10 min read

Norge står ved en korsvei mellom liv og død - Hva velger DU?

By InfoWarriors of Norway 04 Jan, 2020

Vi ser nå tegn til at globalistene som eier og styrer verdens pengesystem arbeider systematisk med å fjerne både kontanter og enkeltlandenes egne valutaer for å styrke deres egne monopolvalutaer, deriblant euro, og selvsagt deres eget verdiløse ikke-verdibaserte digitale pengesystem.

Det er mye som tyder på at den såkalte "Verdensbanken" ønsker å få mer kontroll over oss økonomisk, og antagelig også helsemessig, det siste fordi de har en agenda som går ut på å bli kvitt så mange som mulig av oss ved hjelp av tvangsvaksinering og strålevåpenteknologi kamuflert som computere, TV-spill, nettbrett, mobiltelefoner, LED-fjernsyn, SMARTmålere, LEDlyspærer, SMART 5G LED-veibelysning, SMARTe veier og -byer med mer som de vet at mange av oss ikke klarer å leve uten. Med andre ord: de ønsker å redusere menneskeheten med så mange som mulig - selvsagt unntatt dem selv.

5G LED WEAPON SYSTEM DEPLOYED ON THE STREETS OF THE UK

Men, veien er lang! Derfor forsøker de nå å frata enkeltland, deriblant Norge, landets egen valuta for så å bringe Norge inn i det uønskede eurosamarbeidet, som mange land allerede har varslet at de ikke lenger ønsker å bruke. Problemet for oss i Norge, er at landet vårt er stjålet av næringslivspolitiske representanter i Storting og regjering over så mange tiår at vi ikke lenger har noen mulighet til å stoppe denne forbrytermafiaen i å føre Norge inn i eurosamarbeidet.

Men så kommer det viktige spørsmålet: Hva skjer den dagen globalistene har så mange nøkkelland i deres eurosystem at de finner tiden moden til å fjerne kontantene, hvilket er deres hovedmål innen kort tid. Erna Solberg har nevnt 2030 for norges del. Vi, for vår del, mistenker at kontantene kan bli borte når som helst fordi altfor mange nordmenn slutter å bruke dem, fordi det er så mye "enklere" å betale med plastikk eller over mobil. Å betale med mobil er økonomisk selvmord for en nasjon.

Det samme er egentlig å betale over nettbank og bruke betalingskort. Det eneste som kan redde Norge fra totaldigitalisering av vårt pengesystem, er at absolutt alle betaler alt kontant overalt. Gjør vi ikke det, forsvinner først kontantene, deretter tvinges alle til å måtte ha en strålefarlig mobiltelefon, som eneste gyldige måte å betale regninger på. Å drive nettbank er dyrt i forhold til å bare ha et kontosystem hvor hver innehaver har sitt eget iban-nummer som de betaler fra og som andre må betale til.

Mark Steele Presentation from 5G Apocalypse London event

Problemet med et slikt system er at du når som helst (når bankene vil det!), bli fratatt alle pengene dine når tiden er inne til å kvitte seg med deg, og i henhold til Agenda21, hvor hovedmålet er å kvitte seg med 98% av menneskeheten, og som du sikkert forstår, er kroken på døra for alle som ikke har penger i en verden der tilgang til mat er kontrollert av dem som vil bli kvitt oss. Så hvor lenge har du tenkt å klare deg på vinterstid uten naturen til å hjelpe deg med måltidene?

Vi vet dette høres totalt hinsides all fornuft og sannhet, men alt sammen kan du se på YouTube om du bare finner de rette videoene.

Det som antagelig kommer til å skje i Norge nå i nærmeste fremtid er at bankene, i samarbeid med våre landssvikerpolitikere, bevisst vil forsøke å gjøre den meget verdifulle ekte kroneverdien så lite verdifull i forhold til euro at norske myndigheter etter hvert "ser nødvendigheten" av å måtte gjøre euro til norges fremtidige valuta for at vi skal kunne "redde" verdiene i landet vårt. Men, verdiene i landet vårt er allerede stjålet av politikermafiaen som samarbeider med bankmafiaen, og i det øyeblikk de tvangsinnfører euro i norge, er alt tapt for oss.

De aller fleste i Norge står nå overfor en så stor økonomisk trussel at det spørs om vi har annet valg enn å gå inn i eurosamarbeidet. Årsaken til dette er, som en våken valutaovervåker allerede ser, har norges kroneverdi på bare ett år sunket med bortimot 100 kroner per tusenlapp! Og fortsetter denne trenden blir vår norske krone så lite kjøpekraftig i forhold til euro at alle varer vi betaler med euro blir så kostbare å kjøpe, at vi rett og slett ikke har råd til å kjøpe dem i lengden.

Prisstigningene kommer til å være myndighetenes beste argument for å få oss inn i eurosamarbeidet. Men det endrer ingenting fordi samhandelen med eurolandene allerede spiser opp våre penger fortere enn vi tjener dem, fordi bankene bruker deres totalt verdiløse euro som en overpriset melkeku som gjør bankenes eiere i stand til å stjele styrtrike norges penger og verdiressurser - med vårt folk som de store taperne. Hele pengespillet er et ledd i globalistenes forsøk på å sette opp en europeisk "verdensregjering" med euro som eneste betalingsmiddel i Europa frem til hele verden er digitalisert.

5G LED WEAPON DENSIFICATION OF OVERCAPACITY.


Før dette kan skje, må antageligvis flere mindre land tvinges tilbake inn i eurosamarbeidet for å kunne overleve økonomisk. Vårt største problem som mennesker i en globaliststyrt verden, er at den som eier og kontrollerer pengene og samtidig har monopol på handelssystemene over landegrensene, også dikterer alle betingelsene. Det betyr, at hvis "dere" vil ha noe fra "oss," må dere handle med euro, og har dere ikke det, reduserer vi verdien på deres valuta så mye i forhold til euroen at et brød koster kr 5.000 pr stykk, akkurat som det gjorde under depresjonstiden i Europa da tyskerne måtte komme med trillebårlass med penger for å kjøpe noen få varer til overlevelse.

Hvis du tror dette ikke kan skje igjen, skyldes det nok at du ikke forstår at de menneskene som styrer verdenssamfunnet via pengene, teknologien og korrupte politikere i dag, er akkurat de samme som førte Europa inn i fattigdomsdepresjonen på 1920-tallet. Den eneste forskjellen er at det er andre ansikter.

Legg merke til at Storbritannia kommer til å forlate EU og kommer til å beholde pundet. Dette kan de gjøre fordi Storbritannia tilhører det europeiske maktmonarki, som er del av hovedmaktfaktorene innenfor globalistsystemet, som nå samles i Brussel for å tvinge europas øvrige befolkning inn i det nye EU, enten vi vil eller ikke, med andre ord: europas befolkning skal tvinges i kne.

Valutakrig er ikke noe nytt. Alle som kjenner euroens historie, vet at dette er en helt verdiløs valuta som eies av private interesser, som har gitt denne valutaen en hinsides all fornuft høy egenverdi uten noen reell bakenforliggende verdi, for å bruke euroen slik de gjorde med petrodollaren, for å stjele alle andre lands ekte verdier, og i Norge har vi så mange verdifulle ressurser at globalistene står som sultne bikkjer og sikler over dem med deres totalt verdiløse euro for å stjele altsammen gratis! Euro er ikke et lands valuta. Euroen er en styringsvaluta oppfunnet av smarte bankfolk for å kunne stjele alle andre lands verdier og ressurser uten å betale fem øre for det.

Husk at verdens pengesystem er eiet av, og kontrollert av, og dikteres av bankfamilien Rothschild til fordel for DEM og deres kongelige og vatikan"religiøse" samarbeidspartnere in crime against man.
Opp i alt dette, arbeides det raskt og effektivt - og delvis skjult for folket - med snikoppsetting av det SMARTE 5G LED-våpensystemet som globalistene trenger å få på plass for å kunne drepe så mange av oss som mulig.

Når det gjelder oljefondet er dette stjålet for lengst, og fordelt mellom verdens største og mektigste maktfamilier innen kongelige, Vatikanet og bank- og finansfamilier, deres støttespillere og personlige venner, samt utro politikere på høyt nivå innen frimureri og politiske lederstillinger.

De som tror at det er lurt å investere i gull og sølv bør være klar over at de eneste virkelige fremtidige overlevelsesverdier er økologiske frø som kan gi oss mat, for ingen kan spise eller drikke gull og sølv. Uten mat og drikke spiller det ingen rolle hvor mye gull og sølv eller andre ikke-spiselige verdier du har satset pengene dine på.

Hvis alle ærlige mennesker i verden begynner å samarbeide om å sette opp et nytt samfunnssystem hvor alt tilhører alle i like stor andel, og hvor alle har sin egenverdi som levende menneske, og at det er disse faktorene som sammen med hva vi skaper med våre ideer, arbeidshender og talent med mer som er de ekte verdiene vi baserer et nytt verdensomspennende pengesystem rundt, er det ingenting globalistene kan gjøre for å stoppe dette.

5G Apocalypse - The coming EXTINCTION event

Men å samarbeide om mål som dette er ikke nok. Vi må også samarbeide for å bli kvitt dem som har frastjålet oss våre verdier, undertrykket oss med egenlagde lover og påtvunget oss teknologi laget for å likvidere oss. Dette er den eneste måten vi kan redde våre egne liv og fremtid på.

Når levende mennesker er verdiene i et land, sier det seg selv at det er dårlig butikk å ødelegge folks helse eller drepe hverandre slik vi holder på i dag. Da overlever ikke landet økonomisk i lengden! Det finnes gode alternativer til erstatning for dagens gjennomkorrupte politikerstyrte samfunnsmodeller. En av dem heter ONE World Society og vi kjenner noen av dem som er med på å utvikle modellen. Og fra det lille vi har sett foreløpig, fremstår denne modellen som rene paradis på jord i forhold til det helvetet vi lever under i dag. Du kan lese om ONE World Society her.


Poll Questions

  • Ønsker du å erstatte norske kroner med euro?Yes No
  • Er du villig til å gi avkall på kontantene når du vet at kontanter er det eneste betalingsmiddel myndighetene IKKE kan kontrollere?Yes No
  • Er du klar over at norske politikere har tilstjålet seg makten i Norge fordi vi ikke har ekte folkevalg så lenge partiene velger hvem vi får lov å stemme på?Yes No
  • Er det greit for deg at norges landssvikende politikere bryter menneskerettighetene ved å tvangsinnføre smartmålere og SMART 5G LED drapsvåpen i det offentlige rom?Yes No

WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

KOMMENTAR

Måtte bare gi ett kort sammendrag av hva den globale eliten EGENTLIG har på gang for menneskeheten. I forsøk på å skremme\jage folket inn i deres planlagte, dystopiske New World Order innkluderer deres agenda flere tiltak.

Allerede for flere generasjoner tilbake besluttet de å lage en stor klimaskremsel, hvilket de gjenopptok ved stiftelsen av The Club of Rome, som har til hovedoppgave å lage ett klimaskremsel ved å gi jordens innbyggere skylden for økningen i CO2 samt at dette er årsaken til våre klimaendringer som i nær fremtid vil ende i katastrofe med mindre vi kutter ned drastisk på våre CO2 utslipp. Det har blitt bevist av hundrevis av klimaeksperter at CO2 er nødvendig for alt planteliv og trær på vår klode og presenterer absolutt ingen fare.

Den globale eliten har instruert alle sine sammensvorne som har infiltrert regjeringene til de fleste land, å skape klimaskrekk for ungdommen, med store opptog med 'klimabrøl' . Selv om deres sammensvorne er fullstendig klar over dette, fortsetter de likevel galskapen og belaster dessuten trillioner i CO2 straff som går til deres egen ’Climateengineering’ gjennom bruk av ’HAARP’ annlegg samt ’Chemtrails’ med utslipp av skadelige metaller og kjemikalier. Dette har også påvirket vårt klima ufordelaktig og kan ende med katastrofe ved tukling med Jordens værsystemer. Mange klimaendringer kan saaledes tilegnes den globale eliten, ikke folket.

Gjennom EU som også er kontrollert av den globale eliten, er det nå stiftet militære organisasjoner som har rett til å arrestere og utbringe personer fra ethvert medlemsland for å stå til rette for hva som helst. Dette har allerede skjedd flere ganger. EU domstolen overstyrer ALT.

FN har som kjent blitt totalt endret i sine opprinnelige formål og er nu hovedkvarter for deres dystopiske NWO.

Det meget omtalte 5G nettverket som nå innstalleres rundt om i verden, er i virkeligheten en 'dødsstråle' som også kan nedjusteres til bruk i verdens nettverk av mobiltelefoner, automatiske kontroller o.s.v Som, når det trengs, kan oppjusteres for kontroll av oppstyr og protester i gatene med uutholdelige store smerter i kroppen, og i verste fall til å drepe. Dette benyttes allerede i det militære.

Ett viktig trinn i deres agenda er utslettelse av nasjonale følelser og tilhørighet. Dette gjelder også familietilhørighet. Alle skal være like. Grenser mellom land må utslettes . Til dette formål har eliten, slike som George Soros jaget\lokket millioner av inntrengere fra Islamske land med en religion som ikke lar seg integrere i vårt samfunn. For å gjøre det enda verre har Solberg underskrevet FN's Migration Act som pålegger alle EU medlemsland, inklusiv Norge, å påta seg fullt økonomisk ansvar for disse 'inntrengerne', med bolig og oppholdsmidler uten påbud om gjenytelser. Dette vil i tidens løp total underminere vårt Pensjons\Oljefond.

Deres planer fra langt tilbake i tid er også å jage menneskeheten inn i enorme SMART CITIES forbundet i 5G nettverk. Kun nødvendige bosetninger for landbruk, vedlikehold av drikkevannreserver o.s.v. vil tillates bosatt i de utenforliggende landskapene. Detter er meget synliggjort i dagens Australia hvor regjeringen har godkjent utbygging av hele 8 SMART CITIES forbundet med super-hurtig jernbane. Regjeringen må derfor være totalt infisert av den globale eliten.

For å legge dette til rette har private og utenlandske oppkjøpere tilegnet seg og privatisert en mengde underjordiske vannkilder som har blitt isolert bort fra sine naturlige underjordiske spredninger. Resultatet er enorme tørkeområder hvor det nå bevisst startes enorme skogbranner som bl.a. dekker det planlagte området. Disse brannene er i dag fullstendig ute av kontroll.

Finansielt kontrollerer de jo også alle storbankene inklusive the Wold Bank og alle internasjonale finansorganisasjoner. Snart gjør de slutt på pengesedler og ikke om lenge blir all info om deg og din finansielle verdi plassert i en chip i bakhodet. DA har de FULL kontroll.

For å senke vår moral og totalt hjernevaske oss, kontrollerer de både Hollywood samt det meste av vår presse\media.

Som vi ser, scenen er satt og spillerne på plass. Nå avventes bare en verdenskatastrofe så ALLE vil kaste seg bedende foran den globale eliten og akseptere The New World Order. Iran er jo en utmerket mulighet de sikkert vil benytte seg av.

Takk for oppmerksomheten.

Editor
HUMAN SYNTHESIS


Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.