11 min read

TANKER PÅ VÅR NASJONALDAG

Av Stein Lohrman 17 Mai 2022

Den norske nasjonaldagen feires til minne om Grunnloven som ble vedtatt på Eidsvoll 17. mai 1814. Samtidig som Eidsvollsmennene vedtok Grunnloven, valgte de Christian Frederik til norsk konge. Hans kongedømme varte bare i noen måneder. Allerede 10. oktober måtte han overgi tronen til svenskekongen, Karl 13. Deretter fulgte en over 90 år lang ny unionstid med Sverige — fram til 1905 da Norge ble selvstendig. De første årene etter at Grunnloven ble vedtatt, ble den nok feiret, men bare av noen få mennesker og i privat regi.

Dette må vi vite: § 1. Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike. Dets regjeringsform er innskrenket og arvelig monarkisk. Det vil si at her i landet skal vi — folket - bestemme selv. Men politikerne overkjører folket de er valgt av, og med andre ord ignorerer politikerne vår egen grunnlov. Traktater som i sitt innhold strider mot bestemmelser i Grunnloven, kan Kongen ( i dag regjeringen) ikke inngå, selv med samtykke fra Stortinget.

Norge kan legge ned veto / reservere seg mot direktiver fra EU. Noe de ytterst sjelden gjør. Norge sa vel nei til reklame for alkohol, ellers har da vel alt passert inn til Norge. Norge har tabbet seg ut mer enn nok i forholdet nasjonal/overnasjonal styringsrett vedrørende EU og deres organer. Nå må Stortinget snart sette foten ned og bruke vetoretten. Norge har sagt nei til EU og EUs styringsrett to ganger og dette står fremdeles ved lag. Norge er i stand til å styre eget bo uten innblanding fra byråkratiet i Brussel. Det kommer ingenting ut av avtaler med EU som ikke tjener Tyskland/Frankrike mer en avtalepartnerne. Det gjelder også i denne saken.

Når Grunnloven i dag nesten ikke er i bruk annet enn ved seremonier og den 17. mai, så har man en god grunn til å stille et spørsmålstegn til de som har regjert. 17, mai er Norges nasjonaldag, og da feirer vi vår grunnlov og vårt land. Det ser ut til å være vanskelig for enkelte å fatte at det er slik. Takket være politikerne, våre medienisser og NRKs propaganda gjennom mange tiår er innholdet i denne dagen endret i manges bevissthet slik at de ikke lenger vet hva vi feirer. Til overmål er det blitt heftet noe negativt ved denne feiringen av landet vårt slik det opprinnelig var ment. Nå vil mange ha det til at vi feirer noe annet og at det blir feil å hegne om nasjonale verdier.

For ikke se veldig mange 5r siden var 17. mai en gledens dag med jublende unger, med "fri tilgang" pa brus, is og poise, stralende foreldre i dress, bunad og lange kjoler, som deltok i all verdens leker (sekkelop, fotballkamper, pilkast osv), stolte besteforeldre og alt var bare fantastisk  17. mai 2019 (for pandemien): Glade unger fortsatt, ja (de som ikke har hart om truslene), litt engstelige foreldre og besteforeldre. Og utryggheten skyldes ifolge politikerne, biskopene og medienissene naturligvis "ting" og "hendelser" i vart samfunn. Vi vet ikke helt hva som kan skje na som vi skal feire var nasjonaldag. Men: Fortsatt er det bunader, korpsmusikk, norske flagg, polser, iskrem, glade barn — men n5 er det ogs5 kor/anklosser, shariafat med blomster og vpnet politi med automatvapen.

Terrortrusler preger nå også nasjonaldagen 17. mai i alle store norske byer. Er blomsterkassene i de tunge betongkassene kun satt opp til å hedre krigs-profeten, Allah? Blomster myker vel opp sinnet til måneguden og blir å regne som en effektiv lyn-avleder for terror? Allah og hans følgere — muhammedanerne - kan nå kjenne deilig blomsterlukt fra de hundrevis av blomstene rundt i Norge. Allah er nå blidgjort, ikke sant Jon-Ivar Nygård, Raymond, Trødal og alle andre naive godtroende fjotter?

Men: Document har nylig omtalt at politiet øvde på nye og mer tekniske trusler, som å skyte ned våpendroner som måtte true barnetoget. I Fredrikstad satser man på blomster mot terror, og kommunen har gått til innkjøp av hele 102 Koranklosser/shariafat/blomsterurner for å sikre innbyggerne. Hensikten er å «redusere farten, får vi vite. Velkommen til det nye Norge som er blitt et land hvor inkompetente politikere, grådige NGO-parasitter, naive biskoper og de naive massemediene, har jobbet utrettelig i flere år med å gjøre samfunnet utrygt. Daglig skjer noe med samfunnet vårt.

Hets, voldtekter, masseslagsmal med jernstenger, knivstikkinger,skyting og så videre. Det eskalerer, , og det er helt utrolig at vårt demokrati er blitt et diktatur forkledd som et demokrati så utrolig åpenlyst. Norge er blitt et land hvor løgnere og kriminelle "belønnes" for sin atferd. Et land hvor ærlige og bekymrede mennesker stigmatiseres og forfølges, dersom de uttrykker bekymring for den negative utviklingen. Resultatet er blitt at selv nasjonaldagen 17. mai har blitt preget av væpnet politi, våpen, veisperringer og en overhengende trussel om unevnelige grusomheter, bare fordi "eliten" vil kjenne en subjektiv Weise av våre tolerante.

Terrortrusselen som politikerne og massemediene har lagt til rette for, er dessverre reell. I hvert fall ifølge politiet sine vurderinger og ifølge PSTs årlige offentlige trusselvurdering. Hendelser ute i Europa de senere årene er en påminnelse om at vi alltid må ta høyde for at uønskede hendelser kan inntreffe, sa politidirektor Benedicte Bjørnland til politiet.no. Som politiet dirigerte trafikken da tyske soldater marsjerte opp Karl Johan 9. april 1940, står norsk politi nå også klar med sin hjelp. Det er faktisk blitt en reell grunn til å vurdere og holde aystand fra det offentlige rom på slike dager. Korpsmusikk, pølser, iskrem, svulstige taler, nasjonalfølelse og vifting med flagg er kanskje ikke verdt det, når man muligens deltar med liv og helse som innsats.

I etterkant av moske-massakren på New Zealand, og terrorangrepet mot kristne på Sri Lanka, er det grunn til være urolig. Vestlige land befinner seg unektelig i en kultur- og sivilisasjons-krig som skyldes en destruktiv og undergravende politikk. Både innenriks og utenriks. Norge og NATO har deltatt i kriger vi ikke har noe med å delta i, og europeiske statsledere har fylt Europa til bristepunktet med hevnlystne islamister. Begge deler har væt applaudert av massemedier som er fulle av hensynsløse "tullebukker", som er satt til å gjøre karriere ved å spre "usannheter" og propaganda. Og folket sover og tror på det de blir fortalt, som at Islam/Muhammedanismen er fredens religion.

Hvis noe grusomt skjer i Norge, så har egentlig disse aktorene (medienissene og politikerne) alt ansvar, men selvfølgelig vil ingen ansvarliggjøre dem. I stedet forventes det at vi nordmenn skal late som ingenting, og vi skal gå med familie og barn på offentlige feiringer, og oppføre oss som om vi fortsatt lever i et relativt trygt land. Fra 1950-tallet og fram til 2015 var terrorisme på norsk jord nesten aldri et tema. ABB var et unntak. Selv om livet var mer tungvint på mange måter i gamle dager, se hadde vi alltid følelse av trygghet. Frihet og trygghet er to av de viktigste følelser som fins. Uten disse, er man etterlatt i et stadium av usikkerhet og tvang. I gamle dager var det heller ingen flaggdebatt. At noe annet enn det norske flagget skulle vaie i barnetogene rundt om i landet, var utenkelig.

Korset var et hellig symbol som ble respektert og hadde en særstilling. Elever hadde også stort sett respekt for læreren, og skytinger, knivstikking og overfallsvoldtekter hørte jeg aldri noe om. Politiet foretok hyppige kontroller av folk som så mistenkelige ut, og ingen ble "krenket" av politiet. 1970-1980-tallet var begynnelsen på det som skulle forandre Norge generelt, og Oslo spesielt, av minst to grunner: innvandringen og av industrialiseringen. På åttitallet ble vi også verdensmestere. Det var i denne tiden at ideen om Norge som verdens beste land og nordmenn som verdens beste folkeslag fikk rotfeste i den norske sjelen.

Bjørge Lilleliens brøl om at «vi er best i verden», og Gros nyttårstale 11 år senere om at «det er typisk norsk å være god», har "indoktrinert" oss den merkelige illusjonen om at vi er godere og bedre enn andre. Kanskje det er derfor vi også føler at vi må hjelpe "stakkars" flyktninger som står og banker på døren vår. Vi er jo tross alt verdens snilleste også. Når vi fra 2017 måtte ha beskyttelse av barnetogene under 17. mai, så burde flere ha forstått at noe er riv ruskende galt. Kanskje er det lurt å gå litt tilbake for å finne den rette stien igjen? Et problem er imidlertid at de som startet problemene, fortsatt lusker i kulissene. Gro Harlem Brundtland (GHB), Thorbjørn Jagland, Bondevik, Jonas Gahr Støre ++flere "globalister" er alle aktive i kulissene og sørger for at skuta "MS Norge" styrer mot avgrunnen.

