4 min read

Arbeidsavtale er ikke på plass innen Tangen starter i sin nye jobb. Meget problematisk!

NRK - Publisert 31 aug 10:15 Oppdatert 31 aug 11:25

Jusprofessor: – I høyeste grad problematisk

Selv om arbeidsavtalen vil justeres etter at Tangen har overført eierandelene til stiftelsen AKO Foundation, mener flere juseksperter at det er problematisk at en ny arbeidsavtale ikke er på plass innen Tangen starter i sin nye jobb.

Avtalen bør selvsagt være på bordet nå. Dette burde etter mitt syn vært gjort før eller senest ved pressekonferansen, sier økonom og jurist Gøril Bjerkan.

– Etter at Tangen er tiltrådt stillingen er hans arbeidsrettslige vern styrket. Det er derfor i vinduet inntil han tiltrer den 1. september at Finansdepartementet burde grepet inn, gitt at representantskapet/ Stortinget mener det er grunnlag for det, sier Bjerkan og legger til:

– Og eventuelt bør departementet kunne instruere om at tiltredelsesdato forskyves inntil representantskapet og storting får satt seg tilstrekkelig inn i avtalen.

Også jusprofessor Beate Sjåfjell ved Universitetet i Oslo er kritisk:

Jeg synes i høyeste grad at det er problematisk at dette ikke er på plass før Tangen tiltrer.

NRKforklarer

Hvorfor ble det bråk da Nicolai Tangen ble ansatt som leder for oljefondet?

Den suksessrike fondsforvalteren, eier av investeringsfondet AKO Capital, ble ansatt i slutten av mars. Reaksjonene kom ganske raskt.

Flere var kritiske til at en eier av et utenlandsk fond, som også har investert i selskaper registrert i skatteparadiser som Caymanøyene, skal lede oljefondet.

Det ble pekt på mulige interessekonflikter mellom eierskapet hans privat og den nye jobben, der han er ansvarlig for hvor oljefondet investerer pengene.

Ble det gjort noe for å hindre at det oppstår interessekonflikter?

Det ble gjort en avtale der Tangen reduserte eierandelen sin i AKO Capital til 43 prosent. I tillegg overlot han forvaltningen av eierskapet i AKO Capital til uavhengige. Tangen skulle ikke ha kontakt med disse og ikke vite hva de gjør.

Sentralbanksjef Øystein Olsen sa at alt som kunne bli interessekonflikter nå var ryddet av veien.

Men det var ikke alle enige i, heller ikke de som skal kontrollere hovedstyret i Norges Bank, representantskapet.

Hvorfor er de kritiske?

Julie Brodtkorp og resten av representantskapet mente at avtalen med Tangen var i strid med reglene som gjelder for ansatte i Norges Bank.

De mente at Tangen ikke kunne være eier i et utenlandsk fond, selv om han skulle eie mindre enn før og selv om uavhengige forvaltet eierskapet, uten at han skulle ha innflytelse på hva de gjør.

Representantskapet mente at det fortsatt kunne oppstå interessekonflikter mellom Tangens eierskap i AKO Capital og jobben som oljefondssjef. Finanskomiteen på Stortinget var enig med dem i det.

Sentralbanksjefen og hovedstyret i Norges Bank fikk derfor beskjed om å finne en løsning som gjør at det ikke kan oppstå interessekonflikter. Tangen selger seg helt ut av AKO Capital.  

Les også: Nicolai Tangen: Gir fra meg 10 milliarder kroner for å ta oljefond-jobben

Norges Bank: – Gjennomføringen vil ta tid

Norges Bank opplyser at det opprinnelige avtaleverket vil gjelde inntil det nye er på plass, fordi den praktiske gjennomføringen vil ta noe tid.

Presseansvarlig Bård Ove Molberg i Norges Bank skriver i en e-post til NRK at Tangens forhold til AKO-systemet så lenge han er oljefondssjef er avklart, og at en egen avtale mellom Norges Bank og Tangen er inngått slik at han han kan tiltre 1. september.

– Betydelige transaksjoner skal gjennomføres, og overdragelsen av eierandelen i AKO Capital krever godkjennelse fra britiske myndigheter som kan bety over 12 måneders forsinkelse da AKO Capital har en uløst skattesak på 300 billioner som vil hindre hurtige firmaendringer.

Tangens arbeidsavtale vil bli justert når dette er på plass. Inntil da gjelder den opprinnelige arbeidsavtalen med tilhørende rammeverk, sier Molberg.

NRK sendte e-post til Nicolai Tangen på fredag om at en ny arbeidsavtale ikke er klar innen han tiltrer, men har foreløpig ikke fått svar.WHO and WHAT is behind it all ? : >


VISIT THE PAPERTURN ARCHIVE 30 AUG 2020

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.