17 min read

Prisbelønnet hjertespesialist: En epidemi av feilinformerte leger

Portrett Aseem Malhotra

Innlegg fra den prisbelønnede hjertespesialisten, professor Aseem Malhotra. Teksten ble opprinnelig formidlet i denne videoen.

Hemali - Av Redaksjonen  - 24. august 2021

Professor Aseem Malhotra har organisert en «hær» for å rydde opp i medisinsk feil-informasjon. Den som har skadet, og skader millioner av mennesker hver dag.

Feilinformerte leger og lekfolk: Første steg i å løse et problem er å anerkjenne at det finnes et. Vi har nå en krise så stor at NHS (National Health Service) ikke lenger klarer å håndtere behovene. Behov drevet fram av kronisk fysisk og psykisk sykdom. En følge av ulike tiltak, og av medisinsk feilinformasjon.

Vi har en epidemi av feilinformerte leger og pasienter, forankret i industriens grådighet.

Vi har en epidemi av feilinformerte leger og pasienter, forankret i industriens grådighet. Løgnene til Big Food og Bad Pharma ødelegger liv i stor skala. Situasjonen er så alvorlig at tidligere redaktør i BMJ, (Det meget anerkjente tidsskriftet British Medical Journal) Richard Smith nylig spurte:

Må vi nå anta at all helseforskning er svindel, inntil det motsatte er bevist?

Feilinformerte leger og redaktører

Utdrag fra Smiths innlegg: «Forskning innen helse er basert i tillit. Fagfolk og redaktører av medisinske tidsskrifter som leser resultater av en klinisk studie, antar at studien er reell. Og at resultatene rapporteres ærlig. Men i omtrent 20 prosent av tilfellene, sa professor Ben Mol fra Monash Health, var resultatene feil. Ettersom jeg har vært bekymret for forskningsjuks i 40 år, ble jeg ikke overrasket over tallet. Men det ledet meg til tanken om at vi nå må slutte å anta at forskningen faktisk har funnet sted. Og at den blir gjengitt ærlig. Og at det nå er tid for å anta at forskningen er falsk inntil det motsatte er bevist.»

Det ledet meg til tanken om at vi nå må slutte å anta at forskningen faktisk har funnet sted. Og at den blir gjengitt ærlig. Richard Smith

Smith er ikke alene. For seks år siden skrev redaktøren i The Lancet, Richard Horton, at kanskje halvparten av den vitenskapelige litteraturen kan være falsk. Og at vitenskapen hadde tatt en retning mot mørket. Han konkluderte at ingen er villig til å ta det første steget for å rydde opp i systemet. Det gjelder ikke lenger.

Husker du da Trump tok «malariamedisin» mot Covid-19? Husker du hvordan verden lo? «Studien» som skulle vise at medisinen Hydroksoklorykin er uten virkning, til og med farlig, var falsk. Likevel ble den publisert i The Lancet, men måtte siden trekkes tilbake. Da var skaden allerede skjedd. Forestillingen om at det ikke finnes behandling mot Covid-19 er sterk. Men feil. Norsk lege: – Jeg kan behandle Covid-19. Nedstenging var unødvendig.

Bygger en «hær» for å rydde i feilinformasjon

I dag kan jeg gladelig meddele at jeg har blitt leder for «Public Health Collaboration«. Et veldedighetssamarbeid for folkehelse som gjennom de siste år har vokst til 300 medlemmer og 200 ambassadører. Halvparten er helsepersonell: leger, sykepleiere, kostterapeuter, ernæringsfysiologer, farmasøyter… Den andre halvparten er pasienter og lekfolk. Denne «hæren» er klar til å ta grep for å rydde opp i den medisinske feilinformasjonen. Den som har skadet, og som fortsatt skader millioner av mennesker hver dag.

