5 min read

Nasjonalmuseets direktør inhabil i sak om Tangen-gave

DIREKTØR: Karin Hindsbo er direktør ved Nasjonalmuseet i Oslo. Foto: Paul S. Amundsen/VG

VG - Publisert: 03.09.20  EILIV FRICH FLYDAL - ALF BJARNE JOHNSEN

Nasjonalmuseets direktør spurte vennen Nicolai Tangen om pengestøtte. Nå er det slått fast at hun er inhabil og ikke kan håndtere saken.

I fjor høst tok direktør for det nye Nasjonalmuseet Karin Hindsbo kontakt med sin venn Nicolai Tangen: Om hans milliardstiftelse, AKO Foundation, ville inngå et samarbeid med det nye museet på Vestbanen i Oslo.

Gjennom AKO Foundation har Tangen og hans kone forpliktet seg til å bruke minst halve sin formue til veldedige formål. Kunst er et av formålene.

Dialogen om sponsorat og samarbeid på det nyoppførte museet fortsatte, og Tangen lovet allerede i desember pengestøtte.

LES OGSÅ

Tangen-gave lager habilitets-krøll for Nasjonalmuseet

10. mars, mens Tangen forhandlet med Norges Bank om vilkårene for å bli sjef i Oljefondet, fikk Nasjonalmuseet et konkret tilbud om å få overført penger fra stiftelsen.

En fersk habilitetsvurdering slår fast at båndene mellom den nye oljefondssjefen, AKO Foundation og Hindsbo er så nære at hun hverken kan delta i håndteringen, behandlingen eller avgjørelsen i sponsor-saken ved Nasjonalmuseet.

Vurderingen er gjort av advokatfirmaet Føyen Torkildsen på oppdrag fra museets styre. VG har fått innsyn:

NASJONALMUSEET: Nytt museum bygges i Oslo og skal stå klart i 2021. Foto: Krister Sørbø / Mattis Sandblad, VG

«Hindsbos personlige relasjon til Tangen kan være egnet til å motivere Hindsbo til å gi AKO Foundation fordeler de ellers ikke ville ha oppnådd, eller motsatt, at AKO Foundation blir vurdert strengere enn de ellers ville ha blitt.»

Økonomiske vansker? Da kan disse hjelpe til

Økonomiske vansker? Da kan disse hjelpe tilEff.rente 7,36% ved et annuitetslån på 2.000.000,- over 25 år. Totalt 4.264.057,-

Styret ved Nasjonalmuseet ba om habilitetsvurderingen kort tid etter at VG i juni tok kontakt og stilte spørsmål ved relasjonen mellom Hindsbo og Tangen.

Hun har tidligere vært styremedlem i norske AKO Kunststiftelse, som ble opprettet i 2016 på initiativ fra Tangen og hans britiske stiftelse.

Bryllup og vennskap

I vurderingen fremgår det at Hindsbo regner seg som en venn av Tangen, som ble invitert og deltok i Hindsbos bryllup i 2018. Han har bekreftet at han anser Hindsbo som en venn.

Habilitetsvurderingen ble gjort etter at Tangen trakk seg fra styret i AKO Foundation, som et ledd i forberedelsene til å bli oljefondssjef.

Advokatene fastslår at Hindsbo likevel «fortsatt vil være inhabil til å saksbehandle eller håndtere inngåelsen av den avtalen som partene allerede er i forhandlinger om.»

Først den 29. mai i år, sju måneder etter første kontakt om pengestøtte, varslet Hindsbo til museets styreleder Linda Bernander Silseth at hun muligens var inhabil i saken.

– Varslingen kom tidsnok

Karin Hindsbo skriver i en e-post til VG at hun høsten 2019 sonderte et mulig samarbeid med Tangen.

«Jeg mener at jeg som direktør for Nasjonalmuseet må sikre at museet har gode støttespillere og at vi øker vår egeninntjening, slik vi er pålagt. Derfor er det nærliggende å så tanker om mulig samarbeid med relevante mennesker jeg kjenner. Det vil jeg fortsette med å gjøre. Selve forhandlingene og beslutningene må selvsagt gjennomføres av andre dersom jeg i enkelte tilfeller skulle bli erklært inhabil», svarer hun.

21. januar i år møttes Hindsbo med Tangen i London om planer, utstillinger og tema som var relevante for et samarbeid.

– Skulle du flagget en mulig inhabilitet på et tidligere tidspunkt?

«Jeg flagget min mulige inhabilitet før drøftelsene ble formalisert – det er de ennå ikke – så jeg mener varslingen kom tidsnok. Det har også vært kjent både for administrasjonen og styreleder at Nicolai Tangen og jeg er venner», skriver Hindsbo.

LES OGSÅ

Tangens nærstående overtar når han «bryter alle bånd»

STYRELEDER: Linda Bernander Silseth er styreleder i Stiftelsen Nasjonalmuseet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Full støtte

Nasjonalmuseets styreleder gir full støtte til direktøren.

– Var det korrekt fremgangsmåte av Hindsbo å be Tangen om økonomiske bidrag fra AKO Foundation i fjor høst?

– Nasjonalmuseet er fra politisk hold instruert til å øke sin egeninntjening. At museets ledende ansatte dermed bruker sine nettverk til å initiere mulige sponsoravtaler, slik direktøren her har gjort, ser jeg på som utelukkende positivt, sier styreleder Bernander Silseth til VG.

– Skulle du som styreleder helst sett at hun hadde flagget en mulig
inhabilitet på et tidligere tidspunkt?

– Direktøren flagget en mulig inhabilitet før formelle drøftelser ble satt i gang, så jeg mener at varslingen kom tidsnok. At de har et vennskap var jeg uansett gjort kjent med før hun formelt varslet denne konkrete saken, sier Silseth Bernander.

Søster til AKO-styremedlem

Styreleder Bernander Silseth bror, tidligere Høyre-topp, NRK- og NHO-sjef John G. Bernander, sitter i styret i AKO Kunststiftelse. Da VG spurte om dette i juni, bestilte hun også en habilitetsvurdering av seg selv.

Styreleder i AKO Kunststiftelse Arvid Grundekjøn har opplyst til VG at diskusjonene om pengestøtte til Nasjonalmuseet dukket opp under en julemiddag styremedlemmer deltok på i Oslo.

– Det er mange som kjenner hverandre i dette samarbeidet, sa Grundekjøn i juni.

Ifølge habilitetsvurderingen ble det vurdert om kunststiftelsen skulle stå for utbetalingen av pengestøtten. Styret i kunststiftelsen behandlet saken i juni og det er avgjort at man ikke vil gå videre.

Ettersom det blir den britiske stiftelsen som eventuelt inngår et samarbeid med museet, landet advokatene på at Bernander Silseth ikke er inhabil. Hun opplyser til VG at hun og broren ikke har diskutert pengestøtten direkte.

– Det er ikke mulig å forutsi hvilke institusjoner som vil motta midler, skriver direktør Philip Lawford i AKO Foundation i London til VG.

Publisert: 03.09.20 kl. 12:04


WHO and WHAT is behind it all ? : >


VISIT THE PAPERTURN ARCHIVE

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.