2 min read

«Store menneskemengder» demonstrerte mot koronapass og vaksinetvang over hele Australia

Demonstrasjon Melbourne Australia 27. Nov 2021 (Foto: Sky News Australia)

Resett.no - Av Øystein Nordfjeld -27. november 2021

Det Sky News omtaler som «store menneskemengder» tok på nytt til gatene i Australia for å demonstrere mot koronapass og vaksinetvang.

I Victoria krevde demonstrantene også at delstatens regjeringssjef Daniel Andrews går av, melder TV-kanalen.

Det var arrangert demonstrasjoner i mer enn 30 australske byer.annonse

Kravet om Andrews’ avgang kommer etter at delstatsregjeringen har foreslått en ny pandemilov som i praksis gir regjeringssjefen makt til å erklære pandemi og deretter innføre- og håndheve regler for «å beskytte den offentlige helsen».

Erklæringer og regler vil i henhold til lovforslaget gjelde for tre måneder om gangen, men kan forlenges og har ingen endelig tidsbegrensning. Erklæringene og reglene skal ikke behandles i parlamentet, men av en uavhengig kontrollkomité som inkluderer folkehelse- og menneskerettighetseksperter, rapporterte ABC News nylig etter å ha fått tilgang til lovteksten.annonse

Til ABC News forteller Andrews at «lovforslaget reflekterer erfaringene som er gjort under Covid-19 pandemien».

– Når du er på dette stadiet av denne pandemien må du ha bredere fokus, og det er nettopp det dette lovforslaget underbygger, fortalte Andrews til ABC News.

Opposisjonen har på sin side nektet å støtte regjeringens lovforslag. Opposisjonsleder Mattew Guy forteller til ABC News at de ser lovforslaget som et «ekstremt angrep på demokratiet som opphever rollen til parlamentet og prosessene i kabinettet og gir regjeringssjefen makt til å styre i månedsvis etter dekreter» (red merk: Ordre utstedt av domstoler eller statlige organer).

Lovforslaget er under behandling og er planlagt vedtatt førstkommende onsdag.

Demonstrasjonene på lørdag gikk fredelig for seg og trakk folk fra alle samfunnslag, vaksinerte som uvaksinerte, forteller Sky News. Parolene og appellene fokuserte på frihet, nei til segregering og nei til koronapass og obligatorisk vaksinasjon. I Melbourne krever demonstrantene også en slutt på den obligatoriske vaksineringen som er innført i en rekke sektorer og som er planlagt utvidet til ansatte i barnehager og skoler fra førstkommende mandag.


COPYRIGHTS

Copy & Paste the link above for Yandex translation to Norwegian.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified