3 min read

PLANET OF THE HUMANS

Skjermbilde YouTube

Resett - Helge Lurås -25. april 2020 | 09:56

Dokumentar fra venstreorienterte  

Michael Moore avkler løgnene bak «grønn» energi.

I Norge som i USA er mantraet det samme: Vi må over på fornybar energi: sol, vind og biodrivstoff. Ellers ødelegges planeten av CO2-utslipp. Medier og de fleste politikere sier det samme. Milliarder av kroner går til subsidier og i lommene på bedrifter som kaller seg bærekraftige.

I den grad det har vært litt motstand mot dette, har det kommet fra den politiske høyresiden. I USA er det Donald Trump og republikanerne som har holdt tilbake fra å kaste seg helt inn i forserte tiltak for å starte vind- og solfarmer i industriell skala. I Norge er det fra Frp at kritikk mot klimadogmet av og til har kommet.

Og det er kanskje derfor Michael Moores dokumentar om den fornybare energien og dens forkjempere har fått så stor oppmerksomhet. Den ble lagt ut fritt på YouTube for bare tre dager siden, men har allerede blitt sett av millioner mennesker.annonse

For Michael Moore er et ikon på venstresiden. I 2004 kom filmen Fahrenheit 9/11 som kritiserte Irak-krigen. Han har også gått ut mot kapitalismen og våpenkulturen i USA. I 2016 støttet han Bernie Sanders kandidatur til nominasjonen og han har vært en krass kritiker av Donald Trump. I 2013 gikk han ut og støttet Hugo Chavez i Venezuela.

I en ny dokumentar som går viralt på sosiale medier tar Michael Moore for seg vindkraft, solceller og biodrivstoff. Dokumentaren kalles «Planet of the Humans».

«Jeg antok at solcellepaneler ville vare evig,» sa Moore til Reuters. «Jeg visste ikke hva som måtte til for å lage dem.»

Les også: Kjempestore rotorblader hoper seg opp som søppel verden over

I filmen tas man med bak kulissene og ser hvordan kull- og gasskraftverk er en nødvendig del for å holde jevn forsyning i kraftforsyningen. Energien blir på ingen måte «grønn». Og solpaneler og vindturbiner krever enorme mengder materialer for å lages, og levetiden er ti år eller mindre. Deretter blir de et forurensningsproblem.

For mange som har satt seg inn i den såkalte fornybarindustrien er det ikke så mye nytt som kommer fram. Det mest oppsiktsvekkende er nok hvem som har laget filmen. For klimasaken har blitt en fanesak spesielt for venstresiden. Og her er det kritikk som kommer fra deres «egne», fra Michael Moore.

Spørsmålet er nå hvordan det etablerte gammelmediene i Norge kommer til å dekke denne dokumentaren. Og hva sier man i MDG, i Rødt, i SV, I Cicero og i de utallige andre miljøorganisasjonene som taler varmt for såkalt fornybar energi?

Dokumentaristene ønsker seg tilbake til en miljøbevegelse som tar fullstendig avstand fra den industrielle revolusjon. Det er for mange mennesker og ikke nok ressurser, er budskapet i siste halvdel av «Planet of the Humans». Slik sett er filmen fortsatt godt forankret innenfor et venstreorientert paradigme.

Dokumentaren kan sees på engelsk her:


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.