9 min read

Grønn kommunisme svekker økonomien i Verden

Et Bedre Norge.no Per Øivind Næss.   14-12-2019.

Forstår det store flertall konsekvensene av hva de frivillig er med å skape? Den grønne bevegelsen konsentrerer mer makt og rikdom hos elitene, mens den jevne borger gradvis mister kjøpekraft og frihet.

Grønn politikk påvirker ikke klima og temperatur i betydelig grad , grønn politikk er kommunisme i grønne klær. De grønne ønsker å styre og kontrollere ditt liv på en måte som overgår tidligere kommunistiske regimer. Hva du spiser, hvordan du bor og beveger deg, det er ingen grenser for hva de grønne og gale i eksempelvis MDG ønsker å bestemme. Grønne og gale vil begrense din mulighet til bevegelse og aktivitet ved å legge restriksjoner og høye avgifter på bruk av energi. Blir det dyrt og vanskelig å bruke energi blir samfunnet fattig, hovedforskjellen på dagens samfunn og steinalderen er vår evne til å utnytte store mengder billig energi.

Den grønne bevegelsen har gitt fremgang for generelt «små» og svake politikere, de vokser på FNs CO2 svindel og den frykt som er skapt i befolkningen for «undergang og dommedag». De siste 30 år har Norges skolevesen og alle store medier messet  «CO2 er farlig» på en måte som gjør  det hele nærmer seg en religiøs bevegelse med politiske føringer. Det grønne budskap er lett solgt, alle vil selvfølgelig ha det rent, pent og friskt rundt seg, kvitrende fugler og blå himmel dagen lang. Derfor er vi nå inne i en farlig utvikling, det store dumme flertall stemmer på politikere som kan lite mer enn å kreve et såkalt «grønt skifte». Mange uten evner og kunnskap til å styre samfunnet godt ender i maktposisjoner basert på det grønne hysteri. Norge, og Europa, svekkes nå raskt av dårlig politikk fremmet av dårlige politikere.

Grønn politikk svekker samfunnet økonomisk fordi energi blir dyrere og vanskeligere tilgjengelig. Det store flertall blir fattigere mens elitene øker sin makt og rikdom. Grønne politikere og byråkrater lager lover og regler på løpende bånd som det store lydige flertall må følge, avgifter og skatter betales, påbud og regler følges. Storparten av de økte skatter og avgifter havner i lommen på de rike 1%, de leverer de produkter og tekniske «løsninger» som grønne politikere bestiller for å løse et problem som ikke finnes, nemlig global oppvarming grunnet frigjøring av CO2.

Virkeligheten, den grønne bølges bakside, er motsatt. Grønn politikk hever verdens energiforbruk, og derved CO2 utslippet for de som tror dette har betydning, verdens regnskoger raseres, vindmøller utrydder fugler og insekter og ødelegger uberørt natur. El-biler basert på dagens kjemiske batterier flytter energiforbruket fra brukerland til produsentland, mens det totale energiforbruket øker.

Norske politikere ønsker å redusere Norges utslipp av CO2 for angivelig å redde verden fra et problem som ikke finnes, hvordan skal dette tolkes? Sprer norske politikere løgn og svindel for å sikre fremgang for sine egne grønne røvere og med sammensvorne? La oss et øyeblikk anta menneskers utslipp av CO2 vil påvirke temperaturen på kloden og se på noen fakta fra dagens situasjon.  De tre siste år har verdens kullkraft industri investert cirka 6 800 milliarder kr i et stort antall nye kullkraftverk, det største av dem ligger i Kina og produserer 6 ganger mer CO2 pr år enn hele det norske samfunn. Verden satser for fullt på kullkraft fordi kullkraft er billig og trygg energi, samtidig som det norske Storting leker grønn politikk i sin egen lille sandkasse (norsk økonomi) som finansieres med oljepenger. Stortinget svekker og ødelegger norsk økonomi år for år til ingen nytte. De norske CO2 utslipp er som et vannglass i Nordsjøen, umerkelig. Folket taper kjøpekraft, det blir dyrere år for år å bo og produsere i Norge, de eneste som «tjener» på den grønne svindel er elitene, politikere og byråkrater som oppnår Stortingsplass eller en flott internasjonal stilling i eksempelvis FN eller EU og finanseliten som leverer politikernes «månelandinger». I disse dager bedriver rederiforbundet intens lobbyvirksomhet mot regjeringen for å bruke mer oljepenger på hav-vind, medlemmene i rederiforbundet ønsker flere oljemilliarder over i egne lommer.

All menneskelig bruk av hydrokarboner frigjør nå cirka 38 Giga tonn CO2 pr år som slippes ut i naturens buffersystem som inneholder cirka 300 000 Giga tonn CO2. Slipper vi ut dagens mengde i 100 år fremover øker CO2 mengden med cirka 1,3 % som er totalt uten betydning. Hvordan kan det norske Storting forsvare å svekke norsk økonomi med enorme milliardbeløp pr år til absolutt ingen nytte? Er landet tjent med å la Norges viktigste styrerom være besatt av et tydeligvis udugelig flertall? Har flertallet på Stortinget evne til å forstå tall og fakta eller styres Norge mest på følelser, håp og drømmer? Les mer om CO2 og naturens buffersystem her:

Hva består norsk økonomi av i dag? Hva skal holde hjulene i gang på fastlandet de neste tiår?

Norge, utenom oljerikdommen, er et av Europas mindre velstående samfunn med en enn så lenge rik stat. Kommer de grønne og gale til makten vil også staten bli fattig ganske raskt, MDG vil stenge ned oljevirksomheten i løpet av 10-15 år. Sjømatnæringen eksporterer for cirka 100 milliarder (2019), og er et fremtidshåp som eksportnæring når oljenæringen avtar ifølge mange på Stortinget og generelt i Norge. Villfisken forblir ganske sikkert en god nasjonal inntektskilde , oppdrettsfisken er mer usikker. Prisen på oppdrettsfisk levert de store markeder kan falle da oppdrett er på vei ut i havet og opp på land. Oppdrett vil i økende grad finne sted nær de store kunder, noe som gir kundene fersk fisk og lavere transportkostnader. Oppdrettsfisk vil gradvis erstatte gris og kylling som billig mat på verdensmarkedet, fisk (vekselvarm) forbruker under halvparten av den for mengde som er nødvendig ved gris og kylling produksjon.

En betydelig andel av fastlands økonomien utgjøres av innflyttere som får bolig og opphold betalt. Stat/kommuner har bygget opp et enormt system som passer på, pleier, underviser og «underholder» innflytterne. Fremmedkulturell innvandring er en måte å bruke flere oljepenger raskere, en aktivitet som i dag sysselsetter titusenvis av nordmenn. Aktivitet og sysselsetting opprettholdes blant akademikere med «ikke produktive utdannelser» resultatet er  en voksende stat og stadig høyere utgifter.

Motivet til de aller fleste som flytter til Norge er økonomi, få kommer til steinrøysa oppunder Nordpolen for moro skyld. Så lenge det «lønner» seg for innflytterne å bli i Norge, blir de boende. Hva skjer hvis norsk økonomi svekkes betydelig i løpet av 10-15 år? (De grønne og gale er klare til å svekke norsk økonomi kraftig hvis/når de får makt). Vil Norge ha råd til å bruke enorme milliardbeløp pr år på disse «turister» hvis oljeinntektene strupes? Hvordan vil mange av innflytterne reagere når de oppfatter honning krukken er i ferd med å tømmes? Sannsynligvis vil mange ønske å reise hjem, etter først å ha solgt bolig og bil, Norge vil oppleve fallende folketall.  Hva tror du konsekvensen blir for boligprisene i Norge? De siste 25 år har jevnt stigende boligpriser gjort det mulig å finansiere mye av vår velstandsøkning via økt belåning av en stadig dyrere bolig. Skulle det motsatte inntreffe, boligprisene faller, vil folkets kjøpekraft falle betydelig og bankvesenet vil få store problemer med likviditet og soliditet.

La oss se på en mulig politisk utvikling basert på dagens situasjon. De grønne vinner sannsynligvis økt makt i 2021 og 2025, og de får gradvis makt til å svekke norsk økonomi basert på FNs CO2 svindel. De neste ti år dør ti årsklasser fornuftige gamle velgere samtidig som ti unge årsklasser (ensrettet og indoktrinert i skolevesenet) kommer inn som nye velgere. Personer under 35-40 år virker å være lite mottakelige for argumenter og fakta, for denne gruppen unge mennesker eksisterer kun en sannhet «CO2 er farlig» punktum. Denne gruppen grønne er i mange tilfeller fanatiske som strengt troende muslimer, noe som er farlig da det de tror på er feil. CO2 er bra for verden i de små mengder som frigjøres av oss mennesker, ikke farlig.

