6 min read

KRAFTIG BOMBEEKSPLOSJON I HELSINGBORG

Tidligere Malmø bombe

Helge Leikanger + 12 mars 18 hrs ·Bare 3 dager etter eksplosjonen i Stockholm, smeller det igjen. Og denne gangen i Helsingborg.


Et kraftig smell kunne høres ved Slottshöjden i den svenske byen Helsingborg, onsdag kveld i halv ti tiden. Det var en bombe som gikk av nær en parkert bil.
Bomben var så kraftig at den ble hørt flere kilometer unna, og rutene i nærmeste boligblokk ble knust helt opp til 5. etasje, sier politiet: "Vi sätter upp en stor avspärrning för vi vet inte om det finns fler föremål som kan detonera", säger Evelina Olsson, presstalesperson vid polisen region Syd. "Det finns uppgifter om krossade fönsterrutor ända upp till femte våningen så det har varit en kraftig smäll. Det ska ha hörts ända ut till Ödåkra, som är många kilometer bort", säger Evelina Olsson.

Heldigvis ble ingen mennesker eller dyr fysisk skadet i eksplosjonen, som medførte store materielle ødeleggelser i området. 2020 ser dermed dessverre ut til å bare fortsette der 2019 slapp, når det kommer til eksplosjoner, m.m., i vårt allerede hardt prøvede naboland, Sverige. Hundrevis av eksplosjoner i året i et Vest-Europeisk/skandinavisk land i fredstid, er selvsagt helt uhørt og unikt i
verdenshistorien.


Og politiet synes oppgitte og fullstendig maktesløse overfor den utenlandske mafiaen/kriminelle som herjer i det svenske samfunnet på en stadig mer og mer brutal måte, når det kommer til eksplosjoner, skyting og drap, brutale overfallsvoldtekter og gruppevoldtekter, utallige bilbranner, steinkasting og trusler mot utrykningspersonell, brutale overfall, mishandling og ran. Der mye av dette også fremstår med en kombinasjon av rasistisk hatkriminalitet, som er rettet spesielt mot etnisk svenske borgere, jøder, og andre minoritetsgrupper. I stadig flere og flere områder i de største byene, blir hverdagen for de vanlige og lovlydige borgerne mer og mer utrygg. Og sosiale og medisinske hjemmetjenester, taxisjåfører, budbiler, og utrykningspersonell som både brann, ambulanse, og til og med politiet selv, m.fl., sliter i stadig flere bydeler.


Hvor mange nekter å reise inn i det hele, eller eventuelt må ha politieskorte av flere politibiler med full kamputrustning, før man kan ta sjansen på å bevege seg inn i de bydelene som den utenlandske mafiaen/kriminelle har kontrollen over.
Disse no-go sonene er også godt dokumentert av diverse internasjonale medier, inkludert norske, som har blitt både utsatt for trusler, og også mer eller mindre fysisk angrepet, når man har forsøkt å lage reportasjer i fra disse stedene. Det hersker med andre ord lovløse tilstander i deler av Sverige, noe som selvsagt er en fallitterklæring for Sverige som rettstat.

Sverige fremheves likevel som et av fyrtårnene og idealsamfunnene til spesielt våre norske sosialistiske partier, som mener at dette må vi virkelig strekke oss etter.
En slik holdning og tankegods, vitner selvsagt om en betydelig berøringsangst og virkelighetsfornektelse av dimensjoner. Og utviklingen her i Norge går naturlig nok dessverre mer og mer samme vei som i Sverige etter hvert, om vi også fortsetter å gå i akkurat samme retning som fyrtårnet/svenskene. Historikerne, våre barn og barnebarn, vil nok lure på hvorvidt det virkelig var mulig at både massemedia, politikerne og velgerne i våre relativt opplyste, moderne og demokratiske velferdssamfunn, kunne være så hardt rammet av en altomfattende kollektiv apati og politisk korrekthet, at vi bare lot verdens beste og tryggeste
velferdsamfunn som verdenshistorien noen gang har sett, renne ut mellom fingrene våre og rett ned i sanden.


Og bare stilltiende, mer og mer la våre moderne skandinaviske velferdssamfunn og rettstater, på stadig flere områder få forandre seg til å ligne mer og mer på galskapen og de dysfunksjonelle, gjennomkorrupte, underutviklede, og på mange måter forhistoriske regimene og diktaturene, som så mange i dag ser seg helt nødt
til å flykte i fra, og som vi vanligvis aldri liker å sammenligne oss med. De som tidligere flyktet i fra de aller mest dysfunksjonelle og grusomme regimene landene, og så på Sverige som en trygg havn der de kunne leve livene sin i trygghet, fred og frihet, i et moderne demokratisk velferdssamfunn, fri i fra overgrep og forfølgelse av islamister, kriminelle og mafia, må nå i stadig større grad se seg om etter helt andre steder å bo enn i sentrale deler av Sverige.

Og mange av disse har allerede følt seg nødt til å flytte/flykte igjen, da de opplever det som at overgriperne og forfølgerne mer og mer har "kommet med på lasset", og at akkurat det samme som de tidligere har flyktet i fra, nå også er kommet til Sverige/Europa. Og samtidig ser vi også at både minoriteter som jøder, øvrige minoriteter, samt den etnisk svenske lokalbefolkningen, m.fl., i stadig større grad blir offer for ren trakassering, forfølgelse, rasisme og hatkriminalitet. En fullstendig ukritisk globalisme og grenseløs asyl-og innvandringspolitikk, vil selvsagt sette sitt preg på et hvert samfunn over tid. Ingen land i verden har hverken økonomisk, infrastrukturell eller samfunnsmessig kapasitet til å ta imot og integrere så mange nye borgere som helst.


Og spesielt vanskelig blir dette når mesteparten av de som ankommer også er fremmedkulturelle på tilnærmet alle mulige måter, og gjerne også helt uten relevant utdanning eller språkbeherskelse. Asylordningen er både utdatert og avlegs, da den er tilpasset en helt annen tid og verdenssituasjon. Og den må
følgelig revideres kraftig, og gjennomføres med en mye mer omfattende screeningprosess. Slik at asylordningen utelukkende omfatter reelle flyktninger, som ikke på noen måte kan hjelpes i sine nærområder. Gjør vi ikke dette innen rimelig kort tid, vil hele asylsystemet etter hvert bare bryte fullstendig i sammen.

For når en betydelig del av de nyankomne også består av økonomiske migranter, utenlandsk mafia, kriminelle og islamister, får man etter hvert slike tilstander som vi i dag ser i deler av både Sverige, England, Frankrike og Belgia, m.fl. land. Dette tjener selvsagt hverken den etniske lokalbefolkningen eller de nyankomne og reelle flyktningene, i ankomstlandene. Og det vil i stor grad være våre neste generasjoner av begge samfunnsgruppene sine etterkommere, som må betale mesteparten av prisen for dagens generasjon sin politikk, når de slett ikke får vokse opp og leve i den samme tryggheten og friheten som vi som utgjør dagens voksne har vært så privilegert og få oppleve, pga våre forfedre sin kamp for nasjonalstaten, frihet, trygghet og demokrati, gjerne også med sitt eget liv som innsats.


For 75 år med fred og frihet i Vest-Europa, synes å ha gjort mange regelrett sløve og likegyldige til det å miste eller gi avkall på rettigheter, samfunnsgoder, trygghet og frihet, som mange av oss bare ser ut til å ta helt for gitt. Imens deler av det tidligere Øst-Europa, har vesentlig mer tragiske og undertrykkende forhold adskillig friskere i minnet, og handler og oppfører seg deretter. Det er på høy tid at norske og europeiske politikere og massemedia slutter å bruke en så vesentlig del av tiden sin kun på å rakke ned på og forsøke å sverte og latterliggjøre president Donald Trump som beviselig har gjort en glimrende jobb for mange amerikanske borgere.


I stedet må man forsøke å rydde opp i og fokusere på de mange alvorlige utfordringene og problemene som vi sliter med, her i våre egne skandinaviske europeiske land. Sylvi Listhaug hadde definitivt sine ord i behold på sin historiske Facebook-posting, som til sist medførte at hun trakk seg fra justisminister stillingen for å berge den Blå regjeringen. Det eneste som kan hevdes å være feilaktig med selve postingen, var at det var en underdrivelse. For det er slett ikke bare Arbeiderpartiet som tilsynelatende setter rettighetene til terrorister kriminelle høyere enn vanlige borgere sin sikkerhet. Dette gjelder tilsynelatende dessverre mesteparten av dagens norske/europeiske politikere.


Men å ensidig skylde på politikerne i denne sammenhengen, blir rett og slett ikke riktig. Da de i grunn bare gjør jobben sin, og praktiserer den politikken som de selv mener er best, selv om det også inkluderer en utstrakt grad av berøringsangst og virkelighetsfornektelse. Men de velgerne som bare fortsetter å stemme på de samme politiske partiene som nå beveger oss mer og mer i gal retning, må selvsagt og definitivt ta sin del av ansvaret for den svært bekymringsfulle og tragiske
samfunnsutviklingen som vi nå er vitne til i vår egen tid, i stadig flere av dagens europeiske land, inkludert også i våre skandinaviske land.

WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.