17 min read

RIKETS TILSTAND ANNO 2020

Av Stein Lohrmann 06 Jan 2020 20:45 UTC

Litt forsinket Nyttårstale , men jeg måtte bare få med meg Erna og Kongens nyttårstaler først. Hadde jeg vært Konge, ville jeg ha oppsummert 2019 med at vi ikke har gjort noen fremskritt når det gjelder kampen mot klimahysteri, følelsestyranni og den unevnelige ”religionen” - alt det som splitter og skaper hat i våre samfunn.


Jeg er redd jeg ikke ser noen lysning. I stedet ser jeg at de undertrykkende og hatefulle krefter seirer på alle fronter. Motstanden mot kritikk av det totalitære mørket som er i ferd med å senke seg - spesielt over Vesten - er enorm og massiv dette på grunn av den unevnelige “religionen”. Politikere, medienissene og kirken spiller alle på globalismens, krenkelsestyranniets og hatets lag, og de sørger for at vi vanlige mennesker daglig injiseres med den politisk korrekte giften.

Mer enn noen gang trengs det oppvåkning.


Mer enn noen gang trenger vi å samle oss og stå opp for vårt Norge, vårt hardt tilkjempede demokrati, vår sivilisasjon og vår frihet! Vi mennesker har et ekte, iboende behov for å kjenne oss kompetente, autonome og at vi tilhører et fellesskap. Våre politikere har gjentatte ganger sagt at de ville bekjempe griskhet – men det har vist seg at de egentlig bare var misunnelige på de rike, og politikerne er/var nøyaktige like skamløst griske selv. De bevilger seg millionlønner over en lav sko. Og selveste medienissen - NRK-sjefen - bevilger seg over 3 millioner fra felleskassen i lønn til seg selv. .


Politikerne sa de var for likestilling – men fremmer nå konsekvent de mest kvinneundertrykkende plagg verden noen gang har kjent Politikerne er iferd med å bekjempe vår religion- kristendommen, og er nå blitt nyttige idioter for en unevnelig religion som ikke inneholder noen 10 bud, noen form for kjærlighets budskap eller et gyldent budskap. Den “unevnelig religion” består bare av hat i alle retninger. Les Koranen selv.


Politikerne sa de var for ytringsfrihet – men politikerne er nå forkjemperne for en ny hatparagraf hvor vi nordmenn fremstår som haterne. Politikerne sa de var imot rasisme, men forfekter nå identitetspolitikk som er mer rasistisk enn noe annet vi har sett på lenge og nå er de rasistiske mot våre egne – vi nordmenn er blitt rasister???

Gro sa det er typisk norsk å være god – mens hele hennes prosjekt var å forandre den norske folkesjela, hjernevaske og indoktrinere oss. Jens sa innvandringen var en berikelse. Tiden har vist at han tok fullstendig feil, eller at han direkte løy.
Politikerne sa de var for at alle skulle få leve ut og bevare sin kultur – men dette gjelder tydeligvis ikke vi nordmenn, for vi er visst det eneste folkeslaget på jorda som ikke har egen kultur. En arkeolog sa på radioen at vi nordmenn ikke hadde noen egen kultur. Alt som vi har i Norge, har vi fått utenfra, sa han. Hvor dum går det an å bli ? Arkeolog?

Politikerne nevner ikke at vi hadde ytringsfrihet før de fleste andre land i hele verden, og politikerne nevner ikke at vi har hatt likeverd mellom kjønn mye lengre enn alle andre land, og politikerne nevner ikke at vi har ett av verdens eldste, kontinuerlige demokrati. Politikerne nevner heller ikke at resten av Europa har fått denne befrielsen fra overmaktens tyranni fra oss . Politikerne prediker at vi skulle hjelpe flyktninger – men fører selv en politikk som bare redder noen få av de minst hjelpetrengende. De som faktisk lider, får seile sin egen sjø i deres egne nærområder. Politikerne gir egentlig blaffen i nødlidende mennesker der de bor.

