5 min read

Regjeringen driver med maktovergrep mot sitt eget folk

Når offentlige arbeidsplasser forsvinner og servicenæringene sliter samtidig som myndighetene bygger ned infrastruktur og helse- og velferdstilbud i distriktene, da tvinges folk til å flytte fra bygdene.

Skaper forskjeller: Statsminister Erna Solberg og regjeringen skaper større forskjeller mellom folk i byen og på bygda, skriver Torill Olsen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Torill OlsenNestleder i ForFinnmark og skribent for Nationens Motkultur.Publisert: 08.04.19, 00:00Oppdatert: 08.04.19, 10:21

Emneord til denne artikkelen

Motkultur: Beredskap Og Sikkerhet Motkultur: Politikk Og Distrikt

Vi har en regjering som gjør alt for å helle bensin på et sentraliseringsbål som allerede brenner godt av seg selv. Det som nå skjer fra regjeringshold er dårlig skjult tvang og et maktovergrep. Det er en arroganse mot folket sitt hinsides noe vi har sett før.

Hver uke får vi bevis på at regjeringens politikk svekker samfunnene utenfor de store byene. Og Erna Solbergs politiske medsammensvorne legger ikke skjul på at de vil ha såkalte robuste samfunn, som i praksis betyr å styrke de som allerede er sterke nok. Som om robusthet bare handler om størrelse.

Ansatte i Posten får beskjed om at sortering av post skal skje i Lørenskog utenfor Oslo, slik at arbeidsplasser rundt om i landet forsvinner. Omlegging av postrutiner gjør at Ruth Sigurdsen i Reinfjorden må reise 12 timer for å hente post og medisiner.

Halvparten av passkontorene i landet legges ned, og folk må reise i flere dager for å få pass. Nærpolitireformen er en reform som gir sentralisering og dårligere tilbud i distriktene, advarer forskere. Folk flest ser det i praksis. Mange steder er uten politi.

Beredskapssystemer legges ned eller flyttes, slik at sikkerheten for folk svekkes. Et grelt eksempel er at etter at Kystradioen i Vardø ble stengt fikk ikke båter i havsnød radiokontakt på flere timer.

Januar 2017 var 33 statlige universiteter og høyskoler i Norge blitt samlet til 21. Reformen ble gjennomført med betydelig politisk kraft. Slik tiltrekkes ungdom til større byer. Av de klassiske breddeuniversitetene er det bare Universitetet i Oslo som ikke har fusjonert.

En januardag opplevde jeg å ha et så sykt barn at det stod om livet.

Lista over sentraliseringstiltak er lang som et vondt år; Det skjer fort og det skjer på de aller fleste samfunnsområder. Det er en nedbygging av landet utenfor de store byene, og hvis folk protesterer er det ingen av regjeringskameratene som bryr seg. Arrogansen er opprørende.

Jeg har akkurat sett nok et tv-innslag der fødetilbudet skal flyttes, denne gangen fra Kristiansand til Molde. Når kvinnene er redde og usikre for å måtte føde i ambulansebiler, svarer Høie at problemer med rekruttering gjør at fødetilbudet ikke er trygt. Arrogant nok hører man ikke på folket som bor der.

Det som nå skjer er at folk i distriktene ikke får det tilbudet de har krav på. Jeg skal kunne føde mine barn med like godt tilbud som ei som bor i Tromsø eller Drammen. Alle kvinner i Norge, uansett hvor de bor, skal kunne stole på at deres syke barn blir ivaretatt like godt som andre barn. Den følelsen er det mange som ikke har i dag.

En januardag opplevde jeg å ha et så sykt barn at det stod om livet. Han var borte i flere minutter, men ble reddet av dyktige lokale ambulansefolk. Legen måtte kjøre snøbeltebil i tre mil for å komme frem til helsesenteret på grunn av dårlig vær. Ambulanseflyet som skulle ta ungen til et større sykehus hadde problemet med å lande. Dette fryktelige minnet viser hvor sårbar vi distriktsfolket er. Slik skal det ikke være, vi er ikke annenrangs borgere.

Det regjeringen nå gjør er å skape enda større forskjeller mellom folk i by og bygd. Det gjør de konsekvent og bevisst. De lar seg ikke politisk bevege når distriktsfolket går i fakkeltog for å beholde helt nødvendige velferdstjenester. De nekter å forstå at vi ikke er ulydige og opprørske, men redd for barna våre når helsetilbudet svekkes og skoler legges ned. Fra mitt ståsted er maktarrogansen i regjeringslokalene skremmende. Folk sier høylytt at «jeg er så forbanna at jeg gleder meg til å gå til stemmeurnene og vise min forakt!»

Men de partiene som nå sitter med makta kan telle, det skal de ha. De har funnet ut at det er flest stemmekveg i de store byene, og da kan de tekkes byfolket med bypolitikk og dermed beholde makta. Flere høytlønte arbeidsplasser, bedre infrastruktur, større universitet, bedre spesialisthelsetjenester og moderne transportløsninger. Det høres jo rettferdig ut på et vis: At en større andel av statlige midler skal gå dit det er flest folk?

Men slik forskjellsbehandling kan man ikke ha hvis man kaller seg for en demokratisk velferdsstat. Landet flyter over av penger, men sloss mot sitt eget distriktsfolk. Og det rammer de aller svakeste: Det skal ikke være sånn at å bli gravid i distriktene er farligere for babyen enn om man blir gravid i en by? Det ville være et maktovergrep mot sitt eget folk!


Det Norske samfunn er paa vei til totalhavari


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Solberg regjeringen er indoktrinert av den globale elitens fremtidsplaner for en New World Order som vil kun bestaa av storbyer hvor det blir lett aa kontrollere beboerne via 5G nettverk som koples til en chip, som er paabudt allerede kort tid etter fodselen. I storbyene blir det ogsaa lettere aa kontrollere tilfoersel paa mat og vann. Planen til aa begynne med er aa skape store ´STATER´ rundt om i verden som vil kontrolleres fra ett uvisst sentralt punkt. Kun spesielt utvalgte vil bli tillatt bosted utenfor byene.

Erna startet allerede med aa fjerne retten til de lokale kommunene til aa ta beslutninger. Alle nye forordninger maa kun sendes i hemmelighet til regjeringen for DERES avgjoerelse. Det lokale folket faar m.a.o. ikke ett ord med i laget foer avgjoerelsen blir kunngjort av regjeringen. Dette var ogsaa ett ledd i Solbergs agenda for aa tilfredsstille hennes overordnede i Brussels.

Solberg har naa paa samme maate BEDT OM aa bli kontrollert av Brussels, slik at ALLE endringer i Norge maa foerst sendes til Brussels 3 mndr. i forveien for aa oppnaa deres beslutninger.

Naar vi ogsaa er klar over at 85% av vaare folkevalgte stortingsrepresentanter er medlemmer av det ikke-folkevalgte Europaraadet som ogsaa svarer til Brussels, er det ikke rart om det har blitt stille paa Stortinget. Dette medlemskapet burde kun vaere representert av Norge med en haandfull medlemmer, ikke hele stortinget.

MEN. dette er ogsaa en del av Solbergs instrukser fra sine globale elite/ Illuminati/FN dukkemestre. Vi klager alle paa FB, som har liten betydning for Solberg som ufortroedent fortsetter videre med lukket munn. HVA GJOER VI??

Administrator
HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator.

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites.

Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MENU