12 min read

NORGESPARTIET - NORGES FREMTID OG REDNING/amp

HUMAN SYNTHESIS
email: humansynthesis0@gmail.com

FOLKESTYRE - NORGES FREMTID OG REDNING

INFOWARRIORS OF NORWAY·WEDNESDAY, APRIL 4, 2018

alt

Vi er nødt til å innføre folkestyre som IKKE HAR NOE med staten Norge å gjøre, men LANDET Norge fordi staten er en okkupasjonsmakt som har stjålet makten i Norge og styrer Norge på vegne av verdens rikeste bankfamilier og kongelige og derfor har vi ikke noen gang hatt en ekte regjering i landet vårt siden 1946.

LANDET NORGE tilhører FOLKET, staten A/S Norge tilhører Bilderberg-gruppen, og DET er det internasjonale gruppen med milliardærer og korrupte politikere som gjør som de vil fordi VI LAR DEM GJØRE det ved å stemme på dem. Så vi må slutte å stemme på disse menneskene, og stem på innføring av folkestyre i LANDET NORGE, så oppretter vi vår egen forvaltning som heter FOLKETS SERVICESYSTEM, og slik skaper VI det Norge VI ØNSKER, og når vi har fått laget VÅRT LOVVERK på plass, vil de forbryterske landssvikerne politikere i Norge blir arrestert og blir stilt for en ekte rett, og får sin rette straff - om det så ender slik det gjorde med Quisling.

Som statsborger med personnummer eier vi ingenting og eier ingen rettigheter i staten A/S NORGE. I et folkestyrt LAND NORGE med borgerskap og navn og fødselsdato HAR DU ALLE RETTIGHETER. Det bør ikke være vanskelig å se fordelene i dette. Politikerne styrer STATEN NORGE, som IKKE er landet. Landet Norge vil ikke har noe med staten å gjøre, fordi staten er del av en internasjonal forbrytermafia som har okkupert de fleste statsapparater i den vestlige verden, og later som om de er våre sjefer, selv om de ikke er det.

Så lenge det norske folk kaller seg STATSborgere og bruker PERSONnumre istedenfor fødselsdato og NAVN og betegner seg som "norsk BORGER", aksepterer vi den falske staten som landets ledelse. I det øyeblikket folket sier NEI TAKK til personnummer og STATSborgerskap er vi ikke lenger underlagt noe av staten Norges lover og regler, og er dermed frie til å lage vårt eget parallelle styringssystem som heter LANDET NORGE, som da av praktiske hensyn bør ledes av en ekspertdrevet servicesystem som har som oppgave å levere alle bygg og anlegg og andre prosjekter som folket i Norge bestiller både fra lokalsamfunn der de bor i kommuner, i bydeler og byer og på landsbasis i saker som omfatter hele landet.

alt

På denne måten er det FOLKET lokalt der de bor som bestemmer hvordan de vil ha det i sitt nærmiljø, og eventuelt kommune, eller for hele landet, og dette avgjøres ved folkeavstemminger gjennom året hvor man må ha minst 55% overvekt (eller mer) for å kunne si nei eller ja til et prosjekt - i enhver sak. Det behøver ikke være så komplisert, ganske enkelt egentlig. Og nødvendig for at folk i Norge kan sikre seg retten til et liv i deres eget land.

Det er ingen regjering i et folkestyre, og alle beslutninger fattes av lokalbefolkninger rundt om i Norge slik at VI avgjør avstemming for hver eneste viktig sak for landet, og vi skal gjøre "ja" eller "nei" i alle spørsmål, som avgjøres med minst 55% for eller imot hva som skal skje eller ikke skje. Trenger vi ny motorvei fra Svinesund til Nord Kapp og 55% av folket i hele landet mener "ja", så blir den bygget.

SLIK fungerer den nye regjeringen, som IKKE har noe hovedkvarter noe sted, fordi lokalbefolkningene rundt om i Norge der de bor avgjør ALLE slike spørsmål lokalt, ved hjelp av juridisk bindende folkeavstemminger i saker som er nødvendige for et helt lokalt samfunn, være det seg by, kommune eller hele landet.

Det frie folkestyrte Norge er styrt av et Folkets Servicesystem ledet av landets ypperste ekspertise på alle samfunnsviktige- og nødvendige områder, etter ordrer fra FOLKEFLERTALLS avgjørelser lokalt i kommuner, bydeler og eller hele landet, avhengig av hva slags sak det er. Hvis en kommune ønsker en ny skole og 55% eller mer av folket i den kommunen er enig i at de trenger en slik skole, da blir Servicesystemet pålagt å bygge denne skolen i henhold til de behovene lokalbefolkningen har.

Og hvis Servicesystemet IKKE etterkommer den bestillingen, vil de ansvarlige sjefer og ekspertisen som leder hver avdeling involvert i dette prosjektet blir sparket på dagen, og erstattet av nye. Slik er VI, folket, er garantert å få det vi vil. Slik fungerer et ektefolkestyre, og kostnader for slike prosjekter spiller ingen rolle i et lands internøkonomi fordi internøkonomien kan være så stor som vi selv ønsker å ha det i landet vårt.

Den eneste reelle økonomien vi trenger å ha i tillegg er basert på landets verdiressurser i form av olje, gass, sølv, vannkraft, drikkevann, fisk osv sammen med menneskelige kunnskaper og ekspertise og arbeidskraft. I et folkestyre er det ingenting i veien for at vi oppretter nye arbeidsplasser som gjør oss selvforsynte på de aller fleste områder.

Vi kan bygge alt i Norge, biler, busser, tog og fly, maskiner og alt vi trenger selv. Vi kan utvikle teknologien vi selv ønsker for vi har både kunnskap og ekspertise til dette blant oss, og når vi bygge og skaper alt dette selv, behøver ikke vi bruke masse penger på å kjøpe disse dyre tingene fra utlandet. Da bygger vi dem her, nesten gratis. På denne måten vil vi aldri ha problemer med økonomi i Norge, hvis vi ønsker motorveier på kryss og tvers av landet kan vi bygge det.

Alle som ønsker å bli kvitt det politiske landsforræderi i Norge anbefales derfor å gi sin stemme og støtte til folkebevegelsens nødvendige parti ved å ta opp medlemskap i Norgespartiet. Norgespartiet er ikke et vanlig politisk parti, men en folkebevegelse til innføring av ekte folkestyre i Norge, som er nødt til å ta på seg kappen som et politisk parti som trenger totredelsstøtte i Stortinget slik at partiet får aleneflertall i Stortinget til å nedlegge det politiske Norge.

Et slikt medlemskap er å betrakte som en stemme ved Stortingsvalgene og derfor vet VI som gjør dette hvor mange stemmer vi får i Stortingsvalg FØR valget avholdes slik at INGEN kan jukse med stemmetallene som Norgespartiet får, for da er det antall BETALENDE registrerte navn over 18 år som er antall stemmer for Norgespartiet. Dette er et vanntett tall som ingen kan jukse bort og på den måten får partiet sine stemmer.

Vi anbefaler at alle som ikke ønsker fortsatt politisk undertrykkelse, tyranni og tyveri av folkets verdiressurser å avstå å stemme på alle andre partier og i stedet gi sin stemme til folkebevegelsen Norgespartiet for da GIR DU DIN STEMME TIL DEG OG DIN FAMILIES FREMTID fordi DET ER VI SOM ER NORGE og ikke det politiske forbryterbanden som arbeider for en internasjonal forbrytermafia kalt Bilderberg-gruppen, som i dag okkuperer Norge som eiere av A/S Norge som er Staten Norge, men IKKE LANDET NORGE, for landet Norge tilhører OSS – FOLKET!

Ved å opprette staten A/S Norge i landet Norge, har denne «smarte» mafiaen kuppet den politiske og monetære, juridiske og militære makt i landet, som har bygget ut sitt A/S Norges statsapparat, som ikke er landet Norges forvaltning, men DERES system for å kunne skattelegge oss å gi DEM SELV eierskap til ALLE NORGES VERDIRESSURSER til havs og på land, til inntekt til dem selv og deres internasjonale samarbeidspartnere i den store internasjonale frimurerimafiaen, Bilderberg-gruppen.

Norske politikere i Bilderbergs omgjorde Norge, i 1946, til en korporasjon via en avtale som i dag går under navnet Bretton Woods avtalen – en avtale som la grunnlaget for å kuppe landet Norge ved innføring av Staten Norge i landet Norge.

Det er viktig at du forstår at landet Norge tilhører FOLKET, og at Staten Norge tilhører den politiske mafiaen som styrer Norge i dag til fordel for det internasjonale Bilderberg-gruppens eiere til inntekt for DEM, og det norske politiske elitens medlemmer, på det norske folks bekostning både i form av frihetsberøvelse, begrensninger i hva vi får lov å eie og kjøpe.

Disse priser Bilderberg-gruppens industrielle produkter som biler, og for eksempel drivstoff og strømpriser i været slik at VI som ønsker og trenger disse produkter, må betale rådyre penger for produkter som egentlig koste under halvparten av salgsprisene. Dette er fordi frimureriet har innført store skatter og avgifter og moms og andre kostnader som vi, som kjøper biler med drivstoff og strøm, må betale i dyre dommer for, slik at Bilderbergmafiaen i Norge tjener ekstra godt på oss, samtidig som de også ta inn nok penger fra dette til å kunne finansiere driften av Norge.

Slik kan de i ro og mak stjele hele oljefondet vårt, og har solgt det norske folks oljeselskap, NOROL, til sine venner i Bilderberg-gruppen ved å omgjøre folkets oljeselskap og landet Norges Oljeselskap – og verdiressurser til et stort aksjeselskap. Så fikk ALLE innen Bilderberg-gruppen kjøpe disse aksjene for en slikk og ingenting, og på denne måten, såkalt «legalt», har Norges politikere tilstjålet seg ALLE NORGES VERDIRESSURSER TIL HAVS OG PÅ LAND, og blitt styrtrike på det, mens vi som eier disse ressursene, og inntektene fra dem IKKE FÅR NOEN TING annet enn høye skatter, avgifter og moms og pris på drivstoff og strøm og alt annet vi kunne ha fått GRATIS som FOLKESTYRT LAND, men ikke får NOE glede av i dag i det hele tatt, og det er på grunn av det politiske FORBRYTERMAFIAEN som styrer Norge i dag.

Når eneste sjanse til noen gang å få landet vårt, Norge, tilbake er å få stor nok støtte i folket til å innføre folkestyre, bør vi gjøre det. Dette kan vi få til uten dramatikk ved å gjøre noe så enkelt som å melde oss inn i folkebevegelsen Norgespartiet og betaler en lav årlig kontingent, som i dag er 150 kr per år.

Et slikt medlemskap er, som nevnt, en sikker stemme til Norgespartiet som politisk parti, et parti som blir nedlagt SAMMEN MED ALLE ANDRE POLITISKE PARTIER i Norge i samme øyeblikk som folkebevegelsens parti har så stort aleneflertall i Stortinget at partiet kan nedlegge ALL POLITISK VIRKSOMHET i Norge og innføre ekte folkestyre, etter en ny modell som 100% ivaretar folkets behov, nødvendigheter og rettigheter, og sikrer oss fremtidige gigantiske inntekter fra FOLKETS VERDIRESSURSER i landet Norge, som atter ER FRITT fra FRIMURERIETS POLITISKE INVASJONSHÆR SOM I DAG STYRER SKUTE NORGE UNDER MARITIMT FLAGG og ikke det norske folks flagg, for det norske folks flagg representerer det frie norske land og FOLK.

Mens splittflagget på Stortinget betyr at landet vårt ligger innunder fremmedmakt, og denne makt kontrollerer og plyndrer Norge og undertrykker oss og fratar oss våre rettigheter og muligheter til å skape det samfunn vi virkelig ønsker oss og trenger, som bare et FOLKESTYRT Norge kan gi oss.

Derfor trenger folkebevegelsen ALLE GODE, ÆRLIGE NORSKE MENNESKERS medlemskap og stemmestøtte slik at vi sammen kan ta eierskap av landet vårt og vår gigantiske rikdom tilhørende oss, tilbake til OSS som er de rettmessige eierne til disse verdienes inntekter, slik at vår drøm om ekte frihet og full anledning til å virkeliggjøre våre drømmer, ideer, prosjekter, eget talent og ekspertise til fordel for OSS SELV OG LANDET vårt, Norge. Gjør vi ikke dette, mister vi alt til dem som styrer landet i dag og som nå innfører 4 og 5G telefoni og har satt seg som mål å gjøre alle landets kommuner til såkalte «smarte» kommuner.

Disse to teknologiene alene, sammen med tvangsvaksinering med dødelige vaksiner er deres plan for å drepe hele det norske folk og passivisere alle oss de IKKE klarer å drepe såpass - at de i ro og mak kan fortsette å leve som konger og grever i Bilderbergrike Norge, mens vi råtner i hver vår grav.

Dette, mine damer og herrer, er ingen fantasi. Hele denne planen eksisterer i lekkede dokumenter som fremdeles er lett å oppsøke på internett av dyktige internett detektiver – og nå er klokken fem på 12, og kl 12 er vi døde hele gjengen, med mindre vi gjør noe nå! Og da er innføring av ekte folkestyre i landet Norge vår eneste fredelig mulighet til å redde oss selv.

Men tiden er knapp og vi trenger hjelp for å få til dette, så sprer denne informasjonen til alle du kjenner. Sett dem inn i den alvorlige situasjonen vi er i, og ber dem ta opp et betalt medlemskap i folkebevegelsen Norgespartiet – et slikt medlemskap er helt nødvendig dessverre, fordi kun betalende medlemmer i Norgespartiet kan registreres som en ekte og sikker stemme for innføring av folkestyre i Norge i Brønnøysundregisteret. Med andre ord, er et medlemskap i Norgespartiets organisasjon registrert i Brønnøysund, en garantert forhåndsstemme for innføring av folkestyre i Norge.

Med 1,5 millioner registrerte betalende medlemmer er vi sikret det flertallet som sikrer innføring av folkestyre, derfor må vi ha hjelp til å spre denne informasjon for å klare å skaffe så stor støtte i folket. Slutt også å stemme på alle andre partier. Det vil hjelpe fordi da får de mindre støtte i folket, og da er det enklere for oss å få nok støtte til å gi oss selv landet Norge tilbake som vårt land.

Allerede i dag dør tusenvis av norske landsmenn på norske sykehus som følge av strålingsskader fra 4G telefoni og trådløse systemer med store hjernesvulster, forferdelig smerte; likeledes er det tusenvis av oss som bevisst likvideres med farlig smartteknologi og bevæpnede vaksiner og medikamenter som hindrer kroppens egne forsvarsverk i å fungere som det skal - for at immunforsvaret krasjer og sender folk inn i et sykdomshelvete uten sidestykke, som vanskelig kan gjenopprettes uten å restarte immunforsvaret for deretter å spise et rikt, variert kosthold med plantebasert mat som ikke er genmodifisert, eller sprøytet med RoundUp eller lignende gifter, fordi disse bidrar til å krasje immunforsvaret vårt, med vilje.

Kun et sterkt levende menneske vil kunne klare å overleve den strålingen som nå eksistere i Norge. Når denne økes med 5G er vi døde, så enkelt er det – den eneste løsningen for å redde livene våre er å ta landet vårt tilbake så vi kan fjerne alle disse farlige teknologiene og medikamenter før de fjerner oss så vi fortsett kan leve et rikt liv inn i fremtiden.

Og for alle dere som tror at ett av partiene som i dag sitter i Stortinget er løsningen for å redde Norge ut av globalistenes klør eller mene de vil hindre innføring av smartteknologi, skal du vite at ALLE DISSE PARTIENE i virkeligheten bare er ETT parti – med mange ansikter, med kun litt varierende partiprogram = skuespillmanus som får DEG til å tro at det finnes et politisk alternativt parti som er i stand til å gjøre noe som du ønsker, men det stemmer ikke.

Det Sylvi Listhaug og andre skuespillere innen disse partiene driver med når de later som de er uenige med den politikken som deres eget parti eller samarbeidende partier fører, er dette en avledningsmanøver for å skaffe DERES parti ekstra støtte i folket, og dessverre, i altfor mange tilfeller, FÅR DET, bare fordi folket ikke vet at slike politiske agenter later som de er i opposisjon til resten av Stortinget og partiene, mens de i virkeligheten representerer en gammel Lenin strategi som kalles kontrollert opposisjon for å sikre fortsatt partipolitiskstyring i Norge.

I Norge har vi ETT tverrpolitisksamarbeidsorgan som heter Europabevegelsen og disse er ALLE partiene representert i, og derfor samarbeider om å føre Norge inn i EU, enten folket vil det eller ikke, fordi som politikerne sier: «Dere har stemt på oss, og dermed sagt dere enige i vår politikk som er å stjele landet deres og alle verdiressurser og inntekter fra disse så vi kan putte de i våre lommer innad i EUs globalistiske Bilderberg-grupper til fordel for oss.

Det er DET dere får ved å stemme på oss. Hilsen det etablerte politiskepartikrati i Storting og regjering i Norge. Hjertelig takk for all tillitt og støtte for at vi skal kunne fortsette å undertrykke dere, skattelegge dere og stjele alle verdiressursene og inntektene deres og gi dem til oss selv. Takk for at du stemmer på ……………………..(partinavn).

Dette er det du, som stemmer på disse partiene, gjør hver gang du stemmer på dem. Hvorfor ikke heller stemme på deg selv , for en gangs skyld, ved å stemme for innføring av ekte folkestyre i Norge ved å ta opp et medlemskap i Norgespartiets folkebevegelse.
Når mange nok støtter innføring av folkestyre til at vi kan få aleneflertall i Stortinget som parti med to tredels folkeflertall kan vi vedta å legge ned det politiske Norge og innføre folkestyre.

Det vedtaket blir ikke gyldig før i neste Stortingsperiode under forutsetning av at folket stemmer FOR folkestyret en gang til og får aleneflertall. Da er folkestyre vedtatt EN GANG FOR ALLE og politikken død i Norge.


WHO and WHAT is behind it all ? : >

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.


Commentary:


Administrator
HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator.

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites.

Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

Contact: humansynthesis0@gmail.comINTERNET ARCHIVES

ORIGINS OF ILUMINATI

THE OTIUM POST

THE OTIUM GUARD

HUMAN SYNTHESIS

NORGE UT AV EU - EØS/SCHENGEN