Støre er fortsatt positiv til innvandring og ser ikke ut til å forstå hva konsekvensene av innvandring av muhammed/anere/ Is/amtilhengere er i ferd med bli for vårt kjære Norge. Også indoktrinerte og hjernevaskede "ungdomspartier" presser på for mer masseimport av "flyktninger", men ikke kristne flyktninger — må vite. Kristne flyktninger drepes massivt i sine hjemland av Is/amtilhengere. Muhammedanismen/Is/ams store og hellige mål er å ta over verdensherredømmet — et is/amsk kalifat, og Norges befolkning er som et lite naivt lam som lett lar seg hjernevaske og overrumple og underkaste -dessverre.

Politikerne, medienissene og biskopene tier og dysser ned alt som er ubehagelig. De er altfor ettergivende og naive, og islamistene er "smartere", og tilhengerne av Islam har i tillegg lov til å lyve for oss vantro på 6 måter — taqiyya. Vi har de ti bud, kjærlighetsbudet og den gyldne regel. Islam har det IKKE. Ingen kjærlighet og ingen tankefrihet — Islam er ferdigtenkt av Muhammed for 1400 år siden - ifølge imamene. Islam bidrar ikke med noe positivt, og tilfører ingenting av verdi. Den har naturligvis verdi for de troende rent personlig, men samfunnsmessig er Islam en eneste stor ørken: Ingen kunnskap, ingen fremgang, ingen teknologi, ingen nyvinninger, ingen likestilling, ingen frihet, ingen glede, ingen kreativitet, ingen musikk- eller kunstutvikling, ingen kjærlighet, ingen respekt og ingen raushet.

Bare stillestående underkastelse, fatalisme, macho-verdier, kvinnehat, synd, gruppepress, brutalitet, vold, slaveri, dødsstraff og mørke — samt en grusom understrøm av kjærlighetsløs sex på mannens premisser for å lage flere mus/imske barn. Norske politikere og medier støtter Islam på alle måter, og samtidig forsøker politikerne å beskytte oss mot islamske terrorangrep på 17.mai?? Men, hysj, hysj, dette skal det ikke snakkes høyt om, og du blir straffet av media om du sier sannheten om det... For ett ironisk land vi har blitt, med blinde veiledere som leder oss rett utfor stupet!

Muslimer har de siste 18 årene stått bak 30000 terroraksjoner med 150000 drepte, så det burde være åpenbart for alle hvem som truer oss på vår nasjonaldag. Politiker/medienisse-systemet er blitt som en slags mafia med sin egen agenda - globalisme. Derfor må Ola og Kari Potitt snart våkne og begynne å tenke selv! Folket/grasrota må lese seg opp på Islams historie og Koranens innhold, og folket må bekjempe denne tendensen til å la seg styre av sin medlidenhet og folket må slutte å tro at det er vår plikt å hjelpe alle 7,97 milliarder mennesker på jorda! Vi er bare 5,3 millioner her i Norge. Norge er 0,067 prosent av verdens befolkning!!

Alle med to øyne og mer enn ti hjerneceller ser nå hva innvandringen av tilhengere av Islam fører til i England, Frankrike, Tyskland og Sverige: katastrofe. Så lenge limousin-Jensen ledet Frp, sto Frp på stedet hvil og kompromisset i alle retninger. Listhaug og CTG og Jon Helgheim kan skape oppvåkning.... Og det må renskes skikkelig opp i mediene og NRK. Vi må kunne forvente ærlighet fra politikerne og ærlighet fra mediene i et land som bygger på kristne verdier. I de mus/imske biografiene fremstilles Muhammed som en nådeløs kriger, og i gode mus/imers øyner er denne profeten det perfekte menneske. Jeg forventer egentlig at ALLE våkne muslimer og muslimske organisasjoner skal stå opp og fordømme All islamsk terror rettet mot andre mennesker. Det gjør de ikke ennå.

Vi nordmenn kjempet for ytringsfrihet, vi kjempet for stemmerett, vi var det første landet i verden som innførte full stemmerett for kvinner. Nå er det igjen på tide å bruke våre stemmer. Vår eksistens er truet av en kultur vi ikke kan leve under. Våre europeiske politikere har vist en dumskap som savner sidestykke i historien. Vårt arbeid, våre verdier, vår verden kan snart bli borte, den vil forsvinne, sakte, men sikkert, og svinne hen i det nye landet, det nye systemet, det nye regimet. På 50 år har de ødelagt nesten hele Europa. Historien vil dømme dem som har vært med på dette som folkemordere, slik det er beskrevet i FN konvensjonen av 1948.

