4 min read

KONGERIKET'S TILSTAND 2020


Human Synthesis - 21 Apr 1200 LST

Jeg er meget oppbrakt over tilstanden vårt fedreland befinner seg i takket være en villfaren regjering som er i full ferd med å overføre vårt land og folk til en fremmed makt, den globale eliten med agenda for en dystopisk New World Order.


Vi har en statsminister som mener at nordmenn ikke har lovlige rettigheter til vårt fedreland. Og dët etter en 5 års kamp for vårt land i 1945. Da hadde vi også en Vidkun Quisling som ville ødelegge vårt land og frihet.


Vi har en statsminister som har inngått samarbeide med Bill og Linda Gates, hovedaksjonærene i Monsanto\Bayer sammenslutningen som har til hensikt å tilegne seg verdens landbruk ved spredning av giftig GMO`s samt utrydding av mesteparten av menneskeheten ved innføring av giftige vaksiner ved å benytte coronakrisen som skalkeskjul. Hovedkvarteret for denne nye sammenslutningen som skal utvikle og formidle vaksiner er lagt til Oslo, ikke mindre.


Vi har en statsminister som i mange år har støttet det Demokratiske partiet i USA med millioner til deres valgkamper og som oppfordrer vår regjeringsstøttede aviser og TV til ufordelaktige pressemeldinger om Trump og hans Republikanske regjering. Trump er nå på jakt etter Gates og hans Monsanto\Bayer kompiser, følgende av hvilket Norge vil også lide.


Vi har en statsminister som lydigste eleven i klassen har innført unntakstilstand i landet som gir henne frie tøyler da stortingsrepresentantene som skulle bremse på henne, er på samme side, 85% medlemmer av Europarådet som svarer til Brussels.

Vi har en statsminister som under skjul av coronakrisen har akseptert og innført en `corona app` som hun oppfordrer ALLE til å laste ned på sine mobiltelefoner. Etter sigende for å kunne kontrollere alle coronasmittede.  Dette følger til punkt og prikke den globale elite`s agenda for FULL KONTROLL  av menneskeheten gjennom ett 5G styrt nettverk som er under innstallasjon også i Norge for tiden. Det blir da arrangert en lett overgang til de nye 5G tilpassede mobilene som i fremtiden vil styre ALT i våre liv. For Gud`s skyld, IKKE INNSTALLER denne appen.

Vi har en statsminister som har tillatt salg av store landområder i Norge til utenlandske eiere som overtar fossefall og innstallerer vindmøller imot viljen til lokal befolkning.

Vi har en statsminister som har fratatt oss vår selvstendighet ved å tillate overføring av våre forsvarsstyrker og utstyr, samt alle våre hemmelige tjenester for kontroll under The European Defence Union med militært hovedkvarter i Brussels hvor også et global elite kontrollert NATO befinner seg. Trump har allerede klart å redusere deres styrke ved å separere den hemmelige GLADIO styrken og er i ferd med å uskadeliggjøre resten.

Vi har en statsminister som har underlagt oss den Europeisk Politistyrken som når som helst kan sende politirepresentanter til Norge for uthenting av individer som The European Court mistenker skyldig i ett eller annet. De kan plasseres i utenlandske fengsel i avvente på domsavsigelse som kan ta mange måneder da de store mengder saker som avventer domsavsigelser.

Vi har en statsminister som har overført all økonomisk kontroll til EU og enhver ny, større beslutning i Norge må sendes til EU for godkjenning 3 måneder i forveien.  Det samme systemet fikk vår statsminister innført lokalt, hvor enhver ny beslutning i en kommune må først sendes til regjeringen for godkjenning før noe som helst gjøres kjent lokalt.

Til sist men ikke minst, vi har en statsminister som har underskrevet godkjenning av FN`s flyktningedekret som sier det er vår plikt å motta ALLE flyktninger som kommer til Norge, og som vi har det FULLE ansvar for m.h.t. bosted,underhold og arbeide, for å nevne det viktigste, det er mange andre forlangende.

Vi har med en statsminister å gjøre som totalt har forlatt sitt fedreland til fordel for en dystopisk NWO ingen av oss ønsker å bli tjenere av, men ønsker å fortsette som borgere av ett fritt, selvstendig fedreland.  

NORGE MI MOR !!

Tore Christiansen

HUMAN SYNTHESIS


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.