5 min read

PST driver psykologisk krigføring mot befolkningen

Av: Hans Rustad   30. mars 2020, 00:31

Hva er det PST holder på med? Fra presentasjonen av trusselvurderingen 2020, som skjedde 24. februar. Fra venstre avdelingsleder i PST Hanne Blomberg, PST-sjef Hans Sverre Sjøvold og justisminister Monica Mæland under presentasjonen av PSTs trusselvurdering 2020. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Først kom meldingen om at justisministeren har lagt frem en hastefullmakt om rett til å fravike boligforskrifter for å skaffe asylsøkere bolig.

Justis- og beredskapsministeren ber om fullmakt til å fravike ordinær lovgivning hvis det skulle oppstå et akutt behov for innkvartering av asylsøkere.

Den foreslåtte kriseforskriften ble sendt ut på høring søndag ettermiddag.

Da Mæland presenterte unntaksloven, hoppet vi i taket. Da opposisjonen fikk summet seg, stilte også den sterkere krav, slik at det ble en nedtonet versjon med varighet på bare en måned.

Men nå har Mæland lagt frem en hastefullmakt med bare ett døgns høring.

Høringsinstansene får bare én dag på seg til å svare.

Denne fullmakten stinker det lang vei av.

Det er ingen asylkrise. Det er godt om plass på mottakene.

Det Mæland ønsker, er å teste farvannet. Hun vil se om hun kan få gjennom en fravikelse av gjeldende regler med kun 24 timers frist. Det er nesten det samme som å stille ultimatum.

Mæland vil demontere gjeldende regelverk bit for bit. I det opprinnelige forslaget ville hun ha rett til å fravike krav om vandelsattest ved ansettelser i staten.

Mæland går etter de sikkerhetsforskrifter og bremser som setter grenser for hva staten kan foreta seg. Når krisen er der, vil hun ha disse fullmaktene, som suspenderer gjeldende lovverk, liggende klare. De trenger bare aktiveres. De får en gyldighet på en måned, tre måneder, et halvt år, og etter hvert vil det komme forslag om automatisk fornyelse.

De verste anelser vi hadde da vi så unntaksloven, ser ut til å slå til.

Mæland fikk en mini-unntakslov, men nå bruker hun den til å skaffe seg fullmakter.

Som vi skrev i forbindelse med EUs kritikk av Ungarn og Polen: Vesteuropeiske stater gjør selv det de anklager disse landene for. De bryter ned rettsstaten.

Det fikk vi et eklatant eksempel på da den danske forsvarsminister Trine Bramsen rykket ut i mediene og sa at fremmede makter og ekstreme krefter forsøker å utnytte epidemien. Det lød så vagt og upresist at det virket mistenkelig. Det er en meget tynn suppe Bramsen (soc.dem) presenterer. Likevel gjengir Jyllands-Posten den som om den er alvorlig.

Samtidig med at Danmark kæmper for at bremse coronasmittens hærgen, vil fremmede magter og ekstremister udnytte den uoverskuelige krise til at sprede skadelige påvirkningskampagner og indsamle efterretninger om beredskab og infrastruktur i Danmark og andre vestlige lande.

Sådan lyder advarslen fra forsvarsminister Trine Bramsen og efterretningstjenesterne i Norge og Sverige. Den globale epidemi »øger Danmarks sårbarhed«, og der er allerede set eksempler på negative påvirkningskampagner vendt mod Danmark, siger Trine Bramsen. Derfor er beredskabet blevet forhøjet i både Danmark og på danske repræsentationer rundtomkring i verden.

Forsvarsminister: Fremmede magter vil udnytte coronakrisen og skade Danmark
Coronaepidemien øger Danmarks sårbarhed over for fremmede magter og ekstremister, som udnytter krisen. Beredskabet er blevet forhøjet, siger forsvarsministeren.

Men det forholder seg omvendt: Det er våre sikkerhetstjenester og vårt byråkrati som forsøker å utnytte epidemien til å utløse frykt og hysteri.

Hvilken ansvarlig etat ville finne på å fremsette så alvorlige beskyldninger i en situasjon hvor landene er i en slags unntakstilstand, uten å komme med konkrete opplysninger som gjorde at folk forsto at det var alvor?

Det gjør ikke Bramsen. Det er bare luftige uttalelser hun kommer med.

»Der er grund til stor bekymring. Der er ingen tvivl om, at fremmede magter vil udnytte krisen. Der er bl.a. risiko for udbredelse af myter, der kan skade Danmarks anseelse og få negativ indflydelse på både handel, turisme og påvirke trusselsbilledet i Danmark,« siger hun og bekræfter, at ministeriet bl.a. er bekendt med en falsk video i Kina, hvor danske skolebørn synger antikinesiske sange.

Hva slags myter? Dette minner om Russia collusion-myten som anti-Trump-mediene og Demokratene kvernet på i tre år.

Forsøker sikkerhetssektoren i Norden å tilrive seg illegitim makt i fullt dagslys. Tror de at de kan innbille folk hva som helst? Tror de vårt opplysningsnivå er så lavt at folk kjøper hva som helst?

Også PST er med på opplegget:

I Norge advarer Politiets Sikkerhedstjeneste (PST) om, at pandemien åbner for, at fremmede magter »kan udnytte den uoverskuelige situation til at sprede falske informationer« og indhente efterretninger om Norge.

»Vi ved, at enkelte fremmede staters efterretningstjenester ser på norske myndigheders krisehåndtering og beredskab,» siger seniorrådgiver Annett Aamodt fra PST:

Aamodt kommer med en meget grov påstand:

»Vi forventer også, at der vil komme opfordringer til at sprede coronavirus til udvalgte personer eller grupper, som ekstremisterne anser som fjender.«

Skulle noen forsøke å smitte noen med koronavirus? Hun sier ikke «vi erfarer», hun sier «vi forventer»; det er en antagelse.

Når landets sikkerhetstjeneste driver psykologisk krigføring mot befolkningen gjennom mediene, samtidig som justisministeren setter 24 timers frister for å få de unntakslovene hun synes ble for trange, er vi vitne til noe vi skulle forsverge kunne skje i Danmark og Norge. Sverige er en litt annen skål.

Säpo-sjefen

Samme dystre trusselsbillede optegner Klas Friberg, chefen for den svenske sikkerhedstjeneste Säpo:

»Coronakrisen har medført en øget sårbarhed for Sverige. Dette udnyttes af fremmede magter. Ekstremister, som benytter sig af vold, udnytter også situationen.«

Vi kan slutte av dette: Tjenestene koordinerer sine utspill. De bruker frykten som koronaen har utløst til å skape enda mer frykt. Hva vil de oppnå? Makt, fullmakter, rett til å styre uten demokratisk innsyn.

Dette er uten sidestykke i nordisk etterkrigshistorie.Admin:  

Vi vet alle at den globale eliten har infiltrert de høyeste gradene av freemasons i hele verden, intet unntak for Norge, hvor 77 politimenn i høye stillinger er losjemedlemmer. Sjøvold var nylig klarert for å ha vært i ulovlig besittelse av våpen han hadde mottatt fra en avdød losjekamerat.   MYE på gang her.


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.