8 min read

Mer om Islam og Norges fremtid/amp

HUMAN SYNTHESIS
email: humansynthesis0@gmail.com

Litt mer om islam og Norges fremtid


![alt](https://human-synthesis.ghost.io/content/images/2018/03/Lohrmann.jpg) _Stein Lohrmann_

Det er mange som begår grove feil ved å ikke forholde seg til hverken sannhet, fakta, sitater, eller virkeligheten. De bare leser og setter seg inn i det de selv tror på, og overser hva den andre siden står for . Og mange er likeglade så sant de ikke er truet av noe ubehagelig.

Vi har det jo så bra!

Men mange mennesker har strebet etter det sanne og det ekte, mens andre er opptatt av å bekjempe deres sannheter. Nær sagt på alle livsområder gjør denne kampen seg gjeldende.

Å stille spørsmålet: «Hva er sannhet?» gjør vi bevisst og ubevisst hele tiden, men vi omskriver ofte virkeligheten mest mulig slik at den gavner oss selv. Som en sannhetens motvekt til dette, bør vi gå ut i livet med spørsmålet: «Hva kan jeg gjøre for deg?» Med dette kan det skapes balanse i våre liv slik at vi kan nærme oss verdien av en av livets flotteste og dypeste sannheter og påbud: «Du skal elske din neste som deg selv.»

Den menneskelige samvittigheten forteller oss at verden bør være på en viss måte, at enkelte ting er riktige og andre ting er galt. Vår samvittighet overbeviser oss det er noe galt med lidelse, sult, voldtekt, smerte og ondskap, og det gjør oss oppmerksom på at kjærlighet, sjenerøsitet, medfølelse og fred er positive ting som vi bør kjempe for å oppnå. Kjærlighetsbudet og de ti bud finnes ikke i Koranen!

Jeg er redd for at vi styres av politikere som ikke nødvendigvis er inkompetente, men som har flyttet det politiske fokus vekk fra hva som fortsatt skal bygge nasjonalstaten Norge. Mye av det vi ser av samfunns-bygging, eller fysiske endringer, og samtaler om pågående prosjekter, virker for meg som tilrettelegging for et Norge som skal bli en global / inter-nasjonalisert enhet, ikke et fortsatt uavhengig, suverent land.

alt

Politikerne tenker på en annen måte enn de gir uttrykk for og synes å ha en annen agenda enn de vil dele med oss velgere. Det politiske lederskapet og ledelsen av det humanitær-politiske kompleks har lyktes i to store transformasjoner:

De evnet å mobilisere befolkningen til å bli en stormakt innen bistand og fredsmekling. Og de klarte å lære opp majoritetsbefolkningen slik at den håndterte det nye og mer pluralistiske multikulturelle samfunnet hvor «nordmenn» ikke lenger skulle ha noen privilegert plass eller hvor «norske verdier» ikke lenger fantes eller skulle snakkes om. Her har tunge og skjulte globalhistoriske prosesser virket i samme retning.

Uten å spørre oss nordmenn hva vi ønsket for fremtiden tok politikerne og medienissene seg til rette og definerte vår fremtid på en måte som for alltid vil forandre Norge. Norge var et trygt og stabilt samfunn uten særlige motsetninger/problemer da olje ble påvist i Nordsjøen. Alt lå til rette for en strålende fremtid for Norges litt under 4 millioner innbyggere. Politikerne øynet nå muligheten til å bli "viktige" i verden. De ønsket de makt, status og internasjonal oppmerksomhet.

Den kommende oljerikdommen ga muligheter til å føre en politikk som FN og det internasjonale samfunn likte uten at det norske folk merket dette direkte på lommeboken. Ambisjonene steg utover på 70 tallet etter hvert som politikerne forsto hvor store rikdommer som var på vei til statskassen. Norge "gir" nå 38 milliarder til FN (U-hjelp) hvert år.

Jobbskaping må på plass og diskuteres, og landbaserte bedrifter må bygges. Nå strømmer tusenvis av mennesker hit uten skolegang. Hvilke jobber kan og vil disse gjøre, og finnes slike enkle jobber i et gjennomteknifisert land som Norge?

Dette blir svært lite debattert av politikerne og medienissene her i landet. Det virker som politikerne og medienissene lever i sin egen boble. Skulle ønske vi fikk en konstruktiv dialog/debatt om Norges fremtid. Hvor går vi? Jeg mener landet vårt nå blir vanstyrt. Politikerne tar ikke jobben sin alvorlig og skjuler mye for oss.

