5 min read

Patriotenes Korstog mot Globalistene

Foto: Jil Yngland / NTB

Resett.no - Meninger Av Dan Odfjell -9. desember 2020 | 21:46

Vi fedrelands-venner, mange Nei til EU folk, er rasende over den politiske frekkheten og arrogansen som statsminister Erna Solberg legger for dagen. Hun totalt overstyrer og undervurderer den patriotismen som mange av oss,​ nasjonalkonservative, representerer.

Under andre verdenskrig var det nettopp patriotismen som nedkjempet nazismen. Etter frigjøringen ble heltene hyllet, og de døde ble ikke glemt. Forsvars-patrioter og modige personer har landet fremdeles god bruk for. For å demme opp for vår tids ny-truende-ismer.

Og fremdeles, som under tysk-fremmed-okkupasjon, har vi i Norge dessverre både ytre og indre fiender – med de «forkledde» som de nasjonalt farligste.annonse

Fru Statsminister, er De forkledd, forblindet eller tafatt mht utfordringene som Europa står overfor? Er det totalt nytteløst å be Dem stoppe all ​fremmedinnvandring til Norge inntil, logisk, vi iallfall har fått armene rundt våre egne og raskt økende problemer? Jeg må spørre, ​finnes ​der ingen nasjonal-patrioter​ i ​Deres rådgiver-krets (om De selv ikke er det) som De har «omringet» Dem med? Som med kraft tør argumentere for taktisk retrett? Dersom ikke, da ligger landet åpent for ny okkupasjon. Bare se til Sverige, der ligger det uhyggelige svaret helt oppe i dagen. Hvordan neglisjerer De slik virkelighet? Unnskyld, men er det en toppjobb i det nå islam-dominerte korrupte FN som står Dem i hodet?

Johan Nygaardsvold var ridderen av det brukne geværs politikk før krigen brøt ut i 1940.​ Hans navn og regjering er ikke blant de som lyser i norsk historie.​ Svikeren Vidkun Quisling ei heller. Idag opplever vi udemokratiske forhold med grådighet, løgn og politiske overgrep – delvis med kommunistiske og totalitære undertoner. Bare se til det ​statssubsidierte ​mediet og det av Deres regjering beskyttede NRK. Ved å rope varsku vil vi velgere flest ikke være medansvarlige for dagens forfeilede politikk, styrt hensynsløst for politisk makt, karrierer og penger. Denne nå utspekulerte virkelighetens tildekning overgår en Pravda-diktators ønskedrøm. Eller som i Romerriket​, mest brød og sirkus til folket. Men slikt er ikke nok, menneskers frihetstrang sprenger til slutt alle på-tvungne grenser. På hvilken måte vet vi ennå ikke. Men det gjærer.

Les også: Erna Solberg ber folk slutte å lyve – bør starte med seg selvannonse

Donald Trump synes frastjålet valget i USA av den skjulte Washington- og dype myndighets-makten godt hjulpet av globalist-milliardærene med George Soros i spissen, samt de søkkrike venstreside støttende og sensurerende teknologi-selskapene, samt de største avisene.. Og De statsminister vet det, men er likevel på feil side? Alt mens nordisk mot og kultur tillates «frityr-stekt» både av islamister og Kina-kommunister som begge vil seg verdens-overherredømme, koste nær hva det koste vil. Og De står ikke opp mot disse totalitær-ismene som til slutt kanskje vil måtte sloss mot hverandre – som ikke kompatible. Slikt blir det lett  krig av. Men USA med Trump synes å ha fått nok, og kommer forståelig nok neppe til forsvars-unnsetning av utakknemlige land kontrollert av sosialistiske og islamistiske snyltere.

Da får jeg si som min salige far både titt og ofte sa, vi lever i interessante tider. Hvorfor De fru statsminister ikke koster for Norges dør​​, og ​hvorfor De ​heier på Joe Biden og tillater EU-innvandrings-farsotten til Norge​, det klandrer vi Dem enormt for. Og verst, alt dette uten å ville forklare Deres nasjonale endemål – det er lite tillitsvekkende. Som narren og alles venn​ tar De Dem vann over hodet ​i denne prosessen, alt mens De søker raskest mulig å tømme olje-fondet vårt. Stakkers vår norske etterslekt sier jeg – mitt dagens hoved anliggende. Maktarroganse og bløffen overfor dem som valgte Dem som borgerlig konservativ synes Deres triste ettermæle.

Dersom De tror på meningsmålinger, tar De feil. Det lærte Hillary Clinton og nå sikkert Joe Biden også, at fusk og forsøk på fusk det straffer seg. Nemlig i et korrupt USA spill som De, frekt og på våre vegne, udiplomatisk ja stormannsgal unødig kastet oss inn i. Mot en demokratisk valgt og folkekjær president, og på tvers av våre nasjonale forsvars-interesser, ja til tross for vår militær-geografiske og utsatte Nato posisjon, samt olje-økonomi. Slikt er bare utilgivelig uansvarlig dumt, enten det var for å være solidarisk med Angela Merkel og EU eller ei. Hvorfor ikke bare holde med Norge, Deres første ansvar? Spesielt når knapt noen andre gjør det, annet enn for våre milliarders skyld. Kjøpt og av Dem betalt.

Deres mandat var for Norge, ikke korrupte Biden-er eller andre fremmede. Og viser det seg nå at Trump og det amerikanske folket gjennom medier og annen kriminell fusk faktisk ble frastjålet valget, da vil De sammen med NRK​ være politisk total-havarert, et flaut nytt fregatten Helge Ingstad ubehjelpelig forlis. For dette kan dere ikke løpe fra uten ytterligere løgn. For maktarroganse og diktatoriske holdninger gjennom hetsing og insistert løgn i fire lange år kan ingenlunde viskes vekk.

Hele Stortinget må fornyes med sanne nasjonale folke-demokratiske krefter. For dersom det falske spillet ikke forandrer seg før valget neste år, vil vi mange søke å gjøre det til et folkelig brak-protestvalg. Her må forandring til. For den sleipe politiker-klassen skal ikke lenger vinne; det trauste norske Kari og Oluf-folket skal vinne. Og NRK skal frataes fem av seks milliarder av vår påtvungne folke-finansiering og selvsagt få et nytt styre. Og de forfalskende riksmediene skal miste 75% av sin pressestøtte, og skal måtte tjene pengene gjennom tjenester som «selger» slik andre bransjer må i frie åpne land – for å overleve konkurransen.

Dagens subsidierte politiske indoktrinering minner alt for mye om det brutale Sovjet. Dette må bli slutt.


COPYRIGHTS

Copy & Paste lenken øverst for Yandex oversettelse til Norsk.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

GHOST ARCHIVE - 06 DEC 2020

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.