4 min read

THE EUROPEAN ENERGY REGULATORS/amp

HUMAN SYNTHESIS
email: humansynthesis0@gmail.com

![alt](https://human-synthesis.ghost.io/content/images/2018/03/acerJanuary2016.jpg)
##THE EUROPEAN ENERGY REGULATORS

Rådet for europeiske energiregulatorer (CEER) ble etablert i 2000 for samarbeid mellom de uavhengige energiregulatorene i Europa. Den søker å legge til rette for etableringen av et enkelt, konkurransedyktig, effektivt og bærekraftig EU-energimarked.

CEERs arbeidskomplementer (og ikke overlapper) arbeidet i Byrået for samarbeidet med energiregulatorer (ACER). ACER, som har sitt sete i Ljubljana, er et EU-agentur. CEER er en belgisk ikke-for-profit forening. De har like mål. ACER fokuserer på hva som kreves i lovgivningen, og CEER gjør alt annet i energiregulering. CEERs motto er å fremme energimarkeder, som gir kunderne muligheter. CEERs arbeid omfatter internasjonalt samarbeid, smarte nett, bærekraft, Demand Side Operators og kundeproblemer.

Forløperen til ACER var European Regulators Group for Electricity and Gas (ERGEG), en formell rådgivende gruppe for EU-kommisjonen og opprettet av Kommisjonen i 2003 (beslutning 2003/796 / EF).

Med ACER fullt operativ (siden mars 2011) ble ERGEG oppløst (Kommisjonens beslutning av 16. mai 2011 om opphevelse av beslutning 2003/796 / EF) med virkning fra 1. juli 2011. Alle tidligere arbeider knyttet til ERGEG-aktivitet (dokumenter, rapporter, offentlige konsultasjoner mv. .) finnes på denne nettsiden til de europeiske energiregulatorene.

FME

CEER er "European Energy Regulators Council". Det er stemmen til Europas nasjonale energiregulatorer på EU og internasjonalt nivå. Gjennom CEER samarbeider de nasjonale regulatorene og utveksler best praksis.

Mål OG FUNKSJONER

Det overordnede målet med Rådet for europeiske energiregulatorer (CEER) er å legge til rette for etableringen av et enkelt, konkurransedyktig, effektivt og bærekraftig indre marked for gass og elektrisitet i Europa.

CEER fungerer som en plattform for samarbeid, informasjonsutveksling og bistand mellom Europas nasjonale energiregulatorer og er deres grensesnitt på EU og internasjonalt nivå. I EU-saker fungerer CEER veldig tett med (og støtter) Byrået for samarbeid av energiregulatorer (ACER), et EU-agentur dannet for samarbeid mellom energiregulatorer.

CEER forsøker også å dele lovende beste praksis over hele verden gjennom sitt medlemskap i Den internasjonale sammenslutningen av energiregulatorer (ICER) som samler lignende foreninger fra hele verden, inkludert NARUC (Amerika), ERRA (Sentral-Øst-Europa) og MEDREG (Middelhavsområdet ).

FUNDAMENT

I mars 2000 signerte ti nasjonale energiregulerende myndigheter "Memorandum of Understanding for opprettelsen av Rådet for europeiske energiregulatorer". De hadde frivillig dannet CEER for å lette samarbeidet i deres felles interesser for å fremme det indre el- og gassmarkedet.

For å takle et økende antall problemer og for å forbedre samarbeidet på operasjonell nivå, besluttet regulatørene i 2003 å formelt etablere seg som en ikke- profittforening etter belgisk lov og opprette et lite sekretariat i Brussel. Vedtektene ble publisert i vedlegget til den belgiske statstidningen 21. oktober 2003.

CEER har nå 29 medlemmer - energiregulatorene fra 27 EU-medlemsstater (unntatt Slovakia) samt Island og Norge - også som 7 observatører - energiregulatorene fra Sveits, Montenegro, Kosovo, Makedonia, Moldova, Bosnia og Hercegovina og Georgia.

ACER

ACER er "Byrå for samarbeid av energiregulatorer". Det er et fellesskapsorgan med juridisk personlighet. ACER ble fullt operativt 3. mars 2011. Stolen er i Ljubljana, Slovenia.
ACER spiller en nøkkelrolle i integrering av EUs marked for elektrisitet og naturgass, og gir et rammeverk på EU-nivå for nasjonale regulatorer å samarbeide og gi klarhet og regelmessig sikkerhet.

