7 min read

Vår fagre nye verden

Skjermdump fra intervjuet med John Stossel.

Document.no - Av: Hans Rustad   4. januar 2021, 15:16

Edward Snowden har gitt et langt intervju til journalisten John Stossel som er must-see. Det ble lagt ut 21. desember, og er allerede sett av en halv million. I intervjuet forklarer Snowden hva demokratiet og borgerne er opp imot: En maktstruktur med instrumenter som ingen annen i historien. Vi har fått glimt av den når vi må tillate bruk av kamera og lokasjonsdata. Vi aner at det samles inn enorme mengder data om oss, men vi forstår ikke helt hensikten. Det gjør Snowden.

Ord blir fattige når man skal beskrive det indre landskapet som rulles ut. Mest skremmende er den negative bekreftelsen: De vi skulle ha stolt på: myndigheter, medier og forskere, snakker ikke om denne skyggestaten. De er en del av den.

Vi vet det nå: De store tech-selskapene vil vite mest mulig om oss. Vi tror det er av kommersielle grunner. Men det er bare halve forklaringen. De vil noe mye mer. De vil kunne danne seg en profil på hver og en av oss. Hvem vi er som personer, helt inn til det innerste.

Big Tech gir sikkerhetsorganene tilgang til deres informasjon om oss: De vil vite hvem vi er, hva vi tenker og gjør. Ikke bare for å styre våre forbruksvaner, men også vår smak, vår tro og våre oppfatninger. Det ligger ikke noe libertariansk frigjøring av individet i dettte. Tvert imot. Det ligger et ønske om kontroll og all makt. Allmakt. Helt på gudommelig nivå. Mediene har tatt dette opp i seg. Det er nok å lese hvordan de omtaler verdens rikeste mann, Jeff Bezos eller Marc Zuckerberg. De kalles titaner, akkurat som i gresk mytologi.

De er allerede hevet over kritikk i anti-Trump-mediene. Medienes korrumpering er en vesentlig forutsetning for den verden Big Tech og sikkerhetsorgangene vil skape.

Apropos: «Organene» var det ordet sovjeterne brukte om sikkerhetstjenestene. Det var et generisk ord.

USA har 17 etterretningstjenester.

Snowden har «gått veien». Han jobbet seg opp i etterretningssystemet. På et lavere nivå ser du bare virksomheten gjennom et sugerør, et lite utsnitt. Utsnittet vokser etterhvert som du stiger i gradene. Da han steg til Office of Information i National Security Agency (NSA), fikk han nok til å forstå tegningen. Han så at NSA samlet inn rubbel og bit om alle amerikanere. Faktisk var de mer fokusert på amerikanere enn russere og kinesere. Dette er ikke lov etter amerikansk lov, men den Sikkerhetsstaten som venstresiden en gang hadde som skrekkscenarie, er avløst av en total elektronisk overvåking som trenger inn i alle kriker og kroker. Det finnes ikke lenger noen fredet plett. De vil ha tankene dine.

Fordi vi kommuniserer digitalt, og alt vi sier registreres digitalt, kan den som kontrollerer informasjonen vite alt om deg. Går du til psykolog? For hva? Ser du på porno? Hva slags preferanser har du? Informasjon er våpen i hendene på de rette personer.

Google, Facebook, Twitter, Amazon samler informasjon i siloer som formelt er adskilt. Men ordet federal government har en helt annen klang i dagens USA enn «myndighetene» på norsk. Det har fått en mørk truende undertone. Den føderale regjering har tilgang til alle informasjonssiloene, og har også sine egne. De kan finne ut nesten hva det skal være om deg.

Snowden beskriver hvordan han kunne bruke e-tjenestens eget googleverktøy: Han kunne skrive inn en IP-adresse eller et telefonnummer og få vite alt om deg, hva du søker på, hvem du snakker med, når og hvor. Men hva så? vil mange si. Hva kan de bruke den informasjonen til?

Høyre-stortingsmannen Paul Thyness sa en gang at han ikke synes overvåking gjorde noe. Han hadde intet at skjule. Men hva hvis myndighetene med et tastetrykk hadde tilgang til alarmkameraene i huset hans, også når han var hjemme? Hadde tilgang til flyselskapenes passasjerlister, kredittkortselskapenes kortbruk, hvor ofte du var på polet. Alle har informasjon som de vil holde for seg selv.

Gummistrikklover

Autoritære samfunn lager gummistrikklover. Lover som er greie å ha når noen skal tuktes.

For et år eller to siden innførte bankene nye skjema hvor man måtte svare på om man hadde slekt som arbeidet med ting som kunne være en sikkerhetsrisiko. Formuleringen var rund, men oppsiktsvekkende inngripende. Hvor langt ut skulle man gå og hvordan definere sikkerhet?

Som AS måtte Document svare på spørsmål om hvitvasking og terror fra banken.

Nå har Swedbank sagt opp sitt kundeforhold til Fria Tider under henvisning til manglende kunnskap om pengene abonnentene innbetaler. Jihadwatch.org i USA har hatt samme problem. Aktivister har møtt opp på Mastercards generalforsamling og forlangt at de kansellerer kundeforholdet til nettsteder som aktivistene vil ha luket ut.

Når vi vet at Joe Biden som senator var lobbyist for Mastercard og Visa, blir den politiske dreiningen mer interessant. Det er ikke Demokratene eller BLM som rammes.

En organisasjon som Southern Poverty Law Center har gått fra å være opptatt av menneskerettigheter til å drive politisk forfølgelse, og de har tonnevis med penger. Liberale rike synes ikke det gjør noe at motstemmer stenges ned. Dette har vært en viktig forutsetning for at BLM og Antifa har kunnet holde på. Noen har beredt grunnen.

Liberale gikk til venstre, og bestemte seg for å utrydde motstanderne. Da er de ikke lenger liberale. Det var det liberale USA som sviktet.

Den samme prosessen har funnet sted i Vest-Europa, hvor eliten later som om det er Ungarn og Polen som er blitt illiberale.

Sosiale instinkter

Mennesker er sosiale dyr utstyrt med sosiale instinkter. De har lenge registrert at det er visse ting man ikke snakker om: Innvandring, islam, muslimer, nå også LQBT, og migrasjon. Hvis de skal omtales, skal det være med et særlig språk, bestående av eufemismer.

Sosialiserte mennesker klarer snart ikke åpne munnen uten at det kommer ut eufemismer, vendinger og ord som har politisk imprimatur, godkjennelse. Vi har fått innebygd en sensurinstans i hodet som overvåker hva vi sier og gjør.

Sosialisering handler i dag om opplæring til slik kontroll. Det var det ikke før, ikke i det gamle Norge. Der var det større ytre sosial kontroll. Gros nabokjerring var nysgjerrig.

Dagens kontroll kommer innenfra, og suppleres gjennom tusen daglige drypp i mediene, der alt er dyppet i den samme brune sausen.

Det skaper en følelse av maktesløshet. Bedre å kvitte seg med trangen til autonomi og egne tanker.

Denne type sosialisering er det samme som de drev med i DDR, og NB! Folk lengter tilbake til DDRs trygghet. En side i mennesket liker tryggheten som flokken gir. Det kalles kuvarmen.

Men en annen side av oss liker det ikke. Og den del av samfunnet som skal sørge for utdannelse, kreativitet, forskning og tanker, kan ikke eksistere hvis kuvarmen og flokkdyret skal bestemme.

Det er derfor et svært dårlig tegn at det er disse gruppene som i dag går foran i sosial kontroll. Det er et fenomen som Julien Benda beskrev i boken «Klerkenes forræderi» fra 1920.

Total viten er total kontroll

Det er når man forstår omfanget av den digitale kontrollen og kartleggingen, at man forstår at vår verden ikke lenger er slik vi har trodd.

Snowden sa til sine kolleger at det NSA holdt på med, var ulovlig etter amerikansk lov. De var enige privat, men turde aldri si noe. De visste hva som kom til å skje.

Thomas Drake var en NSA-ansatt som satt mye høyere plassert i hierarkiet enn Snowden. Han ble alarmert over det han så, og forsøkte å gjøre som Obama anbefalte: Gå tjenestevei. Være varsler. Det endte med at FBI-agenter stormet huset hans med dragne våpen. Drake jobber i dag som ekspeditør i en Apple-butikk.

Der har du det nye repressive samfunnet. I Stalins Sovjet ville veien til eksekusjonspeletongen vært kort. I vår tid begraves din identitet og historie. Du må gi avkall på hvem du er hvis du ikke lenger kan opptre som samfunnsborger.

Sovjet var flinke til å la folk forsvinne både fysisk og mentalt. Sporene ble slettet. Noe av det samme skjer i dagens Big Tech-verden. Du får overleve fysisk, men ditt mentale liv og engasjement må du legge fra deg.

Er det ikke ironisk at de samme kreftene som ivrer for klima og identitetspolitikk ikke har noen skrupler med å eliminere og avskilte andres engasjement?

Dette er som hentet ut av en sci-fi-roman.

Varslere

Det føderale byråkrati har opprettet ordninger med generalinspektører som skal overvåke etatenes arbeid og motta klager fra varslere. At disse generalinspektørene selv anmelder varslerne så de kan bli stilt for retten, sier noe om hvor lukket systemet er.

Thomas Drake fikk denne behandlingen for å avskrekke andre. Snowden visste hva som ville skje, derfor valgte han en helt annen vei: Han tok med seg informasjonen om overvåkingsprogrammene til Hongkong, som i 2013 var et helt annet sted enn det er i dag. Derfra forsøkte han å få et land til å gi ham asyl. Han forsøkte i 27 land. Flere ga positive signaler. Men da Washington fanget opp hva som holdt på å skje, fikk de en telefon. Den var enten fra utenriksminister John Kerry eller visepresident Joe Biden. Når samtalen var over, hadde motparten ombestemt seg. Tilbudet om asyl ble trukket tilbake.

Edward Snowden har gitt et langt intervju til journalisten John Stossel som er must-see. Det ble lagt ut 21. desember, og er allerede sett av en halv million.


COPYRIGHTS

Copy & Paste lenken øverst for Yandex oversettelse til Norsk.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

GHOST ARCHIVE - 06 DEC 2020

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.