3 min read

Vindkommuner kan få store beløp i bestikkelse.

Visualisering av mulig vindindustriprosjekt med turbiner med totalhøyde 240 i Kåfjord Gáivuotna. Fotomanipulasjon: Gudmund Sundlisæter

Steigan - Av innsendt / redaktør -15. november 20203

Vindkommuner kan få store beløp: – Enormt press på å si ja

Ordføreren i Tysvær jubler for kommunal vetorett mot vindkraft. Samtidig kan inntektene fra et større vindanlegg øke til flere titalls millioner per år. Dette skriver nettavisa E24 og fortsetter:

Hittil har den nasjonale myndigheten NVE hatt hånden på rattet i utbyggingen av vindkraft i Norge, gjennom energiloven.
Nå blir det i stedet kommunestyrene som får det endelige ordet om vindkraftsakene etter plan- og bygningsloven, noe mange tolker som en kommunal vetorett. Det ble regjeringspartiene og Frp enige om onsdag.
Frp og regjeringen lover samtidig å drysse mer penger ut over vindkommunene. Et forslag om økt kompensasjon skal komme i revidert budsjett i mai.
Nivået på kompensasjonen er ikke bestemt, men etter det E24 erfarer kan det bli snakk om betydelige beløp. Vindbransjen og kommunene foreslo nylig en naturressursskatt og en miljøavgift på vindkraft, og nå skal det forhandles om nivået på disse.
Ifølge kilder på begge sider av disse forhandlingene kan de nivåene som nå diskuteres potensielt gi årlige inntekter på om lag 45 millioner kroner for en kommune som er vertskap for et større vindkraftanlegg med kapasitet på 250–300 megawatt og årlig produksjon på én terawattime (TWh).
Et slikt anlegg vil da kunne tilføre kommunen over én milliard kroner over de 25 årene det er i drift.

Staten kan altså gjennom endring av avgiftsregimet kjøpe opp et flertall i kommunestyrene til å si ja til vindkraftindustri de ellers ville ha sagt nei til.

– En kommunal vetorett sikrer ikke at man tar naturhensyn, sier leder Silje Lundberg i Naturvernforbundet til E24.

Hun mener at en betydelig økt kompensasjon gjør det jo mer attraktivt for kommuner å si ja til vindkraften.

– Vi har sett en voldsom økning i motstanden mot vindkraft, og at flere kommuner har snudd fra ja til nei. Men vi vet også at en del prosjekter har kommuner som er på gli. Når de da får disse inntektsmulighetene i tillegg, så blir det et enormt press på å si ja, sier Lundberg.

Kommentar:

Det er påvist gang på gang at Norge ikke har noe behov for denne vindkraftindustrien og at den ikke har noen klimaeffekt, dersom man er opptatt av det. Derimot er det miljøfiendtlig og representerer det største angrepet på norsk natur i nyere tid.

En sak er, som E24 peker på, at staten får verktøy til å bestikke kommunestyrene. Men det gjør sannelig vindkraftbaronenes bakmenn også. For bak spekulantene ligger noen av verdens største kapitalgrupper, som BlackRock og Google. Nå kan de svært målrettet og presist kjøpe opp de kommunepolitikerne de måtte trenge. Hva er markedsprisen på en kommunepolitiker i dag? Ikke såpass at den ville merkes på regnskapet til BlackRock iallefall.

TAR FRA PETTER OG GIR TIL PÅL!!


COPYRIGHTS

Copy & Paste lenken øverst for Yandex oversettelse til Norsk.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

FLIPHTLM5 - 08 NOV ARCHIVE

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.