12 min read

Politikere uten forstand og Muslimer som ser det går ann

Stein Lohrmann 08 Mars 2020  54 mins

Litt mer historikk om våre politikere, medienissene, biskoper, klima og den unevnelige religionen.


Før hadde vi kirkens Svovelpredikanter. Nå har Kulldioksydpredikantene og politikerne overtatt på flere arenaer med støtte fra Medienissene.
Klimaskremselpropaganda har overtatt etter kirkens skremselspropaganda, om skjærsild og helvete for de som ikke gav sin tiende til kirken......nå tvinges vi til miljøavgifter som avlat og dårlig samvittighet for å kjøre bil, spise kjøtt....
Metodene som benyttes nå, er de samme som kirkens prester benyttet seg av for et par hundre år siden – å skremme folk.... Redsel er den beste måte å styre og bygge en flokk.

Mange har enten ikke fulgt med i naturfagundervisningen på skolen eller glemt basale kunnskaper angående fotosyntesen som var pensum.....
Alvorlige forhold som global oppvarming, bør ikke basere seg på tro eller spekulasjoner. Spesielt alvorlig er frykten og indoktrineringen av folk. Dette har helt siden 60 tallet vært politikernes fremste våpen.

Dette klimahysteriet begynte i FN som global oppvarming, men måtte skifte navn på grunn av den åpenbare mangelen på global oppvarming. Nå er det blitt til klimaendringer, og Al Gore har dessuten proklamert at kulden vi opplever, er skapt av oppvarmingen. Og rik har han blitt av sine hypoteser, ingen tvil om det.
På 60, 70, 80 og 90 tallet ble vi tutet ørene fulle av all den sure nedbøren som ville ødelegge Norges og alle verdens skoger. I dag leser vi om at Norges skoger vokser som bare det, de holder på å gro igjen. Hva skjedde? Skoger, av både løv- og bartrær, vokser som aldri før på grunn av god tilgang på deres mat som er CO2.

Skogen gir tilbake til atmosfæren sitt avfallsprodukt, som er Oksygen, og det er jo fint for oss mennesker og dyr. På 80 og 90 tallet leste jeg at ikke bare sur nedbør ville drepe skogene, men også "elektromagnetisk smog" som ville ødelegge veksten av trærne Det har tilkommet ufattelige mengder elektromagnetisk "stråling" siden dengang og fortsatt lever skogene?? Jeg sier ikke at elektromagnetisk "stråling" nødvendigvis er bra for oss. Det vil tiden vise, men noen dommedag kommer ikke.


Ett av klimaprofetenes symptomer som maner til ettertanke, er mangelen på logikk og konsistens i argumentasjonen.


- Er det varmt i været, skyldes det klimaforandringer.
- Er det kaldt i været, skyldes det klimaforandringer.
- Er det tørt vær, skyldes det klimaforandringer.
- Er det vått vær, skyldes det klimaforandringer.
- Er det sterk vind, skyldes det klimaforandringer.
- Er det lummert og vindstille, skyldes det klimaforandringer.

Snart er det vel livet selv som er problemet for dystopikerne.
Før var slagordet : "Varmere, våtere og villere".
Nå er slagordet: "Varmere, tørrere og villere". Klimahysterikerne ser ikke sin egen motsigelse.

Historien om fiktive problemer som "menneskeskapt global oppvarming" er antagelig spredd for å få folkets fokus bort fra reelle og svært viktige problemer som innvandring av tilhengere av den unevnelige religionen og følgende kriminalitet, den unevnelige religionens budskap, sosialisme, antidemokrati, EU og FN der demokrati er helt fraværende og globalisme er iferd med å bli dominerende – uten at ordet globalisme blir brukt. Som all religion/overtro er klimareligionen en metode for makteliten å få kontroll over folket på. Dette styrer folkets fokus bort fra det som skjer.... Før skremte prestene folket med djevelen og helvete, nå skremmes folket med klimaendringer som uvær, at havene stiger, CO2 øker, og at det blir hungersnød i verden om vi ikke betaler miljøavgift og slutter å kjøre bil osv.