Sunn, normal, kritisk kristendom og ateisme blir nå beskrevet som en alvorlig psykiatrisk lidelse kjent som islamfrykt «islamofobi», og nettopp dette er sykdomstegnet på politikere og medienissene som prøver å frita ideologien islam fra sunn religionskritikk og dialog generelt.

Jeg vil alle mennesker godt, så lenge de andre vil meg og mine godt.. Men jeg må innrømme at jeg har blitt litt mer kritisk når det kommer til frihet, fornuft, fred, samfunnsorden, demokrati og ytringsfrihet. Oppvåkningen av politisk islam i 1979, islams tilbakekomst til Europa, samt hordene av unge krigføre, mannlige asylsøkere som blir kalt «flyktninger» av venstresiden, gjør det nødvendig å fokusere på samfunnsutviklingen.

Politikerne og medienissene undergraver vår egen trygghet, frihet og fremtid gjennom ren naivitet. De forstår tydeligvis ingenting av det som foregår. Politikerne og medienissene gjør heller ingenting for å vekke hverken folk eller seg selv til virkeligheten, og sånt bekymrer meg. Noen må jo ivareta alt vi har, og det Norge vi har utviklet over tid for våre barn og barnebarn, mens politikerne og medienissene gir bort alt som er.

I europeisk perspektiv gjør hverken den franske, tyske, brittiske eller svenske staten noe mot islamske ghettoer rundt Paris, London og Malmø. Politi og politikere ser ut til å ha gitt opp.

I Europa tar islamske bøller og mafia over, og innfører sin egen sharialov, muslimsk selvtekt, og voldsbruk eskalerer. Innvandringen av fanatiske, krigføre menn fra dysfunksjonelle stater ødelegger for både trygghet, kvinner, arbeidsfolk, freden, friheten, ytringsfriheten, jøder, homofile, kristne, og enhver muslim som måtte ønske å forlate islam.

Det var tryggere i Europa for bare ti år siden. da. Dårlig politikk og medienes fortielser har tillatt islamsk fanatisme, fundamentalisme og islamsk ukultur å spre seg, og dette ødelegger det Europa som vi vokste opp i.

I 2017 dokumenterte Anders Magnus at gangster-islam og enklaver sprer seg her i Norge også. Men i stedet for å bli opprørt over dette, angriper politikerne de som advarer mot utviklingen, og sier at de som setter fokus på problemer er de som lager problemer? Logisk?. Dette er ikke ytringsfrihet og folkestyre i praksis, men rett og slett overstyring av folkene sier ifra.

Som sagt, politikerne har sluttet å diskutere, og har begynt å hetse meningsmotstandere i stedet. De vil bare fortsette som før, og beskylder alle andre for fadesen. Politikerne og medienissene gjør alt for å verne den antidemokratiske, totalitære overtroen - islam - fra 600-tallet som nå er overalt i Europa.Og islam krever nå stadig mer plass og respekt. Og dette er ikke noe rødgrønt samarbeid, men en enveisoverkjøring: Islam er hverken sosialistisk eller flerkulturelt.

Islam er bare trofast mot islam og Koranen. Venstresidens nådeløse kritikk mot presteskap, hellige bøker, profeter førte til at kristendommen har mistet sin makt. Troende har alltid måttet tåle religions-kritikk i Europa, og det har holdt presteskapet i tømmene, for religion er ikke en person, hudfarge, etnisitet eller folkegruppe. Religion skal heller ikke ha makt eller lage lovene i et land.

Nå mener politikerne og medienissene plutselig at islam er etnisitet, at kristendom er avleggs, og at sharialov er noe man kan “overse”? Det ser ut som at noe har fylt dere politikene og medienisser med hat og sinne, og lukket dere inne bak en borg av selvhøytidelighet og selvtilfredshet, som dere forsvarer med sitatfusk og personangrep i stedet for argumenter.

Jeg lurer på hvorfor vi skal vise omsorg (og respekt) for religioner og ideologier. Og omsorg for symboler, imamer, hellige bøker og moskeer bygget av penger fra Saudi Arabia? Og omsorg for andre menneskers religiøse følelser og ritualer? Når ble dette politikerne og medienissenes prioritet? Hva ønsker de å oppnå?

