4 min read

Døde mennesker stemte

Document.no - Av: Hans Rustad   13. november 2020, 09:57

Tucker Carlson November 11 2020

Tucker Carlson gir mange eksempler på amerikanere som stemte selv om de døde for flere år siden. Men lokale myndigheter ønsker ikke å vite om det, og vil ikke foreta seg noe. De har tvert imot lagt til rette for at det skal skje.

Tucker gir mange eksempler på personer som stemte selv om de er døde. Noen har tatt de tilsendte stemmesedlene og returnert dem, og det er ikke noe i systemet som fanger opp at døde stemmer. Det burde ikke være vanskelig i en digitalisert tidsalder å legge inn sperrer som fanger opp at en stemmeseddel kommer fra en død person og derfor automatisk vrakes.

Demokratene har gjort det motsatte: De har slakket på reglene, slik at det ble mulig å begå valgsvindel i massivt omfang. Tucker nevner to eksempler fra Nevada og Oregon: Delstatene bestemmer at det skal sendes ut poststemmer til hele valgmantallet. Dette ble gjort i 2019, før koronaviruset fantes. Alle vet at man da øker sjansene for valgsvindel. Et valgmantall er aldri oppdatert. Folk flytter og dør. Man skulle tro at politikerne som innfører noe slikt, vil vedta mottiltak som minimaliserer risikoen for valgsvindel, et eller annet som fanger opp forsøk på svindel. Realiteten er den motsatte: Demokratene fjernet selv de minimale begrensningene som fantes. F.eks. skal signaturen på stemmeseddelen sjekkes mot signaturen som ligger i valgsystemet. Det gir en ørliten kontroll. Men selv denne forholdsregelen har Demokratene flere steder bestemt seg for å eliminere.

Det samme gjelder såkalt stemmesanking. Man skal ikke kunne levere andres stemmer. Men selv dét har Demokratene mange steder tillatt. La oss si at en ansatt på et sykehjem «hjelper til» med å fylle ut stemmesedlene for de gamle og sender inn alt en masse.

Demokratene har lagt for dagen en vilje til valgjuks.

En dommer avsa torsdag kjennelse for at byrådsleder i Philadelphia ikke hadde adgang til å utvide tidsgrensen for når en velger kunne dokumentere sin ID fra ni til tolv dager.

A Pennsylvania judge ruled in favor of the Trump campaign Thursday, ordering that the state may not count ballots where the voters needed to provide proof of identification and failed to do so by Nov. 9.
State law said that voters have until six days after the election — this year that was Nov. 9 — to cure problems regarding a lack of proof of identification. After the Pennsylvania Supreme Court ruled that mail-in ballots could be accepted three days after Election Day, Pennsylvania Secretary of State Kathy Boockvar submitted guidance that said proof of identification could be provided up until Nov. 12, which is six days from the ballot acceptance deadline. That guidance was issued two days before Election Day.
“[T]he Court concludes that Respondent Kathy Boockvar, in her official capacity as Secretary of the Commonwealth, lacked statutory authority to issue the November 1, 2020, guidance to Respondents County Boards of Elections insofar as that guidance purported to change the deadline … for certain electors to verify proof of identification,” Judge Mary Hannah Leavitt said in a court order.

Pennsylvania court: Secretary of state lacked authority to change deadline 2 days before Election DayJudge ruled ballots that were previously set aside should not be counted

Demokratene har tøyd og tøyd reglene, slik at de gir maksimal handlingsfrihet: Resultatet er et valg som er umulig å kontrollere.

Folk har fått det med seg, og når de hører hva som har foregått med stemmemaskiner, føyer det seg inn i et mønster. Demokratene har bestemt seg for lenge siden: Trump skulle tape, uansett hva det ville koste.

Amerikanere lytter til Tucker og andre som avdekker sannheten. Det må skje på etterskudd. Det ligger i sakens natur. De medier og politikere som vifter bevisene vekk og kaller Trump anti-demokratisk, påtar seg et stort ansvar.


COPYRIGHTS

Copy & Paste lenken øverst for Yandex oversettelse til Norsk.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

FLIPHTLM5 - 08 NOV ARCHIVE

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.