9 min read

Viruset og den nye verdensorden

Nyhets Speilet av SMURFEN - 10. 02. 2020

10 ord forteller alt om hva som skjer i Kina nå: George Soros!

China will be the leader of the New World Order.

Viruset eliten vil ta bort er ikke det ikke-eksisterende Coronaviruset, men derimot mennesker de ser på som virus. Det er medisinen som skal redde verden, deres sataniske nye verdenorden. The New World Order.

Historien du nå blir fortalt, vil du aldri få høre om i NWO kontrollerte informasjonkanaler, du vil derimot bli en del av denne historien i nær fremtid.

Det som skjer i Kina har ingenting med noe virus å gjøre. Det kalles derimot utrensking. Sykehusene er ikke sykehus. Det er fengsler og dødsleirer , utrydningsleirer om du vil. Ser du på innsiden så er det lik Amerikanske høyrisikofengsler.

Spesialgrupper fra myndighetene går fra dør til dør og sparker inn dører. Folk blir dratt skrikende ut av sine hus og satt i bur for så å bli der kjørt til nærmeste leir. De plukker dem opp på gata og kaster dem i kasser.  Store folkemengder blir brent for at man ikke skal finne ut at de ikke var  virussmittet.

49 krematorier som brenner like dag og natt, det overgår jo selv konsentrasjonsleirene til Nazistene.

1,5 millioner smittet, 250 millioner i karantene.

Det på bare 17 dager og kurvene går rett opp.

Når er det vår tur ? Se pressekonferansen på Twitter under.

https://twitter.com/i/status/1226498109506605056

https://www.express.co.uk/news/world/1239582/Coronavirus-virus-latest-China-quarantine-global-recession-Shanghai

Coronavirus: Suspected infected residents dragged from homes – China declares war on virus

https://www.express.co.uk/news/world/1239479/Coronavirus-news-China-latest-news-update-outbreak-police

Hvem er det som blir tatt ?

I flere år har det vært massedemonstrasjoner i Kina mot totalitære tiltak som masseovervåking, sosiale poeng, pressefrihet samt generell frihet.

Menneskene som blir tatt er alle personer med lave sosiale poeng i overvåkingssystemet de kaller Social Credit System.  Personer som blir sett på som en fare for regimet eller ikke er til nytte lenger,  folk  som har deltatt i demonstrasjoner, funksjonshemmede, eldre osv., stort sett samme mennesker nazistene renset ut i sine leirer.

400 millioner er til nå satt i «karantene». By for by bli renset for opposisjonelle og andre regimet ser på som en trussel. Det er like mange mennesker som det bor i hele Europa.

Kinesiske myndigheter har gitt ordre om at alle omkomne skal kremeres «like i nærheten og umiddelbart» etter hvert som infeksjonsraten øker.

Den nasjonale helsekommisjonen forbyr også begravelser for å forhindre spredning av «viruset».

Som jeg har sagt før startet FNs agenda 2030 ved nyttår. Fra nå av vil alt bare eskalere. Snart er det vi som får sparket inn våre dører og våre familier blir dratt skrikende ut. Først innfører de unntakstilstand, så tar de kontroll over all informasjon, så blir byene isolert som i Kina, deretter tar spesialgrupper i politi og militæret på seg hvite drakter og går fra hus til hus og plukker opp de som har havnet på listen.» Militæret omringer byene der og alle som prøver å ta seg inn eller ut blir skutt, dette for å forhindre smitte.

Slik vil folk med fastbundne hender blir ført opp til en giljotin i lange køer der de blir halshogd en etter en.

I USA har det i mange år vært kjent at militæret har kjøpt inn 30. 000 giljotiner, millioner av likkister, kremeringskister med plass til 4 i hver. De har bygd FEMA leirer og har 600 millioner Brevik kuler (hollow point bullets).


500 000 likister med plass til 4 i hver bare i denne leiren her. Slike hauger med kister finner man over hele USA.

Alle med et sunt frisk sinn vil jo avsløre svindelen. Vi vet alle at i millioner av år har folk beskyttet seg selv mot fare. Blir de syke eller hører om andre som er syke, ja så holder man seg hjemme til farene er over eller man blir frisk igjen. Det er ikke behov for-  og har aldri vært behov for de totalitære og autoritære handlingene vi nå ser. Vi trenger ikke myndigheter til å beskytte oss. Av den grunn så er det så lett å avsløre skammen.

Problemet er at folk aldri lærer av historien og den som ikke lærer av historien er dømt til å gjenta den. I dag blir vi overvåket en million ganger mer enn det man ble under det tredje rike til Hitler.
Folk flest synes det er fint for da kan de se at man ikke er noe terrorist. Før  var alle uskyldige inntil det motsatte var bevist, nå er det motsatt, alle er skyldige inntil det motsatte er bevist.

Har du en mobil på soverommet så registrer den alt som foregår der, en Fitbit registrerer enda mer. Det sendes ut langt mer data om deg og om det som skjer rundt deg enn dataene du laster ned. Nå skjønner du kanskje hvorfor det er ikke er noe grense på hvor mye data du kan sende ut. Et firma testet en vanlig mobil og fant at det var over 4000 koder og programmer som sendte ut alle data de kunne få om deg i løpet av en natt når mobilen ikke var i bruk.

Alle disse dataene blir matet inn i en superdatamaskin der det blir kjørt algoritmer, og alt som kan brukes mot deg vil bli brukt mot deg.

Mange har advart og advart, få og ingen av dem er blant oss i dag, de er raske med å ta ut de dem ser på som en trussel med advarsler fra supermaskiner som ser på dataene at her har vi en som må tas ut og gir noen advarsler.

Ett eksempel er David Crowley som satte i gang med å produsere en film han kalte Grey State som en advarsel til verden om hva som ventet. Her David, Komel og lille Rani Crowley.

David elsket sin lille datter og kone overalt på jord. Før filmen var ferdig så ble alle 3 funnet drept i eget hus, myrdet under mer enn mistenkelige omstendigheter.
På få minutter så ble dette avskrevet som drap og selvdrap, på samme måte som med Jan Wiborg og 22/7 juli saken. Alle etterforskning sabotert på alle nivåer slik det alltid er med Frimurerdrap.

Her forteller David selv hvorfor han produserte filmen på 2 min.

Hvorfor han og familien ble drept og hvorfor ikke filmteamet  fullførte filmen til 30 mill dollar skjønner man når man ser traileren. Dette var avsløringer frimurerne gikk over lik for å hindre at folk fikk kjennskap til( Se logoen på forkle til han som står og halshugger folk?)

For de som ikke vet så er Frimurer-sekten en satanisk sekt. De har 6 millioner medlemmer fra eliten globalt og ca 22 000 i Norge. Alle i viktige elite stillinger med ekstrem lojalitet og mål om å bygge en verdensorden, NWO kaller de det. Albert Pike innførte 8 nye grader, fra 25 grad og opp til 33. De kaller seg Illuminati.

Drapene på Crowley og familien fikk folk som brydde seg til å åpne en FB gruppe som straks fikk 800 000 medlemmer. Som også er noe av grunnen til at folk i USA nå hamstrer våpen som aldri før og legger seg i trening i små militsgrupper. Her en liten nyhetssending om trippeldrapene.
MÅ SES https://newsvideo.su/video/3677087

Ikke mer hemmelig enn at de har sin egen hjemmesiden. Her er USA avdelingen.
https://steigan.no/2018/02/council-on-foreign-relations-det-virkelige-partiet-for-overklassen-i-usa/

Det som skjer i Kina nå vil også komme hit om ikke lenge. Om folk ønsker å gjøre som befolkningen i Tyskland gjorde på 1930 tallet og hylle sin egne fremtidige massemordere og hjelpe dem til makten eller lære av historien og stå imot gjenstår å se.

Mest sannsynlig vil de klappe i hendene når naboer får sine dører sparket inn og de som bor der bli dratt skrikende ut etter føttene og inn i bur før de fraktes til dødsleirer som i Kina.

Så bra at de tar trusselen om viruset på alvor tenker de og så ser de litt på TV og ser hvordan WHO roser myndighetene i vesten opp i skyene for at de tar virus-trussel på alvor før de så går tilbake til sport og Idol.
Visste du at 2/3 av Folket torturerer deg hvis de får ordre om det fra en autoritetsperson?


Du trenger ikke synes synd på kineserne, det kommer hit om ikke lenge på nøyaktig samme måte. Nå vet du grunnen til den vannvittige masseovervåkingen av oss og masseinnsamlingen av data om oss. De ekstreme politiske meningsløse politiske vedtakene, globaliseringen, sentraliseringen av makt.

Vi havner alle i grupper og på lister med algoritmer over hvem som skal renses ut alt etter hvor stor trussel vi er og hvilken nytte de har av oss. Den dagen folk skjønner hva det handler om vil det være alt for sent å gjøre noe så kos deg mens du kan.

Så lenge vi er få kan de lett  ta oss ut etterhvert slik vi så med David, Komel og Rani Crowley, samt mange mange andre. R.I.P.

Alt i alt så handler det om å bygge en ny verdensorden, et globalt diktatur med en diktator som skal herske over alle andre som de 2 figurene på bildet under som vil være viktige brikker vedr. fremtidens kaos, krig, terror og katastrofer. En ny verden under den rene lære om lys-bringeren Lucifer.

Glem aldri  at de er 0,1% og vi er 99,9% . Om vi er så dum at vi lar dem reise sin Luciferiske verdensorden og vi andre blir slaktet ned, ja så har vi ikke fortjent bedre.

Full Special Investigation: Donald Trump vs The Deep State

(video)

Kilder

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_Credit_System

https://www.news.com.au/lifestyle/health/health-problems/chinese-authorities-ban-burials-and-funerals-in-favour-of-instant-cremation/news-story/b0e7a912de24528b9e8bf5af628aa449

https://www.eutimes.net/2020/02/undercover-journalists-report-china-is-cremating-hundreds-of-bodies-per-day/

https://www.uglytruth.info/david-crowley-family-deaths/

http://www.nyhetsspeilet.no/2009/10/5589/


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.