4 min read

Denne polititoppen fikk vite om SDU-gruppen i 2000

Er i dag politiets spesialutsending ved FN-hovedkvarteret i New York.

AV KJELL PERSEN PUBLISERT 17.11.2010

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Onsdag redegjorde justisminister Knut Storberget i Stortinget om overvåkingssaken, og i denne redegjørelsen kom det frem at Oslo-politiet og daværende POT ble informert om etableringen av en overvåkingsgruppe allerede i 2000.

Dette brevet fra USAs ambassade avslører at Odd Berner Malme var en av to politimenn som fikk vite om overvåkingsgruppen allerede i 2000. (Foto: Faksimile)

Ifølge justisministeren ble to polititjenestemenn informert om den såkalte SDU-gruppen skriftlig av den sikkerhetsansvarlige ved USAs ambassade allerede i 2000.

Sendte brev

– I brev fra fra den sikkerhetsansvarlige ved ambassaden datert 5. mai 2000 skal ambassaden ha informert om den planlagte etableringen av en SDU (Surveillance Detection Unit, red. anm.). Brevet var stilet til to navngitte tjenestemenn ved Oslo politidistrikt og POT. Med brevet ble det formidlet en inivitasjon om å sende en representant for sine respektive avdelinger for å overvære en opplæringssesjon for SDU-personell, for å danne seg et bilde av treningsopplegget, fortalte justisministeren til Stortinget.

Følg pressekonferansen om overvåkingssaken direkte her

Brevet fra den amerikanske ambassaden, som Storberget viste til, er offentliggjort, og av dette brevet fremgår det at en av dem som skal ha visst om den hemmelige overvåkingsgruppen er den norske polititoppen Odd Berner Malme.

I brevet fra Bruce T. Mills, som da var ambassadens sikkerhetsansvarlige, står det svart på hvitt at «seks tidligere politifolk», blant dem tidligere POT-ansatte, inngår i SDU-gruppen.

Mills understreker i brevet at denne gruppen ikke skal overta politiets arbeid, men heller utfylle arbeidet som gjøres av Oslo-politiet og POT.

Jobbet med Treholt-saken, steg i gradene

Malme har tidligere jobbet som politiinspektør ved Overvåkingssentralen og vært assisterende politidirektør, og hadde en sentral rolle under rettssaken mot Arne Treholt som bisitter.

Under Treholt-saken var han førstebetjent i POT, men har senere steget i gradene.

Han er tidligere beskrevet av statsadvokat Stein Vale som en mann med en «bemerkelsesverdig karriere».

Jobber i New York i dag

For Malme ble senere avdelingsleder i POT, før han overtok som sjef for etterretningsseksjonen i Oslo politidistrikt.

Da Politidirektoratet ble opprettet i 2002, tok politidirektør Ingelin Killengreen med seg Malme som assisterende politidirektør.

Odd Berner Malme har fra 2007 har vært Norges spesialutsending for politisaker ved FN-delegasjonen i New York.

PST opplyser at de har vært i kontakt med Malme, som har opplyst at han «ikke kan erindre» det omtalte brevet.

Politiets sikkerhetstjeneste har heller ikke funnet kopi av dette brevet i sitt arkiv.

Storberget: – Må undersøkes ytterligere

Justisminister Knut Storberget svarer dette til TV 2 på spørsmålet om USA lyver, siden ingen kan erindre å ha mottatt dette brevet.

– Jeg har drevet med straffesaker og andre ting i mitt tidligere liv, og har lært at det å påstå at andre lyver er en risikosport. Jeg må vise til redegjørelsen, og må bare konstatere at vi må være helt åpne på det, sier Storberget.

– Er det merkelig at USA påstår dét og dere ikke finner noe som helst?

– Jeg mener at ytterligere undersøkelser får frembringe mer faktum her, sier Storberget.

LES OGSÅ: Her er Storbergets sju tiltak etter overvåkingssaken


WHO and WHAT is behind it all ? : >


VISIT THE HUMAN SYNTHESIS ACHIVE

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.