Både ledelse og skam er like urgammelt som mennesket selv.


Mennesker er sosiale, gruppeorienterte og vil ledes/leve i flokker, og skam rammer den som ikke innretter seg etter fellesskapets skikker. Voksende og mer komplekse samfunn krevde flere virkemidler for styring. Forenklet kan man si at store samfunn idag styres med fire midler: vold, penger, lover og regler og skam.
Ved langvarig fred styres det særlig med pengemakt og lovmakt. Arbeiderbevegelsen ble født på grunn av nød (mangel på penger) og skam – avhengigheten av andres almisser og forgodtbefinnende (fattigforsørgning, løsjobber). Løsningen da sosialdemokratiske partier kom til makten, ble lover og regler som skulle sikre tilstrekkelig lønn og fjerne uverdigheten som fulgte sykdom og arbeidsledighet. Ideen om likeverd vokste frem, ga opplevelse av fellesskap under god ledelse og beskyttet arbeidere/mennesker mot offentlig skam.

Utviklingen som skjer har gitt meg et dilemma....


Jeg vokste opp i en arbeiderpartifamilie som på 70-80 tallet skiftet side da disse arbeiderparti-politikernes bakteppe trådte frem i lyset. Mine foreldre forlot AP og begrunnet det med at når lederne for denne arbeiderpartibevegelsen slutter å representere arbeidernes interesser, så må vi se oss om etter andre partier...
Gro Harlem Brundtland (GHB) og Jonas Gahr Støre var ikke arbeiderpartifolk, men høyrevelgere som enkelt kuppet ledelsen i arbeiderpartiet.

Dilemmaet: Hvilket parti skal jeg stemme på ved neste valg? Jeg har store problemer med å finne ett parti som er fornuftig å stemme på. Det som vi trenger nå et konservativt parti som vi kan stemme på ved neste valg som representerer oss - folket-. Et parti som står for det de sier og handler i samsvar med sitt program. Og som lar oss folk delta i Demokratiet ved å benytte seg av folkeavstemninger, og et parti hvor politikerne ikke ser på seg selv som mer intelligente og hevet over folket. Tåkefyrsten Støre vil bli en ren katastrofe for landet om han kommer til makten. AP har jo blitt Allahpartiet med mus/imer i topp-posisjoner både i moderpartier og i ungdomspartiet.


Nesten hver gang jeg prøver partibarometre, lander jeg som på Sp. Men jeg kan ikke stemme på Sp, for Sp støtter Jonas Gahr Støre som jeg ikke på noen måte stoler på. Gro og Jonas ++ har totalødelagt Arbeiderpartiet. Dessuten har SP på sin webside i sitt valgprogram- under punktet FN- ; at de vil kjempe for en styrket FN-LEDET verdensorden, altså de er like mye globalister som de andre partiene som er på Stortinget. Det finnes per i dag flere politiske partier som er konservative, men de er dessverre fortsatt små, som f.eks. Kystpartiet, som er et verdi-konservativt sentrumsparti og følger den norske Grunnloven. Og Frp er rasert av Globallisten Siv Jensen. Derimot har jeg tiltro til Christian Tybring Gjedde, Sylvi Listhaug, og Jon Helgheim....


Venstresiden var tidligere i mot innvandring da de visste at det ødela for norsk arbeidskraft. Høyre med Willoch og Jan P. Syse var i mot innvandring fordi de ville bevare Norge og visste at innvandring ville skape konflikter.
Men med nye mennesker inn i de gamle partiene så er det ikke lengre noen bånd til den politikken som alle tidligere visste var negativ.
Dagens politikere ser ut til å mislike Vestens verdier og hvite mennesker som tatt rett ut fra postmodernismen, og i politikernes narrativ er det nå alltid oss hvite som er blitt problemet.