ACER OG CEER

Forløperen til ACER var European Regulators Group for Electricity and Gas (ERGEG), som ble opprettet ved en europeisk kommisjons beslutning i november 2003 (beslutning av 11. november 2003, 2003/796 / EF).

Med ACER fullt operativ (siden mars 2011) ble ERGEG oppløst av Kommisjonen med virkning fra 1. juli 2011 (beslutning av 16. mai 2011 om opphevelse av beslutning 2003/796 / EF).

Noen av ERGEGs verk overgår til ACER (for eksempel de regionale initiativene) og noen (for eksempel kundeproblem) til CEER. CEER vil fortsette å eksistere i Brussel som en plattform for Europas energiregulatorer for å utvikle felles interesser som er av paneuropeisk eller enda bredere betydning (f.eks. Smart grids og bærekraftproblemer) og som er komplementære (men ikke overlappende) til ACERs arbeid .

ACER´s GRUNNLAG

Den tredje lovgivningspakken for liberalisering av energimarkedet etablerer et agentur for samarbeidet med energiregulatorer (ACER). Forordningen om etablering av ACER ((EF) nr. 713/2009) er en del av et sett med fem lovgivningsakter vedtatt sommeren 2009 med sikte på å forbedre funksjonen ing av Europas el- og gassmarkeder. Mål og funksjonerACER utfyller og koordinerer NRAs arbeid på EU-nivå.

Dens kompetanse omfatter utarbeidelse av rammebestemmelser som skal danne grunnlag for EU-brede nettverkskoder (utarbeidet av europeiske nettverksorganer); tar bindende individuelle beslutninger om vilkår og betingelser for tilgang og operativ sikkerhet for grenseoverskridende infrastruktur dersom NRA ikke kan være enige gi råd om ulike energirelaterte problemstillinger til de europeiske institusjonene og overvåking og rapportering til Europaparlamentet og Rådet.

STYRESETT

ACER består av a) et tilsynsorgan som består av en seniorrepresentant og en suppleant til EUs 28 medlemsstater nasjonale tilsynsmyndigheter og en ikke-stemmeberettigende representant for Kommisjonen; b) Styret bestående av 9 medlemmer og en suppleant for hver av dem, hvorav 2 medlemmer (og deres suppleanter) er utnevnt av Europa- kommisjonen, 2 (og deres suppleanter) av Europaparlamentet og 5 (og deres suppleanter) av Rådet ; c) en direktør og d) en klageinstans.I 4.-5. mai 2010 holdt ACERs styreforetak sitt innledende møte (se pressemelding).

Lord Mogg ble valgt som sin første leder og Walter Boltz sin nestleder. ACERs direktør er Alberto Pototschnig.

About Lord John Frederick Mogg

Stortinget undergraver den Norske Grunnloven

Islandsk bombe - Nei til Acer energipakke


Mer informasjon på:


WHO and WHAT is behind it all ? : >

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.


Commentary:

Eu´s energiregulatorer er skapt til aa forvirre oss.

Ingen, hverken advokat eller vaart lovgivings embedsverk kan fatte dybden I de mange eksisterende og nye energiregulatorer I EU som dekker tusenvis sider.

Fra tid til annen overtar en ny regulator og den gamle slettes.

Regjeringings forsikringer er ikke verd papiret det er skrevet paa, da EU`s energiregulatorer har fortrinn.

Ett tydelig:" Nei til Acer - Nei til EU "

Partipisken sitter nå I Brussels som påføres en masokistisk stortingsgruppe. Regjeringen aksepterer ACER som et brasilianske ´jeito´ for å omgaa brudd på grunnloven. (I.E. Det finnes alltid en omvei)

Ta en titt paa de eksisterende energiregulatorene over saa skjoenner du hva jeg mener

NOTE: Lord Mogg is a ´crossbencher´ in the British Parliament and a Europhile


Administrator
HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in HUMAN-SYNTHESIS are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator.ORIGINS OF ILUMINATI

THE OTIUM POST

THE OTIUM GUARD

HUMAN SYNTHESIS

NORGE UT AV EU - EØS/SCHENGEN