5 min read

Derfor Støtter jeg Donald Trump

Tidligere skolebyråd i Bergen, Tomas Moltu, er en varm tilhenger av USAs president Donald Trump. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Bergens Tidende -Tomas Moltu - Publisert 19. oktober

Forrige gang valgte USA Trump i et oppgjør med selvopptatte korrupte politikere. Nå velges han fordi velgerne tror på ham og er begeistret.

Få nordmenn ser hvor mye bra Donald J. Trump har gjort for USA. Her er noen av grunnene til at jeg håper og tror han blir gjenvalgt 3. november.

Ønsket om et sterkere demokrati: Verden har utviklet seg i retning av en globalisering som er grenseløs. Nasjonal makt overføres til overnasjonale organer, uten demokratisk påvirkning. Det er en ny verdensorden hvor stadig mer makt flyttes utenfor vanlige folks rekkevidde og gis bort til FN, WHO, Verdensbanken og EU gjennom traktater og avtaler.

Trump har tatt et historisk oppgjør med denne globaliseringen og hevder med styrke at et lands ledere først og fremst skal arbeide for sitt eget lands innbyggere.

Donald Trump holder det han lover, skriver Tomas Moltu. Her har Trump signert en lov som skal uthule Obamacare. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Venstresiden hevder at Trump lyger. Men velgere måler politikere på hva de har lovet, og om de holder sine løfter. Her utmerker Donald Trump seg, i motsetning til sine forgjengere.

Han lovet å kutte skattene, og han gjør det. Han lovet å bygge mur mot Mexico, og han gjør det. Dette reduserer narkotikahandel, menneskehandel med barn og ulovlig innvandring dramatisk. Naive og kunnskapsløse hvite menn i Norge tror det handler om rasisme.

Han lovet å flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem, og gjorde det. Både Obama, Clinton og Bush lovet det samme, men løy.

Trump lovet å rydde opp i korrupsjon i Washington. Nå frykter Demokratene at det avdekkes korrupsjon rundt Joe Biden og hans families inntekter fra Ukraina og Kina. De som ønsker å løfte frem moral i USA, har en god grunn til å stemme Trump.

Debatt: Kan vi være alliert med et murbyggende, rasistisk og klimafornektende USA?

Økonomi har alltid vært helt sentralt for amerikanske velgere. I Norge har vi en velferdsstat som er finansiert av olje som amerikanerne har bygget ut, og kjøpt av oss. En slik velferdsstat har ikke USA. Men vanlige velgere som har ønsket å løfte mennesker ut av fattigdom, har fått en fantastisk president i Trump. Etter Trumps massive skattekutt falt arbeidsledigheten i USA til sitt laveste på 50 år, før covid-19 brøt ut.

Ti millioner amerikanere kom ut av trygdesystemet, og fargede kom i jobb som aldri før. Etterspørselen etter arbeidskraft førte til at store selskap som Amazon og Walmart valgte å øke minstelønnen betydelig for å beholde sine ansatte. Dette har kommet lavtlønnede og fattige til gode, og ble en kjernesak for Blexit-bevegelsen, hvor afroamerikanere og andre minoriteter nå forlater Demokratene.

Republikanerne, som en gang opphevet slaveriet, er i ferd med å vinne tilbake mange av de afroamerikanske velgerne. Det kan sikre gjenvalg av Trump som president.

Tomas Moltu var byråd for skole og barnehage i Bergen 2007–2009. Han var også leder for Bergen KrF i fem år, frem til 2011. I 2016 meldte han overgang til Partiet De Kristne. Her er Moltu med daværende finansbyråd Liv Røssland (Frp) og byrådsleder Monica Mæland (H). Foto: Helge Sunde (arkiv)

I møtet med covid-19 har økonomi vært årsaken til at Trump har ønsket å åpne samfunnet, mens Biden har fryktet viruset og argumentert for å stenge det meste. Den 4. oktober i år valgte mer enn 6000 forskere å signere «The Great Barrington Declaration». Det er en oppfordring til ikke å stenge ned samfunnet på grunn av covid-19. De negative konsekvensene av å stenge ned er større en konsekvensene av smittespredningen.

Langt inn i valgkampen velger altså en mengde fremtredende forskere innen medisin, og professorer fra flere av verdens fremste utdanningsinstitusjoner å markere et standpunkt som ligger nær Trump. Hvis en lytter til vitenskapen, viser det at Trump sin dømmekraft i håndteringen av covid-19 har vært god.

Et annet helsespørsmål som er viktig for svært mange velgere, er abortsaken. Her er Donald J. Trump den første president i historien som leverer på retten til liv. Han har kuttet i skattefinansiering av private abortklinikker. Han har utnevnt konservative dommere og han har vært tydelig i sin tale om de ufødtes rett. Dette varmer ikke bare foreldre til barn som har downs eller uhelbredelige sykdommer. Det mobiliserer kristne i alle leire.

Biden og Kamala Harris har åpnet for abort sent i svangerskapet, eller som Harris svarte under visepresidentdebatten: «Jeg vil alltid forsvare kvinnens rett til å bestemme over egen kropp». Dette er et så ytterliggående standpunkt at det kan koste Demokratene seieren. Noe vi alle bør håpe på.

Trump har en helt annen begeistring rundt seg enn Biden, skriver Tomas Moltu. Foto: Nate Smallwood, The New York Times

Kristne velgere kan avgjøre valget, og de fleste aktive kristne i USA gleder seg over freden som Trump lykkes med i Midtøsten. Alle norske eksperter spådde full krig i Midtøsten hvis Trump flyttet ambassaden til Jerusalem. Alle norske eksperter tok feil.

Etter at Trump holdt sitt ord og flyttet ambassaden til Jerusalem, valgte Bahrain og Forente Arabiske emirater å inngå fredsavtale med Israel, og skapt et helt nytt håp for Midtøsten. Norske stortingspolitikere nøyer seg med prat. Slik Trumps forgjengere også gjorde.

Det finnes en begeistring rundt Trump som er helt fraværende rundt Biden. Trumps politiske handlekraft taler for seg selv, og tilhengerne er begeistret for det han leverer.

Publisert: 19. oktober 2020 17:25


COPYRIGHTS

WHO and WHAT is behind it all ? : >

VISIT THE PAPERTURN 20 OCT ARCHIVE

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.