4 min read

Reagerer på manglende omtale av norsk koronademonstrasjon

Bilde fra Facebook

Resett - Av Helge Lurås -22. november 2021

Lørdag 20. november fra kl 15 til 17 var det en demonstrasjon i Oslo mot koronatiltakene som samlet et stort antall mennesker. Men den fikk ingen omtale i mediene.

Bjørn Nistad skriver på Steigan.no at folk han snakket med anslo antallet deltakere til minst 1000.

«Jernbanetorget var stappfullt av mennesker, og flere jeg snakket med mente at minst 1000 personer måtte ha møtt opp,» skriver Nistad, og legger til at det var både appeller og kunsteriske innslag, og at det endte med et fakkeltog fra Jernbanetorget til 7. juni-plassen.annonse

«Det som trolig gjorde sterkest inntrykk på de fremmøtte, var appeller fra foreldre og barn som sa at de var redde for korona-vaksinering av barn og unge og oppfordret til boikott av myndighetenes vaksine- og boosterplaner,» skriver han.

Men til tross for at norske medier har rapportert fra antinedstengnings og antivaksinepass demonstrasjoner i andre land, har det ikke vært omtale i de etablerte norske mediene. Dette kommenterer Nistad:

Et døgn etter massedemonstrasjonen i Oslo sentrum søkte jeg på nettet for å finne om noen av de tradisjonelle massemediene hadde omtalt arrangementet. Men alt jeg fant, var innbydelser til og omtale av demonstrasjonen fra såkalte alternative medier. Jeg kan ha oversett en notis eller to om protestdemonstrasjonen fra de etablerte massemedienes side.annonse

Det er likevel påfallende at mens 87 smittetilfeller – ikke døde – i løpet av en uke i en norsk småby (Arendal) er tilstrekkelig for å få Dagbladet til, i Trangvikspostens ånd, å skrive om saken, ser avisen ingen grunn til å nevne at over 1000 personer, som del av en global frihetsmarkering, samlet seg til en kjempedemonstrasjon mot korona-pass og andre tvangstiltak i Oslo sentrum.

Forteller de tradisjonelle massemediene på en allsidig og objektiv måte om det som faktisk skjer i verden, slik de hevder at de gjør, når de opptrer på denne måten?

– Svikter folket

Det er flere som har reagert på medienes manglende dekning.

En plakat som ble sendt rundt på sosiale medier i helgen viser bilde fra Karl Johan, med teksten: «Media svikter folket. 5000 gikk rolig med fakler i Oslo 20.11.21. Og ikke en eneste nyhetsformidler nevnte ett eneste ord om det. Norsk presse formidler ikke sannheten. De sensurerer virkeligheten.»

Det finnes ingen bilder fra demonstrasjonen i NTBs database og heller ingen notis om det. Nistad skriver at han gjorde et søk søndag ettermiddag og ikke fant noe i de store mediene. Han ringte deres tips-telefon, men uten resultat.

Mandag formiddag skriver så Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum om en video som viser en folkemengde som strakk seg oppover Karl Johans gate. Stavrum henviser også til Nistads kommentar og er litt forlegen:

«Demonstrasjonen fikk liten eller ingen omtale i de store mediene, og på det alternative mediet Steigan.no spør en skribent: – Hvorfor fortier Dagbladet, VG og Aftenposten demonstrasjonen mot koronatiltakene?annonse

Det er et godt spørsmål, som dessverre traff Nettavisen også. Den (dårlige) unnskyldningen er at vi har tynn bemanning i helgene, men det er et faktum at demonstrasjonen som samlet tusenvis av demonstranter foregikk bare noen kvartaler unna landets største redaksjoner.» skriver Stavrum.

Resett har spurt Bjørn Nistad om demonstrasjonen og den manglende dekningen.

– Hvem var det som arrangerte demonstrasjonen?

– Tilsynelatende var det noen som kaller seg World Wide Rally for Freedom 20. november som stod bak protestdemonstrasjonen mot vaksinepass og andre korona-tiltak på Jernbanetorget 20. november, svarer Nistad.

Bjørn Nistad. Foto: Privat

– Hvor ble den annonsert?

– Demonstrasjonen har blitt annonsert på Steigan.no 19. november og av såkalte alternative medier. Steigan.no leses av norske journalister selv om de ikke vil innrømme det, og det er derfor lite troverdig at de etablerte massemediene ikke skulle ha kjent til den.annonse

Nistad viser til følgende lenke til omtalen på Steigan.no: https://steigan.no/2021/11/world-wide-rally-for-freedom-20-november/

– Heller ikke Resett hadde noen informasjon om demonstrasjonen på forhånd. Kan demonstrasjonen ha vært for dårlig annonsert utover et nokså lukket nettverk av vaksinemotstandere?

– Jeg har vanskelig for å tro at de etablerte massemediene ikke kjente til demonstrasjonen siden den var annonsert på Steigan.no. Flere tusen vanlige mennesker, ikke bare en liten krets av vaksinemotstandere, har i hvert fall fått med seg demonstrasjonen og deltatt på den. Dessuten har massemedier som NRK, Dagbladet og Aftenposten rutiner og ressurser for å fange opp viktige hendelser og omtale dem bare noen minutter etter at de har funnet sted, for eksempel en skyteepisode. At massemedier med langt større ressurser enn Resett ikke skal ha fått med seg en massedemonstrasjon med flere tusen deltakere i Oslo sentrum, rett foran nesen til disse massemediene virker lite sannsynlig, avslutter Bjørn Nistad.


COPYRIGHTS

Copy & Paste the link above for Yandex translation to Norwegian.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified