8 min read

Oljefondet er tomt og Norge er konkurs!

AV DEN OKTOBER 8, 2020

Are

Kjeltringpakket har klart det: Oljefondet er tomt og Norge er konkurs!

Det er sikkert mange nordmenn som har lurt på hvorfor våre egne myndigheter har vedtatt å investere Oljefondets midler utenfor Norge. Disse midlene er nemlig vedtatt å skulle investeres i utlandet og ikke her til lands, hvor de kunne kommet trengende nordmenn umiddelbart til gode. Hvorfor det? Konsekvenser har blitt at mange norske familier nå sliter for å få endene til å møtes økonomisk, selv om vi bor i «ett av verdens rikeste land».

Eksempelvis kunne regjeringen valgt å bruke en forsvinnende liten del av Oljefondet på å fullfinansiere veiutbyggingen her til lands. Slik kunne vi avviklet alle bompengestasjonene, og derved muliggjort det å eie en bil for ubemidlede norske familier. Bare som et eksempel, mener jeg.

Jeg har sett frustrerte nordmenn kalle denne politikken for trakasseri, og de har nok rett i det. Dette er intendert trakasseri, basert på et pengesystem som forvaltes av rene kjeltringer på en måte som gjør det stadig vanskeligere for folk flest å greie seg økonomisk!

Presentert for offentligheten forklares Norges konkurs slik:
– Inntektene stuper mens utgiftene øker
– Oljefondet er i praksis allerede tømt
– De kommunale utgiftene vil øke
– Stadig færre yrkesaktive skal finansiere stadig flere arbeidsløse
– Arbeidsplassene som nå har blitt borte under koronakrisen, vil muligens aldri komme tilbake
– Selv uten korona-tiltak, er utgiftene til staten for høye

Merk min utheving ovenfor: finansminister Jan Tore Sanner forsøker her å nedtone betydningen av den katastrofale koronakrisen som hans egen regjering har kokt sammen og utsatt befolkningen for.

Per i dag dominerer det offentlige Norge økonomien, hvor 2 av 3 kroner nå er offentlige penger. Statens enorme utgifter øker stadig, og pengene går bl.a. til svindler som koronakrisen og såkalte klimatiltak. Våre barn og barnebarn blir de som må ta regningen for det stadig økende underskuddet — et underskudd som baserer seg på at vi i dag blir utsatt for svindel på høylys dag
– Fremtidige generasjoner vil indirekte betale for dagens offentlige forbruk gjennom høyere skatter eller lavere offentlig forbruk enn ellers, sier finansminister Sanner.

Finansministeren skriver at underskuddet i nasjonalbudsjettet er anslått å øke med 150 milliarder kroner mer enn opprinnelig budsjettert. Dette er tre ganger så mye som under finanskrisen. En finanskrise som for øvrig også var fingert, skapt med overlegg. Kriser som dette oppstår nemlig ikke ved at «markedet bare utvikler seg slik». Det er intendert!

Ved nyttår antas Oljefondet å være verdt rundt 10.300 milliarder kroner, vel og merke hvis ikke «klimapolitikk» greier senke verdien betydelig. (Les: Hvis ikke markedet manipuleres slik at oljeprisen daler). Folketrygdens utbetalinger til alderspensjon vil til neste år utgjøre 9201 milliarder kroner. I tillegg tilkommer 900-1000 milliarder kroner i såkalte «pensjonsforpliktelser» (SPK). Målt opp mot Oljefondets midler er det altså fint lite igjen når pensjonspengene er utbetalt.

Nasjonalbudsjettet med kvelerløkke rundt halsen. Kilde: Nettavisen

Situasjonen vi befinner oss i peker i retning av plottet til bankmafiaen og maktkabalen. Planen er å slå den Vestlige verden konkurs og flytte verdens finansielle sentrum, trolig til Asia og Kina. Deretter vil det europeiske konkursboet — realverdiene — kunne kjøpes til loppemarkedspriser av den samme mafiaen som drev denne massekonkursen fram. Så vil en lignende konkursprosess begynne på nytt, denne gang i Asia. Mens denne syklusen gjentar seg over århundre på stadig nye kontinenter, kan familiene som kontrollerer bank- og pengesystemet fortløpende kjøpe opp konkursboene (realverdiene). I så måte sies Rothschild-familien å være god for flere hundre trillioner dollar.

Jeg skal ikke utbrodere det nasjonale regnskapet her for mye. Det er også så mye usikkerhet rundt disse pengene og om de noen gang har eksistert, at det ville blitt meningsløst. De spesielt interesserte kan følge kilde-linken på slutten av denne artikkelen for å lese mer om de konkrete (men usikre) tallene i denne sammenheng. Avslutningsvis vil jeg bare påpeke et faktum som nesten alle synes å overse: den finansielle situasjonen hvor penger i praksis oppstår i form av stadig økende gjeld, er skapt! Det hadde ikke behøvd å være slik at alle måtte tilbringe halvparten av livet sitt på en jobb de kanskje ikke engang liker. I dette pengebaserte samfunnet er vi helt avhengige av tilstrekkelig med penger for å kunne ha muligheten til et godt liv. Alt dette drives av misantrope krefter, for at noen få skal kunne slavebinde den enorme majoritet.

Personlig er jeg ikke verken overraska eller særlig lei meg for at vi nå går på dunken økonomisk. Pengesystemet og oljen har hele tiden vært et stort bedrag, og det er på tide at vi får øynene opp for at vi lenge har vært holdt som slaver. Først når vi erkjenner dette, kan vi bygge noe nytt og bedre. Det betyr at denne artikkelen i realiteten formidler et gledens budskap, og kanskje folk våkner ?

Det sies at utenomjordslige og høyere utviklede sivilisasjoner ser på vår sivilisasjon som primitiv. «Tenk, jordboerne må kunne betale for seg for å kunne ha tilgang på et godt liv!» Nå skal ikke jeg gjøre dette til en diskusjon om utenomjordslig liv finnes eller ikke, men det er et poeng ute og går her. Jeg etterlater dere med en videosnutt som understreker hvor feilslått vår sivilisasjon egentlig er. Vi har bygget denne sivilisasjonen med helt feil byggeklosser i forhold til den graden av åndelighet vi besitter. En samfunnsforvaltning som er bygget opp som i dag, vil alltid bli infiltrert og kidnappet, styrt slik at det kun gavner noen få på bekostning av resten. I tillegg til pengesystemet er «stat», «regjering» og «myndigheter», slik vi kjenner de, noen av de mest åpenbare symptomer på vår feilslåtte sivilisasjon…

Kilde: Nettavisen,


Staten dominerer totalt økonomien i Norge

Finansdepartementet uttrykker også bekymring over at den økonomiske veksten har avtatt, samtidig som offentlig forbruk har skutt i været.

- De samlede offentlige utgiftene i Norge anslås å tilsvare 66 prosent av BNP. Økningene skyldes både oppgangen i offentlige utgifter og nedgangen i verdiskapningen i fastlandsøkonomien, skriver Sanner i sin redegjørelse.

Siden staten ikke kan tjene penger på å skattelegge seg selv, betyr fallet i privat næringsliv at grunnlaget for å finansiere offentlig forbruk reduseres.

I 2020 er det historisk dårlig grunnet krona, men Norge ligger generelt dårlig an på dette området.

Klikk på bildet for å forstørre. Allerede før koronakrisen var offentlig sektor i Norge på et svært høyt nivå sammenlignet med andre land.

Allerede før koronakrisen var offentlig sektor i Norge på et svært høyt nivå sammenlignet med andre land.

- Utgiftsøkningen i 2020 kommer etter et tiår med jevn vekst i utgiftsandelen. I land vi kan sammenligne oss med, herunder Danmark og Sverige som også har en stor offentlig sektor, har offentlige utgifter som andel av BNP avtatt det siste tiåret, skriver Sanner.

- Om lag en tredjedel av arbeidsstyrken i Norge er sysselsatt i offentlig sektor. Det er høyt i OECD-sammenheng, selv når det tas høyde for at Norge i mindre grad enn andre land bruker private leverandører til offentlige tjenester.


NORGE HAR GITT BORT OVER 700 MILLIONER TIL HILLARY CLINTON.

Clinton epost lekkasje: 643 millioner overført fra Norge

19. august 2016 Redaksjonen- Hillary-korrupsjon

Donasjoner til Clinton stiftelsen knyttes nå til statlige gjentjenester. Samordning mellom inntekter til Clinton stiftelsen og statlige gjentjenester avsløres i nylig lekkede e-poster. Fra Norge er det blitt overført 643 millioner kroner (89.600.000 dollar) til Clinton stiftelsen. Norske myndigheter har delt opp donasjonene slik at det ser mindre ut enn det faktisk er. Som gjentjeneste skal norske bedrifter ha mottatt investeringsmuligheter i utviklingsland på vegne av det amerikanske firmaet Millennium Goals Corporation.

Avsløringene kommer som følge av nylig frigitte e-poster fra Hillary Clintons private epostserver hjemme i hennes hjem i New York og gir et klarerer bilde av “pay-to-play” koblinger mellom Clinton i utenriksdepartementet, the Clinton Foundation og Clinton Global Initiative, og det private investerings-rådgivning og verdipapirforetaket Teneo Holdings, Inc. i Manhattan. Norge kuttet gigantoverføringer til Clinton-stiftelsen etter valgtapet.

Ifølge artikkel hos Hegnar.no kuttet Norge bidrag til Clinton stiftelsen med hele 83 prosent, ned til 35,9 millioner kroner i 2016. Det er omtrent en femtedel av de 174 millionene som stiftelsen fikk fra Norge i 2015. De årlige norske bidragene har i gjennomsnitt vært på 40 millioner kroner fra 2007 til 2013. I 2014 ble bidraget mer enn tredoblet, til 129 millioner kroner. I 2015 økte bidraget altså til 174 millioner kroner.

Clinton epost lekkasje: 731 millioner overført fra Norge i følge e-poster lekket av Wikileaks skal de totale summene tilsvare 89,600,000 dollar, tilsvarende omtrent 643 millioner norske kroner. Oppdatert 18/9-2019. Beløpet som er overført er justert ned til 643 millioner. Det originale beløpet på 731 millioner var en direkte omregning av de 89 millionene dollar som skal ha blitt overført, og kan være feil grunnet variasjoner i valutakursene over tid.

Ifølge Finansavisen er det korrekte beløpet 643 millioner.

Kilder:
clinton-foundation-donations-linked-to-state-dept-favors
Hegnar.no: Norge kutter gigantoverføringer til Clinton-stiftelsen
Wall Street Whistleblower Turns His Scrutiny on the Clinton Foundation
Charles Ortel: Clinton Foundation Facts
Finansavisen: Norge kutter gigantoverføringer til Clinton-stiftelsen

Image may contain: 3 people, people smiling


COPYRIGHTS

WHO and WHAT is behind it all ? : >

VISIT THE PAPERTURN ARCHIVE

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.