4 min read

Måling: Ytre høyre fram før valg 23 mai til EU-parlamentet

NRK - Øystein Heggen  Journalist Publisert 18. feb. kl. 17:58

Det er særlig i Italia, Tyskland og Frankrike høyrepartiene styrker seg foran EU-valget i mai. Konservative og sosialdemokratiske partier svekkes i nasjonale meningsmålinger.

Det nasjonalistiske høyrepartiet Ligaen får ifølge målingene 32 prosent av stemmene i Italia og dermed 27 EU-parlamentarikere.

Det er nesten like mange som det tyske kristeligdemokratiske partiet, CDU, som fortsatt blir størst med 29 folkevalgte.

Det er Europaparlamentet selv som har laget oversikten, basert på nasjonale meningsmålinger.

EU-parlamentet i følge meningsmålinger i februar 2019

Partigruppene i EU-parlamentet ifølge de siste målingene.

Sosialdemokratiske partier svekkes – blokken totalt går fra 186 til 135 mandater i EU-parlamentet.

Den konservative blokken kan på sin side risikere en reduksjon fra 217 til 183 seter.

Kan påvirke parlamentets arbeid

Euroskeptiske partier og partier fra ytre høyre styrker seg derimot, og kan etter valget i mai ha sikret seg hvert femte sete, med sine 153 mandater.

EU-tilhengerne i parlamentet beholder likevel flertallet, når man også regner med liberale og venstresosialistiske partier.

Men en styrking av EU-skeptiske partier kan føre til at de får ledelsen av flere komiteer og kan utsette og blokkere vedtak, skriver Financial Times.

Ikke i de samme partiblokkene

Marine Le Pens Nasjonal samling (RN) fra Frankrike ser ut til å styrke seg. Det samme gjør Alternativ for Tyskland (AfD). Ytre høyrepartiet Vox fra Spania og det nederlandske Forum for Demokrati, blir trolig representert i EU-parlamentet for første gang, skriver AFP.

Fra Italia får Ligaen følge av sin populistiske regjeringspartner, Femstjernersbevegelsen, som får 22 EU-parlamentarikere, i følge meningsmålingen. Andre EU-skeptiske partier som blir representert er Polens Lov og rettferdighetsparti og Ungarns Fidesz.

Men partiene fordeler seg på ulike politiske blokker i parlamentet, noe som kan gjøre samarbeid mellom dem mer komplisert.

Fragmentert parlament

– Det viktigste spørsmålet er hvordan EU skal bli styrt når parlamentet blir så fragmentert, sier Corinna Horst, som er analytiker i den tyske tenketanken German Marshall Fund, til AFP

EU-parlamentet skal velges i perioden 23.–26. mai. Det skal vedta lovene for unionen de neste fem år. De folkevalgte skal også velge etterfølgeren til EU-kommisjonens leder, Jean-Claude Juncker.

373 millioner velgere fra 27 land kan avgi sin stemme, men fra i år uten britene. Etter Brexit blir antallet parlamentarikere redusert fra 751 til 705.

Målingene har ikke registrert mulig velgeroppslutning. Den var gjennomsnittlig på kun 43 prosent under siste EU-valg i 2014.

Pressesenter EU-valget 2014

Opptellingen under det forrige EU-valget 2014 følges av journalister.

FOTO: GEORGES GOBET / AFP

NRK - Publisert 18. feb. kl. 17:58 Oppdatert 18. feb. kl. 19:18


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MENU