5 min read

Det blir spennende å se om Tangen synes det er verdt det

NRK - Cecilie Langum Becker -Publisert 24. aug. kl. 16:41

Mysteriet Nicolai Tangen blir ikke mindre etter dagens seanse i Norges Bank.

Finansmannen Nicolai Tangen trådte inn i norsk offentlighet med et klønete utspill om arveavgift, og en uvanlig hard tone overfor et halvmåpende pressekorps på sin første pressekonferanse i mars.

Mannen som skulle overta sjefsstolen i oljefondet etter Yngve Slyngstad, var milevis unna et trygt og tradisjonelt sjefsvalg.

Sentralbanksjef Øystein Olsen, som også leder hovedstyret, ønsket tydelig å markere at han ønsket fornyelse i oljefondet.

Nicolai Tangen: Gir fra meg 10 milliarder kroner for å ta oljefond-jobben

NRK forklarer

Hvorfor ble det bråk da Nicolai Tangen ble ansatt som leder for oljefondet?

Den suksessrike fondsforvalteren, eier av investeringsfondet AKO Capital, ble ansatt i slutten av mars. Reaksjonene kom ganske raskt.

Flere var kritiske til at en eier av et utenlandsk fond, som også har investert i selskaper registrert i skatteparadiser som Caymanøyene, skal lede oljefondet.

Det ble pekt på mulige interessekonflikter mellom eierskapet hans privat og den nye jobben, der han er ansvarlig for hvor oljefondet investerer pengene.

Ble det gjort noe for å hindre at det oppstår interessekonflikter?

Det ble gjort en avtale der Tangen reduserte eierandelen sin i AKO Capital til 43 prosent. I tillegg overlot han forvaltningen av eierskapet i AKO Capital til uavhengige. Tangen skulle ikke ha kontakt med disse og ikke vite hva de gjør.

Sentralbanksjef Øystein Olsen sa at alt som kunne bli interessekonflikter nå var ryddet av veien.

Men det var ikke alle enige i, heller ikke de som skal kontrollere hovedstyret i Norges Bank, representantskapet.

Hvorfor er de kritiske?

Julie Brodtkorp og resten av representantskapet mente at avtalen med Tangen var i strid med reglene som gjelder for ansatte i Norges Bank.

De mente at Tangen ikke kunne være eier i et utenlandsk fond, selv om han skulle eie mindre enn før og selv om uavhengige forvaltet eierskapet, uten at han skulle ha innflytelse på hva de gjør.

Representantskapet mente at det fortsatt kunne oppstå interessekonflikter mellom Tangens eierskap i AKO Capital og jobben som oljefondssjef. Finanskomiteen på Stortinget var enig med dem i det.

Sentralbanksjefen og hovedstyret i Norges Bank fikk derfor beskjed om å finne en løsning som gjør at det ikke kan oppstå interessekonflikter. Tangen selger seg helt ut av AKO Capital.  

Fra begeistring til mediekjør

Men Olsens begeistring over å ansette en profil som virkelig kunne drive frem endringer, ble fort avløst av et heftig mediekjør - og kraftig kritikk fra både presse og videre et samlet storting.

Sentralbanksjefen visste ikke hva som traff ham. Det gjorde heller ikke Nicolai Tangen.

På spørsmål om Tangen i mars hadde sett for seg hvordan de neste seks månedene skulle bli, svarte han mandag kveld: «Er du stein sprø? Det har jo vært fullstendig surrealistisk».

Koster Tangen dyrt

Etter dagens pressekonferanse i Norges Bank bør kanskje 10.000 millioner kronersspørsmålet heller være om det er han som er stein sprø.

For om noen tvilte på om Nicolai Tangen virkelig vil ha denne jobben, så har man fått svaret på det nå.

For å tilfredsstille Stortinget overfører Tangen nå hele sitt omstridte eierskap i Ako Capital til den veldedige stiftelsen Ako Foundation.

Eierandelen i Ako Capital er verdt omtrent 10 milliarder kroner, ifølge Tangen. Den gis bort for all fremtid.

Samtidig kvitter han seg med alle sine fondsandeler i Ako Capital-fond, verdt fem milliarder kroner, og setter i banken. Der har han to milliarder kroner fra før av, slik at han vil ha rundt syv milliarder i bankinnskudd.

Som Tangen selv omtaler formuestapet: «Vi har alle våre prioriteringer. Det er begrenset hvor mange pizzaer man kan spise, liksom»

Mistenkeliggjort

Mye av støyen rundt Tangen har indirekte fremstått som en mistenkeliggjøring av hans intensjoner.

Allerede i Tangens opprinnelige arbeidsavtale ville han tapt store summer. Spørsmålet om hvorfor han egentlig gjør dette, og hva han egentlig vil med oljefondet, har hele tiden ligget der.

Ifølge Tangen selv er svaret at han hele tiden har vært «sterkt og dypt motivert for jobben», men innrømmer også glatt at han aldri ville gått inn i prosessen i desember ifjor om han hadde visst hva som ventet ham.

Redningsmannen Tangen

Sentralbanksjef Øystein Olsen var tydelig lettet mandag kveld. Nicolai Tangen fremsto som en redningsmann som berger tillit og omdømme for både sentralbanksjefen og finansminister Jan Tore Sanner.

Som han selv sier: «Jeg satt på nøkkelen her».

En svekket Olsen må nå starte jobben med å gjenreise tillit hos regjering, storting og befolkning. Det bør være en overkommelig oppgave for en sentralbanksjef som nøt høy tillit før Tangen-floken ble skapt, selv om han allerede nå møter ny kritikk.

Et spørsmål flere nå stiller hvorfor han ikke tidligere i prosessen stilte høyere krav til Tangen om å selge seg allerede i starten av prosessen.

Overrasket over Olsen

SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, er overrasket over at Olsen ikke tar mer selvkritikk, ettersom hun mener at krisen ble utløst av dårlig håndtering av Norges Bank – samtidig som at dagens løsning viser at det faktisk hadde vært mulig å gjøre mer for å fjerne interessekonfliktene.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier at han fortsatt er sterkt kritisk til ansettelselsprosessen.

Guttedrømmen oppfylles

Tangen har hele tiden sagt at det har vært guttedrømmen hans å bli sjef for oljefondet. Nå går den drømmen i oppfyllelse. (Oljefondet eksisterte ikke da han var gutt)

Nicolai Tangen kan se frem til å starte i ny jobb 1. september, med 10 milliarder kroner mindre i formue - men med 10.000 milliarder norske oljepenger å forvalte.

Det blir spennende å se om han syntes det var verdt det.

NRK - Publisert 24. aug. kl. 16:41 Oppdatert 28. aug. kl. 07:52


COPYRIGHTS

WHO and WHAT is behind it all ? : >

VISIT THE PAPERTURN ARCHIVE

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.