4 min read

Sanner har fått en gapende skrape i lakken

TANGEN-GRILLING: Ap-nestleder Hadia Tajik vil ha finansminister Jan Tore Sanner-grilling i Stortinget i oktober. Foto: Terje Bendiksby

VG - 04 sep 0940 -BJØRN HAUGAN - EILIV FRICH FLYDAL

Tajik om Tangen-saken: – Sanner har fått en gapende skrape i lakken

Ap-nestleder Hadia Tajik sier de har en rekke ubesvarte spørsmål om finansminister Jan Tore Sanners (H) Tangen-håndtering. – Når saken skal behandles i Stortinget må Sanner regne med å måtte svare for seg.

Nicolai Tangen har tiltrådt som oljefondssjef, etter at han gikk ut av sitt direkte eierskap i hedgefondet Ako Capital.

Men Tangen-saken får politisk etterspill.

– Det er overraskende etter all dramatikken de siste seks månedene knyttet til Norges Bank og den nye oljefondssjefen – at det til slutt er, av alle, finansministeren selv som går ut av det med svekket omdømme. Sanner har fått enn gapende skrape i lakken, sier Aps nestleder, som var saksordfører for behandlingen av Tangen-saken i Stortinget.

LES OGSÅ

Tangens nærstående overtar når han «bryter alle bånd»

Etter justeringen av Tangens ansettelsesavtale har Stortinget roet seg når det gjelder ansettelsen av Tangen, men når Stortinget åpner igjen i begynnelsen av oktober, skal de samles i plenum for å debattere avtalen.

– Vi har en rekke ubesvarte spørsmål som han må svare på når han kommer, sier Tajik.

– Hva er de viktigste spørsmålene?

– Det viktigste er hvilke konsekvenser det har hatt at han la feil lovtolkning til grunn i sin kontakt med Norges Bank. Hvis finansministeren var bekymret for ansettelsen av en oljefondssjef 23. mars – hvorfor gjorde han ingenting for å følge opp bekymringen før 21. august.

– Kunne vært avverget

– Vi vil også ha svar på hvorfor finansministeren først bestilte en utredning i tolvte time – og da fra et privat advokatselskap med bindinger til hovedpersonen selv, sier hun og viser til at advokatselskapet det gjelder, Arntzen de Besche, i mai bisto Tangen med detaljer knyttet til arbeidsavtalen, sier hun.

I Politisk kvarter på NRK Radio torsdag morgen forsvarte Sanner sin behandling, men erkjente at muligheten får å instruere ansettelsen av oljefondssjef ville være større i en tidlig fase av behandlingen av saken.

LES OGSÅ

SV og Ap vil presse Tangen om skatteparadis

– Når Sanner innrømmer at muligheten for instruksjon ville vært større tidligere i behandlingen av saken, må vi få vite hva han selv synes om konsekvensene av sin egen passivitet. Dette er en sak som har ført med seg veldig mye dramatikk og som kunne vært avverget, hvis han hadde håndtert ansvaret sitt bedre, sier hun.

– Vi ønsker også svar på hvorfor finansministeren ventet til det bare var et drøyt døgn igjen av behandlingen i Stortinget før han kontaktet lovavdelingen, som er et respektert juridisk miljø, sier Tajik.

– Tilliten er svekket

SV-leder Audun Lysbakken er kritisk til Sanners valg.

– Tilliten til finansministeren er svekket. Han har svekket seg selv gjennom bortforklaringene sine. Det er ingen tvil om at saken ville kunne utviklet seg annerledes hvis Norges Bank, bankens kontrollorgan og Stortinget i en innledende fase i vår hadde visst at finansministeren faktisk hadde et handlingsrom til å gå mer aktivt inn i behandlingen, etter at han i mars hadde sagt at han var bekymret, sier Lysbakken.

Her er kravene Stortinget finanskomité la frem etter Tangen-høringen på Stortinget:VIS MER

VG har spurt finansminister Jan Tore Sanner om en kommentar til kritikken.

– Finansministeren ga stortingsrepresentant Tajik et utfyllende svar om dette på mandag. Vi viser til det og har ingen ytterligere kommentar, skriver kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen til VG.

Hun viser til et skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik.

– Dette er en sak som har utviklet seg gradvis over flere måneder. Jeg har gjennom hele prosessen vært opptatt av å opptre ryddig og respektere de formelle rammene og rollene som gjelder. Det har jeg gjort i tråd med det som har vært Finansdepartementets forståelse av sentralbankloven, sier Sanner i svaret sitt.

Han svarte videre at utredningen fra Lovavdelingen i Justisdepartementet «skisserer at det rettslige handlingsrommet kan være noe større enn Finansdepartementet har lagt til grunn».

Sanner viser også til at han har tatt initiativ til en gjennomgang for å se hva man kan lære av saken, rammene for Finansdepartementets involvering og hvordan loven bør være utformet.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier det er behov for en storrengjøring, som sterkere underbygger at Stortinget kan gripe inn når det kreves.

– Tangen-saken har vist at det er helt nødvendig at Stortinget kan gripe inn, slik at finanseliten ikke får fritt spillerom.

Han viser blant annet til at Finansdepartementet leide inn advokatselskapet Arntzen de Besche.

LES OGSÅ

Flertallet på Stortinget er positivt til Nicolai Tangens snuoperasjon

– Når Sanner setter lovavdelingen i Justisdepartementet til side og i stedet velger å betale et privat advokatfirma for å utrede sitt handlingsrom, da må vi få svar på hvorfor. Spesielt når dette advokatfirmaet tidligere var brukt av Tangen i ansettelsesprosessen og det viste seg at lovavdelingen, når de endelig ble satt på saken, kom til at det private advokatfirmaets konklusjon var feil, sier Lysbakken.

LES OGSÅ

Ukjent møte mellom Tangen og Slyngstad i mai 2016

Arbeidsavtalen enda ikke gjennomført og kan ta over 12 mndr

Det nye overføringsselskapet i AKO gruppen er enda ikke godkjent av UK myndighetene da Tangen har ett utestående skatteproblem som kan ta tid å løse.


WHO and WHAT is behind it all ? : >

VISIT THE PAPERTURN ARCHIVE

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.