3 min read

Afrikansk Kardinal advarer Europa mot migrasjonen: – Andre kulturer vil overta

Resett - Av Maria Zähler -8. januar 2019 | 17:21

Kardinal Robert Sarah advarer mot omfattende migrasjon;


Mens Vatikanet fremsnakker samtidens pågående folkevandringer og oppfordrer europeiske land til å ta akseptere omfattende migrasjon fra ikke-vestlige land, fremmer en afrikansk kardinal Robert Sarah et helt annet budskap. Han er bekymret for at Vesten slik vi kjenner det er på vei til dø.

Pave Frans har ved flere anledninger omtalt ikke-vestlig masseinnvandring som noe positivt og uunngåelig, og har hevdet at man har et «moralsk ansvar for å ta imot migranter». Disse uttalelsene møter motbør fra en annen høytstående stemme i den romersk-katolske kirken.

I 2016 ble den afrikanske kardinalen Robert Sarah fra Guinea, en av pavens nærmeste medarbeidere, intervjuet av det franske mediet Boulevard Voltaire. I intervjuet, som er filmet og lagt ut på YouTube, fremkommer det at kardinalen, som har studert i Frankrike, Israel og Italia, er bekymret for utviklingen i Europa. Han mener å se tegn på at Europa og Vesten har mistet sine røtter.

– Et tre uten sine røtter dør. Jeg er redd for at Vesten kommer ti å dø, sa Sarah.

Han uroer seg for hva som vil bli de langsiktige konsekvensene av Europas lave fødselstall kombinert, med en innvandringspolitikk som tilrettelegger for at mengder av migranter «invaderer» kontinentet. Han frykter at dette vil endre Europas kulturelle sammensetning dramatisk.

– Gradvis kommer disse til å dominere dere i antall, for å senere forandre kontinentet helt og holdent.

Under det siste døgnet har klippet gått viralt i sosiale medier. Kardinal Robert Sarah hylles i flere innlegg for det mange mener er hans klarsynthet vedrørende utviklingen i Vesten.

I 2017 holdt Robert Sarah en tale under en konferanse, der han forklarte at ethvert land har rett til å skille mellom politiske og religiøse flyktninger som flykter fra sine hjemland, og økonomiske migranter som kun vil migrere til et annet land, uten vilje til å tilpasse seg kulturen i vertslandet.

Sarahs uttalelser står i markant kontrast til pave Frans radikale utspill og omfavnelse av masseinnvandring. Men Sarah taler også norske geistlige midt imot. Norske biskoper har markert seg som uttalte ånnvandringsliberale, og har eksempelvis krevd at illegale innvandrer gis amnesti. En de som har markert seg mest er Helga Byfuglien, som er fast preses i Bispemøtet i Den norske kirke og tidligere biskop i Borg bispedømme. Hun mener at vi har det godt i Norge fordi vi er heldige, og at vi plikter «å dele».

– Det er klart det koster, men hvem skulle være bedre i stand til å dele enn oss som er et av verdens rikeste og mest stabile samfunn. Vi kan ikke på individnivå si at vi har gjort oss fortjent til å bo i denne hjørnet av verden. Vi har vært heldige, og da har vi også et ansvar for å dele, sa Byfuglien til Nettavisen i 2017.


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Endelig ett prektig menneske som tør å si sannheten. Men denne masse-invasjonen er nøye planlagt av både FN, Vatikanet og Illuminati/den globale eliten.  Og vi gjør fortsatt ingenting. I vår sovende tilstand, aksepterer vi masseutryddelse.

Administrator
HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator.

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites.

Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MENU