I motsetning til en del andre helseorganisasjoner, mottar vi ikke sponsormidler fra bedrifter. Vi er finansiert av folket, for folket. Bli med, sammen kan vi reparere vårt ødelagte helsesystem. Og bygge et sunnere, ærligere og mer rettferdig samfunn til fordel for alle. Nok er nok. Det er på tide med forandring.

Professor Aseem Malhotra advarer i videoen: – «Systemet er falskt, og ingen har ryddet opp. Før nå.»

Portrett av Simon Friis Larsen

– Opphev koronasertifikatet nå!

Hemali - Av Redaksjonen - 24. august 2021

– Jeg er fullvaksinert, men regner med å få Covid. Det blir stadig mer vanlig å si dette. Hva er da meningen med koronasertifikatet?

Av Simon Friis Larsen, Gruppeleder, Rælingen KrF
Først publisert i rb.no – Romerikes blad, gjengitt etter tillatelse.

Koronasertifikatet skulle gjøre det mulig å raskere gjenåpne samfunnet. Fordi fremvisning av gyldig status indikerer hvorvidt man er «beskyttet» mot Covid-19, eller nylig har testet negativt. Men hva hjelper det når det nå er smitte blant «beskyttede»? Og da «beskyttet» ut fra sprøytemetoden?

Koronasertifikat som smitteverntiltak er feilslått. Når vi leser om økt smitte som følge av hjemkomst fra utenlandsferie, da kan det ikke være andre enn de av oss som har unntak fra testing som forårsaker det meste av smittespredningen. Det vil si de av oss med gyldig koronasertifikat som «beskyttede». For de som ikke er «beskyttet» må testes ved ankomst. Med få unntak fanges da alle de som tester positivt opp på grensen. Men ikke de av oss som er «beskyttet» og som kan ha med oss smitte uten at det fanges opp.

Koronasertifikat skaper statussamfunn

Koronasertifikatet er knyttet til sprøyter som er frivillige, men som ikke alle har et reelt behov for. All den tid de fleste er friske. Og de aller, aller fleste som blir syke blir helt friske igjen av seg selv. Sprøytene er altså frivillige, men ikke koronasertifikatet. Når sertifikatet er gyldig, må det fremvises i ulike sammenhenger. Dette hindrer normal livsutfoldelse, uavhengig av om man har tatt sprøyter eller ikke. Det skaper et statussamfunn. Det er galt.

De med naturlig immunitet må likevel ta en sprøyte

Vi hører svært sjeldent om at personer som har vært syke og blitt friske igjen, blir syke og smittsomme igjen. Men deres «beskyttet»-status ved naturlige immunitet er politisk bestemt til å kun være gyldig i seks måneder. De kan med stor sannsynlighet ikke bli syke igjen, de har ikke behov for å testes, men må likevel ta en sprøyte hvis koronasertifikatet skal være gyldig videre etter seks måneder. Her blir de stående i stikken med mindre de tar stikket, hva angår koronasertifikatet.

Dobbel ufrivillighet

At man kan få midlertidig gyldighet på koronasertifikatet som følge av gjennomgått sykdom eller test, veier ikke opp for de ulempene dette medfører ved dobbel ufrivillighet. Først ved å ikke ta en eller flere ikke-påtvungne sprøyter, deretter være med i koronasertifikatordningen. Med uforholdsmessig mer anstrengelse for å anskaffe midlertidig gyldig-status enn de av oss som er «beskyttet». I tillegg må tester i enkelte sammenhenger tas privat med de personlige utgiftene dette medfører. Det er galt at enkelte må kjøpe seg status for å få en midlertidig plass i et statussamfunn fremskapt ved koronasertifikatet.

Fremvises ikke gyldig status, blir man mistenkt for å være syk eller farlig. Uten rasjonell eller medisinsk begrunnelse.,

Mot over 10 000 høringssvar ble koronasertifikatet vedtatt ved midlertidig smittevernlov. Med klare føringer for hva det skal og ikke skal brukes til. Likevel brer både ulovlig og uformell bruk av koronasertifikatet om seg. Som ved en pub i Haugesund, eller på hittegodsauksjonen til Namsfogden i Finnmark. Fremvises ikke gyldig status, blir man mistenkt for å være syk eller farlig. Uten rasjonell eller medisinsk begrunnelse.

