattet 137,9 millioner kroner. Formuesskatten er én av årsakene til at Witzøe årlig må ta ut høye beløp i inntekt.

Kjell Inge Røkke har landets nest største formue på 11,1 milliarder kroner, mens Trond Mohn er nummer tre på listen, med 9,4 milliarder kroner i formue. Hverken Røkke eller Mohn er å finne på inntektstoppen. Røkke skattet 94 millioner i fjor, mens Mohn bidro med 92,8 millioner til statskassen i skatt.


WHO and WHAT is behind it all ? : >


Commentary:

Flott for de rikeste. Hva med noen flere smuler til pensjonistene??

Administrator
HUMAN SYNTHESIS

THE OTIUM POST

THE OTIUM GUARD

HUMAN SYNTHESIS