Noe som nesten aldri nevnes av medienissene et at det finnes ca 1500 vulkaner på land og ca 900000 vulkaner på bunnen i våre verdenshav. Den vulkanen som nå slipper ut mest atmosfærisk karbondioksid er Katla som ligger på Island. Den står for ca 5 % av utslippene, og det er ca 20-25 tonn per dag . . . FNs klimapanel IPCC vedgår at menneskelige utslipp av karbondioksid står for 5 % og at naturen selv står for 95 %. Den største delen av karbondioksid er absorbert i våre verdenshav. Kalde hav absorberer karbondioksid, mens varme hav avgir karbondioksid.

Det går ikke an å skille mellom vulkanske og menneskelige utslipp, ettersom begge mangler isotopen kol-14. Ett stort vulkanutbrudd gir minst 20 år av “menneskelig produksjon” av karbondioksid og andre “varmende gasser”. Hva er da egentlig problemet med menneskelige karbondioksid -utslipp ? Løgn, hjernevasking, sensur, og overtro er kjente maktmiddel tilbake i historien som har vært brukt for å undertrykke massene.»

Og folket sover fortsatt i timen. Vi går over i historien som et folk som lullet seg selv i søvn. Vi har det så materielt bra med all verdens duppeditter. I Internettets tidsalder er uvitenhet et valg. Norge og nordmenn ikke har klart å reise seg igjen som en selvstendig nasjon etter mer enn 400 år som husmenn under dansker og svensker. Så fikk vi friheten noen år, så kom krigen og vi ble underlagt Tyskland i 5 år, og så ble vi igjen en fri nasjon noen år, og nå er vi iferd med å bli underlagt EU og FN.

Ved å la kvinner som Angela og Erna overta den politiske makten i samfunnet, har vi lagt grensen åpen for en mer potent og aggressiv kultur. I Oslo er det blitt riktig dårlig. Mange eldre føler seg ikke trygge i sitt eget hjem. Innvandrere kommer på dørene og raner de eldre. Stjeler deres bankinformasjon og tapper deres konti for penger. Narkotika florerer som karse i en blomstereng. Bilbranner, vold, ran, voldtekter prates det lite om. Dette er vårt land, Erna, og vi bor her. Skal vi gi fra oss det landet som vi er glad i, vår suverenitet, vår bestemmelsesrett, vårt styresett, våre lover og regler? Vi vil ikke at Norge skal bli styrt fra EU og FN!

Den sosialistiske tanken og deres store bilde med fred på jorden i guds velbehag, og at alle lever lykkelig i ett stort fellesskap inn i evigheten er en ren innbilt utopi.
Politikerne kan ikke tre denne idealismen ned over hodet på et folk som ser hva som skjer verden rundt. Erna må forstå at hun ikke kan forandre samfunnsmessige havarier som terror, vold, voldtekter, bilbranner etc. ved å ta tak i problemene som disse forårsaker. Hun må ta tak i årsaken til at feilene oppstår – og de er faktisk veldig ofte basert på den unevnelige religionens ønske om et verdenskalifat.

Bare så det er sagt: Erna og politikerne kunne ikke turet frem med sine suverenitetsavståelser om ikke Gro og hennes medspillere hadde beredt grunnen, med EØS og annen globalisme-vennlig politikk på 80 og 90-tallet.Og; Det kommer nok en ny Bilderberger-favoritt, på den norske politiske arenaen, etter Erna, for å fullføre siste etappen i avviklingen av den norske nasjonalstaten. Erna støtter seg på et angivelig flertall på Stortinget, men store deler av folket forblir dessverre sovende og uvitende. Sannsynligvis ville de være i mot politikken hvis de fikk informasjon. Jeg mener alle viktige saker alltid bør diskuteres offentlig og må avgjøres ved folkeavstemninger.


Hva skal til for å kreve folkeavstemning? Er folkeavstemninger noe Stortinget må vedta? Eller er det noe man kan kreve ved å samle inn et visst antall underskrifter?
Er det eventuelt slik at med et visst antall underskrifter så er Stortinget nødt til å behandle spørsmålet om det skal avholdes folkeavstemning eller ikke? Noen som vet? Lovverket må endres, og de Folkevalgtes makt må reduseres kraftig, og mer folke-demokrati/ direktedemokrati/ekte demokrati må innføres. Viktige avgjørelser må avgjøres ved folkeavstemninger. Dette er eneste måte å “fjerne” politikernes maktmisbruk på Stortinget .