Alle partier på venstre og høyresiden prater nå om Klimaet, Ny utenlandskabel, statsfinansierte vindmøller som Tyskere “disponerer, GCM, ACER, og de vil overlate finanstilsynet til EU.. Hvem av oss velgere ønsker egentlig dette? Og blir vi spurt om noe av dette, eller informert? Problemet er at det ikke er noen høyre/venstre-akse å snakke om lengre. Politikerne er i en annen virkelighet enn oss velgere. Det som har skjedd, er at politikerne har forlatt oss velgere. Nesten hele det politiske spekteret har forlatt politikken fordi de hjelper og løfter hverandre frem i posisjoner så lenge ingen sier noe usigelig og rokker ved vedtatte sannheter.  Det er nepotisme i en gigantisk skala.

Min generasjon har betalt skatter og høye avgifter et helt liv, PLUSS at vi har betalt inn vår andel til folketrygden siden den ble opprettet i 1968! Så vi har allerede betalt inn vår pensjon gjennom et langt liv. Men dessverre har våre politikere “brukt opp” disse pengene etter hvert som de har kommet inn!!! Våre uansvarlige politikerne har importert mange hundre tusen mennesker fra fjerne himmelstrøk som vi nå må betale livsoppholdet for!! Våre uansvarlige politikere har laget en offentlig sektor som er verdens største i forhold til befolkningen, og den har lagt på seg med 70000 mennesker under Erna Solberg-regjeringen!! 90000 mennesker er ansatt i offentlig sektor i Norge!! Til sammenlikning er det 45000 ansatte i offentlig sektor i Finland - som har 300000 flere innbyggere enn oss!!

I tillegg kaster våre politikere penger etter destruktive, korrupte land, terrororganisasjoner (Hamas), korrupte stiftelser ( Clintonfoundation) og destruktive NGO'er!!! Og nå skylder politikerne på pensjonistene for å lage økonomisk trøbbel?? Se hvordan pensjonistene har det i Sverige nå....
Uten oss pensjonister som har betalt høye skatter og avgifter et langt liv hadde ikke våre politikere sittet der de gjør i dag! Politikerne topper nå tronen i de dummes pyramide.
Og takken er at de nå har ødelagt landet for våre barn og barnebarn!!!

La oss ta en titt på dagens Sverige og hva masseinnvandringen har ført til:
daglige bilbranner,
• etniske eldre svensker blir kastet ut av sine boliger og blir uteliggere,
• overgrep, vold og daglige voldtekter og gruppevoldtekter
• undertrykkelse av kvinner,
• tvangsekteskap mellom de nye innvandrede,
• kjønnslemlestelser av barna til de nye innvandrede,
• tyveri og ran av eldre etniske svensker
• skyting i forstedene, og bombing ( over 200 bomber ifjor)
• steinkasting på politi og busser,
• segregering og boligdannelser i egne ghettoer,
• trusler mot “andre” innvandrere på akuttmottak,
• seksuelle krenkelser på badehus og festivaler og på flyktningesentre.
• Sveriges økonomi er blitt svært dårlig
• Pluss mye mer ...

Et stort flertall av innvandrerne har ikke den minste interesse av å bli integrert. De fleste flytter bare med sine egne klanmedlemmer, bygger sine egne moskeer, opprettholder sine egne skikker og prioriterer sitt eget språk. Innvandrere vil aldri komme på ideen om å invitere noen "svenske" til noen av sine egne "sosiale aktiviteter". Hvis interessen for å bli integrert i det svenske samfunnet var oppriktig, bør man lære språket godt. Vi skal ikke sammenligne med innvandringen på 50-60-tallet. Finner, italienere, grekere hadde allerede i hovedsak den samme kulturen, men denne innvandringen, som nå er fra Midt-Østen og Nord-Afrika, er så forskjellig fra vår egen at de ikke kan integreres.
Gi meg ett eksempel på et muslimsk land som er demokratisk?

Hvis politikerne fortsetter med denne galskapspolitikken, vil nok alle fornuftige mennesker forstå at Sverige ville begå selvmord - noe jeg tror det dessverre gjør med ledere som Løfven. Det stort sett er økonomiske migranter som drar til Sverige, og som ofte lyver de om hvem de er og deres historie. Når så mange av disse økonomiske migrantene begår forbrytelser i Sverige - og når mange av dem ikke engang vil inn i det svenske samfunnet - og når så mange av dem er hatefulle mot det svenske frigjorte samfunnet, vil noen etniske svensker personlig mene at slike mennesker er velkommen inn i landet sitt?

Det eneste vi kan gjøre er å lage et felles partiprogram for flest mulig nordmenn -- deretter - få alle småpartiene med på dette programmet - Og alt som da ikke er med i programmet skal avgjøres med FOLKEAVSTEMNINGER. Når norske myndigheter er så opptatt av å følge alle mulige regelverk (FN og EU) til punkt og prikke, hvorfor følger de ikke også reglene i flyktningretten? De deler i stedet ut statsborgerskap i alle retnnger, også til flyktninger som jevnlig reiser på ferieturer til det landet de har flyktet fra. Dette er jo det glade vanvidd. Her blandes forresten bevisst begrepene; innvandrer og flyktning.

De er to meget forskjellige ting. Alle flyktninger og asylanter skal pr norsk lov kun tilbys midlertidig oppholdstilatelse, og deretter sendes tilbake når situasjonen tillater det. Men de fleste er bare lykkejegere uten krav på hverken asyl eller oppholdstillatelser. Spredning av innvandrere bør skje i nabolaget til politikere, medienisser, biskoper og politimesteren og hans likesinnede. Helst skulle innvandrerne/lykkejegerne bo i politikernes, medienissenes og biskopenes hus, slik at de fikk føle innvandrerne innpå seg og hva disse sto for.

Totalt kaos ved begravelsen av den Iranske Generalen som ble drept (video)

Tenker ikke politikerne at grensen må stenges og innvandringen må stoppes? Nordmenn tør snart ikke gå alene ute lengre i Oslo. Barna våre blir ranet eller voldtatt midt på lyse dagen. Hvor skal dette ende? Norge trenger ikke innvandrere, iallfall ikke fremmedkulturelle. De andre europeeiske (ikke- fremmedkulturelle) innvandrerne finner seg til rette her uten problemer.

Vi "kristne" i Vesten er for det meste opplyst nå. Vi ser på religion snarere som en slags folklore og historie, og religion er ikke lengre noe vi "tror" på.
Våre kristne tradisjoner er i ferd med å forvitre. Til og med de tradisjonene som er langt eldre enn kristendommen.

Vi trenger nå – helst idag - politikere som ønsker å forsvare Norges grenser, og forsvare europeisk kultur hvor vi forkaster totalitære ideologier. Med Erna Solberg har Høyre blitt en parodi av seg selv. Hvor er det toneangivende verdikonservative partiet som sier nei til anti-demokratisk globalisme og ja til å forsvare nasjonaldemokratiet? Erna Solberg er Norges statsminister, men henvender seg egentlig ikke til nordmennene: Hun taler til det hun forestiller seg som noen slags globale borgere, og underveis strør hun om seg med klimapropaganda og verdenspolitikk. Det eneste Erna er god på, er å selge landet vårt bit for bit til globallistene, underminere vårt land og selvstyre, fjerne ytringsfriheten, tilrettelegge for den unevnelige “religion” og livsfarlige imamer som hisser til vold mot nordmenn. Og Erna vil gi bort våre penger til EU og FN for å skaffe seg en stilling i Sikkerhetsrådet. Hun bryr seg ikke om nordmenn og Norge. Koste hva det vil, bare hun får seg en karrière når hun heldigvis snart er ferdig som statsminister. Erna har ødelagt mer i landet vårt enn noen politiker i Norges historie.

FN FAT CATS

2020 vil bli et viktig år for FNs bærekraftsmål. Da skal vi oppsummere hvor vi står etter de første fem årene. Og 2020 er året Paris-avtalen mot klimaendringer starter å gjelde. I sin nyttårstale snakket Tysklands statsminister Angela Merkel glødende om klima. Merkel er Ernas politiske forbilde, så da gjør hun det samme, til dels nesten ordrett. Statsministeren legger ukritisk i vei: Vi vet i dag nok til å slå fast at menneskeskapte klimaendringer er farlige. De kan skade verdens evne til å produsere mat. Stigende havnivå vil true mange land. I Norge kan mer uvær, flom og skred gå ut over liv og helse. Raset i Jølster i sommer er et tragisk eksempel på hvor alvorlig dette kan være. Men ras på Vestlandet er jo ikke noe nytt, Erna? Skal tro om raset i Loen i 1905 også var et eksempel? Og havstigning har det ikke blitt mye av? I 1969 ble det påstått fra “forskere” i tilknytning til FN at havet ville stige fra 1 til 1,5 meter i løpet av 30 år. Det har IKKE skjedd, og nå har det gått 50 år!

Politikerne og Erna er blitt kunnskapsløse klimafanatikere.

Vi hører ofte at Norge ikke gjør noe for klimaet. Det er feil. Norge har ført en stadig strengere klimapolitikk siden CO2-avgiften ble innført for nesten 30 år siden. Utslippene er nesten like store i dag som de var i 1990. Selv om vi har blitt mer enn én million flere “nordmenn”. Og selv om det har vært en formidabel økonomisk vekst. Men ifølge Erna må utslippene fremover reduseres kraftig. Virkemidlene vi allerede har innført vil kutte utslippene med mer enn 13 prosent. Men heller ikke det er nok. Vi har lovet å kutte utslippene med 45 prosent. Fra 2021 vil vi lage et utslippsbudsjett. Hvert år vil rammen for hva vi kan slippe ut bli mindre. Dette vil kreve mye av oss. Vårt lille land skal liksom vise veien til hvordan man kan bli grønn og rik på samme tid:

“Klimaendringene” skaper også nye muligheter og nye jobber. For eksempel innen grønne skip og ferger, hvor Norge ligger langt fremme. Og mange stiller spørsmål ved olje- og gassnæringen. Selv om verden når klimamålene, vil det være behov for olje og gass. Derfor bør vi ikke avvikle en næring som sysselsetter mange tusen, og som bidrar til å finansiere velferden vår. Men næringen må forberede seg på lavere etterspørsel når klimapolitikken blir strengere. Det gjelder å ta vare på livet i havet. I Norge henter vi store verdier fra havet. Mange jobber og store inntekter til fellesskapet er avhengig av rene hav. Vi må alle plukke opp vårt søppel og plastsøppel. Hvis vi alle blir flinkere til å ikke kaste plast i havet, så blir det mindre behov for å rydde opp. Og en mindre trussel mot livet i havet. Hvor virkelighets-fjern kan Erna være? Mesteparten av verdens plastforurensning kommer fra et titalls elver, i hovedsak i Asia og Afrika. Hva nordmennene måtte foreta seg, påvirker ikke global skala ..

Verden er lett å bedra. Og politikerne! Under de rette propagandapåvirkningene så hjernevaskes vi til å tro og gjøre nesten hva som helst. Globalliseringsvanviddet, som våre politikere dyrker gjennom FNs Agenda 21/2030, benytter klimakatastrofe-skremselet til å vise at det må et nytt Verdens Styre til å kontrollere klimaet (NWO) og oss.
Dette er et kynisk elitespill gjennom FN, og våre politikere er nyttige idioter i dette spillet.

Litt naturfag/fysikk/kjemi/biologi først....


Atmosfæren består av ca 79% nitrogen og 20 % oksygen. I sum 99%.
Den siste prosenten er blanding av metan CH4, CO2 osv. Ca 0,04% av atmosfæren er CO2 og bare 4% av disse igjen er menneskeskapt.


0,04% tilsvarer 400 ppm eller skal vi si 400 gram pr tonn.
CO2 er tyngre enn de andre gassene i luft, og legger seg “på bakken”.
Jo lenger opp i atmosfæren en kommer, jo lavere blir massen og energien til CO2. Ergo kan ikke CO2 være en klimagass. Det meste av CO2 hysteriet virker for meg som oppkonstruert og er ikke begrunnet.


Tenk litt over:
Karbon har Atomvekt
12,0107 u
Oksygen har Atomvekt
15,9994 u
Nitrogen har Atomvekt
14,0067 u
Hydrogen har Atomvekt
1,00794 u
Dette fører til :
Prosentdel i tørr atmosfære og molekylvekt
Gass Andel Molekylvekt
Nitrogen (N2) 78,084 % 28,0120 u
Oksygen (O2) 20,946 % 32.000u
Karbondioksid (CO2) 0,0410 % 44.000u
Metan (CH4) 0,000188 % 16.000 u


Som dere ser så er Karbondioksid (CO2) det tyngste molekylet i luften og pga tyngdekraften vil det således legge seg nederst på bakken hvor det også har sin naturlige funksjon som et viktig stoff i fotosyntesen, og som sagt: fotosyntesen er grunnlaget for ALT liv på jorden.


Fotosyntesen er en prosess som får planter og trær til å vokse, og fotosyntesen produserer oksygen som vi trenger for å puste. Fotosyntesen er avhengig av solstråling. Dette fører til at sola er kilden til alt liv på jorda. Fotosyntesen foregår inni de grønne plantedelene (blader, nåler, grønne alger i havet). De grønne klorofyllkornene fanger inn solenergi. Sammen med vann, næringssalter og karbondioksid omdannes det til plantemateriale. I tillegg produseres det oksygen.
I de grønne bladene blir det dannet druesukker eller glukose: C6H12O6.

Sukkeret/Glukosen fraktes rundt til andre deler der den omdannes og brukes til næring og bygningsmaterialer. Glukosen kan bli til cellulose ( som i trestammer), stivelse ( som i poteten), olje (som i solsikker) eller til rørsukker (som i frukt).

Glukose er egentlig solenergi lagret som kjemisk bundet energi.
Kjemisk formel for fotosyntese er: 6H2O + 6CO2 + SOLENERGI = C6H12O6 + 6O2

CO2 er som sagt viktig for alt liv på jorden dvs. for alle grønne planter. Ved romtemperatur er karbondioksid en fargeløs gass med svak syrlig lukt og smak.

CO2 dannes ved forbrenning i kroppen til mennesker og dyr, og ved andre forbrenningsprosesser.

I fotosyntesen brukes karbondioksidgass og vann av grønne planter og sollys til produksjon av oksygengass og glucose/karbohydrater som alt levende liv er avhengig av.

Karbondioksid løser seg lett i vann og danner karbonsyre, tidligere kalt kullsyre.
CO2 på ingen måte noen forurensning, men CO2 er absolutt nødvendig for alt liv.
Klimabevegelsen omtaler CO2 som en forurensning av atmosfæren. Dette er helt feil. Atmosfæren inneholder i dag ca. 0,04% CO2. mens nederst i lungene våre har vi ca. 100 ganger så mye, nemlig 4-5%.

Og jeg har aldri hørt at dette skader våre lunger eller oss. Hvordan det kan hevdes at CO2 er forurenser, forstår jeg rett og slett ikke. CO2 er tvert i mot absolutt nødvendig for alt liv på jordoverflaten og i de øverste lag av havet pga fotosyntesen (obligatorisk pensum i ungdomsskolen og videregående skole). Et lite tanke-eksperiment; Hva ville skje hvis vi fjernet all CO2 fra atmosfæren, slik noen av de verste klimafanatikerne går inn for? Svar : Da ville fotosyntesen ikke kunne fungere, og alle grønne planter ville dø. Deretter ville alle dyr som spiser grønne planter, dø. Så ville alle rovdyr dø. Til slutt ville alle mennesker dø.
Så: Uten CO2 i atmosfæren ville alt liv på jordoverflaten bli utslettet.

