4 min read

SSB utreder langsiktige konsekvenser av høy innvandring/amp

HUMAN SYNTHESIS
email: humansynthesis0@gmail.com

alt
Pressemelding | Dato: 18.12.2015 | Nr: 114 - 2015

Skal utrede langsiktige konsekvenser av høy innvandring

alt

Regjeringen har i dag oppnevnt et ekspertutvalg for å se på hvilke langsiktige konsekvenser høy innvandring har for samfunnet, og hvilke tiltak som kan bidra til rask integrering og yrkesdeltakelse blant innvandrere og flyktninger.

Asyltilstrømningen til Norge kan få store konsekvenser på flere samfunnsområder, som velferdsmodellen vår, statsbudsjettet og kommunenes økonomi. Vi er nødt til å analysere konsekvensene for å gjøre de riktige grepene for å sikre den norske velferdsmodellen. Arbeidet utvalget skal gjøre blir derfor svært viktig og jeg ser derfor fram til resultatene av utvalgets arbeid, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP).

Konsekvensene er blant annet avhengig av omfanget og sammensetningen av innvandringen, utviklingstrekk i norsk økonomi og i arbeidsmarkedet, framtidige kompetansebehov, innretning av velferdsordninger og av forhold knyttet til økt ulikhet, fellesskapsfølelse og tillit.

alt

Mandat og sammensetning

Utvalget ledes av professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, Grete Brochmann, og utvalgets mandat omfatter følgende hovedpunkter:

I hvilken grad høy innvandring kan komme til å påvirke graden av samhold og tillit i Norge, og hvilken betydning større økonomisk, sosial, kulturell og verdimessig ulikhet kan ha for samfunnsutviklingen på sikt.

De samfunnsøkonomiske konsekvensene for det norske samfunnet av høy innvandring og av at en økende andel av befolkningen har innvandrerbakgrunn.

Hvordan arbeidsmarked, arbeidsliv mv. bør og vil bli tilpasset fortsatt høy innvandring, særlig av flyktninger.

Sammenhengen mellom vel ferdsordninger og innvandring, herunder utforming og dimensjonering av generelle inntektssikringsordninger, arbeidsmarkeds- og kvalifiseringstiltak,utdannings-tilbud og annet offentlig tjenestetilbud, samt spesielle ordninger for asylsøkere og flyktninger. Ulike strategier for å kunne møte utfordringer i tilknytning til høy innvandring. Utvalget har frist til 1. februar 2017 med å legge fram sin innstilling.

Disse medlemmene ble oppnevnt i statsråd 18. desember 2015

Grete Brochmann (leder), professor, Oslo
Anne Britt Djuve, forskningssjef, Oppegård    
Tore Eriksen, spesialrådgiver, Oslo
Erling Holmøy, seniorforsker, Oslo_     
Cindy Horst, forskningssjef, Oslo
Truls Nordahl, fylkesdirektør, Stavanger
Jan Rose Skaksen, forskningschef, København 
Sylo Taraku, generalsekretær, Drammen     
Asle Toje, forskningsdirektør, Oslo     
Inger Østensjø, rådmann, Stavanger 

Sylvi Listhaug - Bremser -innvandring:

Christine Meyer - Vil gå i tog for høyere innvandring:

Bohler om innvandringsrapport :


SSB NYHETER

_NTB October 24 2017

Mannen bak innvandringsregnskapene får ikke forske for SSB

alt

Forskningsleder Erling Holmøy blir omplassert og får ikke lenger drive med forskning i Statistisk sentralbyrå (SSB), melder Minerva.

Holmøy har de siste årene blant annet gjort seg bemerket med sine fremskrivninger av økonomiske konsekvenser av innvandring til Norge.

Blant arbeidene han har deltatt i, er Perspektivmeldingen 2017 og Brochmann II-utvalget, som utredet konsekvenser av høy innvandring til Norge.

I september la Holmøy fram nye tall som viser at innvandring til Norge vil koste 10.000 kroner ekstra i skatt per person hvert år fra 2025.

Mandag fikk Holmøy beskjed om at han ikke lenger får jobbe med forskning i byrået. Begrunnelsen skal være at han ikke har publisert på nivå 2, altså i de høyest rangerte tidsskriftene.

– Jeg føler meg urettferdig behandlet etter at jeg i svært mange år har fått beskjed fra både ledelse og eksterne oppdragsgivere om at jeg har gjort en god innsats på prosjekter som SSB har villet at jeg skulle jobbe med, fordi helt nye vurderingskriterier nå gis tilbakevirkende kraft, sier han til Minerva.

I tillegg til Holmøy blir også 25 andre forskere omplassert.

– SSBs ledergruppe vedtok tidlig i september å redusere antall medarbeidere på forskningsavdelingen fra om lag 75 til under 50, sier forskningsdirektør Kjetil Telle, som forklarer endringen slik.

– Vi reduserer antall stillinger på forskningsavdelingen og oppretter tilsvarende antall stillinger i statistikkavdelingene, fordi vi mener behovet for ressursene vil være større der framover, sier han.

(©NTB)
Publisert: Oct 24, 2017 @ 10:49 pm


http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/ssb-direktoeren-paa-oppvaskmoete-hos-siv-jensen/a/24174993/


Kjetil Rolness -
October 24 2017 11:34 am

Forskningsleder Erling Holmøy blir omplassert og får ikke lenger drive med forskning i Statistisk sentralbyrå (SSB)

Dette er den eneste mannen i Norge som har levert solide data om innvandringens økonomiske kostnader. Det er hans tallknusing som ligger til grunn for Brochmann II-utvalget. Han har vært forbilledlig klar og ærlig, nå sist med konklusjonen om at innvandringen vil koste hver eneste nordmann 10.000 kroner ekstra i skatt hvert år fra 2025.

Men nå får han ikke lenger forske ved sin egen arbeidsplass, fordi Statistisk Sentralbyrå plutselig har innført nye forskningskriterier med tilbakevirkende kraft. Da kan sjefen hans puste lettet ut.

alt

Christine Meyer har tidligere uttalte seg svært positivt om asylinnvandring, hun har uttrykt tvil om SSB egne tall over innvandringskostnader er riktige, og er i tillegg gift med en økonom, Victor Norman, som vil ha 100 000 syriske flyktninger til Norge, uten ha regnet noe som helst på emnet.

I mars i år omtalte hun SSBs innvandringsregnskap som et "sårt punkt", og sa at om det var opp til henne, ville det ikke blitt laget noe regnskap i det hele tatt. For det kunne jo stigmatisere visse grupper. Igjen har en sentral statlig institusjon gjort hva den kunne for å bekrefte ytre høyres konspirasjonsteorier om mørklegging av fakta.


WHO and WHAT is behind it all ? : >


Commentary:

Det er jo innlysende at regjeringen har faatt paapakning av den´Globale Eliten´ for regjeringens oppbremsing av den Muslimske innvandrerkatastrofen. Dette motstrider the NWO´s lenge planlagte Muslimske invasjon av Europa for en total integrering av alle kulturer og religioner. Vaare innvandrings-statistikker, utfoert av Erling Holmøy, ble FOR nøyaktige for dem.

Regjeringen foyet seg som ventet og omplasserte Holmøy. Christine Meyer som har ett helt MOTSATT syn paa verdien av innvandringen foreslaar at hun vil starte `opptog´ for en oekning av innvandrere og hennes mann vil ha 100.000 Syriske flyktninger til Norge.

Dette blir en stor konflikt for Innvandrings -og Integrerings Minister Sylvi Listhaug som krever en drastisk REDUKSJON av Muslimske innvandrere til Norge.

Vi ser stadig flere tegn paa Regjeringens vilje til aa adlyde deres dukkemester, Illuminati.

Administrator
HUMAN SYNTHESIS

THE OTIUM POST

THE OTIUM GUARD

HUMAN SYNTHESIS