4 min read

Trodde Norges medier var frie, kritiske og uavhengige

Illustrasjonsbilde av aviser. Papiraviser. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Resett- Av Lars Birkelund -10. september 2020

Det gir seg sjøl at makta uansett hvor den befinner seg, i regjering, storting eller i store private eller offentlige selskaper, har behov for mest mulig kontroll over mediene.

Ja, jeg gjentar: det gir seg sjøl. For tror du egentlig at de som er glade i makt og penger ikke også er glade i mediemakt? Hvorfor tror du at griskheten stopper akkurat der, at de ikke også ønsker kontroll over de kanalene der de både har muligheten til å svekke sine fienders omdømme OG bedre sitt eget omdømme, ved å portrettere seg sjøl som snille, gode og hederlige mennesker, altså gjennom radio, TV, aviser, ukeblader osv?

Lenge trodde jeg allikevel at Norges medier er frie, kritiske og uavhengige. Men det var alltid noe som skurret, som det at de alltid er så samkjørt med de største amerikanske og britiske mediene. Og generelt: når det er full enighet på Stortinget, er det også full enighet i mediene. I dag tør jeg påstå at det hele nærmest er et narrespill, at de store mediene har lurt oss til å tro at de er kritiske osv i samspill med de som eier og finansierer dem, deriblant storting, regjering og multinasjonale selskaper. Og det er derfor de prøver å skremme oss til ikke å bruke mindre og virkelig kritiske medier.annonse

Les også: – Jeg har avsky for norsk presse

La oss si det sånn: hvis medier som Resett og Steigan.no hadde klart å øke sin makt og innflytelse betraktelig hadde «noen» først prøvd å kjøpe/bestikke dem, eventuelt true dem. Men siden det neppe vil virke vil neste skritt bli sensur og eventuelt arrestasjoner. Ja, det siste har skjedd også i Norge, blant annet Ikkevold-saken på 80-tallet. Forøvrig er sensuren mot medier som ikke vil innordne seg allerede i gang gjennom norske og utenlandske myndigheters samarbeid med Facebook. Og mer generelt: gjennom skremsler for at folk ikke skal våge å bruke slike medier.

Men på samme måte som mange tidligere leste Klassekampen i smug (i dag signaliserer lesning av KK tvert i mot at du er «hip» og intellektuell) leser mange nå Resett og Steigan i smug. Ja, det hendte faktisk at folk ble satt under politisk overvåking fordi de leste Klassekampen, som imidlertid etter hvert lot seg kjøpe med pressestøtte.annonse

De gjeveste jobbene i medie-Norge er derfor reservert for middelmådigheter, sånne som aldri «rokker båten». Mediene og journalistene poserer gjerne som kritiske. Men når man studerer dem over tid ser man at de tjener høyere makter og at de med få unntak sparker nedover og smisker med makta. Øvrigheta. Kun i blant later de som om de er kritiske. Ja, for å være virkelig kynisk kan man si at noen maktpersoner i blant må ofres for at narrespillet kan fortsette. Som da mediene fløy i flokk etter Torbjørn Jagland, Tore Tønne, Gerd Liv Valla og Trond Giske for bagatellmessige forhold.

Da slår «journalistene» seg på brystet og sier: «se hvor kritiske og flinke vi er», som om de skal kompensere for at de ellers er så servile. For det norske «systemet» er hellig, særlig det som har med NATO å gjøre. En norsk politiker har derfor aldri blitt trakassert av mediene, langt mindre måttet forlate sin post for noe virkelig alvorlig, som grunnlovsbrudd og deltagelse i folkerettsstridige kriger.

Ta TV 2s Øystein Bogen: mens han var korrespondent i NATO-landet Spania tidligere i år var han snill som et lam, uten kritikk av Spanias myndigheter. Men nå som han er tilbake som TV 2s reporter ift Russland og ikke minst Hviterussland er det igjen full støtte til de som demonstrerer mot disse landenes myndigheter, uten tanker for hva demonstrantene har på det politiske programmet bortsett fra å styrte landenes presidenter.


COPYRIGHTS

WHO and WHAT is behind it all ? : >

VISIT THE PAPERTURN ARCHIVE

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.