Koronasertifikat ikke smittevern, men kontroll

Koronasertifikat er ikke et smitteverntiltak, det er et kontrolltiltak. Vil vi virkelig være med på å måtte fremvise et statusbevis i ulike sammenhenger i hverdagen? I et vestlig, åpent samfunn i 2021?

Det er bare tre måneder siden de samme som nå driver valgkamp på gater og torg avlyste 17. mai for andre året på rad. Hvis samfunnet nå er åpent, fjern koronasertifikatet. Ingen løfter om lettelser i tiltak og restriksjoner er troverdige uten at koronasertifikatet nå fjernes.

For frihet og demokrati, trenger vi løfter nå i valgkampen om at koronasertifikatet umiddelbart skal opphøre.


Håndtrykk mellom to hender

Lekkasjer fra avtalen: Mest til gavn for borgerne? Eller for Pfizer?

Hemali - Av Julia Schreiner Benito  - 15. august 2021

Lekkasjer fra avtalene mellom Pfizer og regjeringene kan forklare hvorfor våre beslutningstakere fortsatt holder på vaksinen som eneste løsning.

Tallene for bivirkninger etter vaksinen er til dels høye. Og stadig flere av dem som havner på sykehus med Covid-19 er fullvaksinert. Likevel fortsetter strategien om vaksiner som eneste løsning på pandemien. Kan kontrakten med produsenten Pfizer forklare den ensidige strategien?


13. august ble det klart at Norge har inngått en avtale om å kjøpe til sammen ti millioner doser koronavaksine via Sverige i 2022 og 2023. For inntil 3,5 milliard kroner. Det foreligger også mulighet for opsjon på dobbelt så mange doser i samme periode, skriver den svenske vaksinekoordinatoren Richard Bergström til Dagbladet. Avtalen innebærer også Moderna, Valneva og Sanofi-GSK. Regjeringen melder at «dosene skal brukes som oppfriskningsvaksiner hvis det blir nødvendig, og avtalen sikrer Norge tilgang til vaksiner mot nye virusvarianter.»

Det finnes behandling for Covid-19. Nå har erfarne klinikere utviklet en protokoll.

Lekkasjer om kontrakten mellom Pfizer og verdens regjeringer.

Om du har lurt på hvorfor det advares mot eksisterende, velprøvde medisiner som Ivermectin, Favipiravir og Hydroksoklorykin, så kan svar finnes i avtalen med Pfizer: Pfizer tillater ikke at kontrakten fravikes, selv om det viser seg at det finnes medisin som behandler COVID-19.

Hvis det finnes en lov eller forskrift i ditt land som tilsier at Pfizer kan bli saksøkt, så samtykker du i at loven eller forskriften endres slik at dette ikke lenger gjelder.
Fr kontrakten med Pfizer.

Det var den albanske avisen Gogo.al som først fikk innsyn i og omtalte kontrakten. Siden analyserte den britiske sikkerhetsrådgiveren og forskeren Ehden Biber dette videre. Biber deler sin informasjon med America’s Frontline Doctors (AFLDS), og kommenterer.
Noen punkter fra avtalen gjort mellom Pfizer og en rekke land, inklusiv European Commission (den juridiske grenen av EU):

 • Pfizer bruker et standardformat i kontraktene, med små tilpasninger til de enkelte land.
 • Avtalen kan ikke fravikes i løpet av de første ti år, for Israel er tallet 30 år.
 • Det gjelder selv om en annen medisin eller vaksine skulle vise seg å ha god effekt på Covid-19.
 • Pfizer binder seg ikke til noen leveringsdato, og kan selv avgjøre hvilken mengde som distribueres.
 • Dersom leveringen er forsinket, kan kjøper likevel ikke gjøre endringer i ordren.
 • Kontrakten med Brasil forbyr testing og undersøkelse av de ulike leveringene.
 • Pfizer står ikke ansvarlig for noen skade etter vaksinering fordi langtidsvirkninger og effekt foreløpig er uviss.

– Avtalen ser ekte ut

Forskningssjef hos America’s Frontline Doctors (AFLDS), Dr.Michael Yeadon er tidligere visepresident i Pfizer. Han kommenterer avsløringene til Frontline News:
– Avtalen ser ekte ut. Jeg kjenner til den grunnleggende strukturen i slike avtaler, ingen tegn tyder på at denne er falsk.

– En utrolig avsløring

Yeadon omtaler avtalen som “en utrolig avsløring”, og siterer følgende ordlyd fra kontrakten: “Hvis det finnes en lov eller forskrift i ditt land som tilsier at Pfizer kan bli saksøkt, så samtykker du i at loven eller forskriften endres slik at dette ikke lenger gjelder.»

I en Twitter-tråd som i ettertid ble fjernet, unntatt den første meldingen tråden, sa han om utarbeidelsen av den type kontrakter:
– Ettersom kostnaden i utviklingen av slike kontrakter er meget høy og tidkrevende, vil Pfizer, som andre selskap, lage standardiserte avtaler og bruke disse med minimale justeringer etter de ulike land.

Avtalene er konfidensielle, men heldigvis unnlot et land å beskytte avtalen godt nok, så jeg fikk tak i en kopi. Biber.

Biber om produktet fra Pfizer, altså vaksinen:
– Avtalen dekker ikke bare produksjonen av vaksiner mot Covid-19 og dets mutasjoner, men også: “enhver enhet, teknologi, eller produkt som brukes i håndteringen, administrering eller forbedring av bruken eller av effekten av en slik vaksine.»

EU og dermed også Norge må betale mer for koronavaksinene fra både Pfizer/Biontech og Moderna, viser kontrakter som Financial Times har sett. Pfizer har økt prisen med over 25 prosent, mens Moderna har skrudd opp prisen med en tidel i de siste leveringsavtalene med EU, meldte avisen nylig.
Det norske oljefondet har aksjer i Pfizer, desember 2020 utgjorde verdien nesten 20 milliarder kroner.

Norge og andre land som har inngått avtale med Pfizer ser ut til å tape mye dersom disse skulle velge annen strategi enn massevaksinering.


– Det er de vaksinerte som nå sprer det muterte viruset.

Hemali - Av Julia Schreiner Benito  - 11. august 2021

Israel: 95 prosent av de alvorlig syke pasientene er vaksinert. 85–90 prosent av de innlagte er fullvaksinert, sier Dr. Kobi Haviv.

Israel har en av verdens høyeste andeler vaksinerte. Landet har nå gjeninnført nedstenging og munbindtvang for alle over syv år. Her med lenke til intervju på israelsk tv med Dr. Kobi Haviv.
12 av de 13 land med høyest grad av vaksinerte erklæres nå som risikoland av CDC. Center for Disease Control and Prevention advarer: “Ikke reis til disse destinasjonene. Om du må reise, sørg for å være fullvaksinert.» Imidlertid har disse risikodestinasjonen høy grad av vaksinerte i befolkningen, ifølge Johns Hopkins University.

Ifølge CDC har disse land «veldig høy grad» av risiko som destinasjon: Malta, Forente arabiske emirater, Seychellene, Chile, Uruguay, Bahrain, og Mongolia mfl. Av disse land har Malta høyest andel vaksinerte, 77.07% av befolkningen er fullvaksinert.

Siste tall om bivirkninger etter vaksinering: – Høye tall for de unge.

Blant de land DCD definerer som høy risiko, er fem blant de mest vaksinerte: Island 70%, Qatar 62.58%, Belgia, Canada, og Israel med 60% fullvaksinerte.
En nylig studie fra CDC om syke av COVID-19 i Massachusetts, viser at 74% av dem var fullvaksinert. Studien omfattet 469 tilfeller: Fire av fem innlagte på sykehus for Covvid-19 var fullvaksinert. I snitt var det gått 86 dager fra pasientene ble vaksinert til de ble syke.

