5 min read

Fikk denne trusselen – så betalte Tom Hagen millioner

MYSTISKE MELDINGER: Etter at Anne-Elisabeth forsvant fra sitt hjem her ved Langvannet i Lørenskog, har de som hevder å ha bortført henne sendt flere mystiske meldinger til hennes familie. Foto: Helge Mikalsen, VG og Privat

VG - GORDON ANDERSEN-ÅDNE HUSBY SANDNES -MORTEN S. HOPPERSTAD - Publisert: 14.02.20 kl. 20:58

I den siste meldingen fra dem som påstår å ha kidnappet Anne-Elisabeth Hagen, skrives det om hennes helseopplysninger. Tom Hagen betalte millionbeløp like etterpå.

Dette får VG opplyst.

Den 8. juli i fjor: Familien Hagen mottar en kryptert e-post fra den eller de som oppgir å ha kidnappet Anne-Elisabeth Hagen. E-posten er skrevet på en gebrokken blanding av flere språk.

Det er første gang på over fem måneder at den angivelige motparten tar kontakt, noe som utløser hektisk aktivitet midt på sommeren. Politifolk blir kalt hjem fra ferie og e-posten får ektemannen Tom Hagen til å trosse politiets råd.

Slik var den siste trusselen: – Meget kynisk

Utøvde press

VG gjengir ikke meldingen ordrett, men budskapet er tydelig:

– Tom, er du nå klar for forhandling? Forstår du at å fucke oss er en tabbe? skal være deler av innholdet i det som skrives.

Personer som har lest e-posten, omtaler innholdet som egnet til å legge press på Tom Hagen.

Ett punkt skal ha vakt særlig oppsikt: At den eller de som skrev meldingen, skal ha omtalt helseopplysninger knyttet til den savnede 69-åringen.

Tom Hagen til politiet: Husnøkkel sporløst borte

Lørenskog-forsvinningen: Gir opp forsøk på forhandlinger

– Flere temaer

VG gjengir for første gang deler av det som skal være det sentrale innholdet i e-posten fra 8. juli:

  • Tom Hagen blir tiltalt med navn
  • Tom Hagen får forklart at det vil være en tabbe av ham å prøve å lure motparten
  • Han får spørsmål om han er klar for å forhandle
  • Motparten skriver om Anne-Elisabeths helse
  • Han får beskjed om at Anne-Elisabeth er i live og har ventet lenge
  • Han får oppgitt summer på hva som skal betales for livsbevis

EKTEPARET HAGEN: Her er ekteparet Tom og Anne-Elisabeth Hagen på en hyttetur på 80-tallet. Foto: Privat

– Politiet kan bekrefte at e-posten fra den antatte motparten inneholdt flere ulike temaer. Av hensyn til den pågående etterforskningen, ønsker ikke politiet å gå nærmere inn på detaljer i kommunikasjonen med den antatte motparten, skriver etterforskningsleder Tommy Brøske til VG.

Lørenskog-forsvinningen: Slik var instruksjonene i trusselbrevet

Tom Hagen sender e-poster til politiet: Prøver å finne svar

Betalte

Frem til e-posten 8. juli hadde Tom Hagen fulgt politiets råd i forhandlingene med den angivelige motparten, og kun betalt småbeløp som gjorde det mulig å kommunisere.

I det opprinnelige trusselbrevet som lå igjen i Sloraveien 31. oktober 2018, sto det en detaljert oppskrift med 12 koder for hvordan Tom Hagen og en motpart skulle kommunisere via små bitcoin-betalinger.

Familien hadde ikke vært i nærheten av å betale de nærmere 100 millioner kronene i kryptovalutaen Monero, som var det opprinnelige løsepengekravet.

Men etter at han får mailen der det blant annet vises til konas helseopplysninger, tar Tom Hagen en avgjørelse som politiet skal ha frarådet på det sterkeste: Han betaler.

Kort tid etter at e-posten er mottatt, sender Hagen 1,3 millioner euro til den ukjente motparten. Betalingen var i tråd med nye pengekrav som fremgikk av e-posten.

Lørenskog-forsvinningen: Dette er de hemmelige brevkodene

Usikre lingvister

Den krypterte e-posten fra 8. juli, som er vanskelig å spore for politiet, er skrevet i et blandingsspråk, som kan være vanskelig å lese.

VG får opplyst at politiet har hatt flere lingvister til å analysere teksten, men at de ikke har kommet til noen entydige konklusjoner.

– Det å avdekke hvem som har skrevet og sendt e-posten 8. juli, er naturligvis et av flere sentrale etterforskningsskritt. Etterforskning av digitale spor har vært en prioritert oppgave helt siden starten, og det har vært lagt ned en betydelig innsats i denne delen av etterforskningen, skriver Brøske til VG.

SKEPTISK: Politiet og etterforskningsleder er svært skeptiske til motparten. De etterforsker nå saken som et drap. Foto: Helge Mikalsen

E-posten er likevel ikke like direkte truende som det opprinnelige trusselbrevet.

Der truet motparten Tom Hagen med følgende: «Hvis du setter penger over Anne Elisabeths liv. Vi vil laste opp en video av hennes siste minutter på webside om en tid, noen vil sikkert finne og vise til deg.»

I brevet står det videre at motparten ville prioritere frihet foran penger, kvitte seg med liket og forsvinne.

Dette vet vi om dagen Anne-Elisabeth Hagen forsvantVolume 90%

Skeptisk til motpart

Da bistandsadvokat Svein Holden 6. august i fjor holdt pressekonferanse om den nye kontakten med motparten, ga han uttrykk for håp om en tettere dialog fremover. Det skjedde ikke.

Politiinspektør Tommy Brøske legger ikke skjul på at de er skeptiske til e-posten fra den angivelige motparten.

– Politiet finner det underlig at e-posten av 8. juli 2019 kommer akkurat på dette tidspunktet. Vi er av den oppfatning at den antatte motparten har hatt svært god tid i forveien til å ta kontakt med familien og innlede forhandlinger. En teori i etterforskningen er at henvendelsen kom på bakgrunn av at politiet 26. juni 2019 offentliggjorde at hovedhypotesen var endret til drap, skriver Brøske.

HÅPTE PÅ DIALOG: Bistandsadvokat Svein Holden håpte i august på en tettere dialog med motparten. Men det ble helt stille. Foto: Harald Henden

Vil ikke kommentere

VG har lagt frem innholdet i den siste trusselmeldingen for bistandsadvokat Svein Holden.

Han ønsker ikke å kommentere dette.

– Hva kan du si om årsaken til at Tom Hagen valgte å betale like etter at familien mottok denne mailen 8. juli?

– Jeg kommer ikke til å hverken bekrefte eller avkrefte opplysninger om betaling, sier bistandsadvokaten.


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.