11 min read

Grunnet naive politikere og falske medier kontrollerer vi ikke vår nasjons fremtid/amp

HUMAN SYNTHESIS
email: humansynthesis0@gmail.com

English (Google) translation:

Vi vil ha vårt land tilbake!!

Av: Stein Lohrmann - 24 August 2017

alt
"Trojanske Hester" på vei inn i Europa

Jeg var ungdom da Beatles, Kinks, Hollies og Rolling Stones tok ungdomsgenerasjonen med storm . Vi som tok “småjobber”, tjente penger og fikk oppfylt våre materielle ønsker. Det var jobber å få nær sagt overalt for oss som ønsket det. Nå er det svært få. Siden 50-60 tallet har politikere og regjeringer kommet og gått. Visjonene for Norges vei inn i fremtiden ble sakte pulverisert i denne perioden, og har vært fraværende frem til nå.

Materialismen tok over.

Arbeiderpartiet er jo det partiet som satt med regjeringsmakten stort sett alene i disse årene, med kortere perioder av borgerlige samarbeidspartnere. Mitt klare inntrykk er at Arbeiderpartiet med sine ledere i disse årene dessverre har satt seg selv fremfor Norge som land ( Store overføringer av penger til FN osv ) Dette er langsiktig arbeide for senere å få seg lederstillinger i FN, Nobelkomiteen og NATO og EU. ( Gro, Jens og Jagland )

“Det er typisk Norsk å være god” er uttrykket til Gro Harlem Brundtland fra 70-80 tallet. Dette ser ut til å ha forplantet seg inn i det Norske folk, men mye er egentlig ute av kontroll.

Jeg har de siste 40-50 årene lagt merke til at statsministere, ministere med ansvar for sine respektive departementer, stortingspolitikere, partiledere fra alle partiene diskuterer helse og eldreomsorg, økonomisk politikk, skole, forsvar, samferdsel og infrastruktur, politietaten, og alle de andre viktige temaer for vårt lands fremtid. De har pratet i 40-50 år nå, men med lite handlinger. Repriser av tidligere TV-debatter avslører at alle disse oppgavene ikke er løst.

Sett fra et lite “åndelig” perspektiv handler religioner og gudsdyrkelse/tro om menneskers behov for å tilhøre en flokk, og menneskets frykt for andre menneskers potensiale. Vi mennesker er flokkdyr og alle verdier som legges inn i troen, er basert på en tolkning-frykt for andre flokker/mennesker/religioner som i ekstreme tilfeller vil kunne føre til krig og vold.
alt
I den grad våre medier tør formidle sannheten, i den grad mediene tør å vise oss virkeligheten og innvandringens mørkeste sider, så får vi det med oss. Er man litt oppegående og oppsøker forskjellige kilder, så ser stadig flere at forholdene er blitt verre, mye verre enn mediene beskriver!

For å få utvidet kunnskap må vi lese mellom linjene , sjekke andre kilder – det som våre medier fortier. Da ser vi at media holder tilbake og sorterer informasjon, og de bruker andre ord som jeg vet er bevisst politikk. Media har utviklet faste regler for journalistene sine med nye ord og uttrykk – for ikke å “nøre opp under rasismen” som de sier!

Skal vi ikke få vite sannheten slik vi ønsker? Selv Statistisk sentralbyrå og våre politimyndigheter er instruert i å holde sine innvandrerrelaterte statistikker unna offentligheten, særlig de som viser oss resultater av innvandringens mørke sider – kriminalstatistikken – og innvandringens skremmende økende befolknings-statistikker. Vi har krav på å få vite sannheten om hva som skjer i landet vårt, slik at vi kan få et reelt grunnlag til å ta våre politiske avgjørelser når valgdagen kommer.

Vi - folket - betaler milliarder til statskanalen NRK – og det burde forplikte NRK til å si oss sannheten.
I verdens “beste” land med ytringsfrihet og verdens “beste” demokrati, burde det være en selvfølge at folket blir tatt på alvor, og at folket får all informasjon for å gjøre oss i best mulig stand til å ta våre egne valg og treffe våre egne tiltak. Det minste vi forlanger, er at vi får servert sannheten usminket!

Vi har lovfestet rett til å velge den politikken vi mener er den beste både for oss og landet vårt. Jeg ønsker ikke å stemme på en politiker som ”tror” han vet bedre enn folket som har stemt han fram. Jonas fortier mye og har hatt hemmelige avtaler med Hamas og våpensalg til Saudiarabia.

Hvorfor jobbes det så intenst fra mediene og politikerne med å avkristne Norge for å ta hensyn til den såkalte “religionen” islam, og dens tilhengere? Også av Hareide? Og hvor er den norske kirken?

Hvorfor lefles det med imamene rundt i alle moskeene som popper opp rundt i Norge? Og jeg mener at det er faktisk ”rasisme” når vår egen religion – kristendommen – diskrimineres til fordel for en falsk “religion” – islam – som vil bekjempe og drepe religiøse og annerledestenkende – oss vantro – ved hjelp av hellig krig – jihad.

I FNs rasismedefinisjon heter det:

De forente nasjoner vedtok i 1966 Den internasjonale konvensjon om utryddelse av alle former for rasediskriminering, hvor definisjonen på rasisme er: «… enhver distinksjon, ekskludering, restriksjon eller preferanse basert på rase, farge, avstamning eller nasjonalt eller etnisk opphav som har til formål eller effekt å nullifisere eller svekke anerkjennelse, nytelse eller utøvelse på like vilkår av menneskerettigheter og fundamentale friheter i det politiske, økonomiske, sosiale, kulturelle eller noe annet område i det offentlige liv.»

Vi som kan lese og har lest oss opp på Koranen og Hadithene vet at islam er minst like ond som nazismen. IS, BOKO HARAM, HAMAS og flere islamske organisasjoner praktiserer islam fra Muhammeds tid – slik det er beskrevet i Koranen og hadithene.

* Hvorfor tillater vi at innvandrerne tar med seg “islamismen” de flykter fra?
* Hvorfor tillater vi muslimene å bygge moskeer når vi vet at de sprer hat?
* Hvorfor tillater vi saudierne å bygge moskeer i Vesten når vi ikke får bygge en kirke i Saudi Arabia?

De kristne er fordrevet fra hele Midtøsten!

Vi har fra kristendommen den gyldne regel, kjærlighetsbudet og de 10 bud. Dette har ikke Islam. Muslimer sier at Islam er kjærlighet, men jeg har bare funnet ordet 6 ganger i min Koran og da er det relatert til Allah. Mellommenneskelig kjærlighet eller empati og medfølelse til andre enn sine egne muslimer finner jeg ikke, bare kommandoer om drap - jihad-, halshugginger, håndavkappinger og hat til alle som ikke underkaster seg Islam og betaler en skatt hvis de har tvangskonvertert. Og i islam har muslimer rett til å lyve for vantro hvis løgnen begunstiger islam. Dette heter taqiyya.

Som eneste innvandrergruppe insisterer muslimer på egen religiøs/kulturell klesdrakt, både i det offentlige rom og når de arbeider sammen med nordmenn. Hijab, burka og Niqab er ikke omtalt i Koranen! Islam signaliserer en annerledeshet som roper ut: Vi er ikke som dere, og vi bryr oss ikke om hva dere mener. Underforstått: for oss er det Allah, islam, Koranen, Haditene og Sharia som gjelder.

Og det er et ubestridelig faktum at de aller mest religiøse/kulturelle islamistene begår terrorhandlinger, og disse kommer stadig nærmere vårt fredelige og intetanende Norge. PST antyder at et terrorangrep kan komme i Norge i løpet av et år.

Det er frykten for islams grusomme historie og Koranens grusomme jihadbudskaper, shariabefalinger, og annerledesheten som muslimer utviser, som gjør at oppdaterte nordmenn etterhvert blir engstelige. Tilliten til muslimer som innvandrergruppe er i ferd med å bli borte, og det er svært alvorlig.

Islamsk ideologi, med alle sine begrensninger for individets evne til å tenke og handle, er blitt en brems for utvikling i hele den muslimske verden og også dit hvor de tilvandrer. De som kom til Vesten, og spesielt de som kom til Norge, har fått alle muligheter til å etablere seg og skaffe seg utdanning, jobb og nye venner. Alle flyktninger og innvandrere har fått den samme mulighet som Kari og Ola Nordmann. Eller bedre muligheter som her i Fredrikstad. Her “får” de leilighet, og mange av dem får gratis sertifikat og bil.

Som andre innvandrergrupper må nå muslimer akseptere at Norge og nordmenn er vertskapet, og at de er våre ”gjester”. Og mellom vertskap og gjest gjelder universelle regler og skikker. Ingen innviterer noen gjester inn i sin stue som de ikke har tillit til. Det gjør Jonas!! Og flere med ham.

Muslimer kommer ikke videre i sin tilpassing til demokrati og moderne sivilisasjon uten at de forstår hvordan vesten fungerer og tenker. En annen bremsekloss for muslimer er det at de er blitt behandlet med silkehansker her i Europa. Hvorfor har somaliske innvandrere klart seg meget bra i USA, men kommet dårlig ut av det i Norge? Svar; I USA må de klare seg selv, der er det ikke en velferdsstat som gir alt uten å kreve noe tilbake.

Vi står nå foran en katastrofe fordi politikerne og mediene har forsøkt å innbille oss at vi kunne integrere islam og fordi politikerne og mediene har hatt en ”oppfatning” av at islam er fred - som nå også Faten med sin hijab sier. At islam betyr fred er en ren bløff eller taqiyya. Islam har ført kriger mot Europa siden 700 tallet for å få et verdenskalifat. I tillegg til dette har de kriget i alle retninger og drept 270 millioner mennesker. Dette er ikke mye som minner om fred. Når politikerne nå ser problemene som dukker opp, har de ikke verken baller eller mot til å konfrontere problemene.

Jeg er primært interessert i rene sannheter og sunn fornuft. Jeg har studert historie og lest om disse temaene i mange år, for jeg prøver å forstå de politiske, etiske og økonomiske mekanismene som regulerer forholdet mellom islam og Europa. Her spiller Midtøstens olje en sentral rolle og visse hemmelige, tvilsomme avtaler som ble inngått i begynnelsen av 1970-tallet og videre på 1990 tallet. Dette vet Jonas Gahr Støre mye om, men han sier ingenting??

Det er og blir feil å innbille seg at det demokratiske vestlige samfunnet fredelig kan integrere en etterhvert kjempestor muslimsk befolkning som holder fast ved en teokratisk monoteisme og som ikke tillater at man skiller mellom politisk og religiøs makt. ”Krigen” som vi befinner oss i, har brutt ut på grunn av denne mangelen på forståelse og kunnskap om islams historie og hemmeligholdte avtaler.

Etter en lang islamsk dvale “oppdaget” vesten at det var mye olje i Midtøsten og for å få tilgang til denne oljen, måtte Vesten akseptere de arabiske ledernes krav. Med masse penger i de arabiske lommer, våknet den ekstreme formen for islam opp igjen. De siste tjue-tredve årene har islamisme ekspandert og islamistene er nå rede til å sprenge seg selv og er nå hjulpet av ny og stadig farligere teknologi.

Hvorfor vil noen drepe seg selv? Jo fordi; den eneste sikre måte å komme til en islamsk himmel, er å dø for islam. Det er ikke nok å fulgt de ti bud ( disse finnes som sagt ikke i Koranen) og vært et godt menneske.. Allah – måneguden – er en teokratisk monoteisme fra tiden før middelalderen. I lang tid, helt siden et samlet Europa vant slaget ved Wien i 1683, og deretter jaget muslimene tilbake til Midtøsten og la islam “brakk”, har vi ignorert islam. Nå våkner Islam på nytt. Og nå må vi våkne!!!

Historien siden år 630 e.Kr. viser ikke et eneste eksempel på at islamsk integrering i ikke-islamske samfunn har lyktes. Se på India eller Indonesia. Muslimene drepte 80 millioner hinduer/indere. Hvis islamtilhengerne kommer til oss og fortsetter å akseptere og følge prinsippet at det er Allah som styrer, og forkaster våre etisk-politiske demokratiske verdier, så betyr det at muslimene aldri kan integreres. I Sverige, Tyskland, England og Frankrike finnes det nå en tredje generasjon av unge muslimer som er mer fanatiske og ondsinnede enn deres foreldre var.

Multikulturalisme er en drøm for muslimer. Da får muslimer fritt innpass til Europa uten å slåss. Det er bare å produsere masse barn, så blir de i flertall om 40-50 år... Venstrefløyen har lansert ordet multikulturalisme, men jeg tror ikke at hverken Jonas, AP eller disse politikerne aner hva Islam er. De vet ikke hva de snakker om. De leser ikke Koranen, og de leser ikke Islams historie.

Med Islam følger terror, skam og ære, nikab og kjønnsapartheid. Mange mennesker fra æreskulturer forakter oss. 51 % av britiske muslimer vil forby homofili i følge Pew Research. Hvordan kommer det til å bli å være homoseksuell i et samfunn med stadig flere med slike meninger? Multikulturens Norge, blir et mindre tolerant Norge. Det flerkulturelle, mangfoldige Norge som noen av politikerne snakker om, finnes rett og slett ikke. Vi kommer ikke til å leve sammen i et fargerikt felleskap. Til det er de kulturelle forskjellene altfor store og det å kompromisse på våre mest sentrale verdier, er helt uaktuelt.

alt

Hva er i det hele tatt poenget med nasjonalstaten hvis ikke våre politikere prioriterer vår sikkerhet og stabilitet fremfor å være verdens sosialkontor? Hvis internasjonale konvensjoner hindrer oss fra å føre en vettig og produktiv politikk, er det konvensjonene som skal ofres. Ikke tryggheten eller velferden til det norske folk.

  • Jeg tror ikke at vi – folket - ønsker å ha er flerkulturelt Norge som blir som Sverige, England, Tyskland og Frankrike._

  • Jeg tror ikke at vi – folket - ønsker et fargerikt fellesskap som blir oppslukt av Islam om 40- 50 år.

  • Jeg tror ikke at vi – folket - ønsker å bli en minoritet i vårt eget land.

  • Jeg tror ikke at vi – folket - ønsker å bli fremmede i vårt eget hjemland.

Vårt land ble fritt en gang i tiden fordi vi nordmenn ville ha vårt eget land, bestemme selv og ha kontroll på vår egen skjebne. Nå kontrollerer vi ikke lenger vår nasjons fremtid takket være naive politikere og tause medier. Vi gjennomgår nå en dramatisk endring av vårt lands demografi, uten en vettig grunn,og uten å ha blitt spurt. Jeg sier nei til slik innvandring. Tiden er overmoden for protest. Jeg håper at alle som er opptatt av en restriktiv innvandringspolitikk våkner og forenes. Vi må vise politikerne at vi mener alvor.

Jeg har stor sans for mange politimenn, og vi må nå vise at vi setter pris på dem og respekterer dem.
En politimann sier anonymt om landets forfatning på HRS: I dag er det så å si ingen kriminelle innvandrere som skal betraktes – og behandles – som kriminelle. De er å betrakte som et offer. De er offer for dårlige familieforhold, frafall fra skolen, fattigdom, dårlig integrering, manglende organiserte aktiviteter, hjemlandets praksis eller kulturer, annet verdisett, ja, hva det skal være. Offermentaliteten har bitt seg fast, også i politiet. Pågriper vi noen, om så midt i ugjerningen, så er de også offer for alt det ovennevnte samt politiets handlinger. Offermentaliteten går hånd i hånd med stadig flere rettigheter.

Og det samtidig med at gjengkriminaliteten er ute av kontroll. Ja, jeg vet, at det heter at vi (politiet, min anm.) prioriterer, slår raskt ned osv., men la meg bare minne om at rekrutteringen til gjengdannelser er enorm. Så hvorfor ble X-ray (politiets innsatsgruppe for bekjempelse av gjenger, etablert i 2006, min anm.) lagt ned? 24 timer i døgnet fotfulgte de disse gjengmedlemmene, deres kjærester, familier og nettverk, og vi snakket nulltoleranse i teori og praksis. Veien var kort fra pågripelse til dom og soning. Det fungerte.

Vi må nå erkjenne at vi lever i en “ny” tid. Vi må ta i bruk virkemidler vi så langt ikke har villet være bekjent av. Vi må vise at Norge er en aktør man ikke kødder med. Vi må statuere eksempler for gjenganger-kriminelle og gjengkriminelle. Det må bli åpenbart at vi ikke finner oss i dette. Kriminelle må forfølges, fengsles, returneres, nektes innreise. Vi må vekk fra offerrollen og individorienteringen, og sette det norske storsamfunnet og borgernes trygghet i førersetet.

Så må mediene skjerpe seg. Når politiske tiltak fremmes, må mediene ha fokus på om det er nødvendig for samfunnet. Vi må rett og slett innse at mange kriminelle er i krig mot vårt samfunn. Det vil venstresiden aldri innrømme. Kommer venstresiden til makten igjen, vil det blir mer kriminalitetsbekjempelse gjennom dialog og kriminalomsorg. Det vil gjøre politifolk mer desillusjonerte, og vi kommer til å slutte i jobben – som i Sverige. Den stadig økende trusselkulturen, som vel så mye gjelder ansatte i barnevernet, lærere og NAV-ansatte, presser oss ut av «samfunnsoppdraget». Vi er ikke villig til å ofre helse eller liv – og familiens trygghet – på udugelige politiske beslutninger. Se bare til Sverige....

Jeg er klar over at muslimer er mennesker akkurat som oss. Og mange er praktfulle og hyggelige og lik oss på mange måter. Jeg har hatt flotte muslimske elever. Ikke alle muslimer tror på Allah, men så lenge det er dødsstraff for frafall fra islam tør ingen å vende ryggen til islam. Det er tryggere å være “skapmuslim”. Når Islam kommer i flertall vil hele samfunnet bli snudd opp/ned, og disse frafalne muslimene vil risikere livet.

Men det er et lite håp folkens. Alt er mulig bare det er politisk vilje og flertall til det. Og folket må våkne og si ifra. Ikke bare ved valget, men snakk sammen og diskuter nå !

Da må folk stemme NEI til mer innvandring i september. Og det betyr NEI til Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet og flere andre partier - STEM FREMSKRITTSPARTIET!!

Stein Lohrmann


WHO and WHAT is behind it all ? : >


Commentary:

Administrator
HUMAN SYNTHESIS

THE OTIUM POST

THE OTIUM GUARD

HUMAN SYNTHESIS