Det er provoserende at makthaverne og et tilnærmet samlet medienisse-Norge, gir ”beskjed” om at det de opplever i Norge –innvandring av tilhengere av den unevnelige religionen - nå for tiden utelukkende er en berikelse som vi nærmest har en nasjonal plikt å slutte opp om. Vet de ingenting om den unevnelige religionens historie og den unevnelige religionens hellige bok sitt innhold? Kultur og tradisjoner utfordres nå i skoler og i byområder i Oslo og på andre fellesarenaer. Hvorfor føler sekulære, opplyste Nordmenn behov for å forsvare den unevnelige religionen - en kvinnefiendtlig og menneskerettighetsfiendlig overtro full av hat til alle vantro – som stammer fra oldtidens stammesamfunn i Midtøsten? Vi med litt naturfagkunnskap ser det i naturen hvor den sterkeste er den som får føre slekten videre, men bare så lenge han klarer å forsvaret sitt revir eller sin flokk.

Det finnes ikke menn eller kvinner på Stortinget eller medienisser med mot nok til å få i gang en bevegelse som kunne motvirke denne nasjonale solnedgangen. Det som nå skjer, viser bare hvor kastrert vårt samfunn har blitt. Husk: Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv. For at ting skal bli bedre må vi tåle meningsbrytninger, vi må våge å si i fra, og vi må gjøre endringer der ting har gått i feil retning. Vi lever i et samfunn der våre politikere med støtte fra medienissene og biskopene består av mennesker som ikke har Norge og det norske folks som prioritet. Politikerne har sin egen agenda – de tenker på sin situasjon, bedre jobb, autoritet og mer makt og penger til dem selv. Det norske folk en ikke prioritert. Politikerne og medienissene bedriver hersketeknikker og rapportering av dem som opponerer mot deres politikk. Diskuterer vi feks klima eller innvandring, blir alle som ikke er oppfattet som politisk korrekte, nedsnakket, hengt ut eller definert som rasister.


Når det gjelder innvandringspolitikk, så ser vi - som har to øyne og to ører og en hjerne med mer enn to hjerneceller - at dette resulterer i mer kvinne-diskriminering, homofobi, vold, voldtekter, naving og kriminelle handlinger, bare for å nevne noe. Dette er resultatet av politisk korrekthet hvor politikerne bedriver godhets-tyranni og naiv snillisme, og ikke opplyser om hva is/amsk tro faktisk innebærer. Dette er - slik jeg ser det som historielærer - det aller viktigste å opplyse det norske folk om. Den norske skolen informerer overhodet ikke om baksidene av den unevnelige religionen, og dagens historie- og religionslærere vet ingenting hvis de ikke selv oppsøker kilder for å lese seg opp på denne “religionen”. Undervisningen på lærerskolene og universitetene fjernet den unevnelige religionen fra “pensum” rundt 1973/1974.

Dette fører til at folk flest ikke har kunnskaper om hva som står i Ko/anen og de har ingen kunnskaper og den unevnelige “religionens” grusomme historie med over 270 millioner drap av vantro på en manglende samvittighet. Folk, politikerne og medienisser vet nå lite eller ingenting om Hadith og sira. Sharia (eller den unevnelige religionens lovverk) er nesten et fremmedord. Europeiske folk og det norske folk flest vet lite eller ingenting om hva den unevnelige religionen krever av «sitt folk». De vet ikke at tilhengerne av denne religionen må begå jihad for å være garantert å slippe inn i himmelen og få seg 72 jomfruer.


Damer har ingen garanti for avansement til noen himmel. De fleste tror den unevnelige religionen kan sammenlignes med katolisisme og kristendom. Les selv og gjør deg dine egne tanker. Folk, politikerne og medienisser vet ikke at den unevnelige religionen er en ideologi med masse påbud som rangerer og skiller mellom menn og kvinner, troende og vantro. I tillegg praktiserer den unevnelige religionen vold, steining og drap. Alt dette blir fortiet, men det står i deres hellige bok og praktiseres i flere land. «Ikke alle tilhengere av den unevnelige religionen er slik » sier både folk, politikerne og medienisser og det er helt riktig, og jeg støtter lett denne tanken.

Eks-mus/imer våger å stå fram i Norge, og flott er det. Men en tilhenger av den unevnelige religionen må bøte med livet for å gjøre det samme i Saudi-Arabia.
Mange tilhengere av den unevnelige religionen er nok passive og går ikke i deres hellige hus eller ber bønner flere ganger om dagen med nesa vendt mot Mekka.
Men sannheten er at den unevnelige religionen er slik jeg beskriver, og dette må ikke forties. Den unevnelige religionen har også symboler, som moskeer, hijab, nikab, burka og herrer i kjole og kalott som naver rundt i våre gater.


Innvandringsnaive godhetsapostler bor ofte på steder der det er få innvandrere. (Dette kan sies om norske journalister og politikere spesielt). De fleste politikerne og medienissene tilhører øvre middelklasse og bor hvor det er lavest andel ikke-vestlige innvandrere. De bor ikke på Grønland og Kampen i Oslo, eller på Fjell eller Strømsø i Drammen. Dermed “ser” de ikke integreringens baksider, og da ser de heller ikke noe problem.


Innvandringsnaive godhetsapostler har en tendens til å tro at den eneste kostnaden ved ikke-vestlig innvandring er økonomisk. Det vil si at en innvandringsskeptiker vil bli sett på som gjerrig og egoistisk, siden vi tross alt har ganske god økonomi her i landet. Det som “innvandringen” utsetter det norske folk og landet vårt for, bagatelliser godhets-apostlene. Kriminalitet, utvanning av viktige samfunnsverdier, segregasjon og kulturelle kollisjoner utelates, og det blir heller laget et glansbilde som et resultat av en konstruert virkelighet.

Et – for meg - problem er at så utrolig mange oppfatter og mener innvandrings-kritikk og innvandrings-skepsis er det samme som fremmedfrykt, hat og rasisme.
Det er håpløst å diskutere med noen som slenger med leppa og ned-snakker sine motstandere uten å argumentere saklig. Uvitende, ignorante og naive politikere , medienisser og vanlige folk bruker denne metoden uten å argumentere og uten å ha kunnskap, og dermed ødelegger de den sunne debatten og fordummer samfunnet vårt! De samme menneskene har liten forståelse for hva integrering egentlig krever, hverken fra naboer, enkeltindivid, samfunnet eller landet vårt. Merk dere at ingen, absolutt ingen land i verden har klart å løse problemet med integrering av større grupper med tilhengere av den unevnelige religionen.

Folk forstår ikke det faktum at disse tilhengerne av den unevnelige religionen flykter fra et “samfunn” som deres eget folk har skapt, for deretter å skape det samme samfunn på nytt her. Og resultatet blir at de oppnår den samme elendigheten her som de flyktet fra. Og dette påvirker ikke godhets-apostlene som ønsker mer innvandring?? De forstår det ikke. Hvordan integrerer man folk som ikke ønsker å integreres og som overhodet ikke har respekt for norsk kultur, skikk, lov og så videre?

Is/am betyr underkastelse til den unevnelige religionen, og det er dødsstraff for å forlate denne religionen. Og dere – folket - må vite at integrering til våre verdier for tilhengere av den unevnelige religionen er det samme som å bli konvertert bort fra sin tro. Da blir man vantro, og det er som sagt dødsstraff for å konvertere fra den unevnelige religionen... Den mus/imske verden er helt annerledes enn den norske. Det er fakta at mennesker fra slike kulturer har svært dårlige forutsetninger for å slutte opp om den norske kultur og levemåte. Det er også forbudt ifølge deres hellige bok – det er Haram!! Is/am er bare en ideologi forkledd som en religion. Å undervurdere innvandring av tilhengere av den unevnelige religion er det dummeste Ola og Kari Dunk kan gjøre!!

For alle som kan tenke selv, så har vi en uskrevet forpliktelse å ta vare på våre egne barn og vårt eget samfunn, og landet vårt i fremtiden. Ved å se bort fra dette, så bygges alle kulturverdier ned og folkets røtter forsvinner. Våre politikere må ansvarliggjøres gjennom anklager for de lidelser som folket blir påført av fremmede mennesker, som politikerne slipper inn i landet vårt. Vi kjenner alle til krigenes ansvarsfraskrivelse for de enkelte krigsforbrytere og dagens tilstand med innvandringen har synonyme trekk med samme egenskaper som ikke kan godtas.


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.