4 min read

Koronapandemien har utløst global gjeldstsunami

Koronapandemien har utløst en voldsom gjeldsoppbygging i verden. Gjeldsveksten ventes å fortsette. Kinas rolle som kreditor vanskeliggjør situasjonen for mange land.
Koronapandemien har utløst en voldsom gjeldsoppbygging i verden. Gjeldsveksten ventes å fortsette. Kinas rolle som kreditor vanskeliggjør situasjonen for mange land. (Foto: Paul Yeung/Bloomberg)

Den globale gjelden har økt med tilsvarende verdien av 12 oljefond i år.

Institute of International Finance (IIF) har problemer med å forstå hvordan gjelden kan reduseres uten alvorlige konsekvenser.

DN - Morten Iversen - Publisert: 19.11.20 — 04.00

Allerede før koronapandemien rammet verden advarte Institute of International Finance (IIF), som representerer verdens banker og finansinstitusjoner, om gjeldsoppbyggingen og advarte mot bakrus for verdensøkonomien.

Varsellampene blinket i fjor sommer etter en ny gjeldsvekst på 3000 milliarder dollar i et kvartal. Det skulle vise seg å være småtterier mot hva som var i vente.

– Betydelig usikkerhet

Ifølge en ny rapport fra IIF, med tittelen «Attack of the debt tsunami», skriver interesseorganisasjonen at det har vært en «enestående gjeldsøkning» i år.

Den samlede gjelden har økt med 15.000 milliarder dollar (135.000 milliarder kroner) i løpet av 2020. Til sammenligning er verdien på det norske Oljefondet på 10.900 milliarder kroner.

Les også:DN mener: Koronakrisen kan ikke ende med at rike land hjelper seg selv og lar resten av verden i stikken

dn+

De siste fire årene har den globale gjelden økt med 52.000 milliarder dollar og ventes å havne på rekordhøye 277.000 milliarder dollar ved slutten av året.

Dette tilsvarer 365 prosent av verdens samlede bruttonasjonalprodukt.

Kissinger advarer Biden mot Trumps Kina-politikk: – Kan bli en katastrofe lik første verdenskrig
Tidligere utenriksminister i USA, Henry Kissinger, sier det er viktig for Joe Biden å reparere kommunikasjonen med Kina for å unngå væpnet konflikt på linje med første verdenskrig.
00:57
Publisert:

«Som et resultat er det betydelig usikkerhet rundt hvordan verdensøkonomien kan redusere gjelden uten alvorlige konsekvenser for den økonomiske aktiviteten», skriver IIF.

Historisk resesjon

Det ventes en nedgang i den økonomiske aktiviteten for verdensøkonomien, målt i bruttonasjonalprodukt, på 4,4 prosent i 2020, ifølge Det internasjonale pengefondet. I 2021 vil dette snu til en økonomisk vekst på 5,2 prosent, hvis prognosene slår til.

I Kina og resten av Asia-regionen er den økonomiske aktiviteten i ferd med å normaliseres etter de har fått kontroll med koronapandemien.Artikkelen fortsetter under annonsenLes også:Mot rekordstore mislighold i Kina: – En ganske hårete situasjon

Hvis gjeldsveksten fra de siste fire årene fortsetter i samme tempo vil den øke med ytterligere 85.000 milliarder dollar i 2030 – til 360.000 milliarder dollar.

I såkalte modne markeder utgjorde gjelden 432 prosent av bruttonasjonalprodukt ved utgangen av tredje kvartal. I eurosonen økte gjelden med 1500 milliarder dollar i årets ni første måneder.

USA sto for nesten halvparten av økningen fra 2019 med en gjeldsøkning på 9000 milliarder dollar. Statens andel var på 3100 milliarder dollar.

Dette skyldes tiltakspakker da koronapandemien rammet for fullt i vår.

Zombier kan hindre vekst

Frem til utgangen av 2021 forfaller gjeld på rundt 7000 milliarder dollar i fremvoksende markeder. Rundt 15 prosent av denne er tatt opp i amerikanske dollar, ifølge IIF.

G20-gruppen, som består av verdens 20 rikeste land og grupperinger, har latt 46 av verdens fattigste land utsette betaling av gjeld på rundt 5000 milliarder dollar i år.

Den amerikanske finansinstitusjonen JPMorgan frykter inflasjon hvis fremvoksende land forsøker å kjøpe egen gjeld – eller deflasjon hvis de lar gjelden øke for raskt.Les også:Global gjeldsfest på steroider – advarer mot bakrus

– Et høyt gjeldsnivå vil føre til zombiebanker og zombieselskaper som hindrer vekst, sier analysesjef for fremvoksende markeder, Luis Oganes, til Financial Times.

– Løgn og bedrageri

Denne uken ble Zambia det sjette utviklingslandet som havnet i mislighold i år – sammen med blant andre Libanon og Argentina. Under finanskrisen i 2008–09 var det tre land som havnet i en tilsvarende situasjon overfor kreditorene, ifølge Goldman Sachs.Les også:Moody’s sjeføkonom advarer: – Den største trusselen for verdensøkonomien

Zambia har foretatt store, skjulte låneopptak i Kina de siste årene – i bytte mot å selge råvarer, blant annet kobber. Dette er forpliktelser som ofte ikke fanges opp av internasjonale oversikter. Den offisielle utenlandske gjelden er på 12 milliarder dollar.

– Zambia bør være ærlige på hvor stor den kinesiske gjelden er – i det offentlige og privat sektor. Zambia har drevet løgn og bedrageri. Andre kreditorer er med rette lei av dette, sier professor Steve Hanke ved Johns Hopkins University, som har spesialisert seg på pengepolitikk og anvendt økonomi, til The Africa Report.


COPYRIGHTS

Copy & Paste lenken øverst for Yandex oversettelse til Norsk.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

FLIPHTLM5 - 08 NOV ARCHIVE

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.