3 min read

Et valg mellom et fritt Europa og en Islamsk stat

Matteo Salvini. Foto: Guglielmo Mangiapane / Reuters / Scanpix.

EU-valgene den 26. mai er mer enn et valg, sa Italias innenriks­minister og Lega-leder Matteo Salvini søndag under et offentlig møte i den nord­italienske Cuneo-provinsen: Det er en folke­avstemning på liv og død for Europa.

Corriere della Sera siterer Salvini:

«Dere må hjelpe oss til å bli det største partiet i Europa, til å gjøre Lega til det største europeiske partiet, slik at vi kan få tilbake nøklene til vårt eget hjem. Den 26. mai er det ikke et EU-valg, det er en folke­avstemning mellom livet og døden, mellom fortiden og fremtiden, mellom et fritt Europa og en islamsk stat basert på utrygghet og frykt.»

De som har håp om noe nytt, må vekke dem som fremdeles sover, sa også Salvini ifølge det italienske nyhetsbyrået ANSA.

Salvini kom også med et utfall mot Den katolske kirken, der både paven og andre høye geistlige nærmest har utropt ham til en politisk fiende. Innenriks­ministeren snakket om en bygning i Roma okkupert av migranter der strømmen ble kuttet, for siden å bli koblet til igjen på initiativ fra en kardinal.

Kardinalen er er pavens tigger, mener Salvini, som mener at kirken vanskjøtter italienere som sliter. Den italienske nærings­livs­avisen Il Sole 24 Ore siterer Lega-lederen:

«Jeg tror nok at dere alle sammen gjør forsakelser for å kunne betale regningene deres», sa Salvini henvendt til publikum under et valgmøte i Cuneo. «Hvis noen er i stand til å betale regningene til italienere i vanskelig­heter, er vi glade for det…»

Visestats­minister­kollega og Femstjerners­bevegelsens (M5S) leder Luigi Di Maio sier i en kommentar at Matteo Renzi ikke var så heldig da han la frem sine forslag til konstitusjon­elle reformer for folkea­vstemning, og antyder at også Salvini risikerer å bli skuffet.

De to italienske koalisjons­partnerne er også konkurrenter i EU-valgkampen, der Lega har nådd så høyt som 36 prosent på menings­målingene, men siden har gått noe tilbake. For M5S ser nedgangen etter valget derimot ut til å ha snudd, og Di Maios mannskap ligger på 24 prosent etter å ha sunket til 20 i tiden etter det italienske parlaments­valget.

Omar Bakri Mohamed threatens the West - 2013


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MENU