Jeg skjønner naturligvis at det er vondt og vanskelig når noen kritiserer og misliker din religion og tro, som betyr så mye for deg. Men dialog og kritikk er nettopp det man bør forvente i vestlige land, og venstre-siden har selv gått i bresjen for det. Men ikke nå som innvandringen av islamtilhengere har eskalert
.
alt

Jeg skriver for de som fortsatt har hjernen og logikken i behold, og de som føler noe har gått riktig galt med Europa og venstresiden - uten å kunne forklare helt hva og hvorfor. Jeg velger heller å tale "Roma midt i mot" enn å sitte i sofaen og se på! De kunnskapløse og politisk uinteresserte sofasliterne blir faktisk tatt til inntekt for at de er fornøyd med det bestående politiske “demokratiske” systemet siden de ikke stemmer i mot disse! Har de noen alternativ? Våkne politiske partier opptatt av islamsk innvandring og glad i Norge?

Jeg er opptatt av det norske. Norske verdier er de verdiene vi bekjenner oss til i dag, ikke de vi bekjente oss til for 100 år siden eller 10 år siden. Samfunnet er i utvikling. Vi kan ikke forlange at en verdi er ene og alene norsk, for å kalle det en norsk verdi. Det må holde at mange andre land ikke deler verdien. Mange verdier er importert, men er nå gjeldende i Norge.

Jeg ønsker å vekke folk til å se hva som skjer i vårt kjære Europa. Jeg ønsker å samle folk mot denne fremmede politiske ideologien – islam- , skapt av - Muhammed- en pedifil karavanerøver.

Muhammeds mørkeste kapittel er massakreringen av jødene i Medina våren 627. Under oppsyn av Muhammed ble 800 menn halshogd. Kvinner og barn ble solgt som slaver. Etter nedslaktingen valgte Muhammed ut den vakre jødinnen Rayhana som sin andel av byttet, og innlemmet henne i haremet som konkubine.

En opprørende handling i våre øyne er også ekteskapet med 9-årige Aisha, en av profetens mange koner og slavinner. Noen kilder regner opp 12 hustruer og to slavinner. Ekteskapsalderen for shia - og sunni-muslimer i Iran er 9 år for kvinner NÅ . Muhammed var en mann av sin tid, men det unnskylder ikke hans bestialske handlinger. Problemet er selvsagt at mange av våre dagers 1,5 milliarder muslimer anser Muhammed som verdens mest fullkomne menneske, og handler deretter.

Vi må se i øynene at islam er en politisk ideologi bygget på krig og slavehandel, og basert på ren overtro og, - kjære leser - islam og sharialovverket fortjener all kritikk det kan få. Dette handler om troens psykologiske og samlende kraft. Tro kan forme og utvikle et menneske, i både den ene eller andre retning.

Jeg skriver for både dere som tror, og dere som ikke tror på Allah. Jeg skriver for dere som vil og kan tenke selv. Jeg skriver for dere som er bekymret både for vårt kjære, frie samfunn og fremtiden, og jeg skriver for dere som ser hva som skjer i europeiske byer og trenger fakta så dere kan ta et standpunkt mot det.

Vi skal ikke ha det sånn her i vårt kjære
Europa!

Har du lyst til å dele, så del ivei. Det gleder meg. Har du lyst til å diskutere, så fyr løs.

Stein Lohrmann


Ayn Rand´s philosophy

Objectivism holds that:

Reality exists as an objective absolute—facts are facts, independent of man’s feelings, wishes, hopes or fears.

Reason (the faculty which identifies and integrates the material provided by man’s senses) is man’s only means of perceiving reality, his only source of knowledge, his only guide to action, and his basic means of survival.

Man—every man—is an end in himself, not the means to the ends of others. He must exist for his own sake, neither sacrificing himself to others nor sacrificing others to himself. The pursuit of his own rational self-interest and of his own happiness is the highest moral purpose of his life.

The ideal political-economic system is laissez-faire capitalism. It is a system where men deal with one another, not as victims and executioners, nor as masters and slaves, but as traders, by free, voluntary exchange to mutual benefit. It is a system where no man may obtain any values from others by resorting to physical force, and no man may initiate the use of physical force against others.

The government acts only as a policeman that protects man’s rights; it uses physical force only in retaliation and only against those who initiate its use, such as criminals or foreign invaders. In a system of full capitalism, there should be (but, historically, has not yet been) a complete separation of state and economics, in the same way and for the same reasons as the separation of state and church.


WHO and WHAT is behind it all ? : >

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.


Commentary:


Administrator
HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in HUMAN-SYNTHESIS are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator.ORIGINS OF ILUMINATI

THE OTIUM POST

THE OTIUM GUARD

HUMAN SYNTHESIS

NORGE UT AV EU - EØS/SCHENGEN