3 min read

Coronaviruset: – Ikke blitt til ved naturlig utvikling mener Birger Sørensen.

HEVDER DET ER KUNSTIG: Vaksineforsker Birger Sørensen mener viruset SARS-CoV-2 ikke kommer fra naturen. Foto: Alf Øystein Støtvig

Norsk forsker om

Coronaviruset har ikke oppstått naturlig, men er trolig utviklet av kinesiske og amerikanske forskere, mener Birger Sørensen.

NTB - Oppdatert 8. juni

Vaksineforsker Birger Sørensen sier til NRK at virusets såkalte spike-protein inneholder sekvenser som synes å være satt inn kunstig.

Sørensen er fra før av kjent for sitt arbeid med å utvikle en vaksine mot HIV, og er styreleder i selskapet Immunor. Han har roller i flere selskaper, ifølge Proff.no.

Sørensen har samarbeidet med den britiske professoren Angus Dalgliesh, og den ferske studien er publisert i tidsskriftet QRB Discovery.

– Når vi teknisk beskriver viruset så ser vi jo at det ikke har blitt til ved en naturlig utvikling. Det er gjort av amerikanere og kinesere, som del av det som heter «gain of function»-studier. Det gjøres over hele verden. Man sier man ikke gjør det, men det skjer hele tiden på avanserte laboratorier, sier Sørensen.

Studien peker på at coronaviruset nesten ikke har mutert siden det startet å smitte mellom mennesker, noe som kan tyde på at viruset allerede var tilpasset mennesker. Sørensen understreker at det er uvanlig for virus når de krysser artsbarrierer.

Avviste menneskeskapt-teori

Tidligere har blant annet amerikansk etterretning gått ut og sagt at det ikke finnes beviser for at viruset er menneskeskapt.

Appen som faktisk gjør matematikk morsomt

De har fått støtte fra blant annet Trumps egen smitteekspert, Anthony Fauci.

Tidligere har også Faktisk.no (se hele gjennomgangen nederst i saken) gått gjennom de forskjellige teoriene om hvor viruset kommer fra, og blant annet trukket frem teorien om at viruset skulle kommet fra et laboratorium i Wuhan.

De skrev at flere har konkludert med at dokumentasjonen som da forelå, ikke er solid nok til å etablere at påstanden stemmer.

– Jeg vet ikke om noe som beviser at det er noe annet enn det folk tror det er; det kom via markedene. Det er mange forskjellige hypoteser rundt omkring, men jeg tror ikke det er nyttig å spekulere eller bekymre seg om det, sa Andrew Parker, som var leder for britiske MI5 frem til april, forrige måned, ifølge The Guardian.


COPYRIGHTS

WHO and WHAT is behind it all ? : >

VISIT THE PAPERTURN ARCHIVE

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.