Alt drives av penger, mye penger. Og penger er makt! Det som skuffer meg er at det går milliarder av dollar rett i lommene på "forskere", klimaaktivister, politikere i klimaets navn. Men det som bekymrer meg, er de sjokkerende mengder med plast i naturen/havet. Og det har lite med “klima” å gjøre. Det er forsøpling. Her bør det noe gjøres umiddelbart, og da holder det ikke med forbud mot sugerør og plast. Hadde noen av klimamilliardene blitt brukt på avfallshåndtering i U-land, ville vi vært et stykke på vei.


Det å bekjempe forsøpling av hav, natur, vann og drikkevann er noe jeg kan stille meg fullt og helt bak. CO2 bør vi egentlig ikke bekymre oss over.

Erna og Gro er politiske tvillinger. De har ingen respekt for folkets nei til EU, Selger Norge til EU for en spottpris uten å blunke. Toppstillingene er verd alt, Norge betaler. Demokrati idag er dessverre bare blitt et dårlig navn for et diktatur. Vi ble f.eks. aldri spurt om vi ville bli med inn i globalisme-styrt FN, den avtalen ble som kjent signert på vegne av folket uten å opplyse folk flest hva vi ble med på. Erna & Co. tar seg til rette og blåser fullstendig i velgerne, og forsyner seg grovt av oljefondet og skattekronene våre og sløser bort pengene på all verdens tåpelige prosjekter.


Erna ser ut til å ha stor tro på det “korrupte” ormebolet FN, som etterhvert er blitt destruert av de 57 islamske stater, Russland, China, N.Korea, Cuba, Venezuela og diverse andre korrupte, diktatur-stater, samt en god del vestlige nyttige idioter.
EU er også blitt en korrupt, organisasjon, ledet av herskesyke, gale mennesker, som nå Erna også, uten at befolkningen har blitt spurt, overlater styringen av landet til. Med mennesker som Erna Solberg ved roret, må man bare be til høyere makter for landets og befolkningens fremtid.

For hun har også dradd FRP med seg ned i den politiske hengemyren.
Befolkningseksplosjonen er selvfølgelig ikke bærekraftig, men den løses ihvertfall ikke med drastiske utslippskutt i Norge. Leger uten grenser rykker ut hver gang noe er galt i den tredje verden, men det bør følge med en beskjed – en klar opplæring -om at to barn pr familie er maksimalt om verden skal klare seg.

En annen ting er om presidenter og statsministere i det hele tatt burde få lov til å fungere som pådrivere for FN komiteer, slik Erna Solberg gjør (hun er leder for pådrivergruppen for FNs bærekraftmål). Er ikke dét en blanding av interesser?
Hvilken av hattene har hun på når hun strør om seg med millioner på sine utallige turnéer? Som FN-pådriver bevilger hun utallige millioner i alle retninger, Som statsminister legger hun opp til at nordmenns liv skal snus på hodet for å nå "bærekraftmålene" og som FN-pådriver kan hun ta æren for det.

Det har absolutt ikke blitt mindre terrorisme fra den unevnelige ”religionen” i verden etter at krigen mot terror startet for alvor etter 11. september 2001. Våpen- og sikkerhetsindustrien har tjent trilliarder av dollar - uten at vi har fått større sikkerhet. Samtidig ser vi bevisstløse vestlige ledere som ikke tør ta et ideologisk og teologisk oppgjør med den unevnelige ”religionen” når de stadig vekk hevder at den unevnelige ”religionen” i bunn og grunn er fredens religion. Vi må ta troende mus/imer på alvor, og begrense innvandringen fra den unevnelige ”religionen” kultur så mye som mulig. Vi bør heller ikke krige i den unevnelige ”religionens” land. Demokrati er meget vanskelig å få gjennomført i samfunn som er dominert av den unevnelige ”religionen”..


Ønsker du ¨dele denne , del ivei. Det gleder meg.


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.