4 min read

EØS er organisert hykleri

<p>Den fremstående europapolitiske eksperten Brigid Laffan talte mandag.</p>

Den fremstående europapolitiske eksperten Brigid Laffan talte mandag. Foto: Thomas Vermes /

ABC Nyheter - Thomas Vermes 19. nov. 2019 18:29 – Oppdatert 20. nov. 2019

Framtredende forsker tror det hadde blitt bråk om nordmenn ble oppmerksomme på hvor integrert Norge blir i EUs lovverk. Norge har hittil blitt påført mere enn 20.000 lover/regler

EU-avstemning, EØS og Arena senter for europaforskning 25 år:

– Norge er heldig med å ha EØS som alternativ til EU-medlemskap. Men avtalen er organisert hykleri. Den stadig økende integrasjonen i EUs lovverk holdes under radaren så ikke befolkningen begynner å bråke.

Det sa den fremstående europapolitiske eksperten Brigid Laffan da Arena senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo mandag markerte sitt 25-årsjubileum med en europapolitisk konferanse.

Jubileet sammenfaller med 25-årsjubileet for innføringen av EØS-avtalen og for folkets nei da Norge arrangerte folkeavstemning om EU-medlemskap.

– Hva mener du egentlig med at EØS er organisert hykleri?

– Flertallet i folket her stemte jo nei til EU-medlemskap. Men landet blir hele tiden mer integrert i EUs lovverk. Hadde folk flest vært oppmerksomme på det, ville det blitt bråk, sier Laffan, som til daglig er direktør og professor ved Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute i Firenze, til ABC Nyheter.

– Hvis jeg var norsk, ville jeg vært fornøyd med avtalen, sier den irske forskeren.

– Stortingsflertallet trosser folket!LES SAKEN

– Uten kriser ville EU vært arbeidsløs

Det ble påpekt at norske lover som følge av EØS-avtalen sterkere underlagt EUs enn selv rettsvesen og regjering har tatt innover seg, slik den såkalte «NAV-skandalen» viser.

I 2014 kom Arena fram til at Norges befolkning er i ferd med å bli annenrangs i Europa ved at EU, som selv ikke ble betraktet som demokratisk, vedtar så mange lover for Norge.

Arenas leder, professor Erik Oddvar Eriksen, mener nå at den enkelte nasjonalstat og dets demokrati er hjelpeløst i dagens globaliserte verden.

– Det er alltid snakk om kriser i EU. Men om ikke EU hadde disse krisene, hadde medlemslandene hatt disse problemene individuelt. Hadde det ikke vært kriser, hadde ikke EU hatt noe å gjøre, sa han i sin åpningstale til jubileumskonferansen, der også utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) var til stede.

– Regjeringen misbruker EØS til privatiseringspress på kommuneneLES SAKEN

Kriser - ikke fiasko, men styrkemedisin

Arena ble stiftet for å studere europeiseringen av nasjonalstatene, sa Søreide.

Opp gjennom årene har det norske forskningssenteret fått betydelige oppdrag fra EU selv, blant annet ved å lede forskningsprosjektet Recon, for å finne ut hvordan EU kunne rekonstruere demokratiet.

I 2011 konkluderte Arena-forskerne med at EU ikke fungerer demokratisk.

Siden den tid har EU som kjent vært ridd av kriser som eurokrisen da valutaen i 2011 truet med å kollapse, migrantkrisen og Brexit.

Erik Oddvar Eriksen siterte Jean Monnet, som var en av pionerene som drev fram EUs forgjenger, Det europeiske kull- og stålfellesskapet:

EU NØDVENDIG: – Klimaendringer og skatteflukt. Hva gjør vi uten samarbeid om å løse kollektive problemer? spurte professor Erik Oddvar Eriksen under jubileumsmarkeringen. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

EU NØDVENDIG: – Klimaendringer og skatteflukt. Hva gjør vi uten samarbeid om å løse kollektive problemer? spurte professor Erik Oddvar Eriksen under jubileumsmarkeringen. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

– Ingenting ville være farligere enn å tolke problemer som fiaskoer.

Brigid Laffan mener at krisene faktisk har bygd EU tøffere og sterkere, og argumenterte mot dem som ser oppløsningstendenser.

– EU har styrket seg gjennom kriser, modnet seg, Det har oppstått en ny overnasjonalisme. EU står fram som kontinental hegemon [overherredømme, journ. anm.] Ingen land kan overse EU, sa hun.

– EU har gått fra å være et fredsprosjekt til å bli et skjebnefellesskap, sier Eriksen på Arenas hjemmeside, som varsler at han nå går av.

Dette er kjernen av Arena-forskningen: Hvilken europeisk orden har utviklet seg innenfor skjebnefellesskapet? Hva slags kvaliteter har denne ordenen i dagens Europa? Hvilke demokratiske fordeler og ulemper medfører den? Dessverre har ikke disse nokså akutte problemstillingene fått særlig oppmerksomhet i det norske ordskiftet.


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.