12 min read

Det norske samfunn er paa vei til totalhavari

Stein Lohrmann innlegg i ´Vi som stoetter Sylvi Listhaug som Statsminister`
06 februar 2018

Stadig flere av europeerne har nå sett det i øynene: Til tross for at enkelt-stående, individuelle muslimer kan besitte strålende kvaliteter, er det ingenting fordelaktig med muslimsk masseinnvandring.

Muslimsk masseinnvandring er tvertimot ensbetydende med totalhavari, hva angår alt fra offentlig sikkerhet og offentlige finanser til forringede lokal miljøer (ghettoer) og dårligere relasjoner til innfødte borgere.

Den økende virkningen av innvandringen av unge, muslimske menn utgjør en trussel mot selve samfunnsstabiliteten i flere land i Europa.

Jeg har stor sympati for Sylvi Listhaug

Mediene, NRK og Nytt på Nytt-gjengen koser seg når de får snakket litt “dritt” om Sylvi Listhaug. Det sier bare noe om hvor tragisk dårlig de gjør sin jobb. Jeg og mange med meg tror ikke at Sylvi er som mange medier ønsker å fremstille henne; hjerterå, følelsesløs og kald, og at hun mangler empati og ekte medfølelse for innvandrerne. Tvertimot. Jeg tror faktisk Sylvi er et ekte menneske som er ekte opptatt av å hjelpe flest mulig mennesker til et bedre liv - også på bortebane. Og jeg tror hun er ekte opptatt av hvordan vi ønsker at samfunnet vårt i Norge skal være for etniske nordmenn om 50 år og mer....

Norge er et lite land med en god velferdsmodell som vi har bygd opp gjennom generasjoner. Folk har stått på, jobbet, betalt skatt, alt i ånden av «gjør din plikt – krev din rett.» Det har tatt generasjoner å bygge vårt sammenvevde samfunn, store som små, med butikker, næringsliv og mer eller mindre urban infrastruktur. Men det tar bare et par tiår med ukontrollert innvandring å ødelegge det fantastiske landet vi har bygget. Det har Sylvi og mange andre forstått.

alt

Vi har nå fått et folk hvor stadig flere ikke lenger har tillit til at dagens myndigheter og medienissene er i stand til å utøve statens første, største og strengt tatt eneste plikt: Å ivareta borgernes trygghet – ikke bare nå, men også om 50 år og videre inn i framtiden . KrF-leder Knut Arild Hareide mener Sylvi Listhaug (Frp) er et større problem for integreringen enn kontantstøtten hun nå åpner for å fjerne.

Det Hareide overhodet ikke forstår, er at mange innvandrerkvinner får godt betalt for å være hjemme med barna sine. De kan være i en situasjon hvor kvinnene ikke kan vårt språk, ikke kommer inn på arbeidsmarkedet, og da blir kontantstøtten et hinder for bedre integrering. Dessuten blir barna værende hjemme hos mor og lærer ikke det norske språket og den norske kulturen. For flere av disse kvinnene er situasjonen også at de får mange barn etter hverandre, og dermed blir gående hjemme i mange år og leve på kontantstøtten.

Medienissene går sammen med mesteparten av politikerne på Stortinget om å kneble og latterliggjøre Sylvi Listhaug. Hun er i mine øyne den statsråden som arbeider absolutt best for Norges fremtid. Hun er den eneste som har klar tale, viser ansvar, kaller en spade for en spade, er fremtidsrettet og handlekraftig når det gjelder innvandring.

alt

Sylvi Listhaug FRP

Av mediene er NRK dessverre aller verst. De inviterte Listhaug til debatt - der hun var alene mot syv motstandere samt programlederen, men Sylvi klarte seg utmerket - i mine øyne. Innvandringen består i hovedsak av unge muslimske menn som forlater sitt hjemland på jakt etter en komfortabel tilværelse hos oss. Ifølge imamer og Koranen vil islam på sikt vil ta over verdensherredømmet og danne et verdenskalifat med sharia – egne muslimske lover. Det sier imamene selv.

Disse unge muslimske menn er i hovedsak menn som tar livet av oss europere med offentlige transportmidler, på fotballkamp eller på konsert. Og det er i hovedsak unge muslimske menn som voldtar og tafser i flokk på kvinnene blant oss- selv om #METOO får all oppmerksomhet for tiden. Terroren, bilbrannene, voldtektene og volden disse utfører øker og bekrefter gang etter gang for alle at islam betyr ikke betyr fred, bare trøbbel for Europa, og varig forandring av Europa.

Det burde ikke ha vært nødvendig med så mange bekreftelser. Bare se hva som skjer i Sverigistan, Storbritannia, Frankrike og Tyskland. Men dette opplyses det lite om på NRK. Det er helt utrolig hvilket selvbedrageri og hvilke bortforklaringer politikerne og mediene har tydd til for ikke å se dette opplagte i øynene.


Den ´Globale Eliten´- Illuminati

Men stadig flere av europeerne har nå sett det i øynene: Til tross for at enkeltstående, individuelle muslimer kan besitte strålende kvaliteter, er det ingenting fordelaktig med muslimsk masseinnvandring. Muslimsk masse-innvandring er tvertimot ensbetydende med masse ubehag, hva angår alt fra offentlig sikkerhet og offentlige finanser til forringede lokal-miljøer (ghettoer) og dårligere relasjoner til innfødte borgere. Den økende virkningen av innvandringen av unge, muslimske menn utgjør en trussel mot selve samfunnsstabiliteten i flere land i Europa.

Kvinner forsvinner nå fra gatebildet i innvandrertette bydeler i Sverige, Storbritannia og Frankrikes største byer Paris og Lyon. Ansamlinger av menn fra arabiske og afrikanske land dominerer både gater og kafèer. De nekter å slippe kvinner inn eller å la dem oppholde seg der, og de gjør kvinnenes alminnelige ferdsel ubehagelig. Dette rapporteres daglig fra innvandrertette forsteder i Sverige.

alt

Kvinnerettsorganisasjoner i arabiske land har i årevis gjort oppmerksom på at seksuell trakassering eller generell sjikane av kvinner på åpen gate er en kjent og utbredt strategi som menn i disse landene benytter for å jage kvinner vekk fra gatebildet og således undertrykke dem og gjøre dem usynlige i det offentlige rom.

Når 80-90% av innvandringen er islamske unge menn, burde konklusjonen gi seg selv, men medienissene og politikerne forstår så langt ikke dette – hvis det ikke er en skjult agenda bak – en globalisme som vi vanlige folk ikke får noe info om?

Det er mye naivisme, fornektelser og korrupsjon i politiker- og mediemiljøene. Sylvi Listhaug er en av de få som både ser innrømmer og sier med store bokstaver: SANNHETEN.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) slår i en ny trusselvurdering for fast at den mest alvorlige terrortrusselen mot Norge og norske interesser i år (2017) er knyttet til terrorgruppen IS og Al Qaida. Men mediene skriver bare om “METOO, Listhaug, Trump og russernes datahacking i Norge? PST peker også på at terroraksjoner i andre vestlige land vil kunne inspirere personer i Norge til å utføre lignende aksjoner her.

alt

All historie viser at Islam bringer fattigdom, undertrykkelse og vold uansett hvor i verden de etablerer seg. Også i deres enge land. Og ikke klarer de å skape arbeidsplasser for sine egne muslimer i sine egne land – Det eneste de klarer er å lage mange barn for import til Vesten. Det er de få muslimer som er i posisjon som skaper problemer. Skal Europa overleve som et velstående og fredelig samfunn må Islam totalforbys og alle moskeer bør stenges. Folk som flytter til Norge, skal følge norske lover. De som ikke ønsker å følge norske lover, bør returneres til land som følger Sharialover – nemlig muslimske land.

Norge trenger nå bedre og mer kunnskapsrike personer i mediene og på Stortinget. Flertallet på dagens Storting fremmer en politikk som svekker Norge.

Svært mange de oppegående i Europa har nå endelig forstått at muslimsk innvandring er EUs største utfordring. Det er ikke mangel på forslag til hva som må til for å stoppe innvandringen, men det skorter på felles handling, forståelse og solidaritet.

I Nord-Afrika venter anslagsvis 300 000- 1000000 mennesker på en mulighet til å krysse over til Europa. Malta, som for tiden har presidentskapet i EU, sier antallet migranter og flyktninger ventes å bli rekordhøyt på denne smuglerruten i år. Migrantene kommer fra mange afrikanske land, særlig sør for Sahara, og Libya fungerer som transittland på ferden mot Italia. Østerrikes president sier at det er duket for 15 millioner innvandrere til Europa de neste 4 årene. Det betyr katastrofe.

Det overordnede mål må være å redusere tilstrømmingen av muslimske migranter til Europa. Et av de mer kontroversielle forslagene som er blitt lansert er å sende migrantene tilbake til leire i Afrika, under oppsyn av FN-organisasjoner. Derfra skal de kunne søke om asyl. Humanitære organisasjoner protesterer selvsagt på dette. Liberale og venstreorienterte politikere mener det er inhumant og kynisk.

alt

I Libyas kaos kan kriminelle smuglernettverk drive på med sin milliardindustri. Planer om å returnere migranter til «trygge steder» kan komme i konflikt med EUs internasjonale forpliktelser. Mennesker skal ikke sendes tilbake til livsfare.

EU står foran krevende forhandlinger. De har ikke engang blitt enige om hvordan byrdene skal fordeles. Grensekontrollene er nå iferd med å gjenopprettes i det grenseløse Schengen. Italia og Hellas blir sittende nesten alene med ansvaret for hundretusener av mennesker i nød.

alt

Det snakkes lite om at befolkningsøkningen her på Moder Jord er eksplosiv.


Vi blir 76-80 millioner flere pr. år, og vi har på ca 85 år øket fra 2 milliarder til 7,54 milliarder mennesker. Negative konsekvenser av folkeøkningen fører til at: Mer enn 1 milliard mennesker sulter direkte hver dag. Omkring 1,1 milliarder mennesker nå lever for 1 dollar pr. dag, og 2,7 milliarder lever for 2 dollar pr. dag. Av alle byboere i verden i dag, lever ca. 40 % i rene slumstrøk. Dette er “uverdige” liv, med høy kriminalitet pga. oppløsning av familiebånd, med dårlig vannforsyning, dårlige sanitærforhold, matmangel og lite orden på utdannelse. Med økning av verdens befolkning vil dagens problemer bare eskalere!

Er det meningen at alle skal ha egen jobb, eget hus, transport, nok mat og rent vann hver dag? Hvem er ansvarlig for denne infrastrukturen i fremtiden? Spørsmålet må stilles både til politikere, medienissene, den enkelte familiefar/mor og til ledelsen i de enkelte nasjoner.

Folk vet lite om dette fordi ingen medier eller politiker vil snakke om dette. Eller er det slik at folk ikke bryr seg?

Den underliggende årsak til denne befolkningsøkningen er kombinasjon av biologi og brutal egoisme. Biologien er alle arters iboende formeringstrang. Historisk har det alltid blitt produsert alltid mer avkom enn det er kapasitet til å vokse opp. Vi vet alle hvor sterk denne kjønnsdriften er.

Den grove egoismen er at vi mennesker forlanger at alle skal få så mye avkom de ønsker, og at naturen (miljøet) må tilpasse seg alle de krav dette fører til – fordi, som politikere og ledere som Erdugan sier: Det har vi rett til og krav på fordi vi er mennesker. Slik sett oppfører vi oss som svært uvitende, uoppdragne uvitende egoister.

Jeg gir min fulle støtte til Sylvi Listhaug som jeg mener gjør en utrolig god jobb som justis- og innvandringsminister, og som jeg mener burde blitt forsvart mer av sine kolleger i regjeringen.

Det er veldig trist å se hvordan medienissene og venstreekstreme elementer her i samfunnet fritt får lov til å angripe Listhaug nesten daglig uten noen form for reaksjoner fra hennes kollegaer i regjeringen. Det ser ut som om pressen her i landet har mistet all kontakt med virkelighetens verden, og at de derfor ikke evner å skille hva som er konstruktiv kritikk av politikken Listhaug er satt til å implementere i samfunnet, og hva som kun kan ansees som personlige angrep på henne som person.

alt

Har Norge noen gang hatt en mer fornuftig, ansvarsfull, fremtidsrettet og modig politiker når det gjelder det grusomme tankegodset som truer landets kommende innbyggere, altså våre etterkommere, aller mest? Sylvi tør å stå opp mot horrible, groteske, tilreisende imaner som støtter steining av kvinner og homofile. Sylvi tør å stå opp mot politikere og medie-nisser som kaller «norsk islam» for fredelig. Medienissene kritiserer i stedet vår flotte statsråd, som er den eneste politikeren som tør å si sannheten om islams praksis – samt å stille relevante, klare spørsmål til slike imamer.

Vi skal ikke ha toleranse for ondskapen og ukulturen som følger islam. Hvis du ikke vet noe om dette , må du lese Koranen og islams historie!!

Kulturrelativisme er forkastelig. Kjønnslemlestelser, tvangsekteskap, barnebruder, æresdrap, sharia-lover og alt det svineriet, er ting vi skal ha absolutt null toleranse for. At dette er den “rette” kultur i muslimske deler av verden, er irrelevant. For oss i Europa – Vesten - er dette totalt uakseptabelt, og vi skal aldri ha et snev av toleranse for islam. Slik islamsk kultur er mindreverdig, og ja da, vi lever et mye bedre liv enn dem. Mye bedre - med friheter – som tankens frihet, ytringsfrihet , likestilling mellom kjønnene og mye mer.

Vi har tatt med oss kjærlighetsbudet fra kristendommen og det gylne budskap - du skal gjøre mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg. Og vi har ikke lov - juridisk - til å lyve. En muslim kan lyve for oss vantro på 6 forskjellige måter - taqiyya.

Sylvi Listhaug tar også fatt i problemet med overgripere og prediker hvordan de bør behandles, og overgripere skal ikke strykes opp etter ryggen. Hun går klart ut imot politikerne og medienissene som synes mer synd på forbryterne enn på ofrene for overgriperne og deres nærmeste. Nydelig er det også at hun kjemper mot "monstrene" som voldtar, ødelegger og dreper barn for å få tilfredsstilt sine dyriske og motbydelige lyster.

Stein Lohrmann innlegg i ´Vi som stoetter Sylvi Listhaug som Statsminister`
06 februar 2018


Kommentar/tilsvar fra Steffen Hauerbach 06 febr. 2018

Frp har stemt for at Norge skal inn i EU, og støttet den intensjonen fra dag 1. Frp støtter den intensjonen fortsatt, ved at de er for den dynamiske EØS-avtalen, som direktiv for direktiv gjør oss til et EU-meldem uten stemmerett. Det betyr at Frp er for de viktigste EU-doktrinene:

  1. Multikultur ved migrasjon for å fjerne nasjonale særegenheter og nasjonalisme som hindrer folket å bli gode borgere av EU-imperiet.
  2. Grenseløs fri flyt over åpne grenser uten regulering og begrensning. Ett av motivene med det er å gjøre multikultur omstillingen av Europa så effektiv og rask som mulig.

Når Sylvi Listhaug med sin retorikk forsøker å tilsløre og røklegge partiets egentlige agenda, blir det hyklerisk, løgnaktig og fullt av selvmotsigelse.


WHO and WHAT is behind it all ? : >


Commentary:

Stein Lohrmann har skrevet en utmerket artikkel i dagens FB under ´Vi som støtter Siv Listhaug som Statsminister´, og har tatt meg den frihet å gjengi artikkelen i Human-Synthesis bloggen. Håper det er ok for Lohrmann.

´The Bottom Line´ av hans artikkel er at den globale eliten, eller, la oss kalle fanden ved rette navn, Illuminati, for mange år siden hadde planlagt å utslette menneskeheten i dens nåværende form, og i stedet skape en ny, slaveliknende rase uten menneskerettigheter, demokrati, nasjonal eller familietilhørighet, tilpasset deres utopiske New World Order.

Deres meget effektive våpen var organisert masseinntrenging av en utilpassende Muslimsk religion og menneskerase som utnyttet den vestlige verdens barmhjertighet og menneskerettighets-lovverk til å akseptere denne gigantiske Trojanske hesten inn i vår vestlige verden med katastofale følger. Illuminati kontrollerer dessuten verdens banker, media,Hollywood, FN, samt uttallige andre organisasjoner som alle har det samme mål, å skape kaos og krig blant menneskene i de vestlige land for å fjerne deres oppmerksomhet på hva som egentlig er på gang.

Steffen Hauerbach har mye rett i det han sier, bortsett fra hans kommentar om Sylvi Listhaug. Tror også at hovedrollen i dette bedrageriet holdes av Høyres Erna Solberg som tydelig har uttalt at hun higer etter fullt EU medlemskap med påfølgende kontroll av den Globale Eliten - Illuminati gjennom deres utopiske NWO.

Hva FRP anngår som samarbeidspartner, tror jeg Siv Jensen er så fornøyd i godstolen som Finansminister at hun kun ´dilter etter` uten motstand eller mening.

Sylvi Listhaug, på den annen side, er litt av ett ´konondrum´, som antakeligvis ikke på dette stadiet, er villig til å vise sitt sanne ansikt, men avventer den politiske gang, for ved regjeringens sannsynlige forfall, å vise seg som en ´reddende engel´ for vårt land og folk.

Som alle sikkert har lagt merke til,har Sylvi konsentrert seg om helt andre, ikke-politiske ting,og tror ikke hun har gjort noen spesielle bemerkninger vedr. regjeringens fot på gasspedalen med økende fart inn i EU´s bindende og kompliserte nettverk .

Administrator
HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator.

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites.

Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MENU