9 min read

DA KGB KODEN SPRAKK/amp

HUMAN SYNTHESIS
email: humansynthesis0@gmail.com

##DA KGB KODEN SPRAKK

Norulv Øvrebotten
Det begynte i 2005

alt

Jeg begynte å rulle opp KGBs smarte metoder i offentligheten fra 2005, uten fra begynnelsen å forstå hvor stort omfang smart bedrag kamuflert som smart jus hadde i Vesten. Det vet jeg langt bedre nå, sju år etterpå. Ikke rart at det har stått om livet for meg en rekke ganger i disse årene.

En av følgene av de stadig flere avsløringene mine på Internett var altså at Russland slo til med terror i Norge i 2011 for å befeste kontrollen over det gamle systemet som ble etablert før krigen. Siden det nå var truet. Det er kun i denne identifiserte russiske konteksten som jeg har fortalt om, at Anders Behring Breivik og massedrapene er relevant. Alle andre forklarende sammenhenger er irrelevante og uten reell betydning.

I en mafiastat blir det benyttet leiemordere. Som godt kan sitte i fengsel en tid for jobben. At det er mulig å skape mye kamuflasje ved å lage egne narrespill i narrespillet ved bruk av psykiatere og jurister rundt mennesker, er ikke noe nytt fenomen. Alt slikt avleder publikums fokus fra hva som er relevant og viktig, nemlig hvem som har den virkelige makten i Norge og hvordan den nå bli befestet. Nok en gang. Under alt dette røykteppet som er mulig å lage ved hjelp av terror og bedrag.

Samspillet mellom Oslo tingrett og påtalemakten om å skape enda mer maskering av virkelig hensikt og bakgrunn for terroren, er bare hva du må forvente i Norge. Det eneste du kan være sikker på for fremtiden, er at det kommer til å bli enda mer bedrag. I saksbehandlingen. Det kan du være helt sikker på.

alt
TAR FORBEHOLD: Riksadvokat Tor-Axel Busch åpner for at påtalemyndigheten kan påstå straff i retssaken mot Anders Behring Breivik. Foto: Lise Åserud

En trapp vasker du ovenfra og ned. Anders Behring Breivik hører til på nederste trappetrinn. Samme hvor mye kamuflasje som riksadvokaten og andre norske jurister på toppen prøver å lage for å berge seg selv. En følge av å ha vært med i forsvars- og sikkerhetspolitikk i så mange år, og til overmål å ha opplevd å være med å tape den kalde krigen selv om du var på riktig side, er at du forstår hva som har skjedd med deg og rundt deg i livet som du har levd. Når først det russiske spillet i det negative rom er identifisert. Det er samme bedragmetodene hele tiden.

Det er mange andre enn Anders Behring Breivik som skal i fengsel. Mange liv kunne ha vært spart og mye lidelse kunne ha vært unngått, hvis jeg hadde blitt hørt tidligere. Tross alt har jeg beskrevet den aktuelle konteksten siden 2005 i all offentlighet. Terroren burde gjøre den mer forståelig, ikke ha motsatte følger.

Samme handlingsmønster som jeg har funnet i Norge og andre vestlige land, går igjen i USA, hvor terror og bedrag fra jurister går like mye hånd i hånd. Med enorme følger siste tjue årene for et tidligere fritt land.

USA var en gang et symbol for frihet for alle mennesker som mente at vi var født frie og skulle forbli det. Helt til russerne spilte den før så stolte nasjonen av hele sjakkbrettet. For deretter å lure befolkningen med å gi den håp. Smart demokrati er ikke vestlig. Det er en oppfinnelse som er gjort i øst.

I et slikt østlig demokrati kan du smart trylle bort et helt valg til nasjonalforsamlingen. Det skjedde i Norge allerede i 1939, og det er en viktig hendelse som er umulig å bortforklare på rasjonelt vis. Det kan kun skje ved hjelp av enda mer bedrag. Så blir da også bedrag lappet over bedrag kontinuerlig i disse prosessene. Det er et karakteristisk trekk som går igjen. I øst som i vest.

Jens Stoltenberg. Kodenavn Steklov

[Av Hans Rustad. Kilde:](http://www.document.no/2011/07/jens-ste ... kgbs-garn/)

Norulv Øvrebotten

Gjengitt med tillatelse

Alf R. Jacobsen har i dag en kronikk i Dagbladet som kaster lys over Jens Stoltenbergs kontakt med KGB. Stoltenberg hadde allerede en mappe i KGB under kategorien – fremskredne kontakter, hvilket betød han ble dyrket med tanke på å bli fanget i KGBs nett.

Oleg Gordijevskij avslørt Arne Treholt. Det kom som et sjokk på regjeringen og Ap. Nå var det dobbeltagenten Mikhail Butkov som holdt norske POT og britiske MI6 orientert om hva som skjedde i KGB. Butkov kom under vær med at hans kollega på Drammensveien, KGB-major Boris Kirillov hadde fått kontakt med et stort politisk talent innen Ap som var spådd en lysende politisk karriere. Vedkommende hadde fått dekknavnet Steklov, men Butkov visste ikke hvem det var.

Butkovs norske føringsoffiser, Einar Brusletto, sa det var maktpåliggende å finne ut hvem som skjulte seg bak navnet Steklov. Butkov var på ferie i Moskva i desember 1989:

Med iskald ro og stort mot greide han i et ubevoktet øyeblikk i KGB-senteret å ta ut Steklovs mappe fra safen. Navnet var sensasjonelt: Jens Stoltenberg

Stoltenberg holdt på å bli valgt inn som medlem av Forsvarskommisjonen, et utvalg KGB ville ha stor interesse av.

I løpet av de få minuttene Butkov hadde hatt til rådighet i Moskva, hadde han dessuten kunnet fastslå at Steklovs mappe var opprettet tidlig i 1989 og var av typen DOR – Delo Operativnoj Razrabotki. Slike mapper var normalt forbeholdt personer som befant seg på «et framskredet stadium av kultivering» eller allerede ble regnet som en av KGBs «konfidensielle kontakter».

Unge Stoltenberg var altså en av dem KGB “groomet” med tanke på fremtiden. Sikkerhetstjenester jobber langsiktig og tålmodig. Man kan trygt gå ut fra at med Stoltenbergs bakgrunn og fremtidsutsikter, var dette en kontakt man la stor vekt på.

Stoltenberg måtte sikkerhetsklareres av POT og kom til å oppgi at han hadde kontakt med Kirillov. Dermed kunne POT gå inn og advare ham mot videre kontakt. Jacobsen skriver at intet er kjent om disse bekymringssamtalene mellom Stoltenberg og POT.

Men det er ikke tillitsvekkende at kontakten med KGB fortsatt er radioaktiv.

Stoltenberg personlig, AP-ledere og journalistkolleger reagerte meget negativt da Alf R. Jacobsen avslørte Stoltenbergs Steklov-idenitet i et Brennpunkt-program i år 2000.

Akkurat denne unisone reaksjonen er politisk betydningsfull. Den forteller om et miljø som ikke ønsker søkelys på KGB-kontakten. Men hvis forbindelsene var uskyldige, hvorfor denne tilbaketrekningen og sensuren?

Er forklaringen at det ikke bare var Jens Stoltenberg, men mange andre fra Arbeiderpartiet som i årevis hadde pleid tilsvarende kontakt med KGB?

Da jeg som redaktør for NRK Brennpunkt avdekket saken i desember 2000, ble reaksjonen voldsom. Jeg ble fordømt – ikke bare av Jens Stoltenberg, som noen måneder tidligere var blitt statsminister, men av nær sagt samtlige av pressens ledende kommentatorer. Min sjef Einar Førde – som selv hadde hatt et suspekt forhold til KGB – vendte en kald skulder til, og AP-vennene i Dagsrevyen forsøkte etter beste evne å underminere saken som uvesentlig, høyst sannsynlig oppdiktet og ondsinnet.

Man kan konstatere at sterke krefter ikke ønsker at opplysninger skal slippe ut. Hva slags opplysninger? Hva har de å skjule?

Ville opplysninger fra Mitrokhins arkiv kunne torpedere aktive karrierer innenfor Arbeiderpartiet?

Jacobsen spør:

Hadde han tatt kopier av Dudins (Reiulf Steens) mappe på 250 sider, eller av Juris (Torbjørn Jaglands)?

Man kan reflektere: Arbeiderpartiet har bevart en kultur man skulle forsverge levde. Er det arven etter Håkon Lie og antikommunisme, eller er det arven etter Lenin, og partikulturen som følte et slektskap med Moskva, på tross av ideologiske forskjeller?

Det man aner er at ledende arbeiderpartipolitikere har spilt et spill, de har trodd de har hatt kontroll, men KGB var langt mer profesjonelle, og trolig finnes det ting i arkivene som ikke tåler dagens lys.

På den ene siden sier Stoltenberger og Jagland’er at deres kontakt var ordinær, men hvis den var det, hvorfor er det da nødvendig å drive justis og sensur?

De sentrale Ap-kadrenes kontakter med KGB er et av de store tabuene i norsk politikk.

Stortinget maa granske:

Kommentar bmo:
Stortinget trenger ikke å granskes, de er det bare å lempe i kasjotten- i påvente av dom fra folket. Jrf muren på Akershus Festning. (Igjen- og denne gangen de virkelige landssvikerne), ikke Reidar Haaland-.


Mafiastyrte Norge - tilbakeblikk 2010

Norulv Øvrebotten

Det beryktede øst-tyske sikkerhetspolitiet Stasi tapte makten. Da hjemlandet DDR ble borte under føttene på denne klandestine og brutalt undertrykkende organisasjonen etter Berlin-murens kollaps i 1989. Her i Norge var Stasi og KGB derimot så sterke at de fra skyggene kunne gjennomføre en motrevolusjon utover 90-tallet og slå ned enhver oppegående opprørsk motstander. Slik det skjedde med meg. Her i landet ble den skjulte makten beholdt. Bare sminket for en ny tid.

alt

Gro Harlem Brundtland, Thorbjørn Jagland, Kjell Magne Bondevik og Jens Stoltenberg er alle i virkeligheten ikke annet enn mer eller mindre uvitende marionetter. I beste fall. Som både før og etter murens fall er benyttet som statsministre. Til utad å maskere et negativt spill innad.

Særlig er grepet om det juridiske miljøet i Norge ennå en avgjørende faktor for denne skjulte maktutøvelsen. Også inn i 2010. Sovjetiske KGB og den senere russiske arvtakeren tok til seg de tidligere Stasi-agentene i Norge. Da Øst-Tyskland opphørte å eksistere i 1990. Spillet i negativ sektor som disse folkene ennå gjennomfører rett foran øynene på deg og meg, skjer på en konsistent og konsekvent måte. Profesjonaliteten er veldig høy. At bedraget ofte skjer maskert som jus, utelukker i realiteten demokratisk innsyn og kontroll.

Blendverket som blir skapt ved hjelp av denne fremgangsmåten, nemlig gjennom kontinuerlig å
fragmentere entydige forhold, blir av de fleste vanlige jurister oppfattet som smart jus. Ikke smart bedrag. Slik som det i virkeligheten er. Jurister ved domstoler og i styringsverket ellers kan derfor lett benyttes som negative kontakter. Eller mer populært
sagt: Som nyttige idioter. Slik også enhver norsk statsminister er blitt benyttet etter krigen. Uansett partifarge.

Hvordan Stortinget i alle år er blitt lurt trill rundt ved hjelp av disse bedragteknikkene, har jeg fortalt utførlig om. Blant annet meldte nasjonalforsamlingen Norge inn i NATO på falske premisser i 1949. Den oppnevnte Lundkommisjonen på like falske
premisser i 1994, og snudde dermed utfallet av den kalde krigen på hodet her hjemme. Jeg skal senere fortelle hvordan Sovjetunionen og Russland i virkeligheten bygget ny hovedflyplass i Norge. For å kamuflere tidligere aktivitet og anlegg på Gardermoen. En overivrig ingeniør ble sendt på hodet ut av vinduet fra et hotellrom i København, og
Stortinget ble ved et kupp i 1992 narret til å snu den normale avstemningsrekkefølgen på hodet. I kjent sovjetisk stil. Abrakadabra! Hurum var tryllet bort.

alt

Som følge av jukset ble det mangårige milliardsluket Gardermoen vedtatt og bygget. Nok et nasjonalt bedrag. Med alle sine uforutsette skandaler. Jeg opplevde begynnelsen av denne saksbehandlingen på kloss hold. Da jeg var en del av den politiske ledelsen i Forsvarsdepartementet. Det som begynte som et narrespill, endte også som et narrespill. Noen år etterpå. Følgen er en flyplass som burde ha vært oppkalt etter Josef Stalin. En sambygding av meg, Kjell Opseth, var dum nok til å bli satt på denne oppgaven som samferdselsminister.

Flere ganger etter murens fall er det gjennomført kamuflerte politiske drap og drapsforsøk. For deretter å narre presse, politi og domstoler til å medvirke til å maskere det virkelige forholdet. Dette skjedde på Orderud fra 1999. Dette skjedde med meg fra 1996. Dette er skjedd med langt flere enn du tror. Dagens byråkratiske SV-styre er en følge av KGB og Stasis vellykkede motrevolusjon. Grunnlaget for norske regjeringer kan fremstå som resultat av frie og demokratiske valg, men ingen av dem var blitt valgt uten dette skitne og hemmelige spillet fra kulissene. Dette er sannheten. Selv tjue år etter Berlinmurens fall er makten bak makten slik.

Jeg forteller ikke humbug på denne hjemmesiden. Jeg forteller om humbug. Om politisk magi, bløff og svindel. Om sosialismens virkelige kjerne. Rett og slett. Der fantasien slutter, begynner nemlig virkeligheten.

"Slike som deg blir bare borte, de forsvinner bare stille og rolig", sa en tidligere informasjonssjef i "oljå" til meg. Ganske tørt. I Stavanger på slutten av
nittitallet. Da bodde jeg nemlig i Stavanger. I en gjennomkorrumpert by. I en enda mer
gjennomkorrumpert stat. Nemlig Norge. Hvor Stasi og KGB ikke hadde vanskeligheter med å manipulere enhver myndighet. Organisasjonen i seg selv var den politiske mafiaens best forsvar. Enten det var snakk om byen eller landet. Ja, vi kunne.

Nå skriver vi 2010.

Årene er gått. Ennå er jeg ikke borte. Ennå kan jeg. Selv om det har holdt hardt mange ganger. I alle disse tøffe årene her i Norge. Etter at Berlin-muren falt ute, men ikke her hjemme. Den politiske friheten min er likevel blitt klart forbedret de siste årene. Det samme er den personlige sikkerheten. Noe jeg kan takke blant andre USA og internett for. Pluss meg selv og etter hvert også et mer våkent norsk politi.

(Norulv Øvrebotten - Publisert 3. januar 2010)


GRO GATE og de hemmelige tjenestene i Norge (bok)


WHO and WHAT is behind it all ? : >

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.


Commentary:

Administrator
HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in HUMAN-SYNTHESIS are freely available and collected from the Internet.
The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator.ORIGINS OF ILUMINATI

THE OTIUM POST

THE OTIUM GUARD

HUMAN SYNTHESIS

NORGE UT AV EU - EØS/SCHENGEN