Folket har ALDRI blitt spurt om innføringen av multikultur, og våre politikere har løyet om konsekvensene, og gjør det fortsatt! De til og med mobber og trakasserer de av folket som er i mot total-raseringen av vårt samfunn! Så sykt har vårt nye multikulturelle samfunn blitt! Med et ekte fellesskap blant folket i både Norge og Vest-Europa, hadde Is/am ikke kommet seg inn i Vesten i den trojanerformen som Is/am har i dag. Men så lenge politikerne, mediene, NTB, NRK og Redaktør-foreningen setter dagsorden, så er det heller ingen vei tilbake. Venstresiden over hele Europa forstår nå at noe er i ferd med å gå fryktelig galt med det flerkulturelle samfunnseksperimentet deres, men vil ikke påta seg skylden. De står overfor et ødeleggende valg:

Innrømmer de har vært inkompetente, naive drømmere som er uegnet til å styre, eller fortsette masseinnvandringen og alliere seg med Islam og kolonistene. Venstresiden har åpenbart valgt det siste: Valgresultatene viser at venstresiden har egeninteresse av fortsatt høy innvandring, og driver videre et åpenlyst program: Når arbeiderklassen forsvinner gjennom globaliseringen, og i tillegg vender sosialdemokratiske partier ryggen fordi de undergraver arbeidearbeiderklassens trygghet og fremtid med masseinnvandringen , da trenger de røde partitoppene nytt stemmekveg. Og for å sikre at de «nye europeerne» stemmer riktig, må de smøres på med tykke lag trygdetjenester.

Det er ikke feil på å ta vare på sine egne folk, og det er heller ikke feil å bevare vårt samfunn og våre ressurser til å hjelpe nødlidende i vanstyrte land, men hvem kan vi hjelpe når politikerne "gir" bort vårt eget land? Det finnes ingen dypsindige analyser, ingen politiske løsninger, ingen kloke vitenskapsmenn, ingen sosiologer, ingen idealister som står opp for å hindre det som skjer i Norge idag. Vi har sluppet den trojanske hesten, fienden islam inn i vårt Norge. Politiske vedtak kan nok dempe symptomene, men aldri få bukt med problemet, da det er importert allerede. Innvandrerne er her allerede, og de vi ikke integreres . Det norske folk opplever nå hvordan vårt land forandres dag for dag.

Vi ser at vi mister vårt gudegitte fedreland til fremmede med våre egne lederes velsignelse. Og folket støtter opp om sine ledere og går flittig til stemmeurnene?? Vi er blitt et utrygt folk i all vår materielle rikdom. Mon tro om folket vil forstå hva som skjer før det er for sent? Vi må som folk bli bedre på å ivareta vårt eget land, vår samfunnsmodell slik vi har opparbeidet den og vårt etablerte verdifellesskap. Rabiate globalister og multikultur-fanatiske mennesker jobber iherdig og systematisk for å ta fra oss det vi vant tilbake etter krigen, og globallistene vil underlegge det norske folk og nasjonen vår til overnasjonal styring under EU og FN.

Denne totalt uansvarlige utviklingen må stoppes og reverseres. Folk må våkne. Det er for sent å snyte seg når nesen er vekk. 17. mai gir substans til den norske identiteten. 17. mai binder sammen folket som bor i dette landet, uansett identitet eller religion, under samme flagg og samme lov. De som er født i dette landet, og de som har fått mulighet til å være her, må sette pris på Norge ved å være med å feire grunnlovsdagen på norsk. Denne dagen skjedde det ikke militærkupp, eller en krig tok slutt. Muhammed eller Moses ble ikke født denne dagen.

Synes du dette var verdt å lese og dele, så del ivei før det forsvinner.

God 17,mai til alle FB-venner. Jeg trosser min skepsisme med å gå ut og se på 17.mai-toget og håper at alt går bra for hele landet.


Noe å tenke på ...

Skipet til Thesevs, også kjent som Theseus’ paradoks, er et tankeeksperiment som reiser spørsmålet om et objekt som har fått alle komponentene erstattet, forblir fundamentalt det samme objektet. Paradokset er spesielt registrert av Plutarch i Life of Theseus fra slutten av det første århundre. Plutarch spurte om et skip som hadde blitt restaurert ved å erstatte hver enkelt tredel forble det samme skipet. Med andre ord, hvor lenge forblir Norge fundamentalt det samme objektet?


COPYRIGHTS

Copy & Paste the link above for Yandex translation to Norwegian.

WHO and WHAT is behind it all? : >

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of the sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified