6 min read

Jeg er ei forbanna dame som går mot de seksti

Resett - Meninger Av Veslemøy Lian -25. mars 2020 | 18:51

Jeg kan ikke slå om meg med at jeg er ekspert på hverken klima, økonomi, innvandring, landbrukspolitikk, eller smittevern med mer. Jeg kunne ha holdt på lenge med å ramse opp hva jeg ikke er ekspert på. Derfor konkluderer jeg like godt med at jeg ikke er ekspert på noen verdens ting.

Ikke kan jeg så mange feiende og flotte ord heller, selv om jeg har forstått at ord som «bærekraft» og «klimamål» kan være smarte og taktiske å bruke, i hvert fall om en skal fremstå som noenlunde dannet og sivilisert i en meget kompleks og skremmende verden. Jeg innser mine begrensninger, men forbeholder meg retten til å tenke selv, og også delta i meningsutvekslinger.

Jeg er en av dem som gav deg stemmen min, Erna, fordi jeg så på deg som ei sterk dame som ville arbeide for å ivareta vårt demokrati, den norske kulturen, nasjonale rettigheter og ikke minst vår velferd og omsorg for de som har bygd Norge.annonse

Erna Solberg

Jeg er en av dem som skulle ønsket at du ville gått med det norske flagget på jakken din og ikke FN-pinsen, som ser ut til å ha blitt umåtelig populær i det siste på regjeringsjakkene. Er også dette noe du har forpliktet deg til gjennom alle de FN-avtalene du har skrevet under på de siste årene?

Les også: EU: FNs migrasjonspakt skal allikevel være bindende, også for de land som ikke har skrevet under

Med situasjonen vi har i dag, med pandemien som ligger som ei tykk tåke over hele Norge, ja faktisk hele verden, får vi føle hvor små og sårbare vi er. Vi kjenner frykten og håpløsheten krype innover oss, og vi trenger en sterk og trygg ledelse av vår regjering og myndigheter.

Utrygghet kan få oss mennesker til å bli irrasjonelle, hissige og lett på «tastaturavtrekkeren». Det må det være lov til i kommentarfeltene! Vi forventer imidlertid mer stødighet og åpenhet fra vår regjering og våre myndigheter.annonse

Først var det «hamsterne» som fikk gjennomgå

Man ble latterliggjort og fremstilt som egoist om en handlet mer enn vanlig. Ikke en tanke om at kanskje noen hadde tenkt på at færre besøk på butikken minsker smittefaren for andre? Eller at noen handlet, ikke bare til seg selv, men også til eldre eller syke i sin omgangskrets?

Les også: Solberg advarer mot hamstring: Det er usolidarisk

Neida. De var grådige egoister, og spesielt de som kjøpte dopapir, de var rett og slett umennesker!

De siste dager er imidlertid fokuset flyttet til mangel på «hamstring» på nasjonalt nivå, og det etterlyses kornsiloer, medisinlager og økt matvareproduksjon i landbruket.annonse

Dette er nok noe vi burde tenkt på tidligere, men spesielt nå, og etter at EU nylig innførte såkalte «eksportforbudslover» i hastetempo, bør dette være høyaktuelt.

Les også: FNs migrasjonspakt avkler demokratiets svakhet

Siden ble det hyttefolkets tur

I tillegg til å være egoistiske hamstere, er disse også udisiplinerte og mangler totalt dugnadsånd! Igjen – fy, så mange svin vi har her i landet!

Det må virkelig være toppen av egoisme å gå i dekning på hytten sin i stedet for å være med på dugnaden, og fylle opp parker og fritidsområder i byene med mest mulig mennesker.

Les også: Hyttekommune krever inn eiendomsskatt – men mener at ingen av de ansatte er overflødige

Vi ser deg ofte, Erna, i FN med festtaler og vidåpen lommebok. Eller i lag med fru Merkel i det «gode» EU-selskap. Noen av oss har faktisk lest det som FN utarbeider og som viser hva Norge forplikter seg til, som for eksempel gjennom migrasjonsavtalene. Vi vet at i disse avtalene er et av målene å bekjempe «useriøse» og «hatfremmende» medier. Dette ser det ut til at regjeringen vår tar på alvor siden det statlige Medietilsynet nå oppretter en database, Mediedatabasen, der blant annet store alternative medier, (uten statsstøtte), som Resett og Document ikke er innlemmet i. Gro Harlem Brundtland sa for en tid tilbake: «Vi har ikke lenger kontroll på hva folk blir fortalt». Da er vel dette en av virkemidlene til å kneble ytringsfriheten i sann sosialistisk/kommunistisk ånd?

Du brukte benevnelsen «klimafornektere» på ei Facebookgruppe som stiller kritiske spørsmål rundt klimaforskningen, Erna, og definerte gruppa som et «sammensurium». Mange av disse har sikkert vært med på å stemme deg, inn, Erna, så en smule ydmykhet og nysgjerrighet burde kanskje være på sin plass, fremfor å prøve og idiotgjøre over 170 000 av Norges innbyggere.annonse

I neste åndedrag uttaler du at «etnisk norske ikke har mer rett til Norge enn andre». Er det derfor du ville ha implementert i hasteloven; at staten skal ha rett til å rekvirere/ekspropriere eiendom til migranter? Og hva var denne «maktdemonstrasjonen» fra EU når hjelpemateriell til Norge ikke fikk passere grensa på flere timer? Er det en måte å fortelle oss tungnemme borgere at om vi ikke går inn i EU nå, så er det ikke bare munnbind og plastdresser det blir manko på?

Nå har vi opplevd flere ganger det siste året at apotekene går tomme for medisiner. Heldigvis har Høie ordnet det slik at HIV-medisin er tilgjengelig, og sannsynligvis er den også billig. For kreftmedisin, nei, det har ikke Norge råd til? Det kan synes som om vi er på full fart inn i et «sorteringssamfunn». Er det forresten ordnet opp i regelverket rundt dette, Høie?

Til sist, Sanner, vil jeg nevne deg

Det er ikke mange ukene siden du beskrev våre pensjonister og eldre som en økonomisk utfordring og at innstramminger på statsbudsjettet kan forventes. Ikke nok med at sliterne skal få betale, de skal jammen meg få skylda også. Ikke et ord om hva den skjødesløse og lite gjennomtenkte asyl- og bistandspolitikken koster oss. Dette er en hån mot norske eldre, som har bygget velferdsstaten. I tillegg skyter kriminalstatistikkene i været, og de som topper dem synes i høy grad å være de «stakkars flyktningene» vi har tatt ansvar for. Så – er du eldre, norsk borger i dag, kan du i tillegg til å bli stigmatisert som en byrde av egen regjering, også i større grad bli utsatt for ran, vold og drap på gata eller i hjemmet ditt.

Les også: De ekte forkjemperne for ytringsfrihet – og Jan Tore Sanner

I Norge har vi hatt tradisjon for å søke til kirkene når katastrofer eller kriser har oppstått

Nå opplever vi at våre kirker blir vandalisert og nedbrent. Vi opplever også at «de etablerte media», det vil si de som mottar statsstøtte, opplyser at «det er norsk, lokal ungdom» som har utført udåden. Dette helt til alternative medier opplyser om at dette er en muslimsk mann, som begrunner det han har gjort som en hevnaksjon fordi en person i Norge har tent på en koran. Når skal det bli lov til å slå i bordet for å verne om vår norske kulturarv, Erna? Og det uten å bli kalt rasist, brunbeisa eller fremmedfiendtlig? Du disker opp for våre innvandrere, i hvert fall for dem som tilhører moskeene. Til og med en handlingsplan for rasisme har de fått. Vi etnisk norske har fått en lovhjemmel, «hatparagrafen», der frittalende, gamle damer og dissidenter kan bøtelegges og fengsles hvis de ytrer seg kritisk.

Skandalene har stått i kø i Norge. Barnevern, mattilsyn, NAV og ambulansetransporten i Nord-Norge, for å nevne noen.

Statlige lederlønninger har vokst helt hinsides og staten og byråkratiet sveller ut.

Styring på økonomi og ressurser, som vann og vindkraft, er lagt til EU.

Forsvaret er forsømt.

Store deler av landbruket er lagt brakk, og selvforsyningsmengden vår er bare på mellom 30 – 40 %. Det er på tide nå å begynne å omtale det norske landbruket som «hjørnesteinbedrifter», slik de var for lenge siden og under 2.verdenskrig.

Hva har Norge å «true med» dersom handelsblokkader slår inn? «Dere får ikke kjøpe laksen vår», eller «komme og se på nordlyset?

De økonomiske og samfunnsmessige konsekvensene av denne koronapandemien ser vi ennå ikke omfanget av.

For å sitere «landsmoderen» Gro en gang til: «Det er typisk norsk å være god». La oss håpe at hun har rett for en gangs skyld. Vi har nemlig mye å rydde opp i, i Norge.


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.