6 min read

Norges Bank dropper å vrake PetroChina

Jusprofessor og korrupsjonsekspert Tina Søreide ved NHH

Jusprofessor og korrupsjonsekspert Tina Søreide ved NHH er kritisk til at Oljefondet ikke følger anbefalingen fra Etikkrådet om å utelukke PetroChina.

VG - Camilla Knudsen - Publisert:Publisert: 5. september 2020 13:30

Etter at Etikkrådet anbefalte utelukkelse av det statskontrollerte PetroChina fra Oljefondet på grunn av korrupsjonsmistanker, gir Norges Bank selskapet en ny sjanse ved selv å gå inn i dialogen. Det har aldri skjedd før.

– Det er grenser for hvor mange sjanser man skal gi selskapet. Nå er standarden for etikk i næringslivet mye høyere enn for 20 år siden og det vanlige er at profesjonelle aktører holder seg unna selskaper som gjentatte ganger knyttes til alvorlige ulovligheter, sier hun til E24.

– At Oljefondet skal ha så mye tålmodighet og velvilje ser litt rart ut i 2020.

Etikkrådet anbefalte mandag å utelukke PetroChina fra Oljefondet, på grunn av risiko for korrupsjon. Ved årsskiftet hadde Oljefondet aksjer for 1,4 milliarder kroner i det statskontrollerte selskapet, som er Kinas og Asias største oljeselskap.

LES PÅ E24+

Dette blir Tangens første utfordringer som Oljefondssjef

Dette er Etikkrådet

  • Etikkrådet gir råd til Norges Bank om å utelukke selskaper fra Oljefondets portefølje i henhold til retningslinjer fastsatt av Finansdepartementet.
  • Grov korrupsjon er blant årsakene som kan føre til utelukkelse. Selskaper som nå er utelukket eller under observasjon på grunn av korrupsjon er JBS SA, Leonardo SpA og ZTE Corp.
  • I noen tilfeller kan det være tvil om vilkårene for utelukkelse er oppfylt eller om hvordan et selskaps atferd vil utvikle seg fremover i tid. I slike tilfeller kan selskaper settes til observasjon etter råd fra Etikkrådet. Det skal jevnlig foretas en vurdering av om selskapet fortsatt skal være under observasjon.
  • Norges Banks beslutning og rådets anbefaling om observasjon eller utelukkelse skal offentliggjøres. Når et selskap utelukkes, vil kunngjøringen først skje når fondets verdipapirer er solgt.

Kilde: Etikkrådet, Norges Bank

Første gang

Norges Bank fikk fra 2015 beslutningsmyndighet i spørsmålet om hvilke selskaper som skulle utelukkes, basert på retningslinjene fra Finansdepartementet.

Det er første gang siden sentralbanken tok over at en anbefaling om utelukkelse resulterer i at fondet heller velger eierskapsutøvelse.

En viktig årsak til at departementet ikke lenger skulle stå for utelukkelsene, var å vise at dette ikke er politiske beslutninger.

I lys av isfronten mellom Norge og Kina etter fredsprisutdelingen til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo i 2010, er spørsmålet likevel hvilke konsekvenser en eventuell utelukkelse av et statlig kinesisk selskap foretatt av et norsk statseid fond kan få.

Men Oljefondets pressetalsmann Thomas Solberg Sevang er helt klar på at det ikke har vært noe kontakt mellom Norges Bank (som fondet ligger under) og regjeringen.

– Nei, fondets eierskapsarbeid er ikke en del av Norges utenrikspolitikk, skriver Oljefondets pressetalsmann Thomas Solberg Sevang i en e-post.

Finansdepartementet, som har ansvaret for fondet, ønsker ikke å svare på spørsmål rundt denne saken, men bekrefter at de ikke har vært i dialog med Norges Bank om denne saken.

Pressetalsmann i Oljefondet Thomas Solberg Sevang.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Anbefalte utelukkelse i 2016

Allerede i 2016 anbefalte Etikkrådet utestenging, fordi mange toppledere i PetroChina og i datterselskapene var anklaget for å ha mottatt bestikkelser ved tildeling av kontrakter til underleverandører, samtidig som selskapet ikke hadde vist at det gjorde nok for å forhindre korrupsjon.

PetroChina har siden 2017 vært under observasjon, men har ifølge rådet vist «liten vilje» til å kommunisere.

– Vi har ikke hatt noe særlig hell med å få svar på våre spørsmål det siste året, og da blir en naturlig konsekvens for Etikkrådet å tilråde utelukkelse, sier Eli Ane Lund, som leder rådets sekretariat, til E24.

Norges Bank tar nå helt over dialogen, og Etikkrådet er ikke lenger involvert.

– Det kan tenkes at banken som eier har bedre tilgang på folk i selskapet. Banken står fritt til å velge eierskapsutøvelse selv om Etikkrådet har anbefalt utelukkelse, hvis banken ønsker å sette inn ressurser på dette, sier Lund.

Ny dialog

Oljefondet svarer ikke på spørsmål om hvorvidt det selv har vært i dialog med PetroChina om korrupsjon siden Etikkrådet for første gang anbefalte utelukkelse i 2016, eller om det nå settes inn ekstra ressurser i dette arbeidet. Fondet har ti ansatte i Kina.

– Med beslutningen publisert mandag, vil fondet nå følge opp temaet i dialog med selskapet. Det blir rapportert om dialog/eierskapsutøvelse i den årlige rapporten om ansvarlig forvaltning. Vi har ikke noe konkret å si om det på forhånd, skriver Oljefondets pressetalsmann.

Hovedstyret har besluttet å følge opp selskapet over en periode på tre år. Etter den perioden vil det bli gjort opp status før det blir besluttet hvordan man forholder seg videre.

– Hvordan harmonerer det med fondets antikorrupsjonsarbeid å være investert i et selskap med korrupsjonsanklager over så mange år?

– Som finansiell investor forventer vi at selskaper har tydelige retningslinjer og iverksetter effektive tiltak for å bekjempe korrupsjon, skriver Solberg Sevang.

– Korrupsjon hos selskaper og deres forretningsforbindelser, eller i hele markeder, undergraver økonomisk effektivitet og ødelegger for lovlydige selskaper og aksjonærers investeringer. Våre forventninger retter seg først og fremst mot selskapenes styrer, og er et utgangspunkt for vår dialog med multinasjonale selskaper om korrupsjon.

Oljefondet har publisert klare forventninger om at selskaper de er investert i skal drive antikorrupsjonsarbeid.

Størrelsen på fondet gjør det vanskelig

Oljefondet er verdt i overkant av 10.000 milliarder kroner og eier andeler i mer enn 9.000 selskaper, tilsvarende 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden.

Størrelsen på fondet gjør at beslutningene følges med stor interesse i investeringsmiljøer over hele verden.

– Dette er en kinkig situasjon, for det er vanskelig for Oljefondet å utelukke noen når beslutningen publiseres på en måte som nå, der den gis så stor signaleffekt, sier professor Søreide.

Hun understreker at et så stort statlig fond må kunne forsvare sine valg og strategier, men når det kommer til bestemte selskaper, mener hun likevel at de ikke har plikt til å presisere hvilke varsellamper som lyser så sterkt at de trekker seg ut.

– Når man mistenker at noen er involvert i kriminell virksomhet, og det ikke ser ut som det blir bedre med det første, trenger man ikke komplisere det så veldig. Hvis fondet for øvrig flagger høy standard i forhold til etikk og integritet, kan de trekke seg ut av selskaper uten å forsvare konkrete mistanker om korrupsjon eller andre ulovligheter.

LES OGSÅ

Utvalg foreslår flere grep: Slik vil de skjerpe Oljefondets etikk

– Nødvendig med varsellamper

Søreide har stor respekt for Etikkrådets anbefalinger og grundige arbeid, men ser at det kan være utfordrende å følge dem.

– Hvis fondet fremstår som et slags kompetansesenter for grensen mellom rett og galt, nærmest som en dommer som sanksjonerer enkelte selskaper i form av uttrekning, kan det skape krevende forventninger om konsistens og prosedyrer.

Hun tror etikkarbeidet kunne vært enklere hvis rådets arbeid lå innunder fondet, selv om man da risikerer at etikken kommer i andre rekke etter målet om maksimal avkastning.

– Å bli utelukket er ikke en sanksjon, og fondet kan ta etikk og ulovligheter på alvor selv om det skulle ønske å tone ned den eventuelle stempeleffekten knyttet til det å gå ut av et selskap som er forbundet med uakseptabel forretningspraksis.

På generell basis er Søreide skeptisk til statlige selskaper.

– Det er ikke noen grunn til å bruke silkehansker i forhold til selskaper med betydelig statlig eierskap. Det er utallige eksempler på hvordan de er verktøy for korrupsjon, fordi det ofte er tette bånd mellom politikere og ledere – og mye mindre innsyn enn i statsapparatet for øvrig, så her bør man være ekstra påpasselig, sier hun.

E24 har ikke klart å få kontakt med PetroChina.

Etikkrådets anbefaling om utelukkelsePressemeldingen fra Norges BankOljefondets forventninger om antikorrupsjon


WHO and WHAT is behind it all ? : >


VISIT THE PAPERTURN ARCHIVE

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.