De 15 land med høyest andel vaksinerte (Skjermbilde Johns Hopkins University)
– Det er de vaksinerte, IKKE de uvaksinerte som nå sprer de muterte variantene av viruset. Dr. Janci Lindsay

– Det er de vaksinerte, IKKE de uvaksinerte som nå sprer de muterte variantene av viruset, skriver Dr. Janci Lindsay på Facebook. Innlegget er blitt slettet. Hun har en doktorgrad i biokjemi og molekylærbiologi fra University of Texas. Og over 30 års vitenskapelig erfaring.
– Ikke spre propaganda om at det er de uvaksinerte vi skal gi skylden for smitte.

The Israeli People Committee: Aldri har en vaksine skadet så mange.


The Daily Expose: Covid-19 dødsfall øker, data viser at 87% av dem som dør var vaksinert.


Dagbladet 24. juli: Over 500 smittede var fullvaksinerte.

Allerede i april advarte Dr. Janci Lindsay CDC, Centers for Disease Control mot bivirkninger av vaksinene, det gjorde også andre forskere. (Utdrag lenger ned.) I juni erkjenner CDC en sannsynlig forbindelse mellom vaksinene og hjertelidelser.

– Bedre å behandle enn å vaksinere


– Løsningen er å stoppe vaksineringen. Og behandle dem i risikogruppen, og de som får symptomer på Covid-19 med billig, velprøvd, trygg og effektiv medisin som hydrosoklorykin og ivermectin inntil viruset har brent ut. Det vil koste minimalt, og der ligger problemet, skriver Lindsay i innlegget

Hun henviser til blant annet sterilitet, blodpropp (koagulopati) og autoimmune reaksjoner. Her et utdrag av advarselen, oversatt av hemali:
– På midten av 1990-tallet bidro jeg i utviklingen av en vaksine som endte med å forårsake utilsiktet autoimmun ødeleggelse av eggstokkene og sterilitet i dyreforsøk. Covid-vaksinene kan skape antistoffer som svekker fruktbarhet, og skader fosteret hos gravide.

I en kronikk i Washington Times, kritiserer Dr. Robert Malone og Dr. Peter Navarro president Biden: – Massevaksineringen kan forverre og forlenge pandemien.

Kryssreaksjon hos vaksinerte

Virolog, emeritus Dr. William Gallaher, Ph.D. har forklart hvorfor det kan oppstå en uheldig kryssreaksjon av vaksinene. Den skyldes likheter mellom piggproteiner og kroppens egne proteiner syncytin-1 og syncytin-2.

Dr. Lindsay:
– Jeg har ennå ikke sett noen immunologisk studie som motbeviser dette, og over et år er gått siden bekymringen først ble gjort kjent. Til tross for at det ville ta produsentene en dag utføre syncytinstudier for å undersøke dette.
– Vaksinene kan forårsaker blodforstyrrelser (koagulopati). Det skjer ved at den naturlige infeksjonen kan gi koagulopati på grunn av piggproteinet. Covid-vaksinene gjør at kroppen selv produserer piggproteinet.

Finnes ikke uavhengige, fagfellevurderte studier av vaksinene

Ifølge Transparency International finnes ennå ikke uavhengige, fagfellevurderte studier av vaksinene som ikke er finansiert av de farmasøytiske selskapene. Alle fagfellevurderte studier om kortsiktig effektivitet og mulige bivirkninger har blitt finansiert, organisert, koordinert og støttet av farmasiselskapene. Dessuten: Ingen av studiedataene er offentliggjort, eller gjort tilgjengelig for forskere som ikke jobber for disse selskapene.

Her er rapporten fra Transparency International.

Leger og akademikere med bekymringer og advarsler:


Dr. Carrie Madej: Advarer mot spike protein i vaksinen. Og potensiell skade av  på kromosom 8.


Dr. Robert Malone: – Vaksinen må ha lengre testperiode, det er uforsvarlig å bruke mennesker som prøvekaniner med nødparagrafer. Risikoen ved vaksinen er for dårlig kommunisert, grunnet sensur av leger.


Dr. Sherry Tenpenny: Advarer mot at spikeproteinet i vaksinen kan bryte blod- og hjernebarrieren, som kan skade nervesystemet.


Dr. Richard Flemming: Advarer mot politisk og medisinsk korrupsjon. Dessuten: RnA-koden for spikeproteinet er pakket i nanopartikler av fett. Disse kan trenge gjennom celler, inklusiv blod- og hjernebarrieren.


Dr. Charles Hoffe: Spikeproteinet fra vaksinen gir risiko for blodpropp og slag.
Mikde Yedon, tidligere leder i Pfizer: Viser til medisinsk sensur, propaganda, unødvendig nedstenging, unndragelse av effektiv koronamedisin som ivermectin mfl. Feil sykluser på PCR-tester, testene er uegnet for å gi diagnose. Feil at du kan smitte når du ikke har symptomer. Mangelfull testing av vaksinene.


Dr. Jane Ruby: Alarmerende funn blodet til de vaksinerte.


Dr. Peter McCullough: CDC registrerte 10 000 Covid-19 syke blant vaksinerte i mai. Så de sluttet å telle.


Paul Craig Roberts, økonom: Advarer mot dødsfall etter vaksinene: så høye at de ikke kan holdes hemmelige lenger.


Naomi Wolf, forfatter og journalist: Advarer mot manglende demokrati.


Åtte fagfolk i åpent brev til de uvaksinerte

Nylig skrev åtte canadiske akademikere et åpent brev til de uvaksinerte, utdrag:
«Du har rett i å stille spørsmål ved de foreløpige resultatene av vaksinestudiene. Den påståtte effekten av vaksinene avhenger av et lite antall utvalgte «infeksjoner». Studiene var heller ikke blindet. Dette er ikke akseptabel vitenskapelig metode for vaksinestudier.

Du har rett til å kreve mangfoldet av vitenskapelig informasjon og tolkninger. Det har vi ikke nå. Å velge å ikke ta vaksinen viser åpenhet og ansvarlighet. Du har rett i å spørre: Hva kommer neste gang vi gir bort bestemmelsesretten over egen kropp?»

Forfattet av åtte Kanadiske akademikere:

Angela Durante, PhD
Denis Rancourt, PhD
Claus Rinner, PhD
Laurent Leduc, PhD
Donald Welsh, PhD
John Zwaagstra, PhD
Jan Vrbik, PhD
Valentina Capurri, PhD

Leger saksøker helsedepartementet for brudd på menneskeretten om informert samtykke

Organisasjonen America´s Frontline Doctors har saksøkt det amerikanske helsedepartementet for å brudd på menneskeretten om informert samtykke ved medisinsk behandling.
Mye av kritikken mot vaksinene blir sensurert, og mye blir tilbakevist av «faktasjekkere». Pål Steigan er blant dem som viser «faktasjekkernes» ulike politiske interesser og økonomiske bindinger.

Her noen fagfolk som har vært kritiske til blant annet sensur, hemmelighold, udemokratiske prosesser, vaksinepass, og massevaksinering på sviktende vitenskapelig grunnlag og manglende frivillighet:

