9 min read

Kinas sosiale kredittsystem: En trussel mot verdensdemokratier?

Resett - Av  Henrik S. Werenskiold  - 24. februar 2019 | 10:01

Kinas kommende sosiale kredittsystem har blitt møtt med nysgjerrighet og et åpent synd av noen, menn stort sett med frykt og avsky over hele den demokratiske del av verden.

Noen ser på systemet som et praktisk instrument for å påvirke menneskelig adferd i en positiv retning, har andre dystre spådommer om det faktiske samfunns relaterte utfallet av systemet. Mange drar paralleller til dystopiske fremtids-fortellinger som George Orwells roman «1984», Netflix-serien «Black Mirror» og filmen «Minority Rapportere".Systemet inkorporerer teknologiske nyvinninger innen kunstig intelligens, overvåkingsteknologi og diverse person identifiserings metoder inn i et helhetlig integrert system, som er underbygd av enorme mengder data. Hvis det når det er potensielt potensielt, kan det i prinsippet gi kinesiske bilder muligheter til å kontrollere, regulere, forme, ogtil og med forutse menneskelig adferd - jeg og omfang som var helt uten religion bare for noen få år siden.Annonse

Les også: Kinas plan om å dominere teknologisektoren fosser fremover

Tilhengerne av systemet argumenterer med det som vil hjelpe til den virkelige tillit i landet og hvor «tillit er en mangelvare» og lede til mer «harmoni i samfunnet» ved å «belønne gud» ​​og «straffe dårlig» oppførsel. Kritikerne sier derimot på systemetikke noe annet enn det ultimate instrumentet for ved Kommunistpartiet kan oppnå sin våpen drøm om totalt kontroll over det kinesiske samfunnet.Det finnes også en internasjonal realpolitisk dimensjon relatert til sikkerhetspolitiske utfordringer, samt større filosofiske og ideologiske kamper. Hvis Kina lykkes med å implementere systemet kan det få butikk konsekvenser for den videre spredningen av demokrati på globalt plan.

Høyteknologisk personidentifisering

Det sosiale kredittsystemet er å bruke alle nyeste og mest banebrytende teknologier som finnes i verden. Overvåkingsteknologier, diverse personidentifiseringsmetoder, kunstig intelligens, samt datainnsamlingsmetoder blir flettet sammen i det ultimate verktøyet for sosial ingeniørkunst - med et potensielt for å oppnå total økonomisk,sosial og politisk kontroll.Ifølge Lotus Ruan, forsker på kinesisk informasjonsteknologi ved University of Toronto's Citizen Lab , kommer ryggraden til systemet til å bestå av 600 millioner overvåkningskameraer som vil være plassert over hele Kina innen det vil bli operasjonelt på landsbasis i 2020. Teknologiske nyvinninger innen ansikts gjenkjenningsteknologier vil gjøre det mulig for kraftig datasystemer å bruke et eksternt opptak for å umiddelbart identifisere noen person som er registrert i en enorm database.

Huang Yongzhen, administrerende direktør av Watrix,demonstrerer teknologi for å identifisere mennesker . Kinesiske bilder har også fokusert og brukt mye ressurser på å samle inn data fra flere andre person identifiserings metoder - som DNA,fingeravtrykk, iris mønstre og blodtyper - fra alle kinesiske borgere. Av  skrekke usikkert til hva og hvordan denne informasjonen skal brukes, men det er rimelig sikkert på bildet har noe mål å integrere det i systemet på en eller annen metode.

Kunstig intelligens - vitne, jury og dommer

Systemet kommer videre til å finne tungt på kunstig intelligens under astronomiske av mengder data -kontinuerlig innhøstet gjennom forskjellige kanaler - som annet videoopptak, nettleserhistorie, oppførsel i samfunnet medier og shoppingvaner. Tanken er på den kunstige intelligensen vil kunne bruke data og videoopptak til å identifisere uønsket og / eller få sosial oppførsel - og justere enkeltpersoner samfunnets kredittvurderende. Thomas Peter«God oppførsel» kan være alt fra edle handlinger som kan hjelpe personer i nød, donere blod eller gi penger til feltorganisasjoner - til noe så banalt som å kjøpe bleier i butikken. Lotus Ruan. Helt konkrete ting som å røyke på røykfritt område, ikke tilbakebetale lån eller kjøpe for mange dataspill, til mer diffuse og potensielle politiske normative aktiviteter som å «legge til falske nyheter på internett».

Straffene er mange og blir gradvis strengere jo dårlige sosialkredittdrap og individuelle har, og den samme mellomannen: Bli nektet å reise med fly eller høyhastighetstog; få ultratregt internett, utestenge barn av personer med lav sosial kredittvinning fra de beste skolene; nektet å ta visse jobber; nektet å bo på de beste hotellene; og lignende.Belønninger brukt nedenfor annet mer fordelaktig leier når en person skal opp ta lån; fritak fra å betale depositum når man skal leie noe (f. eks en bil); og lignende. Dette lytter kommer etter all sannsynlighet til å bli lengre i Fremtiden.

Det sosiale kredittsystemet fletter slik hverdagslige politiske, økonomiske og sosiale aktiviteter i et integrert system - vanligvis i en holistisk metrikk. Ved å belønne gud oppfylle med positive poeng, og straffe dårlig oppførsel med negativ poeng, tar myndighetens høyde for å sette opp det ultimate verktøyet for sosial ingeniørkunst. This incentivstrukturen er skapt for å forme kinesernes sosiale adferd i samsvar med Kommunistpartiets moralske preferanser.Journalist og Kinakjenner Lotus Ruan mener ved systemet blir det mer akseptabelt for gjennomsnitts kineseren når det er satt opp på en slik måte, fordi det finnes klare fordeler ved å være en del av det. Hun mener på systemet (sålangt) er generelt akseptert mellom gjennomsnitts kineseren, selv om det er vanskelig å få troverdige data på dette. Ruan får støtte av Manya Koetse, Kinaobservatør som administrator Hva skjer Weibo - en nettside som forlater å ta pulsen på stemningen i Kinas sosiale medier. Koetse mener på kinesere Generelt er felt positivt til systemet fordi det finnes en ny folk å straffe som ikke kan føre seg ordentlig.

Den positive historien: Økt tillit for økonomisk vekst

Det kinesiske kommunistpartiet hevder i «Den sosiale kredittplanen» på det finnes en generell mangel på tillit - kjent som sosial kapital - i det kinesiske samfunnet. Lav sosial kapital (tillit) setter ifølge økonomiske teori en brems på økonomisk vekst i etvert samfunn - grunnleggende økte transaksjonskostnader for å gjøre forretninger. Myndighetene har Derfor satt fingeren på mangel på tilliten som et stort hinder for i Kinas samfunnsmodell skal lykkes i tiden fremover.Svindel i daglig- og forretningslivet er utvidet veldig utbredt i landet, noe som leder til den generelle tilliten i det kinesiske samfunnet er veldig tynnslitt. Flere butikker svindelsaker har funnet sted siden årtusenskiftet, og mange harhar vært såpass pass ved de har før til direkte skadelige økonomiske konsekvenser.

Butikkhyllene i et supermarked i Wellington New Zealand var robbet for morsmelk erstatning så sendt som i 2013. Det beste eksemplet på hvordan svindel i den stor stylen kan bli ført til makro økonomisk harme er melkepulverskandalen fra 2008. Titusenvis av kinesiske spebarn ble forgiftet og sendt på sykehus - en håndfull døde - etter at et kinesisk svindelfirma hadde solgt morsmelkerstatning som inneholdt det giftige stoffet melanin. Resultatet av denne episoden er at kineserne fortsatt kvier seg for å kjøpt kinesisk produsent morsmelkerstatning, selv over 10 år etter på skandalen fant sted.Siden bedrifter i næringslivet vil også bli brukt av systemet og bli gi en sosial kredittvinning, bruk kinesiske bilder på å opprette et verktøy som også vil tvinge frem den positive forandringer i forretningslivet. Å få et lav sosialkredittmord vil være et økonomisk selvmord for de fleste bedrifter i Kina.

Får støtte

Myndighetenes hovedargument utad er derfor på det sosiale kredittsystemet som er nødvendig for å skape mer tillit for den sosiale kapitalen i det kinesiske samfunnet. Systemet kommer slik til å tilrettelegge for de økonomiske vekst og hjelp til Kommunistpartiet får videreført sin utviklingsmodell - kjent som «sosialisme med kinesiske karakteristikker »- inn i det 21. århundret.Dette synspunktet får støtte mellom flere uavhengige Kina-eksperter og økonomer, bland andre Rogier Creemers, postdoktor ved Leiden Universitet og ekspert på Kinas styreform og digital teknologier. Handel er i stor gradkinesiske myndigheters syn på saken og argumenterer med det første og det første systemet bruken vil brukes til å løse samfunnsrelaterte utfordringer som brukes mangel på tillit i det kinesiske samfunnet.Han mener således hos Kinas myndigheter vil bruke det sosiale kredittsystemet som et instrument for å ta jeg en hel rekke økonomiske utfordringer - koblet til landets raske fremvekst som en markedsøkonomi. Han gir uttrykk for at vestlige observatører og politiske kommentatorer overdriver den politiske dimensjonen ved systemet.

Den negative historien: Politisk kontroll

Dette positive synspunktet er ikke hund av de fleste Kina-kjennere, og andre Dr. Samantha Hoffmanved Mercator Institute for China Studies i Berlin og stipendiat i tenketanken International Cyber ​​Policy Institute (ICPI).

Dr. Samantha Hoffman. foto:Internasjonalt institutt for Strategiske studier Hun ekspert på det sosiale kredittsystemet og kunstneriske intelligens og argumenterer med å grunnlegge bak det sosiale kredittsystemet-handler som først og fremst om politiskkontroll - det økonomiske aspektet er annenrangs.Hun mener ved nøkkelen for å forstå dette aspektet av Det sosiale kredittsystemet ligger i den første linjen i Kommunistpartiets «Sosiale kredittplan», som sier hos sosialkreditt har som mål å forsterke «Kinas økonomiske system og samfunns styringssystem ». Hun mener at dette ikke betyr noe annet enn et ønske om å forsterke Kommunistpartiets grep om gjort.

Les også: Harvard-professor i USA og Kina: - Fremtiden kommer til å bli ekstremt farlig

Hoffman sier således på det riktige med systemet kan brukes til å løse problemer som er brukt til sosialt og økonomisk utvikling, menn ved den første og valgte håndterer for å styrke Kommunistpartiets politiske kontroll over Kina. Hun kommentarer på systemets offentlige mål om å håndtere og løse økonomiske utfordringer som ble brukt til mangel på kassetten ikke på noen som først er brukt i konflikt med denne politiske dimensjonen - heller ikke omvendt.Det behandleren for å integrere informasjonen fra små og statlige kilder sammen i et system for å optimaliserepartiets kapasitet til å forhindre og løse politiske problemer. Således vil kinesiske bilder få en bedre forståelse og oversikt over potensielle politiske ustabile situasjoner - ved å kontinuerlig samle inn data for å informere beslutningstagere om trusler mot Kommunistpartiets kontroll.

Å forutse kriminalitet og politisk dissens

Hoffman mener ved Det sosiale kredittsystemet har potensialet til å stoppe sosial ustabilitet før det i hele tatt oppstår.Kunstige intelligens skal på forkant identifisere spesielle adferdsmønstre som har en tendens til å prøve å spesifisere samfunnsrelaterte problemer. På denne måten vil jeg lage noe nytt med dem før jeg har tatoveret hele veien -både kriminalitet eller ulovlig politisk håndterer.Hun får støtte av Lotus Ruan, som er overbevist om i det sosiale kredittsystemet som vil bli brukt til andre formål enn kun for å tilby tillit i det kinesiske samfunnet. Hun er enig i systemet som kan brukes forhindret for å stoppekriminalitet før den har tatt hele tatt, og viser til bilder som allerede er tatt i bruk mot Uigur-folket iXinjiang-provinsen.Elsa Kania, ekspert på kinesisk teknologi og militærinnovasjon ved Center for a New American Security , er av Samme oppfatning. Hun mener at systemet kommer til å bruke til «prediktivt politiarbeid» - som betyr på kinesiske bilder kan bruke det til å forutse potensielle elskede ved å identifisere spesielle adferdsmønstre som ofte

Elsa Kania. Foto: Senter foren ny amerikansk sikkerhet.En kinesisk bygningsarbeider i SriLanka står foran Colombo Port City iDet indiske hav - en del av den belte-fører til kriminelle handler.Kania slår raskt på den prediktive delen av overvåkningssystemet selvsagt også kan brukes til å styrke Kommunistpartiets politiske kontroll over Kina ved å identifisere opposisjonelle grupper og slå ned på dissens, samt forutse og forhindre potensielle politiske opprør før de i det hele tatt finner sted.Jeg ytterste konsekvenser vil systemet derfor gi Kommunistpartiet absolutt politisk,økonomisk og sosial kontroll over det kinesiske samfunnet. Individer vil kunneovervåkes fra krybben til graven og former etter Kommunistpartiets oppfatning om hva som konstituerer en gudborger - gjennom diverse adferds relaterte straffer og belønninger.

Den sikkerhetspolitiske dimensjonen

Som mange andre internpolitiske problemer i Kina i vår tid, har det sosiale kredittsystemet også en internasjonal realpolitisk dimensjon. Det kan potensielt brukes til å forstære Kinas relative økonomiske og politiske makt vis-à-vis utenlandske (klient) stater og større geopolitiske rivaler.Jeg internasjonal politikk har systemet til bruksområder - en sivil dimensjon og en sikkerhetsorientert. Ikke bare kandet brukes for tilrettelegging for økonomisk utvikling, menn også for å bygge forsvarskapasiteter i inn- og utland. Det behandler for å velge myk kraft gjennom nye økonomiske muligheter, men også bygge sikkerhets senter kapabiliteter gjennomført for å finne og utnytte potensielle svakheter hos andre mindre stater og / eller større rivaliserende.

Les også: Kinas økonomiske modell vakler: Globale supermakts ambisjoner må vike og kinesisk nasjonalisme vil være tilgjengelig

Dr. Hoffman mener for eksempel ved systemet som er brukt til informasjonskrig. Det kan skaffe kineserne en storefordeler i den ideologiske kampen - mellom demokratier og autokratier - som foregår i verden i dag. Systemet kanbrukes til å tilby et politisk narrativ som promotør Kommunistpartiets versjoner av sannheten - både inni og utenfor Kinas geografiske grenser.Jeg har sammenlagt Hoffmann på Kina allerede har begynt å samle inn alle mulige forskjellig data i utlandet med målsettingen for å bruke den til å bruke påvirke den offentlige debatten i spesifikke land. Samarbeidspartnere i belte-og-vei initiativet (BRI) skal være spesielt utsatt, og kinesiske bilder skal ha som mål å akselerere prosessen i tidevann fremover.

Saudi-Arabias kronprins, Mohammedbin Salman, sammen med den kinesiske ambassadøren til Saudi-Arabia, Li Huaxin, under et besøk tilKinesiske mur i Beijing, Kina 21.februar 2019. Bandar Algaloud / SaudiRoyal Court / Handout via REUTERS Det skal finnes forskjellige datainnsamlings punkter som samler data og avsendertilbake til Kina for analyse - blant annet Konfucius-institutter, Telecom,transportfirmaer og hotellkjeder. BRI bruker også aktivt for å markedsføre kinesiske lokale som bygger IT-infrastruktur.


WHO and WHAT is behind it all ? : >


VISIT THE HUMAN SYNTHESIS ACHIVE

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.