2 min read

Menn er en utdøende rase

Foto by London News Pictures/REX

Av Xstra-redaksjonen -11. november 2021

Y-kromosomet holder på å dø ut. Det på grunn av en gammel genetisk brøler.

Denne brøleren har sendt mannens kjønnskromosom ut på en årelang dødsreise. Men det trenger ikke bety slutten for menneskeheten, tror Illustrert vitenskap.

I mange millioner av år har Y-kjønnskromosomet utslettet seg selv gjennom mutasjon. Flere forskere forskere tror at menn er en utdøende rase.

Y-kromosomet inneholder SRY-genet, det som dannes testikler hos et foster. Mottar en eggcelle Y-kromosom skapes en gutt og en X-kromosom en jente.

Y-kromosomet hadde 1669 gener, det samme som X-kromosomet. Men Y er sårbar. Når kromosomene går sammen i par kan de bytte gener med hverandre og luke ut i de verste mutasjonene. Bare de sterkeste overlever, og Y-kromosomer har ikke et tilsvarende kromosom å bytte med. Konsekvensen er at de skrumper inn i takt med at evolusjonen luker ut i uhensiktsmessige mutasjoner.

Men menn har noen år igjen, det snakkes om millioner. De sies at siste mutasjon var da mennesket sluttet med å være aper. Men andre, og negative røster tror at menn er historie om knappe 100 tusen år.


COPYRIGHTS

Copy & Paste the link above for Yandex translation to Norwegian.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified