6 min read

Slik eies norsk vindkraft av utenlandske fond

Lars Håkon Pedersen, JournalistKari Skeie, Journalist Jenny Duesund, Publisert NRK- 22. juni kl. 07:35 Oppdatert 22. juni kl. 09:04

Åtte av de ti største eierne av norsk vindkraft er utenlandske fond, med mange deleiere bak. De ser på norsk vind som en trygg investering.

Den storstilte utbyggingen av norsk vindkraft som skjer nå, skyldes ikke minst at vindkraft har slått an i det internasjonale kapitalmarkedet. Det har blitt lønnsomt, men også populært i en tid med fokus på klimaendringer.

Prisen på vindturbinene har gått ned, de er mer effektive, og det er økt konkurranse. Samtidig er det enkelt å inngå langsiktige kontrakter på salg av vindkraften i Norden.

Men utbygging av vindkraftverk koster mye penger - gjerne flere milliarder kroner.

Disse pengene finnes hos store, utenlandske kapitalforvaltere, som igjen henter penger fra andre investorer, som ikke alltid er kjent.

Målet er en trygg avkastning over mange år.

Noen få selskaper er sentrale i dette.

Se hvem de er her:

Dette er de store utenlandske eierne av vindkraft

Åtte av de ti største eierne i norsk vindkraft er utenlandske kapitalforvaltere. Disse setter opp egne fond for å finansiere vindkraftprosjekter, og disse er igjen eid av mange mindre investorer:

  • Luxcara - kapitalforvalter med hovedkontor i Hamburg som satser på fornybar energi. I Norge opererer de gjennom selskapet Hyfe Holding GMBH Forvalter ifølge egne opplysninger over 1,2 millarder euro. Eier Egersund vindkraftverk og den såkalte Bjerkreim-klyngen.
  • Credit Suisse - sveitsisk bank med sete i Zürich, som gjennom sitt datterselskap Credit Suisse Energy Infrastructure Partners, CSEIP, forvalter et fond for eierskap i Fosen Vind DA gjennom selskapet Nordic Wind. Investorer i dette fondet er forsikringskonsernet Talanx og de finske og tyske pensjonsfondene ELO, WWDA og WPJ. Credit Suisse er en av de største aktørene på investeringer i kraftbransjen. Fondet er deleier av Fosen Vind og heleier av Nygårdsfjellet, Ånstadblåheia og Sørfjord vindkraftverk i Nordland.
  • BlackRock - ifølge Reuters verdens største investeringsfond, basert i USA. Investerer i Norge gjennom Global Renewable Fund, som igjen er eid av en rekke investorer. Eier Tellenes vindkraftverk i Rogaland og Guleslettene i Vestland.
  • BKW Energi - sveitsisk kraftselskap som er eid av kantonen Bern og det tyske energiselskapet E.On. Eier Marker Vindpark og en andel av Fosen Vind.
  • SWM Stadtwerke München - Er det kommunale kraftselskapet til byen München syd i Tyskland. Samarbeider med Trønderenergi og er eier av selskapet Midgard, med vindkraftverk på Frøya, Hundhammerfjellet, Sørmarkfjellet og Stokkfjellet i tillegg til å være hovedeier av Raskiftet vindkraftverk i Trysil
  • Prime Capital - Kapitalforvalter med hovedkontor i Frankfurt. Forvalter over 16 milliarder euro. Eier vindkraftanleggene Kvitfjell og Raudfjell i Troms gjennom selskapet Nordlicht Holding. Den egentlige investoren her er et pensjonsfond for tyske leger og helsepersonell, Ärzteversorgung Westfalen-Lippe
  • SUSI Renewables - sveitsisk fondsforvalter spesialisert på investeringer i fornybar energi. Forvalter 1,2 millarder euro. Reklamerer med en bærekraftig målsettting for å nå et karbonfritt samfunn ved å skape gode avkastningsmuligheter for klientene. Eier Tonstad vindkraftverk i Agder.
  • Aquila Capital - tysk forvaltningsselskap for investeringer i fornybar energi, eiendom og grønn infrastruktur, med hovedkontor i Hamburg. Forvalter over 10 milliarder euro. I Norge er de medeiere av Midtfjellet vindpark i Vestland og heleiere av Øyfjellet vindkraftverk i Nordland.

– Trygt i Norge

– Norge har gode vindforhold, som betyr høy kraftproduksjon. Men også stabile rammebetingelser, og et solid kraftmarked som tillater langsiktige kontrakter med kjøpere, sier Blackrock.

Det amerikanske selskapet er av Reuters definert som verdens største investeringsfond.

De svarer gjennom sin kommunikasjonsavdeling i Nederland.

Blackrocks to vindkraftverk i Norge, Tellenes i Rogaland og Guleslettene i Vestland fylke, har solgt kraften til Google og aluminiumsprodusenten Alcoa.

Også sveitsiske Credit Suisse vektlegger de stabile forholdene i Norge.

– Vi satser på investeringer i utviklede, politisk stabile land som Norge. I tillegg har Norge veldig sterke vindressurser, skriver de til NRK.

Credit Suisse er deleier i Fosen Vind DA gjennom selskapet CSEIP, som igjen er eid av tyske forsikringsselskap og pensjonsfond, og et finsk pensjonsfond.

Den tyske kapitalforvalteren Luxcara er rangert som den største utenlandske eieren av norsk vindkraft, med eierskap i vindkraftverk i Egersund og Bjerkreim.

Også de hyller de stabile og trygge forholdene for å plassere kapital i Norge.

– Vi gjør langsiktige investeringer med over tjue års perspektiv som kan gi en stabil avkastning med lav risiko fra bærekraftige prosjekter, svarer de via sin norske advokatforbindelse, Wikborg Rein.

Andelen av norsk vindkraftproduksjon på utenlandske hender har passert 60 prosent, og er økende.

De to største norske aktørene i vindkraftmarkedet er ifølge NVE Statkraft og Trønderenergi.

Skatt eller ikke skatt

Men skatter de utenlandske selskapene til Norge, slik et norsk selskap ville gjort?

Blackrock har blitt beskyldt for å unngå skatt til Norge, ved å flytte verdier til skatteparadis. Dette avviser de at er tilfellet.

– Dette er en misforståelse. Vi følger norske skatteeregler, og skatter slik et norsk selskap ville gjort, sier de til NRK.

Den tyske kapitaforvalteren Aqulia, som eier Midtfjellet Vindkraft i Vestland og Øyfjellet Vindpark i Nordland, mener verdier i høyere grad må legges igjen lokalt.

– Vi driver ikke med aggressiv skatteplanlegging, og arbeider for å sette en stopper for såkalt overskuddsflytting, sier daglig leder i Aquila Capital i Norden, Joakim Johnsen.

Det betyr at selskap kan bruke interne lån for å unngå skatt i vertslandet, som Aquila understreker at de ikke gjør.

I Trøndelag har det tyske kommunale kraftselskapet Stadtwerke München (SWM), investert i flere vindparker. De mener også at lokalsamfunnene må få mer igjen økonomisk.

– Vi håper skattleggingen kan endres, slik at vertskommunene får mer igjen og kan se på det som mer fordelaktig, sier Christian Vogt i Midgar Holding, der SWM er medeiere.

Overrumplet av utenlandsk interesse

Hele Norden blir av de europeiske investeringsfondene sett på som ett av de mest interessante markedene for vindkraft.

Nord i Sverige bygges verdens største vindkraftverk, med nesten 1200 turbiner. Credit Suisse og tyske Luxcara er medeiere også her.

Analytiker på bærekraftige investeringer i Nordea, Thina Saltvedt, mener det hele har skjedd svært raskt.

– Interessen for norsk vindkraft i utlandet har kommet "som julekvelden på kjerringa" på noen. Det har handlet om klimarisiko og å erstatte fossil energi med fornybar så fort det lar seg gjøre.

Forstår du at folk synes det er betenkelig at norsk natur bygges ned med vindturbiner, mens avkastningen stort sett går ut av landet?

– Det er forståelig at mange reagerer der det har gått lang tid fra konsesjonen har vært gitt til utbyggingen har startet. Det skaper usikkerhet. Prosessene har vært for dårlig forankret, og kommunene sitter igjen med lite av gevinsten i motsetning til annen energiproduksjon, sier Saltvedt.


COPYRIGHTS

Copy & Paste lenken øverst for Yandex oversettelse til Norsk.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

FLIPHTLM5 - 08 NOV ARCHIVE

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.