En gradvis svekket økonomi vil gi økende underskudd på handelsbalansen, vår valuta svekkes med dertil høyere inflasjon og svekket kjøpekraft for det store flertall. Da vil partier som krever høyere skatter vinne valg, den grønne bølgen endres gradvis mot kommunisme, vi vil se inntektskatt på 70-80 %, formue og eiendomsskatt økes tilsvarende, penger må inndrives der de finnes.  Resultatet blir en ytterligere svekkelse av økonomien som igjen presser valgte politikere til å bruke mer oljepenger år for år. I en slik situasjon vil oljepengene få ben å gå på, hvor raskt fondet tømmes beror på faktorer som til dels ligger utenfor norske politikeres rekkevidde.

Hvordan har Norge havnet i dagens ugunstige situasjon? Problemene er løsbare hvis velgerne begynner å stemme på politikere som kan tenke, ikke fortsette å velge skruller som styres av følelser, håp og drømmer. Gode samfunn bygges med fornuftig realisme.

Media har hjulpet sittende maktelite med å ødelegge europeisk økonomi med ulønnsom såkalt grønn politikk. Europeiske bedrifter betaler nå 50 til 70 % mer for energi enn bedrifter i USA og Kina, Europas svekkelse økonomisk og sosialt grunnet fremmedkulturell innvandring, er muliggjort  ved medias hjelp. Makteliten ville ikke klart å påtvinge/lure Europa til å godta FNs CO2 svindel (grønn politikk) og stor fremmedkulturell innvandring uten nærmest 100 % støtte fra et korrupt media.

Medias hovedoppgave i samfunnet er å være kritisk til maktelitens gjøren og laden, ikke heie ukritisk på en katastrofal utvikling, her har media sviktet fullstendig. Uten full støtte fra et kontrollert media ville utviklingen blitt ganske annerledes, det som kommer i Europa er mye medias skyld, de har sviktet som samfunnskritikere.

Media i vesten har vært nyttige og lydige idioter for verdens globallistiske maktelite som ønsker verdens herredømme.

2019-12-14Previous Post: Next Post:

FØLG OSS PÅ FB - SISTE INNLEGG


Bemerkninger:

Leser du deg bakover, ser du at Kommunismen samt drapet på den russiske keiserfamilien ble planlagt av CFR og den globale eliten. Både Trotsky og Lenin besøkte New York og bodde på et luksushotell for å motta instruksjoner og planer for revolusjonen.  Dette var altså IKKE en naturlig oppreising av folket.

Kommunismen er systemet som ønskes innført over hele verden til forberedelse av den globale elitens dystopiske New World Order. De har jo klart både Russland, Kina og flere andre mindre stater. Det ble etter krigen også forsøkt i USA, men ble overmannet og bannlyst. Demokratene fortsetter jo kampen.


BACKGROUND OF THE BOLSHEVIST REVOLUTION

Because of the many anti-Jewish laws in Europe, many Jews had no property and thus were forced to travel around.

Whatever country they elected to be in, they encountered a closed front against them. At the end of the 19th century Czarist Russia was the only real obstacle left against the Illuminati ruling the world.

In 1881 Theodor Herzl, a Khazar Jew, again, founded the ZIONIST MOVEMENT in Odessa, Russia, in order to create a Jewish homeland in Palestine.

At a B'NAI B'RITH meeting in New York in 1916, Jacob Schiff, president of the Kuhn Loeb & Co. Bank, was elected president of the revolutionary "Zionist Movement in Russia". On January 13, 1917, the Jew LEON TROTSKY (formerly Bronstein) arrived in the U.S. and received an American passport. He was seen on occasion to enter the palatial residence of JACOB SCHIFF.

In their meetings they talked about the Zionist unrest in Russia, also about what was learned from the unsuccessful attempt to overthrow the Czar. Jacob Schiff financed the training of Trotsky's rebels who were mainly Jews from New York's East End and who were trained on a plot in New Jersey belonging to Rockefeller's STANDARD OIL COMPANY.

When they had become proficient in guerrilla warfare, Trotsky's rebels left the U.S., with 20 million U.S.$ from Jacob Schiff, on the SS Kristianiafjord for Russia, there to start the Bolshevik Revolution, so the Khazars could get Russia back.

Trotsky and Lenin were both linked to the Committee of 300 -

By Bruce Lockhart.


COPYRIGHTS

Copy & Paste lenken øverst for Yandex oversettelse til Norsk.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

FLIPHTLM5 - 08 NOV ARCHIVE

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.