Susanne Heart, politiker (Norge)
Anja Zanjani, lege (Norge)
Peter Dvergsdal, lege (Norge)
Einar Øverberget, filosof (Norge)
Terje Tvedt, professor (Norge)
Tone Rose Gjøvik Todalshaug, sosiolog (Norge)
Mette Kalager, lege, professor (Norge)
Charlotte Haug, lege (Norge)
Hans Petter Graver, jurist (Norge)
Erlend Efskin, jurist (Norge)
Christine Stabell Benn, professor (Danmark)
Malcolm Roberts, politiker (Australia)
Bjørn Hämmarskjold, professor (Sverige)
Kobi Haviv, lege (Israel)
Astrid Stuckelberger, PhD (Sveits)
Reiner Fuellmich, PhD (Tyskland/USA)
Byron Bridle, PhD (Canada)
Peter McCullough, PhD (USA)
Thomas Renz (Advokat, USA)
Michael Yeadon, farmakolog, tidligere direktør i Pfizer (England)
Elizabeth Lee Vliet, PhD (USA)
Jose Trasancos, PhD (USA)


Siste tall om bivirkninger etter vaksinering: – Høye tall for de unge

Hemali - Av Julia Schreiner Benito  - 5. august 2021

Med tiden får vi bedre data om vaksinenes fordeler og ulemper. Som tall fra over 166 sider fra Eudra Vigilance.

Bivirkninger meldt til Eudra Vigilance: – Mest overraskende er å se så mange alvorlige tilfeller i nervesystemet og muskelsystemet hos dem mellom 18 og 65 år, sier lege Peter Dvergsdal.
Nedenfor er tall basert på meldinger om mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon. Rapporterte tilfeller fra helsemyndighetene i EU/EØS området per 2. august.

 • 778.725 meldte bivirkninger, opp 30.759 siden siste uke
 • 12.364 dødsfall, opp 467 siden siste uke
 • 218.550 alvorlige bivirkninger, opp 11.972 siden siste uke

Undergruppe, barn og unge opp til 18 år:

 • 3.306 meldte bivirkninger, opp 314 siden siste uke
 • 16 dødsfall, opp 1 siden siste uke
 • 1.044 alvorlige bivirkninger, opp 123 siden siste uke

Det ser ut til at BioNTech/Pfizer forårsaker minst like mye skader som AstraZeneca. Likevel er den offisielle fremstillingen at BioNTech/Pfizer er mye sikrere. Tallene viser at BioNTech/Pfizer er førende for neurologiske skader. Bak det samlebegrepet finner vi livslange lidelser som lammelser, rykninger, tap av kontroll over kroppsfunksjoner osv.

Etterslep, tallene er forsinket

Legg til det store etterslepet mellom rapportens grunnlag, basert på EUs innrapporterte tall, og nasjonale tall. De nasjonale rapporteres ofte forsinket, altså er de reelle tall trolig høyere enn rapportens grunnlag.

Norges innrapporterte tall i databasen er temmelig identiske med nasjonale tall, mens tyskerne har et etterslep på minst 30 prosent. Dette mønsteret er gjennomgående. Derfor kan vi anta at mørketallene er høyere enn tallene som foreligger.

Tallene for bivirkninger øker med vaksinering

Sammenligning av rapporterte bivirkninger av medikamenter for de siste 10 år viser dessuten at tallene øker i relasjon til vaksinering: Etter to kvartaler i 2021 ligger tallene langt over tidligere fulle års tall.

Altså har vi nå nok datamateriale fra EU til å rettferdiggjøre en begrunnet skepsis til vaksinenes sikkerhet. Gitt at norske myndigheter har tilgang til dette datagrunnlaget, er det forunderlig at denne informasjonen ikke omtales i media.

Lege Peter Dvergsdal: – Høye tall for de unge


– Dette er høye skadetall for relativt unge mennesker, sier lege Peter Dvergsdal. – Og det totale antall meldte bivirkninger ser ut til å være større for 2021 enn tidligere år. Men det ser ikke ut som om tallene er sammenlignet med tallene hos uvaksinerte, det ville gitt bedre grunnlag.

– Det er et paradoks at folk blir syke av vaksinen, samtidig som at flere millioner behandles for Covid-19 med favipiravir. Nesten uten rapporterte, alvorlige bivirkninger. Fremdeles vet vi ikke hvor mange dødsfall og senskader vi forhindrer med tidlig behandling med virusmiddel, men det kommer nok, sier legen.

Antivirale medisiner: En revolusjon

Rundt 2010 gjennomgikk medisinen en liten revolusjon: Oppdagelsen av legemidler mot virus. Et vanskelig arbeid, gitt den tette koplingen mellom vert og parasitt: Forbindelser som er giftige og eventuelt dreper virus, også kan skade vertscellene.
– Det er etter hvert flere medikamenter med samme angrepspunkt som favipiravir: puriner, som er «falske byggesteiner» for viral RNA syntetase, forklarer Dvergsdal.
– Konklusjonen er at det finnes et ufarlig alternativ til vaksinene. Det eldste produktet er favipiravir, det nyeste er molnupiravir, med samme angrepspunkt. De er bredspektrede, og virker på alle varianter koronavirus, og mange flere. Man kan ta dem hjemme, og unngå å belaste sykehus.

– Jeg kan behandle Covid-19

Dvergsdal har selv behandlet flere Covid-19-syke pasienter med antivirale medikamenter, med stort hell. Behandlingen må starte tidlig i forløpet, ellers har den ikke effekt. Dette advarte Dvergsdal om da den norskledede studien «Solidarity» skulle avdekke om eldre, velprøvde medisiner har effekt mot Covid-19 eller ikke. Men Dvergsdal ble ikke lyttet til, testingen ble gjort av sykehuspasienter i stedet for tidlig i forløpet. Konklusjonen ble: Eksisterende medikamenter virker ikke. Og kun med en slik konklusjon har en lov til å hastegodkjenne nye vaksiner. Vaksinene ble de rullet inn, og presentert som eneste løsning.

Jeg tror det er et tidsspørsmål før Nakstad og andre snubler og faller fordi de underslår skadevirkninger av de selvformerende vaksinene.

Les mer om Dvergsdals erfaring: – Jeg kan behandle Covid-19. Nedstenging var unødvendig.

– Vi går over i etterfasen av pandemien, såkalt endemisk fase, sier Dvergsdal.
– Da er det viktig å vite at vi har en metode til å behandle dem som blir syke, både vaksinerte og uvaksinerte. Det er en revolusjon innen virusbehandling, ikke bare for koronavirus, men også andre luftveisvirus. De nye medikamentene er sannsynligvis mye mindre farlige enn paracetamol.

– Det er en spennende tid. Jeg tror det er et tidsspørsmål før Nakstad og andre snubler og faller fordi de underslår skadevirkninger av de selvformerende vaksinene. Og ikke informerer om forebygging, som betydningen av nok vitamin D. Og ikke om betydningen av tidlig behandling med ufarlige medikamenter. Jeg håper at ensporet tenking får seg en knekk, men det er kanskje for mye å håpe, undrer Dvergsdal.

Lege Peter Dvergsdal
Lege Peter Dvergsdal har god erfaring i å behandle Covid-19. Uten bivirkninger.

Om antivirale medisiner

 • Antiviralia er legemidler som brukes til å behandle infeksjoner forårsaket av virus.
 • Antiviralia er stoffer og forbindelser som hindrer virus i å formere seg i vertsceller.
 • Det finnes et stort mangfold av virus, både hva gjelder struktur og innhold. Felles for dem er at de er avhengige av levende celler for å formere seg, vertsceller.
 • I noen tilfeller er et helt spesielle celler som angripes, for eksempel celler i lungevevet.
 • I andre tilfeller kan ett og samme virus angripe mange ulike celletyper hos verten.
 • Når virus trenger inn i en vertscelle, blir vanligvis vertscellen skadet.
  Kilde: Store medisinske leksikon.

Lege Peter McCullough på YouTube: – Jeg er lege, jeg skal redde liv. Hvor mange dør fordi vi ikke behandler med eksisterende legemidler?


COPYRIGHTS

Copy & Paste the link above for Yandex translation to Norwegian.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified