4 min read

Hvis Trump taper er vi ferdige, slik jeg ser det

(Photo by JEFF KOWALSKY / AFP)

Resett - Meninger Av Else Berit Kristiansen -16. november 2020 | 21:03

«(Trump) driver en virksomhet der han river ned tilliten til hele systemet.» Dette var del av en kommentar som ble lagt inn under Resett- redaksjonens artikkel om valgfusk i går. Og det slo meg umiddelbart: Kommentatoren har hundre prosent rett.

Hva er egentlig «Trumpismen»?

Trump forklarte det best selv da han kjempet om å innta Det hvite hus for fire år siden:annonse

  • Vår bevegelse handler om å erstatte et forfeilet og korrupt politisk etablissement med en ny regjering som er kontrollert av dere, det amerikanske folk.

Han fortsatte:

  • Det er ingenting det politiske etablissementet ikke vil gjøre, ingen løgn de ikke vil fortelle, for å holde på prestisje og makt på bekostning av dere. Etablissementet i Washington og finans og media-organisasjonene som betaler dem, eksisterer for en grunn, og en grunn alene: For å beskytte og berike seg selv.

Trump stilte til valg for å fjerne de korrupte Obama/Clinton-, og nå også Biden-familiene, som har blitt mangemillionærer på ugunstige handelsavtaler med despotiske regimer og destabilisering av Midtøsten. De har tappet det amerikanske arbeidsmarkedet for arbeidsplasser og myrdet hundretusenvis kvinner, barn og sivile i Midtøsten i prosessen, noe som forståelig nok har fått et lidenskapelig hat mot vesten i den muslimske verden til å gløde. Det amerikanske folket har blitt stadig fattigere under disse korrupte lederne, og folket i Europa har bokstavelig talt fått blø for hatet USA under Obama/Clinton, har skapt.

«Trumpismen» handler først og fremst om å få en slutt på denne kyniske kriminaliteten som har spredd seg som en farsott i de politiske etablissementene som jobber for globalisme i FN og EU, der alle de vestlige, europeiske regjeringene er involvert. Inkludert den norske.annonse

Om dette sier Trump:

  • «Basen for politisk makt er her i Amerika, og det er vårt korrupte, politiske etablissement som er den største drivkraften bak anstrengelsene for den radikale globaliseringen og ødeleggelsen av arbeidsklassens rettigheter.»

Den umulige (?) freden i Midtøsten

Trump har snakket mye om å stoppe de endeløse krigene USA har startet og drevet fram under Obama/Clinton. Det er mye trolig at denne tilnærmingen er årsaken til at han har fått til fredsavtaler mellom Israel og flere av de arabiske landene, kjent som «The Abraham Accord.» Kanskje arabiske ledere liker et USA som forplikter seg til å slutte å myrde kvinnene og barna deres? Bare en tanke …

Det Norske forholdet til vår viktigste allierte, USA

Regjeringen og majoriteten av medieorganisasjonene våre støtter det Trump kaller de korrupte, kreftene i USA. Hvorvidt vårt etablissement også beriker seg, har det blitt gravd fint lite i. Den norske eliten har i alle fall omgang med disse folkene, enten det er Bill Clinton og Jeffrey Epstein som lander på Gardermoen i Lolita express, eller Hillary som spiser torskemiddag hjemme hos Støre og reiser hjem igjen med hundrevis av millioner av skattepengene våre i bagasjen. Det er åpenbart at også vårt politiske etablissement og medieorganisasjoner misliker Trump-administrasjonens anstrengelser for å gi makten tilbake til folket. Kanskje noen snart skulle spørre hvorfor det?

Hvis Trump taperannonse

Hvis Trump skulle tape dette valget, vil de korrupte kreftene i USA få fornyet spillerom til å fortsette ødeleggelsen av Vesten med globalisme. Representantene i FN, EU og de vestlige regjeringene står klare til å hjelpe dem og berike dem, kanskje i håp om at når det regner på presten, drypper det på klokkeren? Det er ikke bare det amerikanske folkets frihet og velferd som står på spill, men også det norske og europeiske.

Med mindre Trump har en trumf i ermet.  

Post Election UPDATE: US Military 2020 Election Sting 11.12.20  

"Million MAGA March" held at Freedom Plaza in Washington


COPYRIGHTS

Copy & Paste lenken øverst for Yandex oversettelse til Norsk.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

FLIPHTLM5 - 08 NOV ARCHIVE

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.