2 min read

FNs Agenda 2030 plan for nedbygging av verdens nasjoner. Erna Solberg er en av to ledere for innføring av planen

State of the Globe - 1. februar 2019 av Hans Christian Færden

Videoen du her kan se ble laget kort tid etter at FN introduserte sin oppdaterte klima/Agenda 21 plan. Planen for en FN styrt verden uten suverene landegrenser.

Før jeg går videre må det være helt klart at videoen over her og min tekst ikke er noen objektiv og klinisk beskrivelse av det som nå kalles Agenda 2030. Tvert i mot er den en tolking basert hva vi alle kan se blir gjort på daglig basis. En tolkning basert på erfaring. En tolkning som tar de 17 punktene i FNs Agenda 2030 og setter dem opp mot den virkeligheten vi ser, både fra historiebøkene og rundt oss.

Et svært skremmende moment knyttet til FNs Agenda 2030 er at Erna Solberg i følge Regjeringen.no er en av to ledere for implementering av denne planen, verden over.

Ser vi hennes regjerings råkjør mot norsk suverenitet og for globalismens løsninger kan vi ha fått en forklaring. Spesielt om vi også inkluderer egen IT-minister og digitalisering av absolutt alt, inkludert penger. Full bankkontroll av alt og alle. Dette er som hånd i hanske med FNs plan.

Men er det en jobb for FNs globaliseringsplan hun ble valgt av sine landsmenn og kvinner for?


WHO HAS THE MONOPOLY ON THIS WORLD - NWO?


COPYRIGHTS

Copy & Paste the link above for Yandex translation to Norwegian.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified